Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

7:2-4,9-11

Print Friendly, PDF & Email

91. Generalno je mišljenje ovih dana kako se spasenje sastoji u vjerovanju u ovu ili onu stvar koju crkva naučava, te da se ne sastoji u izvršavanju 10 Zapovijedi, koje su, Ne ubij, Ne učini preljuba, Ne ukradi, Ne svjedoči lažno, bilo u ograničenom bilo u proširenom smislu. Jer ustanovljeno je da djela Bog ne uzima u obzir, već samo vjeru, dok je istina kako čovjek u stvari nema vjeru u istoj onoj mjeri u kojoj se nalazi u požudama ovih zala (vidi iznad pogl. 42-52).

Razmislite dobro i razmotrite da li je, sve dok je u požudama ovih zala, bilo koji ubojica, preljubnik, lopov, te lažljivac, u stanju imati vjeru; i također, dalje, da li se požude ovih zala mogu raspršiti na bilo koji drugi način do odbijanjem želje da ih se počinjava iz razloga što su grijesi, što će reći, jer su pakleni i vražji. Tko god, stoga, zamišlja da se spasenje sastoji u vjerovanju u ovu ili onu stvar koju naučava crkva, dok istovremeno ostaje u svojim zlim požudama, mora da je ‘budalast čovjek’ u skladu sa Gospodnjim riječima iz Mateja 7:26. Crkva sastavljena od takvih ljudi je na ovaj način opisana u Jeremiji:

‘Stani na vrata Jehovine kuće, i proglasi ovu riječ: Ovako govori Jehova nad vojskama, Bog Izraela, Ispravite svoje puteve i vaša djela; ne vjerujte u lažne riječi, govoreći, hram Jehovin, hram Jehovin, hram Jehovin. Zar da kradete, ubijate, činite preljuba te svjedočite lažno pa nakon toga dolazite i stojite ispred Mene u ovoj kući, koja se Mojim imenom zove, i govorite, ‘Mi smo spašeni, dok sve ove odvratnosti počinjavate? Zar je dom ovaj postao jama razbojnička? Pazite, Ja dobro vidim, riječ je Jehovina.’  Jeremija 7:2-4, 9-11.

Više pročitajte na: “XI. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE LAŽNA SVJEDOČANSTVA…

Spread the Truth