Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

7:13,14

Print Friendly, PDF & Email

415.    V

Bližnji kojeg treba voljeti na (još) višem nivou (tj. još više) je crkva, a na najvišem nivou Gospodinovo kraljevstvo.

Kako je vječni život čovjeku određen samim rođenjem, a kako je crkva ona koja ga do njega dovodi, crkvu treba voljeti kao bližnjeg na višem nivou. Jer učenja crkve su sredstvo koje vodi i koje osigurava ulazak u vječni život. Istine njezinog učenja su ono što vodi a počinjena dobra djela ono što daje/omogućava ulazak u njega. To ne znači da svećenstvo treba voljeti na višem nivou, i crkvu zbog svećenstva. Dobro i istina crkve su ono što treba voljeti, a svećenstvo poradi njih. Svećenstvo služi samo kao sredstvo, i treba ga štovati jedino u mjeri u kojoj kao sredstvo i poslužuje.

[2] Još jedan razlog zašto je crkva bližnji kojeg treba voljeti na višem nivou, i stoga više nego svoju zemlju, jeste da zemlja čovjeka uvodi u svjetovni život, ali ga crkva uvodi u duhovni život, život koji čovjekovo življenje razlikuje od toga da živi čisto kao jedna životinja. Štoviše, svjetovni život je vremen, pošto ima svršetak, nakon čega kao da ga nikad nije ni bilo. Ali duhovni život, pošto nema svršetka, je vječan, tako da se za njega (sa pravom) može koristiti izraz ‘postojanje’, ali za drugu formu života (izraz) ‘ne-postojanje’. Razlika među njima je poput razlike između konačnog i beskonačnog, koja je nesumjerljiva; jer ono što je vječno je beskonačno vremena što se tiče.  

416.    Razlog zbog kojeg je Gospodinovo kraljevstvo bližnji kojeg treba voljeti na višem nivou (tj. više od crkve) je da Gospodinovo kraljevstvo označava/predstavlja crkvu (koja je prisutna) u cijelom svijetu, koja se zove zajednica svetih (communion of saints), a označava/predstavlja također i nebo. Stoga, ako čovjek voli Gospodinovo kraljevstvo, on voli svih u cijelom svijetu koji priznaju/spoznaju Gospodina i koji imaju vjere u Njega i ljubavi prema bližnjem/milosrdnosti, također kao i svih u nebu. Oni koji vole Gospodinovo kraljevstvo (oni) vole Gospodina iznad svega, te posljedično imaju veću ljubav prema Bogu od svih drugih. Jer crkva na nebu i na zemlji je Gospodinovo tijelo, pošto su njezini udovi/članovi u Gospodinu i Gospodin (je) u njima.

Stoga je ljubav prema Gospodinovom kraljevstvu ljubav prema bližnjem u najpotpunijem smislu. Jer oni koji vole Gospodinovo kraljevstvo ne samo da vole Gospodina iznad svega, već također vole i bližnjeg kao sebe same. Ljubav prema Gospodinu je univerzalna ljubav, i kao takva prožima svaki dijelić duhovnog života a također i svaki dijelić prirodnog života. Jer ta ljubav živi/obitava u čovjeku na najvišem nivou, a ono što je najviše uplivava u ono što je niže, dovodeći ga u život, baš kao što (to isto) volja čini svakoj (čovjekovoj) namjeri i stoga svakoj (njegovoj) akciji, i kao što razumijevanje čini svakoj misli i stoga svemu što čovjek izgovara. Zbog toga Gospodin kaže:  

‘Tražite prvo kraljevstvo nebesko i njegovu pravednost, onda će vam sve drugo biti nadodano.’ Matej 6:33,

‘Kraljevstvo nebesko’ je Gospodinovo kraljevstvo, kako utvrđuje/ustanovljava ovaj stavak iz proroka Danijela:

‘Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k Njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo Njegovo neće propasti.’     Danijel 7:13, 14

Više pročitajte na : “Kolektivni čovjek

Spread the Truth