Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

7:22

Print Friendly, PDF & Email

433.      Takvi ljudi koriste svo svoje umijeće da bi stvorili ‘pričinu’ kako je ono što čine istinito ili pak pravedno, iako u svom srcu (ako polaze od sebe i za kraj imaju sebe) nemaju Gospodina i njegove istine vjere (ništa zaista dobro i istinito), te dosljedno tome odbijaju (gnušaju se) ‘pokoravanje’ Božjem redu koji kaže da čovjek u sebi prije svega mora imati Gospodina te iz Njega, ili iz ljubavi prema Njemu (iz te kvalitete ljubavi), misliti, shvatiti, znati i djelovati u su-životu sa svojim bližnjim. O takvom ponašanju govore ove riječi iz Knjige Izlaska 7:22: ‘Ali Egipatski vračari (‘Egipat’ u negativnom smislu kao što je to slučaj ovdje = čovjek odvojen od Boga, znanje prirodnog čovjeka odvojeno od vjere u Boga = vanjska pričina odvojena od unutrašnjeg života = razmišljanje prirodnog čovjeka bazirano na činjenicama; ‘vračari’ = izvrnuti red u takvom čovjeku; ono što je vani ‘sjajno’ a unutra ‘prljavo’) svojim vračanjem učiniše isto (pričina uma koji je subjektom takvog razmišljanja; tj. neistine u njihovom umu im daju pričinu kako je ono što misle istinito). Tako faraon (= um takvog čovjeka; vladar uvijek ima isto značenje kao i zemlja nad kojom vlada, ovdje Egipat) ostade tvrdokorna srca (ljubav prema sebi u takvim slučajevima odbija čuti da čovjek treba biti ‘naslonjen’ na Boga i njegovu Providnost); nije htio poslušati Mojsija i Arona (‘Mojsije’ = mudrosni dio Riječi = zapovijedi, ‘Aron’ = doktrina ili učenje proizašlo iz Riječi = duhovni učitelj čije učenje je bazirano na Riječi), kako je Jehova kazao (što je Božja volja objavljena u Riječi Božjoj).’

Više pročitajte na: “Magija – Riječ dvije o tarotu

Spread the Truth