Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

18:2

Print Friendly, PDF & Email

359.      On, posljedično tome, ima i sasvim drugačije ponašanje te je i njegovo obožavanje/štovanje Gospodina, Kojeg on ne doživljava kao udaljenog Boga već kao svog Oca, sasvim drugačije prirode. Njegovo obožavanje pak, tj. na koji način ‘duhovno obnovljeni’ čovjek obožava Gospodina Isusa Krista Emanuela Kojeg je prepoznao kao Jednog jedinog trojedinog Boga, tj. utjelovljenog Jehovu Oca, otkrivamo iz duhovnog smisla riječi koje nalazimo u nastavku Knjige Postanka, naime, da je Abraham, spazivši trojicu, ‘potrčao sa ulaza svog šatora Njima u susret’ (Postanak 18:2), nakon čega je ‘pao ničice na zemlju’ (Postanak 18:2) rekavši: ‘Gospodine moj, ako sam stekao milost u Tvojim očima, nemoj mimoići Svoga sluge!’ (Postanak 18:3) zatraživši od Njih dozvolu ‘da donese malo vode, da bi oprali noge, te nakon toga pod stablom počinuli’ (Postanak 18:4), te ‘da donese kruha kojim bi se okrijepili prije nego pođu dalje’ (Postanak 18:5). Kada su mu za to ‘dali dozvolu’ (Postanak 18:6) Abraham je ‘požurio u šator, k Sari, te joj rekao da brzo zamijesi i ispeče prevrtu od tri mjerice brašna’ (Postanak 18:6), nakon čega se ‘požurio otrčavši ka govedima, gdje je uhvatio mlado i debelo tele koje je dao momku da ga što brže pripravi’ (Postanak 18:7). I na kraju iz toga što je ‘uzeo maslaca, mlijeka i pripravljeno tele te ga stavio pred trojicu, dok je on sam, dok su oni blagovali, stajao pred njima, pod stablom’ (Postanak 18:8).

360.      To što je Abraham, čim je spazio trojicu, ‘potrčao sa ulaza svog šatora Njima u susret’ (Postanak 18:2) u duhovnom smislu, tj. smislu koji se tiče ekskluzivno čovjekova duha (= duhovnog stanja, regeneracije čovjekova duha), predstavlja da se u takvoj kvaliteti čovjeka, nakon što je prepoznao Gospodina, da je on Emanuel, tj. da je Isus Krist trojedini Bog ili utjelovljeni Jehova = Bog Otac među ili sa nama (= ‘čim je spazio trojicu’), ‘javlja želja da postane savršen i svet (‘Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj Koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam Ja svet.’ 1 Petrova 1:13-16; Matej 5:48; Levitski Zakonik 11:44, 45) kao što je i On, Otac njegov savršen i svet’ (= ‘potrčao je sa ulaza svog šatora Njima u susret’). Isto tako predstavlja prvu fazu sjedinjenja u ljubavi koja je posljedična ranije spomenutoj spoznaji (= jer izvanjski pokret, što će reći ‘trčanje nekome u susret’, označava/prikazuje ‘približavanje’, a ‘približavanje’ u duhovnom smislu znači/označava ‘slaganje sa onime što je čovjek percipirao’ te ‘slične afinitete u ljubavi’; vidi E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2151, 3806, 4350’; o tome da u duhovnom svijetu ne postoji ‘prostor’, i prema tome ni ‘udaljenost’, te da je svaka ‘prostorna aktivnost’, ovdje ‘približavanje’, korespondentna unutarnjoj promjeni stanja, tj da ljudi koji su sličnih percepcija i u sličnim osjećajima ljubavi žive blizu jedni drugih, ili se ‘približavaju jedni drugima’, i obrnuto, oni koji su različitih percepcija i različitih afiniteta i osjećaja ljubavi žive daleko jedni od drugih ili se ‘međusobno udaljavaju’, vidi E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 191-199’).

361.      Nakon toga je ‘pao ničice na zemlju’ (Postanak 18:2), što predstavlja ‘duboku poniznost’ koja proizlazi iz svjesnosti o vlastitoj nečistoći/grešnosti (= svaki prirodni pokret, stoga korespondira sa određenim unutarnjim osjećajem; vidi E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2153’), a također i podređenost Gospodinovoj volji (vidi E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 3118, 4360, 5682’), dok riječi ‘Gospodine moj, ako sam stekao milost u Tvojim očima, nemoj mimoići Svoga sluge!’ (Postanak 18:3) predstavljaju svjesnost o vlastitoj slabosti i nemoći kao i spoznaju da bi bez Gospodinove sveobuhvatne milosti bio sasvim izgubljen. Drugim riječima, takav čovjek je svjestan kako je on sam u sebi nečist/grešan od glave do pete i da sam od sebe (= prepušten sebi), bez Gospodina, ne može učiniti ništa što pridonosi njegovu spasenju.

Više pročitajte na:  “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth