Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

17:14 – Znaci vremena, Lorens N.

Print Friendly, PDF & Email

354. ‘U našem tijelu su organi/udovi koji korespondiraju sa nekoliko operacija/funkcija čovjekova života i koji na taj način u sebi reprezentiraju te operacije/funkcije. Tako jezik, usta i usne reprezentiraju njegov govor; ruke, sila/snaga i aktivnost njegovu snagu; uho njegovu pažnju; oko njegov intelektualni vid; srce njegove težnje, itd. I tako organ kojem prianja kožica (foreskin) reprezentira ljubavi i struje/strujanja (streams) ljubavi, tj. gramzivosti (cupidities), sklonosti/nagone, i požude. Iz ovog slijedi da obrezivanje kožice predstavlja odvajanje i uklanjanje prirodnih ljubavi i snažnih/pohlepnih želja. Te ljubavi i snažne/pretjerane želje, pošto su od tijela ili mesa, čine/uzrokuju da je čovjek prirodan čovjek; ali kada su one, poput kožice, obrezane i uklonjene, čovjek je obnovljen i postaje duhovan. Obrezivanje je prema tome znak da je čovjek odbacio/skinuo prirodnog čovjeka i stavio na sebe duhovnog čovjeka.’       E.Swedenborg ‘Riječ Objašnjena – 192’

355.      Kako su baš te dvije ljubavi ono što čovjeka odvaja od Boga (= naime nitko ne može služiti dva gospodara, i Boga i Vraga, tj. istovremeno voljeti Boga i voljeti sebe, ili Gospodina i Mamona, tj. istovremeno voljeti bližnjeg i svijet; drugim riječima, tamo gdje je ljubav prema sebi tamo nema i ne može biti Bog, a tamo gdje je ljubav prema svijetu/novcu tamo nema i ne može biti ljubavi prema bližnjem), čovjek koji ne ‘odstrani/ukloni’ te ljubavi, koji ne odustane od (= odbacuje od sebe) zla ljubavi prema sebi i svijetu, ostaje u stanju odvojenosti od Boga, tj. u stanju prokletstva (= ostaje proklet), o čemu nas Knjiga Postanka 17:14 obavještava na slijedeći način: ‘Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio Moj Savez.’

Više pročitajte na: “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth