Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

17:1

Print Friendly, PDF & Email

350.      Tamo čitamo kako je Abraham, tj. (= kada taj tekst razumijemo duhovno ili u skladu sa duhovnim unutrašnjim smislom Riječi) ljudi čija je kvaliteta ljubavi i mudrosti reprezentirana Abrahamom, da bi ušao u savez sa Bogom, tj. da bi se ‘sjedinio’ sa Njime ili da bi Bog bio u njemu (= njegovim osjećajima ljubavi i mislima razumijevanja, tj. da bi bio objekt Njegove ljubavi i vjere) a on u Bogu, morao prije svega ‘hoditi Božjim putem i biti neporočan’ (Postanak 17:1), i naposljetku se ‘obrezati’ ili, kako kaže tekst: ‘Još reče Bog Abrahamu: “A ti Savez čuvaj Moj – ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. A ovo je Savez Moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti: svako muško među vama neka bude obrezano. Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između Mene i vas. Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj Savez na vašem tijelu ostati vječnim Savezom.’    Postanak 17:9-13

Izdvojeno iz “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth