Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Print Friendly, PDF & Email

Imitatio Christi

(Oponašanje Krista)

‘Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za Mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.’

                                                                                  Ivan 8:12

‘Ja sam put, istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po Meni.’

                                                                                  Ivan 14:6

‘Ono što je Gospod činio to će ljudi također morati činiti
da bi postali poput Njega i, prema tome, Njegova djeca!’

Jakob Lorber ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 3/241:10’

Isus Krist nam se svima obraća:

‘Hoće li tko za Mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme (ili ‘danomice uzima’) svoj križ i neka ide za Mnom.’  Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23

*

ISTINSKO KRŠĆANSTVO… PRATITI ISUSA

Vjeran/istinit Kršćanin mora također živjeti u skladu sa svojim vjerovanjem, to jest, on mora slijediti Isusa Krista, Koji je ilustrirao (= ukazao primjerom) ljudima pravi(lan) način života na Zemlji i prema tome (on) potrebuje vjeru (ili ‘od njega se zahtjeva vjera’) u Njegov čin Spasenja kako bi od strane Njega bio priznat kao Kršćanin. Kršćanska doktrina se mora slijediti iz srca, pošto Krist od ljudi zahtjeva ljubav, ljubav kojoj nedostaje vlastitog (sebičnog) interesa i time ima iskupljujući efekt, ljubav koja je voljna napraviti žrtve, ljubav koju je Isus Krist demonstrirao kroz Svoju smrt na križu. Stoga, biti istinskim Kršćaninom znači oblikovati svoju unutarnju pririodu u ljubav po vjeri u Isusa Krista, jer ljudsko biće nije sposobno za ovu promjenu karaktera bez vjere u Njega. On doista može vjerovati u Njega, a ipak ne živjeti u ljubavi… U tom slučaju, međutim, to je samo konvencionalna vjera, intelektualna vjera, koja itekako može imati pouzdanje u postojanje Isusa, čovjeka, i možda čak Njegovo raspeće, ali koja nema ideju o značenju žrtve koju je čovjek Isus napravio umjesto svojih bližnjih ljudskih bića. Jer razumijevanje ovog mu dolazi jedino kada prakticira ljubav, pošto će mu jedino onda njegov duh dati pravo razumijevanje kroz njegovo srce… Iz tog razloga ‘biti Kršćaninom’ prije svega znači živjeti život ljubavi, onda će ljudsko biće također svjedočiti o Isusu Kristu kao Iskupitelju svijeta. Međutim, čovjek kome nedostaje nesebične ljubavi neće nikad biti Kršćaninom, čak ako sebe kao takvog proglasi pred svijetom… Jer koncept Kršćanstva nije pitanje vjerovanja kako je Isus postojao, stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na Zemlji kako bi sebe sa pravom mogao zvati Kršćaninom (Matej 10:38). Zbog toga na ovom svijetu više nema istinskog Kršćanstva, usprkos crkvama i doktrinama, jer duh Isusa Krista nedostaje. Ljudi su neiskupljeni pošto Isus Krist više ne može biti djelotvoran gdje ljubav ne postoji… A ljubav se u potpunosti ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Bilo siromašni ili bogati, bilo uzvišeni ili prizemni (= na visokim ili niskim položajima), svima njima nedostaje ljubavi, najvažnijeg aspekta Kršćanstva…

Ljudi više ne koriste Isusov čin Spasenja; oni stoje izvan kruga onih namjesto kojih je umro Isus Krist. Oni zasigurno vide križ pošto ne mogu negirati Isusa Krista, čovjeka, i Njegovo raspeće, ali to im je postalo u potpunosti nevažno, oni samo govore riječi bez značenja i snage, pošto na prvom mjestu jedino ljubav otkriva razumijevanje, ali ljubav je nestala/umrla. Za takve ljude je Isus Krist uzalud umro na križu a ipak oni sebe nazivaju Kršćanima… Ni jedan od njih ne shvaća značenje, ni jedan od njih ne ulaže trud da bi postao istinski Kršćanin, i mnogi ljudi sa prezirom gledaju dolje na one koji su, u njihovim očima bezbožnici ili nevjernici pošto nisu dio službene crkve ili zajednice… A ti svi će jednog dana imati strašno buđenje ako sa ove zemlje odu u neiskupljenom stanju i od njih se zahtjeva predati (ob)račun njihova načina života, ako je njihov stupanj ljubavi tako nizak da ne emitira nikakvu zraku svjetla pri ulasku u kraljevstvo onostranog… Onda će najprije morati tražiti Iskupitelja čovječanstva ali će Ga teško pronaći, pošto će im nedostajati ispravna vjera u Njega a ipak, bez nje oni nikad neće biti u stanju postati sretni… Oh, samo kada bi vi ljudska bića znali što gubite (= čega se odričete) na ovoj Zemlji zbog vašeg mlakog stava prema najvažnijim stvarima… ako bi samo znali kako ćete to gorko zažaliti jednog dana… Vi nikad nećete biti u stanju postati blaženo sretni bez ljubavi… Vi morate putovati vašim putem na Zemlji kao istinski Kršćani, morate slijediti Njega, to jest, vršiti Njegove zapovijedi, jedino onda će vaša vjera u Njega biti živ(uć)a, jedino onda ćete Isusa Krista ispovijediti pred svijetom… Jedino onda ćete Ga braniti/zastupati i, pošto ste Njime iskupljeni, također biti u stanju pružiti vašim bližnjima ispravno objašnjenje u svezi činjenice da, i zašto, On treba biti priznat, u svezi činjenice da, i zašto, vječni život nije moguć bez iskupljenja kroz Isusa Krista i da će jedino ispravan način života u duhu Isusa Krista biti cijenjen pred Bogom a ne izvanjski prikazano Kršćanstvo koje, u svoj istini, uopće i nije Kršćanstvo… Amen.

(Br. 5548, 5 Prosinac 1952) Želim vam d(ost)a(vi)ti nadopunu tako da bi shvatili koliko je izvanredno važno da priznate Isusa, Sina Čovječjeg, kao Boga i Iskupitelja ljudske rase… Moja ljubav prema vama ljudima nije željela da ostanete u grijehu, izolirani od Mene, što je prouzročilo vaš/u jad/nesreću. Ja Osobno vam nisam bio u stanju prići pošto ste u vašem stanju bili nesposobni izdržati Moje prisustvo ili bi morali zginuti u vatri Moje ljubavi. Usprkos tome, bez Mene je za vas bilo nemoguće spasiti se, i prema tome Sam vam morao prići na skriveni način, zasigurno utjecati na vas sa Mojom snagom ljubavi pa ipak u odijelu koje vas ne bi uplašilo, od kojeg ne bi morali pobjeći… u odijelu sličnom vašem vlastitom… Ja sam vam morao prići kao ljudsko biće… Najprije, vi trebate razumijeti kako je razlog zašto Sam vam morao prići bio da bi vam pomogao. Onda ćete također razumjeti zašto sam došao u formi sličnoj vašoj… Ipak čak i ovaj boravak Moga Božanstva u ljudskom biću se morao odvijati u skladu sa redom, što je zasigurno bilo moguće ali je vama bilo nepoznato… da je Moj Duh ljubavi sebe mogao manifestirati bilo gdje sve dok su osnovni uvjeti za to bili ispunjeni… gdje je ljubav bila prisutna. Tako Mi je Isus, ljudsko biće, ponudio mogućnost manifestirati Sebe u Njemu time što je živio život ljubavi, jer Ja jedino mogu biti u Mojoj supstanci tamo gdje postoji ljubav… Božanska ljubav vam je željela pomoći i prema tome je odabrala formu u kojoj je bila sposobna boraviti bez ogriješenja o zakon (ili ‘kršenja zakona’) vječnosti što bi se, međutim, bilo dogodilo da Sam Se(be) utjelovio u grešnom čovjeku čija su ljubav i volja bili protivni Meni. Ljubav vam je željela pomoći i pošto je Isus, ljudsko biće, bio pun ljubavi On je ostvario ono što vam je bilo od pomoći… On je okajao vašu krivnju/grijeh. Kako Sam Ja Bog pravde nisam bio u stanju jednostavno izbrisati vašu uvredu koja još nije bila okajana, ali Sam bio u stanju prihvatiti okajanje ostvareno namjesto vas samo ako je bilo dobrovoljno izvršeno i za ljubav. To je ono što je Isus, čovjek, učinio i time je postao vašim Iskupiteljem… Ja, vječna Ljubav Osobno, Sam bio u Njemu i prema tome je ljubav napravila spomenutu žrtvu… Ja Osobno Sam umro za vas na križu, jer Ja Osobno Sam bio u ljudskom biću Isusu (1 Korinćanima 5:18-20).

Vi trebate gledati na čin Spasenja sa ovog stajališta, onda ćete također razumjeti da spasenje možete primiti jedino ako vjerujete u Isusa Krista kao Spasitelja, ali to od vas zahtjeva da se držite/udovoljavate Njegovom učenju, da Ga slijedite, inače je vaša vjera samo igra riječima, jer istinska vjera će biti oživljena jedino kroz ljubav… Ako želite biti znani kao Kršćani onda se morate potruditi živjeti život ljubavi; vi ne možete sebi prisvojiti to ime ako živite u potpunoj suprotnosti sa Njegovim učenjem, a Njegovo učenje zahtjeva ljubav prema Bogu i prema drugoj osobi (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31). Stoga, biti Kršćaninom znači ponašati se (ili ‘sebe rukovoditi’) u Kršćanskom duhu, kao što je ljudsko biće Isus učinio na Zemlji, prakticirati nesebičnu ljubav prema bližnjemu i uvijek imati na umu da vi jedino možete biti iskupljeni ako Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… i time što ćete to demonstrirati kroz život ljubavi praćenja Isusa. AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 4-5 Prosinca 1952, otkrovenja br. 5547 & 5548

*

‘SLIJEDITE ME…’

Slijedite Me i cilj koji vam je bio postavljen/određen od početka ćete dosegnuti/postići već na Zemlji. Vi se morate potruditi da živite život ljubavi koji će vas dovesti jako blizu Onoga Koji je Osobno Vječna Ljubav. I ako sada imate na pameti Moj život na Zemlji i poradi djela Spasenja (se) molite Meni za jačanje vaše volje, otkrit ćete također kako je lako živjeti u ljubavi, jer Ja ću vam pomoći i neprestano vam osiguravati/dostavljati mogućnosti pri kojima možete upošljavati/aktivirati vašu volju za ljubavlju/ljubavnu volju, ako tome težite.

Moj život na Zemlji je bio jedino praktična primjena nesebične ljubavi prema bližnjem. I rezultat je bilo sjedinjenje Oca, Vječne Ljubavi, sa Mnom, tako da sam Ja mogao koristiti Njegovu snagu i moć, Njegovo svjetlo i mudrost kao Moje vlasništvo. Ja sam bio prožet Njegovim duhom, Njegovom snagom i Njegovim svjetlom… I na taj način je Meni sve bilo moguće pošto je Bog Osobno djelovao u Meni. Kao ljudsko biće Ja sam demonstrirao da nije nemoguće biti ispunjen sa  Božanskim duhom, da je stoga svako ljudsko biće u stanju činiti čuda i znakove koje sam Ja činio, da čovjek sebe može oblikovati tako da si on, kao slika Božja, može podrediti sve sile i tako dakle postići ostvariti što god (po)želi.

Slijedite Me… sva Božja snaga vam je na raspolaganju, On vam ne želi postaviti nikakva ograničenja, On daje neizmjerno, i vi možete koristiti sve što On želi dodijeliti pošto vas On voli… Slijedite Me… živite život nesebične ljubavi prema bližnjem i postat ćete savršeni i biti ćete u stanju neprestano uživati Božju ljubav i blagoslov. Ja vam se obraćam kao čovjek, baš kao što sam po Zemlji hodao kao čovjek, Koji je isto tako trebao postići Božansku snagu kroz život ljubavi, i Koji je također bio u stanju ostvariti sjedinjenje sa vječnim Božanstvom jedino kroz ljubav.

Pokazat ću vam stazu kojom trebate putovati sa ciljem da onda također prepoznate istinu Moje Riječi. Dozvolite da vas potstičem na ovu stazu, ne pružajte Mi nikakav otpor, pokušajte činiti dobra djela i vaša snaga će se povećati, vaša volja da volite će biti stimulirana, jer sama ljubav je snaga i ako ju prakticirate, što god date/pružite će također dotjecati nazad k vama kao snaga.

Pokušajte i dozvolite da Moje Riječi dodirnu vaša srca, dozvolite sebi da vas pozovem i slijedite Me… Ja sam glas u pustinji vašeg života. Sve oko vas prijeti uvenuti/osušiti se ako ne navodnite neplodnu/sasušenu oblast sa Božanskom bujicom/dotokom ljubavi… ako ne razvijete sve dobre instinkte kroz ljubav i povećate snagu u vama. Ne dozvolite da Moj poziv prođe neopažen, obratite pažnju na njega i imajte na umu da Ja od vas ne zahtjevam ništa nemoguće, jer Ja Osobno sam kao čovjek postavio primjer za vas što su ljubav i volja ljudskog bića u stanju ostvariti.

Slijedite Me, i bit ćete i ostati blaženo sretni za cijelu vječnost.  AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 18 Siječnja 1949, poruka br. 4544 

*

SLIJEDITI ISUSA… ŽIVOT LJUBAVI I SAMO-NEGIRANJA

Svatko tko nije nježan/blag/plemenit i strpljiv poput Mene, koji ne prakticira svoje sljedbeništvo tako što odbacuje sva svojstva koja odgovaraju Mojem protivniku (= koja karakteriziraju Sotonu), koji postojano/stalno ne teži za vrlinama koje su karakteristične za božansko biće, će teško postići cilj nalaženja (= koji je ostvarivanje) sjedinjenja sa vječnim Ocem Koji je čista ljubav Osobno i Koji se može jedino sjediniti sa živim kreacijama koje su, poput Njega, postale ljubav. Moj život na Zemlji bi vam trebao služiti kao primjer, jer kao ljudsko biće Ja sam bio predmetom istih kušnji kao (i) vi pošto sam morao uzeti jedini put koji je dušu mogao dovesti do savršenstva…

Ja sam se, kao i vi, morao boriti protiv svih žudnji tijela baš kao i protiv svih karakteristika jednog nebožanstvenog bića ili vam Moj život, da sam Ja bio rođen bez svih ljudskih nedostataka i (da sam bio) u stanju zaobići ispit/probu Moje volje, ne bi mogao služiti kao primjer. Ja sam morao iskusiti bezdane zemaljskog života, tj., Ja sam morao imati mogućnost dobrovoljno se suzdržati od istih fizičkih grijeha i izbjeći sve što ih je pobuđivalo… Ja sam se morao boriti protiv tjelesnih žudnji i na taj način osnažiti i pripremiti dušu u Meni da se sjedini sa duhom. Grešnost u Mojem okruženju je često bolno testirala Moju ljubav i strpljenje, ipak Ja sam želio ostati nježan i cijelim svojim srcem ponizan bez uzvisivanja/uzdizanja Sebe… I Ja sam se sažalio na slabosti Mojih bližnjih zbog ne-odupiranja kušnjama, i Moja ljubav se pojačala… Ja sam želio pomoći onima pri-zemlji (ili ‘na tlu’) koji se nisu mogli podići sami od sebe… Jer kako sam Osobno (ili ‘i Sam’) bio čovjek Ja sam poznavao ljudske slabosti, i to znanje je povećalo Moju blagost i strpljenje.

I Sâm čovjek Ja sam u svakom trenutku bio kadar Sebe postaviti u situaciju u kojoj se nalazila duša grešne osobe premda sam Ja Osobno bio bez grijeha, premda sam Ja Osobno, vrlinom Svoje volje, ostao pobjedonosan nad svim kušnjama tijela i duše. Ali Ja sam snagu za to učiniti uzeo od ljubavi, i svaka osoba koja prakticira ljubav će također skupiti snagu i odlučiti se boriti protiv svojih grešaka i slabosti, i ona će također biti pobjedonosna, jer sama ljubav je snaga… I prema tome, svaka osoba koja aktivno ljubi će također prakticirati sve vrline koje označavaju božansko biće; ona će biti nježna/blaga/plemenita i stpljiva, milostiva, miroljubiva, ponizna i pravedna… Jer ako bližnjeg susretne sa ljubavlju njezine su misli također ispunjene ljubavlju, i ona se bori sa svim slabostima i pogreškama/nedostacima sa lakoćom.

Slijedite me, živite život ljubavi i samo-negiranja poput Mene i oslobodit ćete se(be) od svih grešnih žudnji, vi sami nećete  postati subjektom grijeha, sebe ćete dovesti u red sa prirodom vječne ljubavi i već na Zemlji pronaći jedinstvo/sjedinjenje sa njom, i postignuće vašeg cilja će za vas biti izvjesno/pouzdano. Stoga, poput Mene, vi također trebate uvijek na sebe uzeti križ, i vi ne bi trebali postati nestrpljivi, jer ako Mi iskreno apelirate za pomoć Ja ću vam ga pomoći nositi, i što voljnije duša nosi od strane Očeve ljubavi nametnuti/natovareni joj križ poradi njezinog potpunog sazrijevanja, to će skorije sebe osloboditi od zemaljskih žudnji.

Slijedite Me i uzmite Moj život na Zemlji kao primjer, i vi nikad opet nećete postati subjektom grijeha, vi ćete sebe osloboditi vrlinom vaše odlučnosti i ljubavi, vi ćete postati slobodna i beskrajno sretna bića, opremljena sa svim božanskim karakteristikama, vi ćete biti prepuni svjetla i snage u duhovnom kraljevstvu i živjet ćete blaženo sretno u vječnosti.  AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 1 Studenog 1946, poruka br. 3920

*

KAKO SLIJEDITI ISUSA…

Moj istinski sljedbenik je onaj koji se na Zemlji trudi živjeti poput Mene, koji se ne koleba u patnji, podnosi ju strpljivo i sebe usavršava u ljubavi, jer on će sazrijeti u svojoj duši. Ja vas jedino uvijek mogu savjetovati da ‘slijedite Isusa’, jer čovjek Isus je tim putem hodio na Zemlji… Njegov život je uistinu bio težak, pa ipak On ga je ponizno podnosio, prihvatio je (= upustio se u) borbu protiv mraka, to jest, pokušao je ponovno uspostaviti red i prosvjetliti ljude s obzirom na razlog zašto su živjeli u duhovnom mraku i što moraju napraviti da bi taj mrak izbjegli. On je samosvjesno hodao stazom patnje i ljubavi… I tako je Sebe oblikovao da sam Ja bio u stanju boraviti u Njemu… I svi vi bi trebali hodati ovom stazom i kroz ljubav i tugu pokušati oblikovati sebe tako da vam Ja Osobno, Koji sam Vječna Ljubav, mogu biti prisutan. Vi Me morate slijediti, vi morate pokušati oponašati život kojeg sam živio u ljudskom biću Isusu. A to prije svega zahtjeva volju da se sa Mnom ponovno sjedinite… Jedino ljubav može ostvariti ovo sjedinjenje, a patnja pročišćava vašu dušu koja i dalje sadrži mnoge nesavršene/nezrele čestice. Ona također produhovljava tijelo, tako da se ono prilagođava željama duha u vama, tako da on sazrijeva istovremeno sa dušom i sjedinjenje sa Mnom se može dogoditi. Ovo pročišćavanje mora doći na prvom mjestu, i zbog tog pročišćavanja vi živite na Zemlji… I čim Me uzmete kao primjer vaš život na Zemlji neće biti uzaludan, dovest će vas do cilja: potpunog produhovljavanja i sjedinjenja sa Mnom…

Ljudsko biće je za vas moralo postati primjer inače bi vi uvijek davali/podizali primjedbu kako Me ne možete slijediti pošto to nadilazi vaše sposobnosti, vašu snagu… Međutim, staza kojom sam Ja hodao na Zemlji i Sam ljudsko biće je bila tako uređena da će Me svaki čovjek biti sposoban slijediti. Od vas se ne zahtjeva ništa nemoguće, ništa se od vas ne očekuje što grešna osoba ne može ostvariti, jer Ja sam uzeo u obzir sve vaše slabosti i greške, izjednačio/poistovjetio sam Sebe sa težnjom i okolnostima svakog čovjeka… kakvi god oni mogli biti… ako živite život ljubavi onda ćete također sakupiti snagu koja vam omogućava ostvariti čak i najteži zadatak… Vi ćete nadmašiti sebe, jer od Mene primate snagu, baš kao što sam Ja zahvaljujući ljubavi u Meni, također imao snagu na Svom raspolaganju koja Mi je omogućila biti pobjednikom u borbi protiv mraka, u borbi protiv svih kušnji Mojeg neprijatelja i protiv svih žudnji tijela… Ljubav je snaga, i prema tome sam Ja najprije morao propovijedati ljubav i Osobno živjeti život ljubavi kako bi vam postavio pravi primjer načina života koji vas vodi iz bezdana prema vrhuncu, koji vas oslobađa od neprijatelja… Jer ljubav je jedino oružje kojem on podliježe. Vi Me morate slijediti ako se želite osloboditi njegove kontrole… A niti patnja ne može biti izbjegnuta ako će vaša duša postati sjajna i bistra, koja je, u svojem ljudskom utjelovljenju, i dalje puna nečistoća pošto je i dalje u području/domeni onog koji je svoju prirodu promijenio u suprotno, koji se stoga može nazvati ‘zlim/zlom’ u istinskom smislu te riječi i čijoj ste se prirodi prilagodili/uskladili kada ste Me napustili i vašom slobodnom voljom ga slijedili u bezdan…

Istinabog, uslijed njihovog (evolucijskog) procesa kroz (zemljine) tvorevine/kreacije sićušne čestice duše su postale puno čišće kada su ponovno ujedinjene kao duša ljudskog bića, ali još će mnoge nečistoće morati biti otklonjene, što može biti ostvareno jedino putem ljubavi i patnje… Oproštenje vaše krivnje grijeha će uistinu biti zagarantirano čim Me priznate u Isusu Kristu i apelirate za oproštenje od nje… A to znači da ćete prilikom vašeg napuštanja ovog svijeta pronaći kapije kraljevstva svjetla otvorene za vas… Ali intenzitet svjetla koje će vas obasjavati je vrlo različit… I biti ćete izuzetno sretni ako vaša duša može biti prožeta u potpunosti, ako svjetlo nije prepriječeno nikakvim nečistoćama koje još trebaju biti razložene… A pošto vi već na Zemlji možete postići da vaša duša postane svijetla i prozirna u vremenu njezinog odlaska sa Zemlje vi također trebate ponizno i strpljivo trpjeti/izdržavati svu patnju na Zemlji… uvijek trebate imati na umu da je to jedino korisno/blagotvorno za sazrijevanje vaše duše, ne smijete pokušavati izbjeći svu nedaću i uvijek molite ‘Oče, budi volja Tvoja…’ Jer Ja znam zašto vas puštam hoditi stazom patnje i zašto sam izgovorio riječi ‘Slijedite Me…’ Ako uvijek pokušavate zamisliti kako sam Ja hodao stazom prije vas, koja je bila puno teža i žalosnija nego vaša, onda iz ljubavi prema Meni trebate prihvatiti sve što vam pošaljem ili dozvolim da vam se dogodi, jer to je lagan križ kojeg morate nositi u vašem zemaljskom životu, što uvijek jedino koristi vašoj duši. AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 16 Travnja 1961, br. 7874

*

KRISTOV PUT KA KRIŽU

Svatko tko Me želi slijediti će hodati osamljenom/samotnom stazom, neshvaćen od svojih bližnjih kao što je bio (i) Moj udio, također, unatoč ljubavi koju sam da(va)o Svojim bližnjima. Svatko tko Me želi slijediti će morati prihvatiti svoj križ baš kao što sam Ja to učinio, iako Moja vječna ljubav neće dopustiti da ničiji križ bude tako težak kao onaj čovjeka Isusa… On će ga morati nositi, ali on može olakšati svoj teret u svako doba ako Me zazove/zamoli za pomoć. Onda ću Ja postaviti križ na Moja ramena i nositi ga za njega, a sa Mnom sve postaje lakše, sa Mnom on više ne hoda sam, Ja ću uvijek suosjećati i (po)dijeliti njegovu patnju i radost; On uvijek može slijediti svoju zemaljsku stazu u tihom/nijemom zajedništvu sa Mnom, i stoga će on otkriti kako je njegov križ pod-nošljiv i ponizno se podrediti svojoj sudbini…

Ja sam uzeo svu patnju čovječanstva na Svoja ramena kako sam hodao naprijed suočavajući se sa raspećem i izdržao sam neizrecivu/užasnu fizičku bol. Ja sam hodao mučnu stazu koja je završila sa smrću na križu za svakoga koji Me jednog dana želio slijediti. Ja sam kao ljudsko biće patio neopisivo tako da bi se ljudska patnja mogla umanjiti. Ja sam sudjelovao u patnji cijelog čovječanstva i nosio sam križ umjesto njega. I svatko tko Me volio Me slijedio… Bilo ih je samo nekolicina, u usporedbi sa cijelom ljudskom rasom zbog čijeg interesa/koristi sam umro, samo je nekolicina dijelila Moju bol, oni su patili sa Mnom i za Mene. Oni su, također, nosili svoj križ jer su Me slijedili, pošto je njihova ljubav prema Meni učinila da dvostruko osjećaju svu njihovu patnju. Ali njihova ljubav je bila poput melema na Mojim ranama koje su Mi nanijeli nemilosrdni ljudi; njihova ljubav je povećala Moju volju da patim umjesto čovječanstva i da im putem/kroz Svoje raspinjanje donesem pomoć. Mnogi su Me slijedili na putu do mjesta smaknuća ali je samo nekolicina suosjećala sa Mojom boli… Mnogi ljudi žive na Zemlji ali su samo nekolicina Moji učenici/sljedbenici… Ja sam umro za sve ljude na križu ali je samo nekolicina prihvatilo Moju žrtvu i iskoristilo postignuta blaženstva. Samo Me nekolicina ljudi slijedi a ipak, jedino ako Me slijede oni mogu postati blaženi. Svatko bi trebao uzeti svoj križ na sebe i sjetiti se Mojeg žrtvenog puta ka Golgoti, koji je za ljudsko biće bio skoro pretežak za nošenje i primorao Me da padnem… Ali ljubav jednog čovjeka Mi je došla u pomoć kada sam skoro podbacio kao ljudsko biće i Ja sam se žrtvovao, Ja sam ispraznio čašu patnje u potpunosti…

I ako vi ljudi trebate patiti sjetite se Mojih riječi, ‘Tko god Me želi slijediti neka uzme svoj križ…’. Vi bi trebali znati kako se sva patnja koju ponizno izdržite/trpite po Mojoj volji uzima u obzir kao staza ka križu koji za vas predstavlja iskupljenje i oslobođenje od svih grijeha… Vi bi trebali znati da živite na Zemlji sa ciljem da sebe oslobodite krivnje, čija veličina ne može biti procijenjena od vas kao ljudskih bića, zbog koje sam Ja zaista umro sa ciljem da bi ju umanjio ali koju svaki od vas također treba otkloniti, onoliko koliko je to u vašoj moći, ako želite sudjelovati u djelu Spasenja koje je bilo započeto Mojom ljubavlju sa Mojim raspećem. Vama ljudima je bio dan samo mali križ za nošenje pošto sam Ja sa vas otklonio najteži teret, ali vi ne možete ostati u potpunosti bez patnje sa namjerom da bi nastavili hodati prema Onome Koji vam uvijek želi pomoći, Kojeg bi trebali slijediti tako da postanete vječno blaženi.  AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 8 Travnja 1950, poruka br. 4876

*

SLIJEDITI ISUSA: NOSITI KRIŽ

Vi ćete uvijek prijeći most do duhovnog kraljevstva (= koji vodi u duhovno kraljevstvo) ako slijedite Isusa, Božanskog Spasitelja, Koji je iz(g)radio ovaj most za vas ljude i hodio putem pred vama. On Osobno je premostio ovaj široki zaljev između Zemlje i duhovnog kraljevstva putem Svojeg djela spasenja, On je hodao najtežim i najbolnijim putem ka križu i na taj način izgradio most do kraljevstva svjetla… kojeg svako ljudsko biće može preći i koji će uvijek voditi do ispravnog cilja…

Put praćenja Isusa se mora poduzeti, tj., baš kao što je On prihvatio svu patnju iz ljubavi prema pokvarenoj/bijednoj ljudskoj rasi tako čovjek, također, treba poduzeti put ljubavi i patnje, on Ga treba nastojati slijediti kako bi pročistio svoju dušu… čak i ako je čovjek Isus uzeo sav grijeh Svoje pale braće na Sebe i time je ogroman prvobitni grijeh iskupljen kroz raspeće, kroz djelo spasenja… Njegova (= čovjekova) duša jedino može postati oprana i (pr)očišćena kroz ljubav i patnju, i ona mora ostvariti ovo pročišćavanje dok je još na Zemlji ako želi postići stupanj svjetla koji joj garantira sreću. Jer ljudsko biće živi na Zemlji sa ciljem da svoju dušu oslobodi od svih nečistoća, od svih poroka i žudnji, slabosti i loših navika, koje i dalje prianjaju uz vas kao rezultat vašeg prošlog otpadništva, koje bi trebala i bila u stanju odbaciti ako strpljivo putuje zemaljski put u patnji i trudi se živjeti život ljubavi. Jer ljubav je najsigurnije sredstvo pročišćavanja, ljubav razlaže sve nečistoće i slojeve koji i dalje opterećuju dušu. A patnja… ponizno pretrpljena… je isto tako prikladna da kristalizira dušu, koja je onda postala prijemčiva za svjetlo i prozirna kada uđe u onostrano kraljevstvo.

Iz ovog razloga je Isus izrekao riječi ‘Tko god hoće poći za Mnom, neka uzme svoj križ…’ Ni jedno ljudsko biće neće biti u potpunosti pošteđeno patnje, čak ako i težina tereta varira sa svakom osobom. Ipak zemaljski život nije konačno ispunjenje, on je jedino uvijek pripremna faza za istinski život u duhovnom kraljevstvu… A svaki tovar kojim je duša i dalje opterećena na Zemlji može samo podići/povećati njezino blaženstvo u onostranom, pod uvjetom da je ponizno podnijet kao Božja volja. Na ovaj način će čovjek krenuti putem praćenja Isusa svojom vlastitom voljom… On osobno treba željeti da njegova duša postigne veći stupanj zrelosti/savršenstva na Zemlji, on svjesno treba odlučiti slijediti Isusa, on također treba priznati/prepoznati Njegovo djelo spasenja i iskoristiti ga za sebe. Jer ni jedno ljudsko postojanje neće, bez obzira kako tužno, ikad pomoći duši do savršenstva ako ljudsko biće ne prizna Isusa, ako ne iskoristi Njegovo djelo spasenja i njegova blaženstva, ako ne vjeruje u Njega i činjenicu da je to bio Bog Osobno Koji je ostvario djelo spasenja u čovjeku Isusu. Onda njegov zemaljski put može biti bijedan/jadan kao bilo što, on neće izvući nikakve dobrobiti za svoju dušu, jer onda on nije dobrovoljno ‘slijedio Isusa’…

Ipak, što ste više vi ljudi ispunjeni sa ljubavlju manje ćete biti opterećeni sa patnjom, jer ljubav je najbolje sredstvo oslobađanja, vatra ljubavi će razložiti svaku duševnu naslagu, ona će otopiti sve što je nečisto i otvrdnuto, ljubav će postići duševno pročišćavanje u kratkom vremenu, i opseg/mjera patnje može biti reduciran/a gdje ljubav već vlada duševnim procesom pročišćavanja…

I čovjek će prema tome morati biti od pomoći (= na uslugu svojim bližnjima) u velikoj mjeri sa ciljem da bi tako izrazio svoju ljubav, jer ljubav nagoni/tjera ljude da budu aktivni, i čim se ona tako nesebično primjenjuje na drugoj osobi ljudsko biće će neprestano vršiti djela ljubavi, i onda će ono putovati put praćenja Isusa, Koji je uvijek i iznova bio isto tako ljubavlju nagonjen ostvariti korisna djela, Koji je za cilj imao smanjiti patnju i jad svojih bližnjih i koristio izvanrednu snagu sa ciljem da bi pomogao svojim bližnjima.

I tako neprestana voljnost/spremnost za pomaganjem će biti put praćenja Isusa, pošto ona demonstrira ljubav, koja može uvijek jedino imati blagotvoran efekt, i za pružatelja kao i za onoga koji prihvaća pomoć… Jer ljubav je najmoćnija, Božanska, koja treba voditi do duševnog savršenstva bez greške, koja treba pročistiti dušu i učiniti je prijemčivom za svjetlo… ljubav je konačni cilj na Zemlji, pošto vodi do sjedinjenja sa Vječnom Ljubavlju, pošto obnavlja originalno stanje stvorenog bića i prema tome osigurava najviše blaženstvo, koje biće onda pronalazi u najbližem jedinstvu sa svojim Bogom i Ocem od vječnosti, iz Čije je ljubavi jednom (pro)izašlo.   AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 21 Studenog 1963, poruka br. 8680

*

NOŠENJE KRIŽA… PRAĆENJE ISUSA

Živjeti kao Moj učenik/sljedbenik također znači odano nositi mali križ koji je vama ljudima nametnut/natovaren za dobrobit vaše duše… jer ići putem praćenja Mene povezano je sa putem križa koji će, međutim, biti pod-nošljiv za svakoga od vas pošto Me vi uvijek možete zazvati/zamoliti da vam pomognem nositi vaš križ… I vi nećete moliti uzalud … Ja ću uzeti vaš križ od vas ili olakšati vaš teret; Ja vam neću natovariti više nego ste u mogućnosti izdržati…

Ali vi trebate prihvatiti bar mali teret/breme ili nećete stupiti/poći putem ‘Mojeg sljedbeništva’ (= u smislu, ‘svrstati se u Moje sljedbenike’) koje je, naposlijetku, od najveće dobrobiti za vašu dušu… 

Živjeti kao Isusov učenik/sljedbenik je zaista velika korist/prednost za dušu, jer onda će ona izdržati puno patnje i na taj način sebe očistiti dok još živi na Zemlji, ući će u onostrano kraljevstvo pročišćena i tako će od sebe odbaciti mnoge stvari koje bi jedino bile prepreka ka blaženstvu, jer duša mora biti pročišćena ako (ho)će ogrnuti/obući odijelo od svjetla, i time ući u kraljevstvo svjetla. I jednog dana će Mi biti zahvalna da joj je bilo dozvoljeno osloboditi se njezinih nečistoća dok je još na Zemlji, ali to također znači prolazak putem križa, nošenje malog križa sa kojim Ja opterećujem/natovarujem svakog čovjeka koji želi biti Moj istinski učenik/sljedbenik, koji Me želi pratiti na Mojem križnom putu i osobno želi otkloniti dio svoje krivnje grijeha još dok je na Zemlji. On će pronaći oproštenje svoje krivnje, svi dugovi će mu biti oprošteni, jer Ja sam za njega umro na križu, ali stanje njegove duše može varirati u njezinom stupnju svjetlosti, i sa ciljem da bi dušu učinio prozirnom za svjetlo, sve nečistoće moraju biti otklonjene, ona (= duša) mora otplatiti/otkloniti što je u stanju sama otkloniti, i prema tome će samo povećati svoj vlastiti stupanj svjetla kojeg inače mora postići tek u onostranom kroz djela ljubavi za duše kojima treba pomoć…

Duša će zaista pronaći oproštenje grijeha kroz spasenje putem Isusa Krista, a to također znači da će ona biti primljena u kraljevstvo svjetla; ali različito obilje svjetla ovisi o radu kojeg duša izvodi/sprovodi na samoj sebi, što se događa kroz djela ljubavi i trpljenje/izdržavanje patnje. Zato je svaka duša opterećena sa nošenjem križa i prema tome ona ne smije podbaciti/odustati (= u tome pretrpjeti neuspjeh). Ona ga mora nositi sa strpljenjem ili Mene zamoliti za pomoć/olakšanje, i Ja ju zaista neću ostaviti bez pomoći… Čim se okrenete ka Meni teret će postati osjetno lakši, jer Ja želim da Me zazivate pošto Ja, kao nositelj križa, uvijek želim hodati pored vas kako bi vas podržao i osnažio kada se čini da vam teret postaje teži… Onda mirno možete (po)tražiti Onoga Koji želi skinuti teret sa vas, Koji će uzeti teret na Svoja vlastita ramena sa ciljem da vas oslobodi od njega…

Ali ne biste trebali htjeti potpuno se osloboditi križa ako želite postati istinski učenici/sljedbenici Isusa, jer On je za vas nosio najteži križ pošto je prihvatio cjelokupnu krivnju grijeha čovječanstva i nosio ga do kraja Svoga puta… To je često bilo previše za Njegovu snagu koju je imao kao čovjek ali On ga je nosio iz ljubavi prema čovječanstvu, kojeg je želio spasiti/izbaviti od svih posljedica grijeha pod kojima (ili ‘od kojih je’) ljudska rasa venula. I stoga vi, također, trebate nositi vaš križ u ljubavi prema Meni u Isusu Kristu do kraja vašeg zemaljskog života, i sa zahvalnošću ćete shvatiti prednost koju je vaša duša postigla ‘prateći Isusa’ kada u duhovno kraljevstvo uđe sa obiljem svjetla i slobode, pošto je već otklonila sav teret grijeha za vrijeme svog križnog puta, jer ona pročišćena, kroz kapiju vječnosti ulazi u vječni život.   AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 6 Siječnja 1960, poruka br. 7495

*

SLIJEDITI ISUSA… ŽIVJETI ŽIVOT LJUBAVI

Svi vi trebate uzeti kao primjer Moje ponašanje na ovoj Zemlji, Moj život, koji je bio isključivo život nesebične ljubavi prema bližnjem… Pokušajte Me slijediti i, također, jedino uvijek pokušajte živjeti život ljubavi, onda ćete krenuti istim putem i zasigurno ostvariti cilj. Ja sam se spustio na Zemlju pošto su ljudi uzimali krive staze koje nikad nisu vodile nagore već su ih uvijek jedino vodile još više nadole. I iz tog razloga sam vam Ja ukazao ispravan put pozvavši sve ljude da Me slijede na ovom putu… I Ja sam podučavao ljude pošto nisu uspjeli shvatiti zašto bi im život ljubavi omogućio uspon, zašto su bili slabi i bez snage i kako bi mogli otkloniti/izliječiti tu slabost… Ja sam ih obavijestio o snazi ljubavi i dao sam im dokaz istine o Mojem učenju dokazujući Moju snagu i s tim također rezultat načina života u ljubavi, kako sam ga Ja ilustrirao na Zemlji… Ja sam znao za veliku ljudsku duhovnu nevolju ali sam Ja također poznavao sredstva za njezino otklanjanje, i stoga sam činio stalne napore da bi ljude uvjerio da primjene ta sredstva… Nevolja posljednjih dana je ista, a ista su i sredstva čije korištenje će garantirati da se ljudsko biće može izdignuti iz bezdana… Ipak ljudi zanemaruju ono čemu sam ih naučio… oni Me ne slijede pošto ne vjeruju u Mene i Moje učenje. Oni vode jedan zemaljski način života koji je jako izdvojen od Moga; oni potpuno zanemaruju ljubav i prema tome se ne kreću putem uspona… Jer bez ljubavi nema veze, bez ljubavi je širok ponor između vas ljudi i vašeg Boga i vječnog Oca…

Jedino ljubav premošćuće ponor, jedino ljubav je put do Očeva srca, i jedino ljubav je snaga koja vam dozvoljava da krenete putem nagore što zahtjeva snagu i napor. Svatko tko odbija krenuti putem ljubavi neće nikad biti u stanju sebe izdignuti iz bezdana, niti ga Moja ruka može dohvatiti i podići, jer on ju nikad ne bi uhvatio sve dok je bez ljubavi… On Me mora slijediti svojom vlastitom slobodnom voljom, jer Ja ne vršim nikakvu prisilu ako Mi se osoba i dalje odupire/protivi. Ljubav ne tolerira prisilu a ipak iskupljuje one koji su zarobljeni… Ja vas ljude mogu jedino podučiti i snažno upozoriti da prakticirate ljubav prema bližnjem, ukazujući kako želite biti u stanju oponašati Me, tako da vam mogu pomoći pošto imate volju slijediti Me. Zbog toga trebate uvijek imati na umu Moj način života i učiniti svaki napor da budete poput Mene, i onda ćete zasigurno iskusiti Moju pomoć, jer svatko tko svoje oči drži na Meni će također primiti snagu da krene putem praćenja Isusa… i on će zaista ostvariti cilj sjedinjenja sa Mnom. AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 12 Travnja Siječnja 1954, poruka br. 5927

*

Biti Kršćanin je biti imitator ISUSA KRISTA

Mi moramo imitirati Isusa, živjeti kako je On živio, razmišljati kako je On razmišljao, i biti suglasni/prilagođeni/združeni (conformed) Njegovoj slici/predodžbi/zamisli (image), što je pečat našeg posvećenja.

Kakav kontrast! Ništavilo teži biti nešto (važno), a Svemogući postaje ništa(vilo)! Pred Tobom ću biti ništa(vilo), Gospode moj! Nudim ti ponos i taštinu koji su me do sada posjedovali. Pomozi mojoj volji; otkloni od mene prigode mojeg spoticanja; Odvrati moje oči da ne vide ništavost (Psalam 118:37; Hr. Biblija 119:37); dozvoli mi da gledam samo Tebe i sebe u Tvojoj prisutnosti, da mogu razumjeti što ja jesam a što Ti.

Isus Krist je bio rođen u štali; bio je primoran pobjeći u Egipat; trideset godina njegovog života je bilo provedeno u radionici; trpio je glad, žeđ i umor/klonutost; bio je siromašan, prezren i ubog; naučavao je nebeske doktrine, i nitko ne bi slušao. Veliki i mudri su Ga progonili i uhvatili, podložili ga stravičnim mučenjima, tretirali Ga kao roba i ubili ga među dvojicom zločinaca, i bilo im je milije pustiti pljačkaša, nego Njega osloboditi. Takav je bio život kojeg je odabrao naš Gospod; dok smo mi prestravljeni pred bilo kakvom vrstom poniženja, i ne možemo istrpjeti ni najmanju pojavu prezira/neuvažavanja.

Usporedimo naše živote sa onim u Isusa Krista, reflektirajući na to kako je on bio Gospodar a da smo mi sluge; da je On bio sve-moćan, a da smo mi samo slabost; da je On bio ponižen/osramoćen a da smo mi uzvišeni. Zato imajmo neprestano na umu našu ogavnost, tako da prema sebi mognemo imati ništa doli prezir. Gdje nam je obraz da možemo prezirati druge, i prebivati na njihovim greškama, kada mi sami nismo ispunjeni sa ničim drugim? Započnimo hodati putem kojeg nam je naš Spasitelj označio, jer to je jedini put koji vodi do Njega.

A kako možemo očekivati da ćemo pronaći Isusa ako Ga ne tražimo u stanjima Njegovog zemaljskog života, u osami i tišini, u siromaštvu i patnji, u progonstvu i preziru, u uništenju i križu? Sveci su Ga pronašli na nebu, u sjajnostima slave i neizrecivim užicima; ali jedino nakon što su na Zemlji (zajedno) sa Njime prebivali u sramotama, u boli i poniženju. Biti Kršćanin je biti imitator Isusa Krista. U čemu Ga možemo imitirati ako ne u Njegovom poniženju? Ništa drugo nas Njemu ne može približiti. Mi Ga možemo obožavati kao Svemogućeg, bojati Ga se kao pravednog, ljubiti Ga sa cijelim našim srcem kao dobrog i milosrdnog, – ali mi Ga možemo jedino imitirati kao poniznog, pokornog, siromašnog i prezrenog.

Ne zamišljajmo kako ovo možemo napraviti uz pomoć naših vlastitih napora; sve što je zapisano se tome suprotstavlja; ali se možemo radovati u Božjoj prisutnosti. Isus je odabrao biti sudionikom svih naših slabosti; On je samilosni visoki svećenik koji je dobrovoljno pristao biti iskušavan u svim stvarima u kojima smo mi iskušavani; neka, onda, sva naša snaga bude u Njemu Koji je postao slab da bi nas mogao osnažiti; obogatimo se Njegovim siromaštvom, pouzdano uzvikujući, ‘Sve stvari su mi moguće kroz Krista koji me snaži.’ Filipljanima 4:13

Dopusti da idem za tvojim koracima, O Isuse! Ja bi Te imitirao, ali ne mogu bez pomoći Tvoje milosti! O ponizni i skromni Spasitelju, dodijeli mi znanje istinskog Kršćanina, i da mogu dobrovoljno prezreti sebe; dopusti da naučim lekciju, tako neshvatljivu čovjekovom umu, da moram umrijeti za sebe posredstvom samo-odustajanja koje će proizvesti istinsku poniznost.

Uhvatimo/uključimo se iskreno/ozbiljno u ovaj posao, i promijenimo ovo tvrdo srce, tako neposlušno prema srcu Isusa Krista. Učinimo neka primicanja prema svetoj duši Isusovoj; neka oživi naše duše i uništi sve naše neskladnosti/odvratnosti. O prekrasni Isuse! Koji si zbog mene propatio toliko puno rana i poniženja, dopusti mi da ih cijenim i ljubim Tebe radi, dopusti mi da žudim za udjelom u Tvom životu poniženja!

Francois Fenelon ‘Kršćanski savjeti u svezi različitih stvari religijskog života – 5’

*

Onaj koji Mene slijedi, ne hoda u tami’, kaže Gospod. Ovim Kristovim riječima smo savjetovani da oponašamo Njegov život i navike, ako želimo uistinu biti prosvjetljeni i slobodni od sveg sljepila srca. Prema tome, neka naš glavni napor (ili ‘naše glavno nastojanje’) bude istraživati/proučavati život Isusa Krista.

Kristovo učenje je izvrsnije/odličnije/savršenije nego svi savjeti svetaca, a onaj koji ima Njegov duh će u njemu pronaći skrivenu mánu. Dakle, ima mnogo onih koji često čuju/slušaju Evanđelje ali za njega malo mare jer nemaju (= jer u njima nije) Kristov duh. Ipak tko god želi u potpunosti razumjeti Kristove riječi (taj) mora pokušati cijeli svoj život urediti po uzoru na Krista (= u smislu, ‘po Kristovu predlošku/modelu/mustri/stilu’).  

Thomas Ė. Kempis ‘Oponašanje Krista – 1:1’

*

‘Ja nisam dostojan slijediti tragove moga Gospoda, ali poput Njega, ja ne želim dom, niti vlasništva. Poput Njega ja ću pripadati cesti, dijeliti patnju svoga naroda, jesti sa onima koji će mi pružiti okrilje, i govoriti svim ljudima o ljubavi Božjoj.’

Sadhu Sundar Singh, istinski Kristov Apostol  u Indiji

***

Jedan Kristov primjer kojeg nam valja slijediti/oponašati:

‘A dotle su učenici molili Isusa: ‘Rabbi jedi!’ On im reče: ‘Ja imam za jelo hranu za koju vi ne znate.’ Zar Mu je netko donio jelo?’ Počnu tada učenici pitati jedan drugog. Isus im reče: ‘Moja se hrana sastoji u tom da vršim volju Onoga Koji Me poslao i dovršim Njegovo djelo.’   Ivan 4:31-33

[‘Mi znamo da je Tvoje jelo i piće, dok Si hodio po Zemlji, bilo vršiti volju Oca Tvogaa sada je Tvoja hrana da prijatelji Tvoji vrše Tvoju volju (Ivan 15:14).’   Madame Guyon ‘Pjesma nad Pjesmama – komentar na stih 1:6’]

***

Mi sada nismo ograničeni na prekrasne oblike/tipove koje je o unutarnjem putu predstavilo/prikazalo staro Određivanje (Dispensation); mi sada imamo čišći/jasniji i sigurniji put kojeg je Isus Krist osobno ukazao gazeći njime. Mi više ne radimo među divnim ali tajanstvenim sjenama dobrih stvari koje tek trebaju doći, već mi imamo živi model/uzor, Riječ Istine. Isus Krist je put kojim moramo hodati, istina pomoću koje smo poučavani, i život po kojem živimo, u Njemu mi imamo tvar/bitnost od koje su drevni Oci imali samo sjenu. Pa ako su oni zašli u unutarnji život (entered upon the interior life), koliko je puno više obaveza nas Kršćana to učiniti, kojima je dozvoljeno, tako reći, dodirnuti (to handle) tijelo i krv Gospoda Isusa!

Madame Guyon – ‘Djela’

***

Isus Krist nam ostavlja Svoj primjer i daje nam najvažniju zapovijed:

‘Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam Ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.’  Ivan 13:34; 15:12

A On nas je ljubio tako da je Svoj život dao za naše izbavljenje:

Veće ljubavi nitko nema od ove; položiti vlastiti život za svoje prijatelje.’  Ivan 15:13

*

‘Ljubite jedni druge kao što sam Ja ljubio vas’

       Ivan 13:34

Od kolijevke do Križa. Od Bethlehema do Maslinske gore, Ja sam ljubio svakog od vas.

Hladnoća i bijeda Moje prve noći na svijetu Me nije spriječila da vas ljubim sa Svojim Duhom i, iako uništavajući Sebe čak do točke kad nisam u stanju – Ja, Riječ – da vam kažem: ‘Volim vas’, Ja sam vam rekao te riječi sa Svojim Duhom, neodvojivim od onog Očevog koji djeluje zajedno sa Njime u neumornoj aktivnosti.

Agonija moje posljednje noći na Zemlji Me nije omela/spriječila da vas ljubim. Radije, ona je dodirnula najveće vrhunce ljubavi. Ona je gorila, radije, u najživljoj vatri. Ona je sagorjela, umjesto toga, sve ono što nije ljubav, čak do iscijeđivanja – zajedno sa Mojim gađenjem prema grijehu i Mojom tugom zbog Očevog napuštanja -. krvi iz Mojih vena.

Koja je veća ljubav od te koja zna kako ljubiti dok zna da je sama omražena (= da ju mrze oni koje voli)? Tako sam Ja volio svakoga od vas.

Prvi pokret/gesta Mojih ruku: milovanje. Posljednji: blagoslov. A između ova dva pokreta/geste – prvog, rođenog u mrklom mraku zimske noći, posljednjeg, u divoti gorućeg ljetnjeg jutra – trideset tri godine ljubavnih pokreta/gesti, korespondiraju sa isto toliko pokreta ljubavi. Ljubav sa čudima, ljubav sa milovanjima djece i prijatelja, ljubav Učitelja, ljubav Dobročinitelja, ljubav Prijatelja, ljubav, ljubav, ljubav…

I više nego ljudska ljubav na Posljednjoj Večeri. Prije nego su bile zavezane i nabijene na kolac, ove Moje ruke su oprale stopala apostola, čak onoga čije sam srce želio oprati; i prelomile su kruh. I Ja sam prelomio Moje srce sa tim kruhom – taj vam kruh Ja dajem. Jer Ja sam znao da je Moj povratak na nebo bio blizu i Ja vas nisam želio ostaviti same. Pošto sam Ja znao kako lako zaboravljate, i želio sam da sebe vidite kao braću koja sjede za jednim stolom za večeru, oko Mojeg stola-oltara, tako da kažete jedni drugima: ‘Mi pripadamo Isusu!’

Koja je veća ljubav od one koja zna kako ljubiti onog koji ju muči? A ipak tako sam Ja ljubio svakoga od vas. I znao sam kako moliti za vas dok sam umirao.

Ljubite jedni druge kako sam Ja ljubio vas. Mržnja trne svjetlo. Čak jednostavna svađa muti mir. Bog je Mir, On je Svjetlo, jer Bog je Ljubav. Ali ako ne ljubite, i ljubite kako sam Ja vas ljubio, vi ne možete imati Boga.

Kako sam Ja volio vas. Prema tome bez nadutosti. Iz ovog tabernakula, iz ovog Križa, iz ovog Srca su proizašle jedino riječi poniznosti.

Ja sam Bog i Ja  am vaš Sluga, i Ja stojim ovdje čekajući svakog od vas da Mi kaže: ‘Gladan sam’, da bi dao Sebe – Kruh – vama. Ja sam Bog i Ja se otkrivam vašim očima, nag i proklet, na komadu drva koje je bilo sramotna vješala. Ja sam Bog i Ja vas preklinjem da ljubite Moje srce. Ja vas preklinjem. Iz ljubavi prema vama: jer ako ljubite vi sebi činite dobro. Ja sam Bog. Sa ili bez vaše ljubavi Ja sam uvijek Bog. Ali vi, ne. Bez Moje ljubavi vi ste ništa: prašina.

Ja želim svakoga od vas sa Mnom. Ja vas želim ovdje. Ja želim učiniti od vaše prašine svjetlo blaženstva. Ja ne želim da umrete, već da živite: jer Ja sam Život i želim da vi imate Život. 

Ljubite jedni druge bez egoizma. To (= egoistična ljubav) bi bila nečista ljubav, određena da umre od bolesti. Ljubite jedni druge tako što jedni drugima želite više dobra nego što želite za sebe. To je jako teško. Znam. Ali vidite li ovaj Euharistički Kruh? On je stvorio mučenike. Oni su bili stvorenja kao svaki od vas: plašljiva, slaba, čak porocima vođena. Ovaj Kruh ih je učinio junacima.

U prvoj točci (odnosi se na Isusovu objavu o Euharistiji koja se sastoji od 4 točke od čega je ova, ovdje prevedena, treća) sam vam pokazao/naznačio Moju krv za vaše pročišćavanje. U ovoj trećoj točci, da bi vas učinio svecima, Ja sam vam ukazao ovaj Oltar-stol i ovaj kruh. Od grešnika, krv vas je učinila pravednima. Kruh pravednih vas čini svecima. Kupka spire ali ne hrani. Ona osvježava, obnavlja, ali ne postaje tijelo u tijelu. Hrana, međutim, postaje krv i tijelo: ona postaje vi. Moja hrana postajete vi osobno.

Oh! Razmislite! Pogledajte na malu bebu. Danas ona jede svoj kruh i sutra ponovno, i onda sutra, i sutra i sutra. Gledajte kako postaje čovjek: visok, robustan/snažan, naočit. Da li ga je njegova majka učinila takvim? Ne. Njegova majka ga je začela, nosila ga, dovela ga na svjetlo, dojila ga i ljubila, ljubila, ljubila ga. Ali ako, nakon svoga mlijeka, to majušno nije imalo ništa drugo osim kupki, poljubaca i ljubavi, ono bi bilo umrlo od gladi. To malo dijete postaje čovjek od odrasle hrane koju uzima. Taj čovjek je takav pošto dnevno uzima svoju hranu. 

Isto važi za vaše duhovno ‘ja’. Hranite ga sa istinskom Hranom koja silazi sa neba i koja vam sa neba donosi svu snagu da vas u Milosti učini muževnima/srčanima/hrabrima (manly). Zdrava i snažna muževnost/srčanost (virility) je uvijek dobra. Gledajte koliko je lakše na bolesnog čovjeka gledati kao na nešto neprijatno (as harsh) i bez samilosti ili strpljenja. Moja hrana će vas učiniti zdravima i snažnima srčanošću duha, i vi ćete znati kako voljeti druge više nego sebe same, kako sam Ja volio vas.

Jer, gledajte, sinovi, Ja sam vas volio ne kako čovjek voli sebe. Već više od Sebe. Toliko da sam Sebe usmrtio da bi vas spasio od smrti. Ako volite na taj način, vi ćete Boga poznavati intimno. Da li znate što znači Boga poznavati intimno? To znači poznavati ukus istinske radosti, istinskog mira, i istinskog prijateljstva.

Oh! Prijateljstvo, mir, Božja radost! To je nagrada obećana blaženima. Ali ona je već uručena onome koji na Zemlji voli cijelim bićem/sobom.

Ljubav, istina je, nije od riječi (ili ‘nije u riječima’). Ona je od djela (ili ‘u djelima’). Aktivna kao njezin Izvor Koji je Bog. Niti je ikad umorna od rada, niti čak od razočaranja koja dolaze od njezine braće. Siromašna je ta ljubav koja pada poput ptice sa njezinim oslabljenim krilima kada je prepreka rani! Istinska ljubav se, čak ako je i ranjena, podiže. Sa kandžama i kljunom se uspinje, ako više ne može letjeti, sa ciljem da ne leži u sjeni i mrazu, sa ciljem da bude na suncu, koje je lijek za svaku bolest. Ali čim je osnažena, gledaj kako ponovno nastavlja svoj let. I ide od Boga ka svojoj braći, i od njih ka Bogu: ovaj anđeoski leptir koji nosi peludi Nebeskih Vrtova da oplodi zemaljsko cvijeće; I nosi Bogu mirise zgrabljene od najponiznijeg cvijeća, da ih On može pozdraviti i blagosloviti.

Ali jao ako se previše udalji od sunca. Sunce je Moja Euharistija, pošto je u Njoj Očev blagoslov, Duh koji voli, dok Ja, Riječ, djelujem.

Dođite i uzmite. Ovo je hrana za koju Ja vatreno tražim da od vas bude konzumirana.

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Mariji Valtorta, dna. 14 Lipnja 1944, zapisano u njezinim ‘Zabilješkama’

*

‘Isus je, međutim, nastojao voditi ljude ispravnim putem kroz ljubav. Isus je živio i poučavao ljubav i demonstrirao im je da je ljubav bila snaga koja je čak porazila neprijatelja, i da ljudi mogu sebe osloboditi od njega jedino kroz ljubav… Tako je čovjek Isus primjerom ukazao ljudima život ljubavi po prvi puta, sve dok On zatim nije ostvario najveće djelo ljubavi i milosti žrtvujući Sebe na križu u korist (on behalf) grijeha čovječanstva, tako da bi mogli biti oslobođeni i kroz ispravan način života ponovno postići snagu i svjetlo sa ciljem da bi onda putovali posljednju stazu u njihovu istinsku domovinu, kojom je Isus prednjačio kroz Svoju smrt na križu… Kojeg oni sada samo trebaju slijediti sa ciljem da bi ušli u Moje kraljevstvo u oslobođenom stanju, vraćajući se Meni u Očevu kuću, k Ocu iz Čije su ljubavi proizašli i u Čijoj ljubavi će oni sada ostati zauvijek.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 29 Kolovoza 1963, poruka br. 8600

*

‘Dok sam hodao po Zemlji, Ja sam se brinuo za one koji su u nevolji, za siromašne, bolesne, i potlačene. Vi koji tvrdite kako ste ‘Moji sljedbenici na Zemlji’, što vi činite za siromašne, bolesne i potlačene? Sve dok možete pomoći ali ne pomažete, vi niste Moji iskreni sljedbenici, bez obzira da li se vi tako nazivate ili ne.

Ja cijenim jedino ispunjenje Mojih zapovijedi ljubavi pošto sve drugo: duboka (profound) vjera, spoznavanje istine, jedinstvo/ujedinjenje sa Mnom i, konačno, vječno blaženstvo, rezultira iz ljubavi i bez ljubavi se nikad ne može postići, što razjašnjava (= zbog toga je očigledno) zašto je na Zemlji tako velika duhovna bijeda/nevolja/potreba i zašto ljudi nemaju vjere i hodaju u grešci/neistini. Moja čista doktrina je doktrina ljubavi, koju sam Ja naučavao na Zemlji. Kada se to naučava i sprovodi u praksu, ljudi se kreću u istini i zašli su na put oponašanja Isusa.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 22 Lipnja 1954, poruka br. 5982

***

Vi otkupljeni od Krista, vi koji ste došli poslije dolaska Kristova, i osobito poslije žrtve Kristove, poznate svu ljubav Božju. Krist vam je objavio tu beskrajnu ljubav, samim Sobom, Svojom riječi, Svojim primjerom i Svojim djelima.

Promatrate Krista kao dijete koje plače u špilji i ne plašite Ga se. Dapače, ta ljudska slabost privlači vašu duhovnu slabost. Ona se ne osjeća obeshrabrenom i prestrašenom pred Bogom Djetetom, pred Bogom Koji se snizio, On, Neizmjerni, u sitne udove, On, Moćni, u udove koji trebaju svaku pomoć, toliko su nesposobni da doskoče potrebama organizma.

Promatrate Krista dječaka i ne bojite Ga se. Njegova mudrost je blaga. S malo riječi pokazuje vam siguran put za dolazak u Očevu kuću: ‘Baviti se onim što hoće Bog, onim što treba dati Bogu (Luka 2:41-52)’. Sav Zakon je u tom kratkom i mudrom odgovoru. Govoreći onima koji predstavljaju čovječanstvo izabrano i drago Gospodu On vam kaže: ‘Zar ne znate da treba činiti to, samo to, to iznad svakoga drugoga zanimanja, imati tu ljubav iznad svake druge ljubavi da bi dobili mjesto u Nebu.’

A u tim kratkim riječima je sav učeći Krist, Krist Koji kaže Marti: ‘Baviš se s odviše toga, a samo jedno je potrebno (Luka 10:38-42)’. Krist Koji kaže učeniku još odviše privrženom svjetovnim stvarima: ‘Tko se osvrće natrag pošto je stavio ruku na plug, nije prikladan za Kraljevstvo Božje (Luka 9:61, 62).’

Krist Koji, premda savršeno ljubi Majku, ne pretpostavlja je Svome poslanju, nego jasno kaže da je Njegova krv koji vrši volju Božju (Matej 12:46-50; Marko 3:31-35; Luka 8:19-21).’ A On prvi je vrši. Jer ljubav prema Bogu uvijek je, kako treba, najveća u odnosu prema svakoj drugoj ljubavi, također i prema ljubavi prema svojoj presvetoj Majci.

Krist koji prekori Petra nazvavši ga ‘sotonom’ je Ga napastvuje da ne vrši volju Svoga Oca (Matej 16:21-23; Marko 8:31-33). Krist Govora na gori (Matej 5-7; Luka 6:20-49). Krist Koji kaže posljednje blaženstvo: ‘Blaženi oni koji vrše riječ Božju (Luka 11:27, 28)’, tj. još uvijek Zakon.

Krist Koji poučava Nikodema kako stari čovjek baštinik palog Adama, može postići preporođenje i vidjeti Kraljevstvo Božje ‘preporađajući se vodom’, a tu vodu života daje vam On, Krist. ‘I po Duhu Svetom (Ivan 3:1-8)’, tj. po ljubavi, a ljubav je vršiti volju Božju u poslušnosti Njegovu Zakonu za sve, i u poslušnosti pojedinim Njegovim odredbama za svakoga od vas.

Krist Koji naučava vjeru koja se drži pravom, koja zaslužuje nagradu od strane Božanske Pravde: ‘Ne tražim Svoju volju, nego volju Onoga Koji Me je poslao (Ivan 5:30; 6:38-40)’.

Krist Koji vam daje Boga Koji se može osjetno ljubiti: ‘Vi niste nikada čuli glas Božji niti vidjeli Njegova lica sve do sada. Ali evo Me. Ja sam Onaj na Koga je Bog utisnuo Svoj pečat. Tko vidi Mene, vidi Onoga Koji Me je poslao. Tko Mene sluša, sluša Oca, jer Ja nisam govorio Svoje, nego sam rekao ono što Mi je Otac kazao da rečem (Ivan 14:9, 10)’. I otkriva vam ljubav Očevu, Koji od Adamova grijeha uzima sredstvo da vas osokoli na veću ljubav, na točniju spoznaju i tjesnije sjedinjenje: ‘Volja je Moga Oca da Me upoznate kao Onoga Koji jesam: kao Boga ‘.

Krist Koji proglašuje: ‘Ja ne činim ništa sam od Sebe, nego kažem i činim ono što hoće Otac Moj. Uvijek činim ono što je Njemu milo (Ivan 8:29)’.

Krist, Dobri pastir, Koji otkriva najistinskiji razlog velike ljubavi Očeve prema Njemu: ‘Zbog toga Me ljubi Otac: što dajem život dragovoljno, jer ovo je želja Oca Moga: da se vi spasite (Ivan 10:17)’.

Krist Koji na početku Muke kaže: ‘Moj Otac Mi je zapovjedio i propisao što moram reći i činiti. I znam da je Njegova zapovijed život vječni (Ivan 12:49, 50)’.

Krist, Koji samo po Sebi odrješuje Pilata kad mu kaže: ‘Ne bi imao nikakve vlasti nada Mnom da ti nije dana odozgo. Stoga je onaj koji Me predao u tvoje ruke veći krivac za Moju smrt nego ti (Ivan 19:11)’. A Onaj Koji Ga je u Božanskoj ludosti Ljubavi prema čovjeku predao u ruke vlasti jest Njegov Otac, neograničeni Bog, pred Kojim Sin kaže Svoju savršenu molitvu: ‘Neka se vrši ne Moja, nego Tvoja volja (Luka 22:42); budi volja Tvoja kako na Nebu tako i na zemlji (Matej 6:10)’; jest Bog Otac, Koji dopušta ljudskim vlastima da budu takve dok On hoće, a nakon toga ni sila oružja niti ikoja druga sila nije kadra održati ih na njihovom zapovjedničkom mjestu.

Oh! Krist poslušan od rođenja do smrti. Krist Koji kaže ‘Da’ s prvim dječjim plačem, kaže ‘Da’ i s posljednjom riječi na Golgoti. Riječ vječnoga ‘Da’ svome Ocu.

Krist Koji nikada ne plaši, Koji ne zaprepašćuje Svojim zakonom jer vam daje primjer da je čovjeku moguće izvršavati taj zakon jer je On – Čovjek – po njemu živio još prije nego je vas u njemu poučio. Taj Bog-Čovjek Koji se predaje smrti, neprijateljima, preziru, naporu, siromaštvu, tijelu – stavio je najprije smrt a tijelo naposlijetku, ne pogreškom, jer Spasitelju je bilo milije umrijeti nego Riječi-Bogu ograničiti se na jedno tijelo – daje vam, ljudi, spoznati što je Bog-Ljubav.    Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, dna. 21-28 Svibnja 1948 u viziji primila Marija Valtorta (objavljeno u knjizi ‘Pouke na temelju Pavlove poslanice Rimljanima)

***

Jedan Kristov primjer kojeg nam valja slijediti/oponašati:

‘Zato ih Isus dozva i reče: Znate da vladari gospoduju svojim narodima (ili ‘okrutno postupaju sa njima’) i velikaši njihovi drže ih pod vlašću (ili ‘i da se velikaši služe svojom vlašću protiv njih’). Neće tako biti među vama (ili ‘neka ne bude tako među vama’)! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga po primjeru Sina Čovječjeg, Koji nije došao da bude služen, nego da služi i život Svoj dade kao otkupninu za mnoge.’    Matej 20:25-28

***

Oh, kakvu Ti veliku hvalu dugujem, Koji si meni i svim vjernima ukazao siguran i ispravan put do Tvoga vječnog kraljevstva! Tvoj život je naš put i u Tvojem svetom strpljenju se mi približavamo Tebi Koji si naša kruna. Da nisi hodio ispred nas i poučavao tko bi mario za to da slijedi? Teško meni, koliki mnogi bi daleko zaostali, da pred svojim očima nisu imali Tvoj sveti primjer! Gledaj, čak i mi koji smo čuli o mnogim Tvojim čudima i učenjima smo i dalje mlaki; što bi se dogodilo da nismo imali takvo svjetlo pomoću kojeg Te možemo slijediti?

Thomas Ė. Kempis ‘Oponašanje Krista – 3:18’

***

Veličanstven Kristov primjer kojeg nam treba urezati duboko u srce:

‘I kad dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše Njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: Oče, oprosti im, ne znaju što čine!’  Luka 23:33, 34

*

OPOMENA U SVEZI PRAKTICIRANJA SAMO-KONTROLE… BLAGOST… MIROLJUBIVOST

Naučite se(be) obuzdati/svladati i postanite blagi i miroljubivi, jer vaše vrijeme na Zemlji vam je dano kao probni period za vrijeme kojeg vi trebate postići potpunu zrelost, izvježbati i oblikovati sebe za dobrobit vaše duše. Vi ćete teško biti u stanju ispuniti vaš zemaljski zadatak ako najprije ne težite k ovome, jer sve vaše duševne poteškoće proizlaze iz vašeg vlastitog nedostatka samo-kontrole. I stoga poslušajte što vam Gospod Osobno proglašava:

Vi, Moja djeco na Zemlji, se morate potruditi da jedni druge tretirate sa ljubavlju… Vi ste odabrali ovaj boravak na Zemlji u saznanju o tome što vam nedostaje; vi imate mnoštvo prilika da se borite protiv vaših slabosti i pogrešaka, ali vi također morate imati dobru volju da iskoristite ponuđene mogućnosti i, kroz neprestano samo-obuzdavanje, rasti sve više u snazi i prevladati vaše greške. Imajte na umu, djeco Moja, sa koliko puno strpljenja sam Ja morao opet i iznova previdjeti vaše slabosti, a ipak Moja ljubav prema vama ne opada… Uzmite u obzir koliko više razloga bi Ja imao da postanem nestrpljiv, i kako Ja, ipak, u krajnjem strpljenju i milosrdnosti, ponovno grlim (ili ‘privijam k Sebi’) Svoju djecu i s ljubavlju im opraštam kada su ogriješili… uzmite u obzir da je Moj život na Zemlji iziskivao obilje strpljenja prema grešnom čovječanstvu, koje pri svemu tom nije prepoznalo/pozdravilo/cijenilo Moju ljubav pa je sve dobro koje sam učinio za ljude nagradilo/otplatilo/vratilo sa nezahvalnošću i naposlijetku Mi prouzročilo takvu neopisivu patnju (Psalam 35:12; 38:20)…

Koliko samo su Me ponizili i izmišljali svakojake vrste mučenja i, bez ikakve krivnje, Me izručili da budem raspet (Ivan 18:19-40; 19:1-30)… A Ja sam strpljivo uzeo na Svoja ramena čak i ovu najgorču nepravdu i usprkos tome nisam povukao Svoju milosrdnost od onih koji su Me povrijedili (= koji su Mi učinili nepravdu)… Ja sam preklinjao Oca na nebu da im oprosti njihove grijehe (Luka 23:34) i nisam se okrenuo/udaljio od čovječanstva već sam ih pokušao pridobiti sa strpljenjem i ljubavlju i na taj način im donijeti iskupljenje/izbavljenje. I prema tome vi također trebate prakticirati vrlinu samo-odricanja, ljudi trebaju živjeti za drugog i jedino nastojati jedan drugome olakšati patnju, tako da ćete postati savršeni (Matej 5:48) i nećete živjeti vaš zemaljski život uzalud. I žrtvujte sve vaše brige i boli Meni, i postat ćete blagi poput golubica (Matej 10:16) i komunicirati ćete jedni sa drugima strpljivo i sa ljubavlju, i unutrašnji mir će ući u vaša srca… a Ja ću vam pomoći ako ste u opasnosti izgubiti se.   AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 12 Srpnja 1939, br. 1003

***

Jedan Kristov primjer kojeg nam valja slijediti/oponašati:

‘Učite od Mene, Ja sam ponizna i krotka srca, i naći ćete pokoj dušama svojim.’  Matej 11:29

*

OZBILJNI SAVJETI U SVEZI KRŠĆANSKE LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM

Prepoznajte vaše slabosti i pokušajte ih (se) riješiti… nemojte postati nestrpljivi (onda) kada bi sebe trebali postaviti u poziciju drugog čovjeka, i budite blagi/popustljivi… nemojte povrijediti njegove osjećaje, i uzmite ozbiljno zapovijed ljubavi kada vaš bližnji treba vašu aktivnu pomoć ili riječi ohrabrenja… Nemojte dati/omogućiti ni jedan razlog za raspravu već mekog srca/dobrostivo pokušajte pronaći dogovor, uzmite Moj primjer, Ja Koji sam svim ljudima prilazio mekog srca da bi ih pridobio. I stoga vi, također, trebate uvijek pokušati pridobiti srce druge osobe; vi ništa ne bi trebali ostaviti neurađeno što bi moglo probuditi ljubav, jer (pot)puno razumijevanje slabosti druge osobe sebe može manifestirati jedino u ljubavi. I stoga bi svaki od vas trebao to činiti drugome, ne ostavite ni jednu mogućnost neiskorištenu da udovoljite/ugodite sa nježnom riječi ili ljubavlju ispunjenom/blagonaklonom akcijom, jer ako izbjegnete povrijediti vašeg bližnjeg, ako mu date unutarnji mir, vi ćete činiti uistinu Kršćansko djelo ljubavi prema bližnjem koje će vam biti na dobrobit, jer vi ćete ga na taj način osnažiti fizički i duhovno. On sam će biti postavljen u stanje ljubavi, on će zauzvrat osjećati ljubav, i on neće zakazati/podbaciti da svoju ljubav sprovede u akciju. On će umanjiti svoju sebičnu ljubav…

Budite strpljivi i nježni, blagi i ponizni, i vaš život će postati lakši, jer ljubav je najbolje oružje protiv mržnje/zlobe/neprijateljstva, a ljubav oprašta i trpi, ona daje i usrećuje, ona sjedinjuje srca, ona liječi rane i nikad neće biti bez razumijevanja slabosti i grešaka/nedostataka drugih osoba i konačno će ipak trijumfirati, jer ljubav je snaga koja postiže što god poželi.        AMEN

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, 3 Kolovoza 1947, poruka br. 4096

***

Tko god Mi vrati jednu izgubljenu ovcu (taj) će ubrati veću nagradu od onog koji je napasao stotinjak jaganaca u dobro-ograđenom prostoru. Jer lako je (ili ‘lak je posao’) održati poštenog čovjeka u poštenju/časti & vrlini, ali znači puno više vratiti poštenje/čast jednom koji je prezren od strane sviju i okrenuti grešnika u uzor vrline. A samo to je u Mojim očima jako cijenjeno, – ali prijašnje se smatra samo za rad lijenog sluge.

Ja sam Svevišnji, ako ste to voljni prihvatiti, i tražim & sakupljam jedino ono što je prezreno i u očima svijeta izgubljeno. Prema tome, ako želite biti u svim stvarima Moji učenici & sluge, onda morate u svemu biti onakvi kakav sam Ja sada.

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 3/163:6-8’ J.Lorber

***

Jedan Kristov primjer kojeg nam valja slijediti/oponašati:

‘Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s Njime i Njegovim učenicima. Vidjevši  to, farizeji stanu govoriti: Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A On, čuvši to, reče: Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.’   Matej 9:10-13

I još:

‘On odgovori: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.’ Matej 15:24

I još:

‘Jer Sin Čovječji je došao spasiti ono što je izgubljeno.’ Matej 18:11

Uostalom to Krist i Sam izričito nalaže Svojim apostolima/sljedbenicima:

‘Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!’   Matej 10:5, 6

***

Isus Krist nam daje primjer kako se moliti:

‘Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče Mu jedan od učenika: Gospode, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. On im reče (: Kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima.  Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, Koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.  Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Vi, dakle, ovako  molite:) Oče (naš Koji jesi na nebesima)! Sveti se ime Tvoje! Dođi kraljevstvo Tvoje! (Budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!) Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta/kako i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne dozvoli da padnemo u napast (nego izbavi nas od Zloga)! Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite  ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.’   Matej 6:5-15; Luka 11:1-4

‘Što se tiče daljnjih/dodatnih ceremonija koje su povezane sa molitvom i drugim Bogo-štovljima (devotions), neka se volja ne polaže (set upon) na ostale ceremonije i oblike molitve osim na one koje nas je Krist podučio. Jer jasno je da bi im On, kada su Ga Njegovi učenici zamolili da ih nauči moliti, rekao sve što je nužno/potrebno sa ciljem da nas Vječni Otac može čuti, pošto je On tako dobro poznavao Očevu prirodu. Ali sve što ih je On podučio je bio Pater Noster (Oče naš), sa svojih sedam zamolbi/peticija, u kojem su uključene sve naše potrebe, i duhovne i vremene; i On ih nije podučio mnoge druge vrste molitve, bilo u riječi ili u ceremoniji. Naprotiv, On im je rekao da kada mole ne bi trebali žudjeti govoriti mnogo, pošto naš Nebeski Otac jako dobro zna što nam je potrebno. On ih je zatražio (charged) jedino, ali inzistirajući jako na tome, da bi trebali ustrajati u molitvi (tj. u molitvi Oče Naš), govoreći na drugom mjestu: ‘Treba se moliti i nikad ne posustati.’  Luka 18:1. Ali On nas nije podučavao mnoštvu zamolbi/peticija, već radije da naše zamolbe trebaju biti ponavljane često, vatreno i brižno. Jer, kako rekoh, u njima je sadržana sva Božja volja i sve što nam je potrebno. Prema tome, kada se Njegovo Veličanstvo tri puta približilo Vječnom Ocu, On se molio sva ta tri puta, koristeći baš te iste riječi iz Oče Naš, kao što nam Evanđelisti prenose, govoreći: ‘Oče, ako ne može drugačije nego da moram ispiti ovu čašu, Neka bude Tvoja volja.’  Matej 26:39. A ceremonije koje nas je On podučio da koristimo pri našim molitvama su samo dvije. Ili se trebamo moliti na tajnovitom mjestu naših odaja, gdje bez buke i bez da na ikog obraćamo pažnju mi možemo moliti sa najsavršenijim i čistim srcem, kao što je On izrekao u ovim riječima: ‘Kada moliš, uđi u svoju sobu i zatvori vrata i moli.’ Matej 6:6. Ili nas je još/drugo podučavao da odemo na usamljeno i pustinjsko mjesto, kao što je On sam učinio, i u najbolje i najtiše doba noći. I stoga nema razloga odrediti/fiksirati bilo kakvo vremensko ograničenje, ili neke određene dane, ili odvojiti jedno vrijeme više od drugog za naša Bogo-štovlja, niti postoji ikakav razlog koristiti druge oblike, u našim riječima i molitvama, niti fraze sa dvostrukim značenjem, jer sve su reducirane na one koje smo opisali – naime, Pater Noster (Oče Naš).’

Sv. Ivan od Križa ‘Uspon na Karmel – 3/44:4’

***

‘Naš Blagoslovljeni Gospod Isus Krist je sva Svoja djela činio poradi tri cilja:

Prvi, On je u svim Svojim djelima tražio jedino slavu Svoga Nebeskog Oca, a ne Svoju vlastitu u nijednoj stvari, bila ona velika ili mala, i sve stvari je ponovno povjerio/uručio u Njegove ruke.

Drugi, On je sa Svojim cijelim srcem težio i tražio spasenje i blaženstvo ljudi, da ih može svih posjedovati (lay hold), i dovesti ih do priznavanja Njegovog Imena, u skladu sa riječima Sv. Pavla: ‘Bog želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.’ 1 Timotej 2:4

Treći cilj kojeg je imao na umu, u svim Svojim riječima, djelima, i životu, je bio da nam može dati istinski primjer i model savršenog života u njegovoj najuzvišenijoj formi.

Ljudi koji tako hodaju Njegovim stopama postaju, u svoj istini, najplemenitiji i najslavniji u svojoj rasi; i oni koji su tako ponovno rođeni u Njegov život, su raskošni i skupi dragulji Svete Kršćanske Crkve, i u svim vremenima oni čine najveće dobro, istovremeno ne gledajući na veličinu ili beznačajnost svojih djela, niti na njihov uspjeh ili neuspjeh, već gledaju jedino na Božju volju u svim stvarima; i iz ovog razloga su sva njihova djela najbolja što mogu biti. Niti oni gledaju da li će ih Bog postaviti visoko ili nisko, jer jedina stvar do koje im je stalo je, da u svim stvarima jednako bude Božja volja. Neka nam Bog omogući da tako bude sa svakim od nas. Amen.’    

John Tauler ‘Propovijedi – 1’

***

Jedan Kristov primjer kojeg nam valja slijediti/oponašati:

“A Isus je znao da Mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. A on će Mu: “Gospode! Zar Ti da meni pereš noge?” Odgovori mu Isus: “Što Ja činim, ti  sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.” Reče mu Petar: “Nećeš mi prati nogu nikada!” Isus mu odvrati: “Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa Mnom.” Nato će Mu Šimun Petar: “Gospode, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!” Kaže mu Isus: “Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist!  I vi ste čisti, ali ne svi!” Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: “Niste svi čisti.” Kad im dakle opra noge, uze Svoje haljine, opet sjede i reče im: “Razumijete li što sam vam učinio?

Vi Me zovete Učiteljem i Gospodom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle Ja – Gospod i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što Ja vama učinih.”    Ivan 13:3-15

*

Oprao sam vam noge da vas poučim da budete ponizni i čisti

‘Sve sam vam rekao i sve sam vam dao. I ponavljam. Novi obred je završen. Činite to Meni na spomen. Ja sam vam oprao noge da vas poučim da budete ponizni i čisti kao vaš Učitelj. Jer zaista vam kažem da kakav je Učitelj takvi trebaju biti i učenici. Pamtite to, pamtite to. I onda kada budete na visokim položajima, pamtite to.

Nije učenik veći od Učitelja. Kao što sam Ja vama prao noge, tako i vi činite jedni drugima. Odnosno, ljubite se kao braća, pomažite jedan drugome, poštujte se međusobno i budite jedan drugome za primjer. I budite čisti. Da biste bili dostojni jesti Kruh živi što siđe s Neba i da biste imali u sebi i po Njemu snagu biti Mojim učenicima u neprijateljskom svijetu koji će vas mrziti zbog Moga Imena.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Mariji Valtorta, dna. 9 Ožujka 1945, zapisano u njezinoj knjizi ‘Evanđelje kako mi je bilo objavljeno (Muka) – 9/19’

***

Vlast nad samim sobom i podnašanje uvreda

‘Vlast nad samim sobom i podnašanje uvreda, a što je ljubav nad svima uzvišena, mogu posjedovati jedino oni koji učiniše životom svoga života Zakon Ljubavi, što sam ga Ja proglasio. I ne samo proglasio: nego stvarno prakticirao.

Što je bilo za Mene imati uza se, za svojim stolom, moga izdajicu, dužnost da mu dam, dužnost da se pred njim ponižavam, dužnost da dijelim s njim obredni kalež i da stavim usne tamo gdje ih je on stavljao i učiniti da ih tamo stavi Moja mati, vi to ne možete ni zamisliti. Vaši su liječnici raspravljali i još raspravljaju o mojoj brzoj smrti i navode kao uzrok srčanu povredu od udarca bičevanja. Da, i zbog toga Moje srce postade bolesno. Ali ono je to bilo već od Večere. Slomljeno, slomljeno od naprezanja što je moralo podnositi uza se svoga izdajicu. Tada sam počeo fizički umirati Ostalo bijaše samo povećanje već postojeće agonije. Što god sam mogao učiniti, učinio sam, jer sam bio jedno s Ljubavlju. I u času u koji se Bog-Ljubav povlačio od Mene znao sam biti Ljubav, jer sam u Svoje trideset i tri godine živio od Ljubavi. Ne može se stići do savršenstva kakvo se traži da se oprosti svom uvreditelju i da ga se podnosi, ako se nema habitus (stanje) ljubavi. Ja sam ga imao i mogao sam opraštati i podnositi ovog najđavolskijeg uvreditelja, što bijaše Juda.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Mariji Valtorta, dna. 17 Veljače 1944, zapisano u njezinoj knjizi ‘Evanđelje kako mi je bilo objavljeno (Muka) – 9/20’

***

Apostoli upućuju na Kristov primjer:

‘To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno. Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.’  1 Petrova 2:19-21

‘Tko veli da u Njemu ostaje, valja mu ići putom kojim je On hodio.’      1 Ivanova 2:6

‘Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.’      Filipljanima 2:5

‘Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni  – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga  kakvu pritužbu! Kao što je Gospod vama oprostio, tako i vi!’     Kološani 3:12, 13

‘Stoga, braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikoga svećenika naše vjere – Isusa.’  Hebrejima 3:1

‘Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja  je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese  križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje  grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.’    Hebrejima 12:1-3

‘Kao što je svet Onaj Koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam Ja svet.’  1 Petrova 1:15, 16

***

Uzoran život duše

 1. Ali kako je Gospod Isus živio od Svoje dvanaeste do Svoje tridesete godine?
 2. On je u Sebi neprestano osjećao prisustvo svemogućeg Božanstva kao živu Silu/Moć; On je u Svojoj duši znao da je sve u cijelom stvaranju bilo i vječno mora biti podređeno Njegovoj i najmanjoj želji.
 3. Osim toga, On je u Svojoj duši osjećao najveći poriv da nad svime vlada.
 4. Ponos, žudnja za snagom/moći, za potpunom slobodom volje, za ugodnim životom, za ženama i za drugim takvim slabostima, kao i bijes su bile glavne slabosti Njegove duše.
 5. Ali On se borio protiv svih tih snažnih i smrtonosnih sklonosti Svoje duše iz volje Svoje duše.
 6. On je Svoj ponos ponizio uz pomoć oskudice/siromaštva; ali kakva je to zaista gruba/neprijatna mjera bila za Njega Kojem su pripadale sve stvari, a On i pored toga ništa nije smio nazvati ‘Moje vlastito’.
 7. On je Svoju žudnju za moći ukrotio kroz naj-drago-voljniju(ili ‘naj-spremniju’)poslušnost prema onima koji su kao i svi ljudi pred Njime bili poput ničega/ništavni.
 8. Iako je to bilo beskrajno teško, Svoju vječnu, najvišu moguću slobodu napadao je baš time što je sebe, poput sluge koji robuje, ljudima nudio/pre-davao za najniže poslove.
 9. On se protiv Svoje naj-snažnije težnje ugodnim životom borio učestalim postom – kako iz nužde, tako i slobodnom odlukom Svoje duše.
 10. On je svoju žudnju za ženama suzbijao ne-rijetkim teškim radom, slabom ishranom, putem molitve i kroz druženja sa mudrim ljudima.
 11. Zaista, u ovoj stvari je On morao nositi jedan izuzetno težak teret, jer Njegova pojava i zvuk Njegova glasa su bili izuzetno očaravajući,
 12. zbog čega je svih pet uistinu prekrasnih Cyreniusovih kćeri bilo ludo zaljubljeno u Njega međusobno se nadmećući koja će Mu se najviše svidjeti.
 13. Takva ljubav Mu se doduše sviđala; ali usprkos svemu tome On je uvijek svakoj od njih morao reći: ‘Noli Me tangere!’*
 14. Nadalje, pošto je On jednim pogledom vidio kroz(= prozirao)zlobu ljudi, i vidio je njihovu podmuklost i prijetvornost, njihovu neiskrenost i sebičnost,
 15. lako je razumjeti da je On bio lako izazvan/uzbuđen i mogao je jako lako biti uvrijeđen i razljućen;
 16. ali ovdje je On tempirao/smekšao Svoj Božanski karakter Svojom ljubavlju i Svojom uslijed toga proizlazećom milošću.
 17. I stoga je On kroz cijeli Svoj život prakticirao svakojake vrste najtežih samoodricanja, tako da bi mogao ponovno izgraditi vječni red koji je do samih temelja bio uzdrman.
 18. Na ovaj način se može vidjeti kako je Isus kao ljudsko biće proveo tih osamnaest godina među neprestanim kušnjama i otud u borbi(= suzbijanju strasti).

* ‘Noli me tangere’ – ‘ne dodiruj Me’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Isusovo Djetinstvo – 300:1-18’ J.Lorber 

***

Iz života Gospodovih Apostola i slugu: Sadhu Sundar Singh

Očevidac je dao izvještaj svog iskustva sa Sundarom: ‘Susreo sam Sundara kako se spuštao planinskom prugom da bi nam proglasio Evanđelje. Zatim se sjeo na vrh drveta, obrisao znoj sa svog lica i zapjevao himnu o Isusovoj ljubavi prema nama. Slušateljstvo nije bilo impresionirano sa pjesmom. Jedan čovjek je istupio iz publike i porušio Sundara sa stabla koji je udario u zemlju. Sundar se nečujno ustao na noge i počeo moliti za ove neprijateljski raspoložene ljude. On nam je onda ispričao o Isusovoj ljubavi Koji je umro da bi iskupio sve grešnike. Zbog toga sam se pokajao a isto tako i napadač.’

To nije bilo jedini put kada je Sundar zadobio duše za Gospoda prianjajući uz Isusovu instrukciju koja kaže: ‘Ne svetite se onima koji vam čine zlo. Ako vas netko udari po desnom obrazu, okrenite mu također i lijevi obraz (da vas i po njemu udari).’ Matej 5:39

*

Jednog dana, u Nepalu, su Sundara usred đungle zaskočila četvorica pljačkaša. Jedan od njih je zavitlao sa mačem. Sundar je blago/ponizno prignuo svoju glavu misleći kako će njegov život završiti. Ovaj stav je iznenadio zločince. Pošto je bio bez novaca, oni su uzeli njegovu deku i pustili ga. Ali onda ga je jedan od plačkaša ponovno pozvao i znatiželjno zapitao za njegovo ime. Sundar se predstavio, otvorio svoju Bibliju i započeo mu pričati priču o bogatašu i siromašnom Lazaru. Pljačkaš je rekao da je kraj bogatog čovjeka bio neugodan i zapitao što će se njemu dogoditi. Sundar mu je onda ispričao o Evanđelju i Božjem opraštanju. Pljačkaš je poveo Sundara sa sobom kući i pokajao se.

*

Jednom je propovijedao na javnoj pijaci kada ga je fanatik iz druge religije iznenada udario u njegov desni obraz. Sundar je, smireno, okrenuo svoj lijevi obraz prema napadaču. Napadač je otišao. Ali te noći je Sundar primio poruku od napadača koji ga je tražio za oprost. U drugoj prilici, Sundar je nekim žetaocima ispričao prispodobu/parabolu u svezi korova/kukolja. Oni su time postali iziritirani te su ga prokleli. Jedan je bacio kamen Sundaru u glavu. U tom trenutku, onog koji je bacio kamen je zahvatila takva bolna glavobolja da je morao leći dolje na zemlju. Sundar je, bez oklijevanja, preuzeo zamoran zadatak tog čovjeka i pomogao im pobrati urod. Uskoro su se sprijateljili sa njime i pozvali ga svojoj kući. Njihova srca su onda bila otvorena za Evanđelje. Sljedećeg dana, kada je Sundar otišao, primjetili su kako je njihov urod postao više bogat.

‘Sadhu Sundar Singh, njegov život i sudbina’

***

‘Vi koji hoćete biti tamo gdje je Gospod, sada sigurno znate put’ (Ivan 14:4)

***     ***

Spread the Truth