Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Apostol Isusa Krista (Lorens N.)

Print Friendly, PDF & Email

Apostol Isusa Krista

‘Od Pavla… Apostola Isusa Krista po Božjoj volji… POSLANOG da govori o obećanom životu koji se nalazi u Kristu Isusu…’  2 Timoteju 1:1  (Suvremeni prijevod)

Bio sam nedavno u jednoj prodavaonici po vitamine i minerale … i ispostavilo se kako je prodavačica aktivan vjernik u jednoj vjerujem Katoličkoj zajednici … i dok je tako gledala i slušala i osjećala što se događa oko mene u toj prodavaonici, rekla je onako bahato nešto sa čime vidim mnogi neupućeni vjernici imaju problema, naime na moje ‘Ja sam Apostol Isusa Krista’, ona je rekla, ‘Nisam znala da tako nešto (više) postoji?!’

Dakle, ‘Apostol’ ili ‘apostolos’ na Grčkom (αποστολος), znači ‘onaj koji je poslan’, ‘onaj koji je delegiran’, ‘onaj koji je poslan sa uputama’ i kako bi dodao najaktivniji Apostol, Pavle, čovjek koji je tako ‘poslan’ on nije poslan od strane čovjeka, već na Božju Zapovijed!

E sad, neupućeni ljudi, ili kratko-vidni vjernici, ne razumiju da je Božja Riječ ili Sveto Pismo ‘Božji glas’ ili ‘Božje direktno obraćanje svakom vjerniku’ a ne nekolicini odabranih, i da je stoga Krist putem Svoje Riječi rekao SVIM ‘Svojim učenicima i sljedbenicima…

Matej 28:19, 20:

Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina  i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (svakome tko ima imalo moći duhovnog rasuđivanja, a krivo je bio podučen od strane ljudi koje on sluša a koji nemaju moći duhovnog rasuđivanja, da je ovo uputa samo za ‘ondašnje apostole’, jasno je da se kraj rečenice ne može odnositi na ondašnje apostole već na sve Kristove sljedbenike jer je rečeno da će On biti sa njima-sljedbenicima SVE DO KRAJA SVIJETA, što je još u budućnosti)

Marko 16:

15 I reče im: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje  svemu stvorenju.
16 Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
17 A ovi će znakovi pratiti  one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će  jezicima zboriti,
18 zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će  im dobro.”
19 I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo  i sjede zdesna Bogu.
20 Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše  i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Jasno je svima koji imalo razmišljaju da ovo ne može biti uputa samo za ondašnje ‘apostole’ budući je Evangelizacija svijeta glavni zadatak svih Kršćana sve dok Gospod ponovno ne dođe, prema riječima iz Mateja 24:14 gdje čitamo:

“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem  svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.”

Dakle, Apostol ili ‘poslani od strane Gospoda’, jest onaj koji se prema Marku 16:20 odazvao na jasnu uputu Gospoda za sve istinske Kršćane! Baš kao što je ‘sljedbenik’ Gospoda svaki koji se odazvao na jasnu uputu ‘Sljedite Me’, ili je pak ‘učenik’ svaki koji uči od Njega, prema recimo Mateju 11:29, i još, ‘Svjedok za Krista’ je svaki koji ‘Svjedoči svojim životom o Njemu u sili Duha’ prema Djelima 1:8!

*

No, za one koji ne znaju duhovno razmišljati a diče se kako su upućeni, evo još jedna linija razmišljanja … kada je Isus Krist počeo propovijedati, znači prva propovijed u Nazaretu (po Luki 4:16-21), uzeo je Knjigu proroka Izaije te iz 61:1, 2 pročitao:

‘Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, POSLA me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu.’

I onda je On ‘poslan’ istim tim Duhom, tj. ispunjem istim tim Duhom, 

Matej 9:35

‘…obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim  sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći  svaku bolest i svaku nemoć.

O čemu Duh izvještava ovako u Djelima 10:38:

‘Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći  dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.”

E sad, jasno je svima koji imalo razumiju Sveto Pismo i otud Kršćanstvo da je Kristov Duh ili Sveti Duh ili Božji Duh, kako god hoćete, no ISTI OVAJ DUH, i u svakom Kršćaninu, recimo Kološani 1:27 su dobri, ili Galaćani 4:6, ili pak 1 Korinćani 6:19, što dalje znači, da je svaki Kršćanin, ako je pravi naravno, pomazan od strane istog Duha i stoga on ne može u njemu drugo činiti nego ISTO što i u Kristu, a to je da ga ‘šalje da donosi radosnu vijest’ ili ‘propovijeda Evanđelje’, jer to je Božja volja … kako Pavle ukazuje skoro uvijek na početku svojih poslanica kada govori da ga je Bog pozvao za Apostola i da propovijeda Radosnu Vijest…

… čemu u potvrdu Krist kaže … ‘ISTO KAO što je Otac poslao Mene, znači Isti Duh, Ista Ljubav, Ista Mudrost, ISTO TAKO, ja ŠALJEM VAS!’ (Ivan 20:21), a da vas podsjetim, ‘apostoli’ su ‘oni koji su poslani i odazvali su se na Kristovu direktnu zapovijed – POĐITE!’ …

… štoviše … u njima živi ova molitva iz Mateja 9:

36 Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni  i ophrvani kao ovce bez pastira.
37 Tada reče svojim  učenicima: “Žetve je mnogo, a radnika malo.
38 Molite dakle  gospodara žetve da POŠALJE radnike u žetvu svoju.”

… znači ‘radnici’ u ‘žetvi’ koji su ‘poslani’, ili ‘apostoli’, će činiti isto što i Isus o čemu čitamo u Mateju 9:35!… štoviše, ‘i veća će djela činiti’ (Ivan 14:12) sada kada je Isus u svima njima, a ne samo u JEDNOM tijelu iz NAZARETA!

Prema tome, pitanje nije ‘Da li ima Apostola u današnje vrijeme?!’, već, ‘Da li ste se vi dragi braćo i sestre odazvali pozivu kojeg je Isus Krist uputio svima koji se žele zvati Njegovim imenom: ‘Pođite…!!’

Moja je molitva za sve vas da se svom dušom, svim srcem, svim umom i svim silama tijela svoga odazovete na taj poziv… jer tek ćete onda, NE PRIJE, shvatiti radost o kojoj govori Prorok Izaija:

‘Kako su ljupke po gorama noge glasonoše (apostola) radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: “Bog tvoj kraljuje!”  Izaija 52:7

 

Stoga, pazite stoga tko vas vodi draga braćo i sestre …

… jer ako vas vodi netko tko je kratkovidan …

… spoticat ćete se po putu … 

… a ako vas vodi netko tko je slijep…

… postoji opasnost da padnete … u jamu (Matej 15:14)…

… zato ne slušajte baš uvijek do-pastire … i do-svećenike …

… nego JEDINO Istinskog Pastira (Ivan 10:1-18)…

… i VELIKOG SVEĆENIKA Isusa (Hebrejima 4:14, 15; 8:1;10:21) …

… to vam je moj savjet … a vi ćete dobro napraviti ako ga poslušate …

U Ljubavi Isusa Krista …
… Predivnog … Jedinog… i Najvećeg …

Lorens 


(Zagreb, 31 Siječanj, 2012)

Spread the Truth