Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Šesta Crkva: u Filadelfiji,

Kojom je predstavljena ona kvaliteta Kršćana
koji su u Istinama iz Dobra od Gospoda

Ovu Filadelfija ‘nijansu’ obožavanja u Kršćanstvu Emanuel Swedenborg ukratko tumači u skladu sa duhovnim značenjem Riječi na sljedeći način (Otkrovenje 3):

7.’I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši (Značenje: predstavlja one i u svezi onih koji su u Istinama iz Dobra od Gospoda): “Ovo govori Onaj Koji je Svet, Onaj Koji je Istinit (Značenje: predstavlja Gospoda s obzirom na Božansku Istinu), Onaj Koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti (Značenje: Koji jedini ima svemoć za spasiti):

8.Znam tvoja djela (Značenje: Gospod odmah vidi sve čovjekove unutrašnjosti i vanjštine). Evo, otvorio Sam pred tobom vrata (Značenje: predstavlja da je nebo otvoreno onima koji su u Istini iz Dobra od Gospoda) kojih nitko zatvoriti ne može (Značenje: predstavlja da protiv njih pakao ne može prevladati)Jer malena je tvoja snaga (Značenje: jer oni znaju kako od sebe ne mogu napraviti ništa), a čuvao si Moju riječ (Značenje: oni žive sukladno Zapovijedima Gospoda iz Njegove Riječi) i nisi zatajio Mog imena (Značenje: predstavlja da oni obožavaju Gospoda Isusa Krista jedino).

9.Evo, dovest ću neke  iz sinagoge Sotonine (Značenje: predstavlja one koji su u neistini s obzirom na doktrinu) – koji sebe zovu Židovima, a nisu, nego lažu (Značenje: predstavlja one koji kažu kako je u njima crkva, a ipak nije) – evo, prisilit ću ih da dođu da ti se do nogu poklone (Značenje: predstavlja da će mnogi koji su neistinama s obzirom na doktrinu primiti Istine Istinske Kristove Crkve) te upoznaju da te Ja ljubim (Značenje: predstavlja da će vidjeti kako su ljubljeni i primljeni u nebo od strane Gospoda).

10. Budući da si očuvao Riječ Moje postojanosti (Značenje: budući su se oni borili protiv zala), i Ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju svi koji borave na Zemlji (Značenje: predstavlja da će oni biti zaštićeni i sačuvani na Dan Posljednjeg Suda).

11. Dolazim ubrzo (Značenje: predstavlja Dolazak Gospodnji)Čvrsto drži što imaš (Značenje: predstavlja da u međuvremenu trebaju ostati u njihovim Istinama iz Dobra) da ti nitko ne ugrabi vijenca (Značenje: da u protivnom Mudrost ne bi bila uništena, od koje je vječna radost).”

12. “Onoga koji nadvlada (Značenje: onog koji ustraje u Istinama iz Dobra) ću postaviti stupom u hramu Boga Moga (Značenje: predstavlja da Istine iz Dobra od Gospoda, u onima kod kojih prebivaju, podupiru crkvu) i odande on više neće izići (Značenje: predstavlja da će oni ostati tamo do vječnosti) i napisat ću na njemu ime Boga Svoga (Značenje: predstavlja da će Božanska Istina biti upisana na njihovim srcima) i ime grada Boga Svoga, novog Jeruzalema (Značenje: predstavlja da će doktrina Istinske Kristove Crkve biti upisana na njihovim srcima) koji siđe s neba od Boga Mojega (Značenje: predstavlja koja će biti od Božanske Istine Gospodnje onakve kakva je na nebu), i ime Moje novo (Značenje: predstavlja obožavanje Gospoda jedino, sa novim stvarima koje nisu postojale u prijašnjoj crkvi).”

13.”Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! (Značenje: onaj koji razumije, treba biti poslušan onome što Božanska Istina Riječi podučava one koji će biti u Kristovoj Crkvi, koja je Novi Jeruzalem)

SAŽETAK: Crkvom u ‘Filadelfiji’ su dakle predstavljeni istinski Kršćani, tj. oni koji su u Istinama iz Dobra, a u Istinama iz Dobra su oni koji obožavaju Isusa Krista Jedinoga kao Boga neba i Zemlje i žive sukladno Njegovim Zapovijedima Ljubavi i za sebe znaju kako su sami od sebe, bez Gospoda, nesposobni učiniti išta i posljedično kako nemaju nikakve snage za oduprijeti se zlima i neistinama, time paklovima (stih 8). 

          Za njih je dana samo jedna uputa, a to je da nastave činiti ono što već čine, tj. da u što dubljem i savršenijem obliku ljube Isusa Krista i da još predanije i revnije žive Njegove Zapovijedi Ljubavi.

Spread the Truth