Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Prva Crkva: u Efezu,

kojom je predstavljena ona kvaliteta Kršćana koji prije svega
gledaju na Istine doktrine a ne na Dobro života u Kristovoj Ljubavi

Ovu Efez ‘nijansu’ obožavanja u Kršćanstvu Emanuel Swedenborg ukratko tumači u skladu sa duhovnim značenjem Riječi na sljedeći način (Otkrovenje 2):

1.Anđelu Crkve u Efezu napiši: (Značenje: Onima i u svezi onih koji prije svega gledaju na Istine doktrine a ne na Dobro života u Kristovoj Ljubavi) “Ovo govori Onaj Koji drži sedam zvijezda u desnici (Značenje: Koji govori je Gospod od Koga su, kroz Riječ, sve Istine), Onaj Koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka (Značenje: od Koga je prosvjetljenje onih koji su u Njegovoj Crkvi.):

2.Znam tvoja djela (Značenje: On odmah vidi sve čovjekove unutrašnjosti i vanjštine)tvoj trud i postojanost tvoju (Značenje: njihovo proučavanje Pisama i strpljenje) i da ne možeš podnijeti opakih (Značenje: i da oni ne mogu podnijeti da se zlo naziva Dobrim i obrnuto). Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci (Značenje: predstavlja da oni pomno ispituju one stvari koje se u Crkvi nazivaju Dobrima i Istinama, koje su unatoč tome zla i neistine).

3.I podnašao si i bio ustrajan (Značenje: predstavlja strpljenje u njih)za ime Moje si radio/trudio se i nisi smalaksao (Značenje: predstavlja njihovo proučavanje i nastojanje da priskrbe stvari koje pripadaju religiji i njezinoj doktrini).

4.Ali imam protiv tebe: prvu si Ljubav svoju ostavio (Značenje: predstavlja da je ovo protiv njih, da oni ne stavljaju Dobro života u Kristovoj Ljubavi na prvo mjesto).

5.Spomeni se dakle odakle si pao (Značenje: predstavlja prisjećanje na njihovu pogrešku), pokaj se i čini prva djela (Značenje: moraju preokrenuti stanje njihova života). Inače dolazim k tebi i – uklonit ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne pokaješ (Značenje: inače, sasvim sigurno, više im neće biti dano prosvjetljenje da vide Istine).

6.Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i Ja mrzim (Značenje: ovo oni znaju po njihovim Istinama, i otud nisu voljni da djela budu zaslužna, tj. da čovjek čini djela Ljubavi i sebi pripisuje zaslugu za ta Dobra).”

7.”Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama (Značenje: onaj koji razumije, treba biti poslušan onome što Božanska Istina Riječi podučava one koji će biti u Kristovoj Crkvi, koja je Novi Jeruzalem)! Onome koji nadvlada (Značenje: onome koji se bori protiv zala i neistina, te je obnovljen) ću dati jesti od stabla života (Značenje: predstavlja prisvajanje dobara Ljubavi i Dobročinstva od Gospoda) koje je u raju Božjem (Značenje: iznutra u Istinama Mudrosti i Vjere).”   

SAŽETAK: Crkvom u ‘Efezu’ je dakle predstavljena ona kvaliteta Kršćana koji su potkovani u znanju iz Riječi, tj. koji imaju Ljubav prema Istini te su načitani (Pismoznanci ili Teolozi), no koji stavljaju naglasak na doktrinu Istine (prepiru se iz nje i pobijaju protivnike), ali tako reći zanemaruju primjenu te Istine u život, tj. stavljaju u drugi plan djela Ljubavi, dok u stvari red mora biti obrnut.

U ovom slučaju bi pokajanje i obraćenje bilo preokretanje tog stanja njihova života (stih 5), tj. postavljanje Dobra Ljubavi na prvo mjesto a doktrine Istine na drugo, ‘jer srazmjerno tome koliko je čovjek u Dobrima života u istoj je mjeri on doista u Istinama doktrine, ali ne obrnuto. Razlog je, da Dobra života otvaraju unutrašnjosti uma, a kad su ove otvorene, Istine se pojavljuju na njhovom vlastitom svjetlu, odakle nisu jedino shvaćene, nego i ljubljene. Drugačije ako su doktrinalne stvari smatrane za najvažnije ili na prvom mjestu. Istine se doista mogu poznavati, ali one nisu viđene iznutra i ljubljene iz duhovnog osjećaja.’  

E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 82’

Spread the Truth