Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Treća Crkva: u Pergamu,

kojom je predstavljena ona kvaliteta Kršćana koji
sav život religije (crkve) postavljaju u Dobra djela,
a ništa u Istine.

Ovu Pergam ‘nijansu’ obožavanja u Kršćanstvu Emanuel Swedenborg ukratko tumači u skladu sa duhovnim značenjem Riječi na sljedeći način (Otkrovenje 2):

12. ‘I anđelu Crkve u Pergamu napiši (Značenje: predstavlja one i u svezi onih koji postavljaju sve od crkve i religije u dobra djela a ništa u Istine doktrine): “Ovo govori Onaj u Koga je mač dvosjek, oštar (Značenje: predstavlja Gospoda s obzirom na Istine doktrine iz Riječi, putem kojih su zla i neistine raspršeni):

13. ‘Znam tvoja djela (Značenje: Gospod odmah vidi sve čovjekove unutrašnjosti i vanjštine)i gdje prebivaš – ondje gdje je  Sotonino prijestolje (Značenje: njihov život u tami – gdje su oni koji su u neistinama) – a čvrsto se držiš Moga imena te nisi zanijekao Moje vjere (Značenje: dok pak oni imaju religiju i obožavanje u skladu sa njom) ni u one dane kad je Antipa, Moj svjedok, vjerni Moj, ubijen kod vas – gdje Sotona prebiva (Značenje: kada je sva neistina bila utrnuta od strane neistina u crkvi).

14. Ali imam nešto malo protiv tebe (Značenje: stvari koje slijede su protiv njih): imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouči Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa  žrtvovana idolima i bludu se podadu (Značenje: ima među njima nekih koji čine licemjerna djela čime je obožavanje Boga u crkvi onečišćeno i iskvareno).

15. Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski, kojeg Ja mrzim (Značenje: kako je među njima također onih koji vrše zaslužna djela).

16. Pokaj se dakle (Značenje: predstavlja da trebaju paziti na takva djela)! Inače dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima mačem usta Svojih (Značenje: jer ako ne, Gospod će se sa njima prepirati iz Riječi).”

17. “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama (Značenje: onaj koji razumije, treba biti poslušan onome što Božanska Istina Riječi podučava one koji će biti u Kristovoj Crkvi, koja je Novi Jeruzalem)! Onome koji nadvlada (Značenje: onome koji se bori protiv zala i neistina, te je obnovljen) ću dati mane sakrivene (Značenje: predstavlja prisvajanje onda dobra božanstvene Ljubavi, i tako sjedinjenje sa Gospodom onih koji djeluju) i bijel ću mu kamen dati (Značenje: predstavlja Istinu naklonjenu i sjedinjenu sa Dobrom), a na kamenu napisano ime novo (Značenje: predstavlja da će tako oni imati Dobro kvalitete koju nisu imali ranije) koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima (Značenje: predstavlja da se ono nikome ne prikazuje, budući je upisano na njihovu životu).”   

SAŽETAK: Crkvom u ‘Pergamu’ je dakle predstavljena ona kvaliteta Kršćana koja, kako nemaju znanje o Istini, iz nužnosti čine dobra koja su ili licemjerna ili zaslužna, licemjerna jer je u njima sam čovjek, tj. dobra koja se na van pričinjavaju kao istinska dobra ali to nisu jer je u njima čovjek a ne Gospod, i zaslužna, budući takav čovjek smatra kako je nitko do on zaslužan za učinjeno dobro i otud očekuje nagradu.

Ovi su kao čovjek koji čini što mu srce govori ali bez razumijevanja, ili u mraku (stih 13; ‘znam gdje prebivaš – ondje gdje je Sotonino prijestolje’), budući je Istina ona koja daje čovjeku svjetlost razumijevanja.

U praksi su to oni koji recimo daju milodar svakome bez da prave razliku da li će time promicati dobro ili zlo, o čemu E.Swedenborg ovako izvještava:

          ‘Sotonski duhovi također imaju moć kroz ove u duhovnom svijetu koji su u djelima samo, ali bez njih oni nemaju nikakve; jer oni ih pridružuju sebi, pod uvjetom da jedan od njih kaže, ‘Ja sam tvoj bližnji i naračun toga dobru službu mi treba napraviti.’ Kada to čuju oni pristupaju, i daju pomoć; niti oni ne ispituju tko je on i što je, budući oni nemaju Istine, pomoću koje jedino jedan može biti razlučen od drugoga.’  E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 110:3

          Kršćani koji su u ovoj grupi su oni koji su doista čuli za Gospoda, ali Mu ne pristupaju i tako reći ih ne zanima kojim je On životom živio, i također, imaju Riječ Božju na policama, no niti je čitaju niti se zanimaju sa onime što piše u Njoj (stih 13; ‘…a čvrsto se držiš’).

          Ovakve su kvalitete dobra bez Istine i dobroćudni neznabošci ili pogani, budući oni nemaju Riječ i ne poznaju Gospoda, stoga, ovdje se u ovu grupu mogu uvrstiti i oni koji su prije susreta sa Čistom Istinom i preko Nje sa Isusom Kristom bili bez-božnici, tj. koji su živjeli u ‘prirodnom’ dobru kojeg su činili van ikakvog interesa za Boga i Istine Kršćanske vjere.

Njihovo prihvaćanje Kristove Istine Vjere, koje se događa kod onih koji su dobra srca premda u neistini, je u Riječi opisano ovim riječima:

‘Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –  narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.’  Matej 4:15, 16

Pokajanje i obraćenje se u ovom slučaju sastoji od toga da čovjek prihvati Isusa Krista, Njemu jedinome pristupa u molitvi, da čita Njegovu Riječ i otud nauči Istine Vjere koje jedine naučavaju što i kako čovjek treba željeti i razmišljati, ili ljubiti i vjerovati kako bi njegova djela bila ne licemjerna, ne zaslužna i sa nagradom u vidu, već doista dobra u Gospodu (stih 16; feat: E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 116).

Spread the Truth