Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Između neba i čovjeka postoji potpuna korespondencija (E.Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Između neba i čovjeka postoji potpuna korespondencija…

Cijelo nebo je u Božjim očima poput jednog čovjeka. Postoji potpuna korespondencija između neba i čovjeka; jer ne postoji niti jedna jedina zajednica na nebu koja ne korespondira sa jednim od udova, unutrašnjih ili vanjskih organa u čovjeku. Prema tome, na nebu se kaže da je takva i takva zajednica u predjelu jetre, gušterače, slezene, želuca, oka, uha, jezika, i tako dalje. Sami anđeli također znaju koji dio tijela je reprezentiran sa predjelom u kojem žive. Istinu ovog sam u stvari bio sposoban vidjeti iz stvarne demonstracije. Vidio sam zajednicu anđela, koja se sastoji od njih nekoliko tisuća, kao jednog čovjeka.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 65’

Spread the Truth