Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Svi koji čine dobro iz religioznog motiva, bilo Kršćani ili pogani… (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Svi koji čine dobro iz religioznog motiva, bilo Kršćani ili pogani…

Usprkos tome, svi koji čine dobro iz religioznog motiva, bilo Kršćani ili pogani, su nakon smrti prihvaćeni i primljeni od strane Gospoda; je Gospod je rekao:

‘Jer ogladnjeh i dadoste Mi jesti; ožednjeh i napojiste Me; stranac bijah i primiste Me; gol i zaogrnuste  Me; oboljeh i pohodiste Me; u tamnici bijah i dođoste k Meni. I On reče: Što god učiniste jednomu od ove Moje najmanje braće, Meni učiniste… Dođite, blagoslovljeni… primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.’  Matej 25:31 i naknadni stihovi.

Ovome iznad ću dodati ovu novu činjenicu. Svi koji čine dobro iz religioznog motiva odbacuju nakon smrti doktrinu Crkve današnjih dana u svezi tri Božanske Osobe koje postoje od vječnosti, i također njezinu vjeru koja se primjenjuje na te tri osobe u njihovim razdvojenim ulogama. Oni se okreću k Gospodu Bogu Spasitelju i sa radošću primaju doktrine Nove Crkve.

[2]        Ostali, međutim, koji nisu prakticirali dobročinstvo iz religijskog motiva, su time otvrdnuli svoja srca sve dok sada nisu postala nesalomljiva. Oni prvi pristupaju trojici Bogova, nakon toga Ocu jedino, i konačno uopće nijednom Bogu. Oni gledaju na Gospoda Boga Spasitelja samo kao na Marijinog sina iz njezina vjenčanja sa Josipom, a ne kao na Sina Božjega. Oni zatim odbacuju sve stvari Nove Crkve koje su dobre i istinite, i smjesta se pridružuju duhovima zmaja, zajedno sa kojima su odnešeni u pustinjske predjele i kaverne, koje leže na najudaljenijim granicma onog što se naziva Kršćanskim svijetom. Nakon određenog vremena, budući da su razdvojeni od Novog Neba, oni srljaju u zločine, i, prema tome su bačeni u pakao.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 536’

Spread the Truth