Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Posvetit ću one, koji budu imali dobru volju i učinit ću da padnu i da se razlupaju u komade oni koji budu imali zlu volju (M. Valtorta)

Print Friendly, PDF & Email

Posvetit ću one, koji budu imali dobru volju
i učinit ću da padnu i da se razlupaju u komade oni koji budu imali zlu volju

Ja ću – to je rekao Izaija – biti za vas, i kažem kao i vi da ću za svijet biti posvećenje, ali i stijena posrtanja, kamen sablazni i zamka i propast i za Izrael i za Zemlju (Izaija 8:14). Posvetit ću one, koji budu imali dobru volju i učinit ću da padnu i da se razlupaju u komade oni koji budu imali zlu volju.

Anđeli ne govore lažne riječi, a ni riječi kratkog trajanja. Oni dolaze poslani od Boga, koji je Istina i Koji je Vječan, i ono što govore, to je istina i nepromjenjiva riječ. Oni rekoše: ‘Mir ljudima dobre volje.’ (Luka 2:14) O Zemljo, tada se rađao tvoj Spasitelj. Tvoj Otkupitelj sada ide u smrt. Ali, da bi imali mir od Boga, to jest posvećenje i slavu, treba imati ‘dobru volju’. Za one koji nemaju ovu dobru volju uzaludno je Moje rađanje i uzaludno je Moje umiranje. Moje prvo cviljenje i Moj smrtni hropac, prvi i posljednji korak, rana obrezanja i ona na svršetku, bit će uzaludni ako u vama ljudima ne bude dobre volje za otkupljenjem i posvećenjem.

To vam i Ja kažem; Premnogi će se spotaknuti o Mene, Koji sam postavljen kao stup-potporanj, a ne kao zamka čovjeku, i past će, jer su opijeni ohološću, pohotom, lakomošću, i zaplesti će se u mrežu svojih grijeha i bit će uhvaćeni i predani Sotoni. Utisnite ove riječi u svoja srca, zapečatite ih za buduće učenike.

Hajdemo. Kamen ustaje. Još jedan korak naprijed. K brdu! Treba sjati na vrhuncu, jer On je Sunce, On je Svjetlo, On je Istok. Sunce sja na vrhuncima. Treba biti na brdu, jer pravi Hram treba vidjeti čitavi svijet. Ja se gradim od Sebe samoga, od živoga Kamena Svoga žrtvovanog Tijela. Njegove dijelove spajam žbukom napravljenom od znoja i krvi. I biti ću na Svom prijestolju ogrnut živim grimizom, okrunjen novom krunom, i oni koji su daleko doći će k Meni, raditi će u Mojem Hramu, i oko njega. Ja sam temelj i vrh. Ali, sve unaokolo, uvijek sve veće, širiti će se boravište. I Ja ću sam obrađivati Moje kamenje i Svoje majstore. I kao što je Mene dlijetom obrađivao Otac, Ljubav, čovjek i Mržnja, tako ću i Ja njih obrađivati. I nakon što u jednom danu bude uklonjeno bezakonje Zemlje na stijeni vječnog Svećenika izbit će sedam očiju da se vidi Boga i provret će sedam izvora da se nadvlada Sotonska vatra.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Mariji Valtorta, dna. 4 Ožujka 1945, zapisano u njezinoj knjizi
‘Evanđelje kako mi je bilo objavljeno (Muka) – 9/10’ 

Spread the Truth