Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Križ i Kruna (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

 

Križ i Kruna

Jakob Lorber

Meditacija za Uskršnji post (Korizmu)

Gospodin (i Otac naš Nebeski, Isus Krist Jehova, naučava): Ponovno nadolazi (ili ‘se približava’) tjedan (ili vrijeme; iako se u tekstu spominje period od sedam dana, Gospodin ovdje u stvari govori o periodu Korizme, znači o periodu od 40 dana; s druge strane, istinska Djeca Božja znaju da je ovdje riječ o onome što bi čovjek, tj. istinski Kršćanin, trebao imati u srcu i na umu svakog trenutka svoga ovo-zemaljskog života) kada (ili ‘ u kojem’) se u cijelom Kršćanstvu o Meni ozbiljnije razmišlja, istina drugačije (ili ‘naravno na sasvim drugačiji način’), i ne kako bi Ja to htio i kako sam odredio za vrijeme Svoga zemaljskog života (ili ‘hodočašća’). Ali, pustimo to sada (only, let as leave it alone)! Sve se odvija po planu (it will still happen = iako ljudi baš i ne žive onako kako to Gospodin od Njih zahtjeva, Njegova se volja svejedno ispunjava ili ‘sve će se srediti/dogoditi’), tim više što su, prije određenog vremena, završene/obavljene nužne duhovne pripreme, da/kako bi konačno zasjalo svjetlo tamo gdje je do sada vladala tama.

Također se i vi, djeco Moja, prisjetite – sada kada se približavaju ti dani sjećanja – (onih) riječi koje sam vam dao (ili ‘objavio’) ranijih godina. Tako netko (od vas) žudi za novim riječima (ili ‘objavama’), a u stvari bi trebao pričekati, (da one stare riječi) u njemu/sebi (dadnu) bolje rezultate, te bi trebao unići u (ili ‘ispitati’) sebe sa ciljem da vidi u kojoj mjeri je izvršio svoj zadatak u skladu sa ranije objavljenim riječima. – Ali pošto sam Ja, ipak, Otac Ljubavi i znam vrlo dobro sa kakvom slabašnom dječicom imam posla, tako ću Ja ovdje napisati/zapisati vašu ‘Generalnu Ispovijest’ umjesto da ju vi Meni kažete. Jer tako bi, možda, netko (od vas) izostavio svoje glavne/osnovne pogreške/propuste dok Ja nemam namjeru prešutjeti ni jednu od njih.

Gledajte, nadolazeći tjedan vas podsjeća na dvije stvari; prvo, na primjer Moje poniznosti, blagosti i sve-obuhvatne, sve-opraštajuće ljubavi; i drugo, na veliku žrtvu koju sam Ja, kao Bog u ljudskoj formi, donio do vas, sa ciljem da vam ne dozvolim da potonete na dno i postanete požudne životinje, već da spasim vašu duhovnu vrijednost (ili ‘duhovno dostojanstvo’), tako da bi vi, korespodentno Mome naličju (corresponding to My likeness), mogli postati (ili ‘biti’) ono za što sam vas stvorio! Što se tiče prve stvari, prvo pitanje na koje treba odgovoriti je slijedeće: Kako i u kojoj mjeri ste slijedili Moj primjer, na koji način ste sprovodili vašu ljubav prema bližnjem/dobročinstvo prema drugim ljudima, i kako ste prakticirali vašu blagost, opraštanje i ljubav.

E sad, neka svatko posegne u svoje grudi, neka se samo-ispita, i ako pronađe svoje glavne slabosti, neka ih  ispravi/poboljša! Jer ako bi vam Ja izbrojio (ili ‘računao’) vaše slabosti, možete biti sigurni da bi to za vas onda izgledalo jako loše. Ni jedan, bez izuzetaka, nije ono što bi trebao biti, ili ono što bi Ja mogao (od njega) zahtjevati, ako se uzme u obzir dar koji se sastoji od toliko puno svjetla kojeg ste od Mene primili do sada. Jer Ja svugdje vidim nestrpljenje, gorljivost lažnog obraćenja, nepotrebnu pričljivost te radosno razotkrivanje pogrešaka drugih ljudi. Uistinu, to nisu karakteristike Mojih učenika.

Baš u tom idućem tjednu vam se predstavlja slika najvećeg samo-negiranja, najvećeg strpljenja i najveće ljubavi prema vama, a kako li ste samo malo živjeli i djelovali u skladu sa tom slikom!? Iako (ili ‘dok’) sam Ja jednom rekao: ‘Tko ima čistu savjest, neka baci prvi kamen!’ (Ivan 8:7) – vi ste vrlo često, isprljane savjesti, izlagali drugog grešnika cijeloj oluji kamenja, te ste ga bez ikakve milosti povlačili kroz prljavštinu u trenucima kada je iz nje trebao biti podignut vašom nježnom rukom! – Ja sam rekao na križu: ‘Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!’ (Luka 23:34) – Kada ste vi vodili takve razgovore? Gledajte, samo ispitajte vaša srca, pa će vas prožeti drhtaji užasa (zbog toga) koliko će se crnih mrlja ukazati u njima, koliko isprljanih stranica imate u dnevniku vašeg života!’

Iz svega što ste do sada percipirali (ili ‘naučili’) od Mene, vidi se poprilično jasno kako bi trebali misliti, živjeti i djelovati, i zaista nije uvijek neophodno neprestano ponavljati staro (ili ‘već rečeno’) sa novim riječima. Do sada ste već trebali shvatiti kako samo/jedino čitanje i slušanje Moje Riječi nije dovoljno da bi bili/postali Moji sljedbenici (to appear as the followers of My Person). Trebali bi znati kako povremeno posvećivanje (ili ‘štovanje/odanost’) i uzdizanje (duše/srca) nisu dovoljni da bi postali Mojom djecom, već da je (za tako nešto) nužno neprestano hoditi za Mojim primjerom (looking up to Me), i neprestano imati na umu kako je svaki otkucaj vašeg srca dar Moje milosti, dar kojeg ste vi jako često nedostojni; i da svako dobro koje susretnete na putu dolazi od Mene te da sve ono loše što vas pogađa, uglavnom za razlog ima vaše vlastite greške. Trebali ste također doći do spoznaje kako i nije tako lako biti čovjek prema Mom nahođenju/ukusu, te da baš zbog toga, sav napor i sva snaga moraju biti uposleni da bi ste se bar malo približili visokom cilju za čije ostvarenje je vaš život uglavnom prekratak, tako da morate nadoknađivati, pod teškim okolnostima u onom životu, ono što ste ovdje zanemarivali/propustili.

Vaša duša bi sve ovo trebala postaviti ispred sebe u slici (ili ‘kao sliku’), tako da se može zapitati: Jesam li ja onakav kakav bi se želio pojaviti ispred moga Isusa, moga Stvoritelja, baš sada, u tjednu koji nadolazi? I da li je moje vlastito ponašanje dostojno/vrijedno toga da je taj Isus, taj Bog Ljubavi, podnio tako veliku žrtvu zbog mene.

Da, ovakve misli bi vas posebice trebale zaokupljati ovih dana, jer Moj će leš mnoge crkve postaviti u grob (ili ‘zakopati’)  sa (svojim) raznoraznim ceremonijama, dok Ja, umoran od čekanja, zadržavam Svoje drugo uskrsnuće na užas mnogih, sa ciljem da im ukažem (ili ‘ne bi li im ukazao’) kako Ja, za razliku od njihova vjerovanja, ne moram služiti njih već da oni moraju služiti Mene!

Djeco Moja, ne postavljajte Me u grobnicu (ili ‘nemojte Me zakapati’)! Ne ukrašavajte Moje riječi – koje predstavljaju Mene – sa lijepim uvezima da bi ih onda ostavili da u tišini stoje na vašim policama! Već dozvolite Kristu da uskrsne u vama! On je bio polegnut u vaše srce, tako da može oživjeti, tako da i u vama također može zasjati Njegova ljubav, Njegova poniznost i Njegova želja za žrtvovanjem (tj. želja da se žrtvuje svoj život za dobrobit ili spasenje ostalih ljudskih bića)! Sve dok ne udovoljite (ili ‘dok ne zadovoljite’) ovim atributima (ili ‘sve dok ne ispunite ove uvjete’), sve dok u vašim srcima imate samo mrtav leš a ne toplu, živu Riječ koja je jednom stvorila svijet, koja ga održava i produhovljuje, a sada će vrlo brzo svi prostori biti osvjetljeni kako bi se ukazalo da će usprkos svih makinacija/podvaljivanja jedino Moje učenje i Moja djela živjeti vječno stvarajući svijetleću točku za sva duhovna bića koja se, s obzirom da su proizašla iz Stvoritelja, sada ponovno Njemu vraćaju.

Shvatite slijedeći tjedan na taj način! Vi svi želite postati Moja djeca i hoćete da vas tim imenom nazivam! Onda pokažite da ste dostojni toga imena i sa njime povezanog blaženstva i sreće i onda će Krist, položen u grobnici, Svojom najljepšom svjetlošću uskrsnuti u vašim srcima.

On će proslaviti Svoj i vaš rođendan, tako što će On, u vama, kroz aktivnu ljubav prema bližnjem, osnažiti ljubav prema Bogu. A nakon Njegova uskrsnuća i vašeg ponovnog rođenja, bit će vam dozvoljena spoznaja cjelokupne sfere Njegove ljubavi i Njegove moći.

Tako trebate stajati ispred Mene svake godine sve više i više pročišćeni i duhovno uzdignuti sa čvrstom odlukom da neprestano napredujete, da idete naprijed sve dok život svakog čovjeka ne bude vodio do Mene u duhovnom svijetu, gdje, zasigurno, borbe i patnje ne prestaju, ali ćete vi – u skladu sa postignutim stupnjem razvoja  – biti obdareni sa više snage i moći te ćete biti u stanju juriti kroz ovu veliku duhovnu školu na Moje zadovoljstvo.

Stoga, djeco Moja, bdijte i molite se – tako da ne upadnete u napast/kušnje (Matej 26:41)!

Baš kao što sam Ja jednom rekao Svojim učenicima na Maslinskoj Gori, kažem sada opet i vama: Motrite na vaše najskrivenije porive, da vam se ne prišuljaju i da ne pokleknete! Jer kao što je Petar zažalio to što Me zanijekao, tako će i kod vas nakon krivog/pogrešnog djela uslijediti kajanje. Težite, bilo kako bilo, dobrom voljom i dobrim djelima (ili ‘kroz dobru volju i dobra djela’), da učvrstite vaše zadovoljstvo i vaš počinak, tako da postanete snažni a ne da si, poput trske, dozvolite savijanje pred svakim pa i najmanjim povjetarcem strasti!! Imajte na pameti Moj ovozemaljski život! Koliko često sam Ja osobno osjećao udare ljudskih strasti oduprijevši im se! Baš kao i Ja, kao ljudsko biće, i vi također možete, kao takvi (ljudska bića), biti duhovni pobjednici. Jer zbog toga sam došao, da vam ukažem, riječju i djelom, što je sve ljudsko biće u stanju učiniti kada ga nadahnjuje nešto uzvišenije od uobičajenog poriva za samoodržanjem i uživanjem. Ja sam slijedio Svoj cilj sa ljubavlju, ozbiljnošću i strpljenjem sve do kraja, kada su riječi: ‘Svršeno je!’ završile (Moj ljudski) životni put i Ja sam vam prepustio da započnete vaš.

E sad, da bi ovi dani sjećanja ponovno zašli u vašu dušu, sjetite se dobro što sam jednom učinio i zašto. Tako ćete sa lakoćom prepoznati koja je vaša zadaća, i što je trebalo, već odavna, u vašim srcima biti utisnuto (ili ‘ukopano’) sa plamtećim pismenima/slovima!

Ja sam se ponovno ustao nakon smrti Moga tijela – vi, također, ustanite nakon što ste sahranili vaše strasti – što će reći, vaš čulni svijet – u grobnicu!! Uskrsnite, vi zemaljski ljudi, i postanite građani duhovnog kraljevstva i duhovna djeca jednog Vječnog Oca. Budite, svi vi, odlučni u tome da slavite, u Meni i sa Mnom, veliko slavlje uskrsnuća i ponovnog rođenja, tako da jednog dana i vi, poput Mene, sa pobjedničkom krunom na svojoj glavi, možete uzviknuti: ‘Svršeno je!!’ – svršen je velik, težak posao (days work) Mog istinskog postajanja čovjekom! Ja sam se borio, patio i izdržao, ali pobjeda je postignuta! Ja sam nadvladao zemaljsku prirodu i stojim, produhovljen, ispred Mog Stvoritelja, ispred Mog Krista Koji je, sa Svojom neizmjernom ljubavlju, išao ispred mene sa (Svojim) najuzvišenijim primjerom sa ciljem da me dovede tamo gdje tama i studen prestaju; gdje jedino svjetlo i toplina, ljubav i blaženstvo očekuju one koji su se oduprijeli svijetu, koji su završili svoj zadatak i mogu slaviti gozbu uskrsnuća u najpotpunijoj mogućoj mjeri!’

Primite ovo od Mene za nadolazeće slavlje sjećanja kojem bi trebali prisustvovati, ne na izvanjski već na jedan unutarnji način, tako da se ispuni Riječ Gospodnja: ‘Tko god Me želi voljeti i klanjati Mi se, on Mi se mora klanjati u duhu i istini (Ivan 4:23, 24)!’ Amen. 

Spread the Truth