Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Kako se odnositi prema Križu – duhovna vježba?! (Otac Lorenzo Scupoli)

Print Friendly, PDF & Email

Kako se odnositi prema Križu – duhovna vježba?!

Na sam prvi dodir uvrede/napada ili ‘iskušenja’ (= križa), štogod bilo, odmah se pokrenite, i uzdignite vaše srce ka Bogu (ili ‘do Boga’), reflektirajući o/kontemplirajući Njegovu neopisivu dobrotu i ljubav, Koji vam šalje ovu nedaću, tako da se pri tom, podnašajući/trpeći iz ljubavi prema Njemu, možete više pročistiti, te Mu se približiti i ujediniti sa Njime.

I, znajući kako je On vrlo zadovoljan time da ju vi (is)trpite/iskušavate (= nevolju/patnju/križ), okrenite se nakon toga k sebi i oštro se prekoravajući recite: ‘Oh, zašto ćeš odbiti nositi ovaj križ, koji ti je poslan ne od strane čovjeka, već od strane tvog Oca Koji je na nebu!’ Onda se okrenite ka križu, i prigrlite ga sa svim mogućim strpljenjem i radošću, govoreći: ‘Oh križu, koji si od strane Božje Providnosti bio oblikovan prije nego sam bio rođen; Oh križu, ti kojeg mi je omilila mila ljubav mojeg raspetog Gospodina, prikucaj me sada k sebi, da se tako mogu predati Onome Koji je na tebi umro za moje iskupljenje!’

Otac Lorenzo Scupoli ‘Duhovna borba – XVIII’ 

Spread the Truth