Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Gospod svakom čovjeku uračunava dobro, a pakao svakom čovjeku uračunava zlo

Print Friendly, PDF & Email

VIII. GOSPOD SVAKOM ČOVJEKU URAČUNAVA DOBRO, A PAKAO SVAKOM ČOVJEKU URAČUNAVA ZLO.

650. Gospod uračunava dobro čovjeku, a ne ikakvo zlo, a vrag, pod kojim se misli na pakao, čovjeku uračunava zlo, a ne ikakvo dobro. Ova istina je nova u Crkvi, pošto je u Riječi učestalo rečeno kako je Bog gnjevan, kako se sveti, mrzi, osuđuje, kažnjava, baca u pakao i stavlja na kušnje, što sve pripada zlu, i posljedično jesu zla. Ali značenje Slove Riječi je sastavljeno od onog što se nazivaju prividi i korespondencije, kako bi tamo moglo biti sjedinjenja izvanjske Crkve sa njezinom unutrašnjosti, i tako svijeta sa nebom, kao što je bilo ukazano u poglavlju o Svetom Pismu. Također je bilo ukazano da kada se takve stvari čitaju u Riječi, sami prividi istine se, kako prelaze od čovjeka do neba, okreću u prave istine, koje su, da Gospod nikad nije gnjevan, da se On nikad ne sveti, mrzi, osuđuje, kažnjava, baca u pakao ili stavlja na kušnju; posljedično tome da On ni jednom čovjeku ne čini zla. Ovu promjenu i okretanje sam često promatrao u duhovnom svijetu.

651. Sam razum se slaže sa ovime, da Gospod ni jednom čovjeku ne može učiniti zla, i posljedično tome mu ga uračunati; jer On je sâma Ljubav i sâma Milost, stoga sâmo Dobro, jer ove pripadaju Njegovoj Božanskoj Suštini. Prema tome, pripisati Gospodu zlo, ili išta što pripada zlu, bi bilo protivno Njegovoj Božanskoj Suštini, i time proturječno. Bila bi to ogavna stvar, poput združivanja Gospoda sa vragom, ili neba sa paklom, dok pak:

‘Između njih zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’  Luka 16:26.

Čak ni anđeo nebeski ne može činiti zla ikome, pošto je u njemu suština dobra od Gospoda; i u drugu ruku, pakleni duh ne može nego drugome činiti zlo, pošto je u njemu priroda zla od vraga. Suština ili priroda koju je netko sebi prisvojio u svijetu se ne može promijeniti nakon smrti.

Razmislite, molim vas, kakva bi bila Gospodnja priroda, ako bi se On prema zlim ljudima odnosio sa gnjevom, a prema dobrima sa milošću, budući da zlih kao i dobrih ima na mirijade mirijada; i ako bi On spasio dobre milošću a osudio zle iz osvete, gledajući na obadvoje sa toliko različitim okom, istovremeno blagim i strogim, nježnim i oštrim. Što bi, dakle, Gospod onda bio? Svatko zna iz instrukcije koju je primio tijekom propovijedi u crkvi da svo dobro, koje je u sebi dobro, dolazi od Gospoda; i u drugu ruku, da svo zlo, koje je u sebi zlo, dolazi od vraga. Ako bi, prema tome, ijedan čovjek primio obadvoje, i dobro i zlo, dobro od Gospoda a zlo od vraga, primajući obadvoje u volju, on bi postao niti hladan niti vruć, već mlak; i on bi, prema tome, bio izbljuvan u skladu sa riječima Gospoda u Apokalipsi, poglavlje 3:15, 16.

652. Gospod uračunava dobro svakom čovjeku, a zlo nijednome; i posljedično tome On nikoga ne osuđuje na pakao, već svih podiže, u onoj mjeri u kojoj Ga slijede, u nebo. Ovo je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi:

‘A Ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k Sebi.’   Ivan 12:32.

‘Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po Njemu. Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.’  Ivan 3:17, 18.

‘I sluša li tko Moje riječi, a ne čuva ih, Ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko Mene odbacuje i riječi Mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju Sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan.’  Ivan 12:47, 48.

‘Isus reče, Ja ne sudim nikoga.’  Ivan 8:15.

‘Sud’, u ovim i drugim odlomcima Riječi, naznačava osudu na pakao, što je prokletstvo; spasenju se, međutim, ne pripisuje sud, već uskrsnuće na život, Ivan 5:24, 29; 3:16.

[2]         Riječ koja će osuditi naznačava istinu; a istina je kako je svo zlo iz pakla, i time da su zlo i pakao jedno. Kada je, prema tome, opak čovjek od strane Gospoda uzdignut prema nebu, njegovo zlo ga povlači nadolje, a on, pošto ga ljubi, ga sam od sebe slijedi. Također je istina u Riječi da je dobro nebo; prema tome, kada je dobar čovjek uzdignut od strane Gospoda prema nebu, on se uspinje sam od sebe i tamo je uveden. Za ove se kaže kako su:

‘Zapisani u knjizi života.’  Danijel 12:1; Apokalipsa 13:8; 20:12, 15; 17:8; 21:27.

[3]          Postoji u stvari sfera koja sve ljude podiže ka nebu, koja neprestano proizlazi iz Gospoda, i ispunjava cijeli duhovni svijet, baš kao i cijeli prirodni svijet, Ona je poput jake oceanske struje, koja skrivenom silom nosi brod. Svi oni koji vjeruju u Gospoda i žive u skladu sa Njegovim zapovijedima, ulaze u tu sferu ili struju i uzdignuti su na gore; ali oni koji ne vjeruju u Njega, nemaju žudnje ući u tu sferu, već skreću u stranu, i zahvaćeni su strujom koja teče u pakao.

653. Svatko zna kako se jagnje može ponašati jedino kao jagnje, i ovca kao ovca; i u drugu ruku, da se vuk može jedino ponašati kao vuk, i tigar kao tigar. Ako bi te životinje bile dovedene zajedno, vuk bi zasigurno rastrgnuo jagnje, a tigar ovcu; i zbog toga postoje pastiri da ih čuvaju. Svatko zna kako iz izvora slatke vode ne mogu izvirati gorke vode; da dobro stablo ne može davati loš plod; da vinova loza ne može bocnuti poput trna; da ljiljan ne može ujesti poput koprive; niti hijacint može grebati poput čička; i da je obrnuto također istinito. Prema tome, ove škodljive biljke su isčupane iz polja, vinograda i vrtova, sakupljene na gomilu i spaljene. Nešto slično se događa zlim ljudima kada naviru u duhovni svijet, u skladu sa riječima Gospodnjim, Matej 13:30; Ivan 15:6. Gospod je također rekao Židovima:

‘Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore! Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo.’        Matej 12:34, 35.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 650-653’

Spread the Truth