Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Gospod govori o Križu (iz Riječi Božje)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                  Gospodinovi govori o Križu(iz Riječi Božje)

‘Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za Mnom, nije Mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi Mene, naći će ga.’ Matej 10:38, 39

‘Tada Isus reče svojim učenicima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide  za Mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko  izgubi život svoj poradi Mene, naći će ga. Ta što će koristiti  čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?’ Matej 16:24-26

‘Tada dozva narod i učenike pa im reče: “Hoće li tko za Mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka  ide za Mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu  nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi Mene i Mojih riječi u ovom preljubničkom i grješničkom naraštaju – njega će se stidjeti i Sin Čovječji  kada dođe u slavi Oca Svoga zajedno sa svetim anđelima.’ Marko 8:34-38

‘I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda Nj pa ga upita: “Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život  vječni?” Isus mu reče: “Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar  doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!” On mu odgovori: “Učitelju, sve sam to čuvao od svoje  mladosti.” Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: “Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi uzmi križ i idi za Mnom.’ Marko 10:17-21

‘Reče: “Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.” A govoraše svima: “Hoće li tko za Mnom, neka se odrekne  samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za Mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi Mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi  naudi?” “Doista, tko se zastidi Mene i Mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi Svojoj i Očevoj  i svetih anđela.” “A kažem vam uistinu: neki od nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide kraljevstva Božjega.’ Luka 9:22-27

‘Dođe li tko k Meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti Moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za Mnom, ne  može biti Moj učenik!” “Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i  proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati  svi koji to vide: ‘Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok  je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.” “Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.” “Dobra je sol. Ali ako i sol obljutavi, čime će se ona  začiniti? Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje!’   Luka 14:26-35 

Spread the Truth