Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

O ovom Božanskom Djelu

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 25. prosinac 1938., br. 0722

ZADRŽAVANJE I ODBACIVANJE MISLI
U SKLADU S BOŽJOM VOLJOM (IZVADAK)

‘… Primit ćeš jedino takve objave koje u potpunosti udovoljavaju Božjoj volji, ipak dijelom jedino namijenjene za tebe, a dijelom dane kao čista doktrina čovječanstvu. Što marljivije i posvećenije budeš vršila svoj posao, koji je naumljen da bude blagoslov za ljudsku rasu, to ćeš dostojnija postati za milost primanja Božje Riječi. Jer sa Bogom svaki događaj ima mudri smisao… On je neprestano zaposlen time da otvori oči one zemaljske djece koja su i dalje slijepa, jer Gospodnja ljubav prema Njegovim živim tvorevinama je beskrajna. Svatko tko sebe povjeri toj ljubavi je neprestano zaštićen od strane Njega i brižno pažen…’

***

Bertha Dudde, 10. kolovoz 1939., br. 1047

PORUKE SU DANE SPECIFICIRANIM REDOM… PODUKE

Poslušajte Gospodinovu volju: Objave od gore su dane specificiranom pravilnošću/točnošću/urednošću i slijedom i bile su prema tome saopćene/prenijete u specifičnom redu. Ali vi ćete otkriti ovaj slijed/pravilan red kada ste postigli potpuno znanje pošto su objave mudrosti ljudima bile dane uzastopno, prividno bez ikakve međusobne povezanosti, na taj način su svi darovi od gore u sebi jedinstvene objave/poruke mudrosti a ipak apsolutno nužne kako bi naknadne objave/poruke učinile razumljivima. Sve samo služi da bi stimuliralo misaonu aktivnost (= razmišljanja) ljudskog bića i da bi postali više svjesni duha koji vas okružuje.

Učenja/poduke prema tome moraju biti ponuđene na način da ljudsko biće može steći uvid u sve subjekte i reflektirati o njima. Otkrivenja također moraju biti sveobuhvatna tako da primatelj može razumjeti sve što je ove prirode te da su mu stvaranje a također i aktivnost duhovnih bila u onostranom, na određeni način, figurativno objašnjeni. Ovo se događa u pažljivo pripremljenim učenjima/podukama, koje naizmjenice slijede jedna drugu tako da ljudi mogu u njihovim mislima i razumijevanju percipirati što im je ponuđeno.

Stoga su objave/poruke ponekad prividno nepovezane… najprije je za detaljno razmatranje odabran jedan subjekt, onda drugi pošto duhovni učitelji uvijek prepoznaju nužnost ovog i neprestano p(nad)opunjavaju znanje koje nedostaje kada je to potrebno. Ponavljanja moraju biti ponuđena opet i iznova sve dok zemaljsko dijete nije u potpunosti razumjelo i postalo svjesno značenja i važnosti određenih duhovnih principa. Jedinstvena lekcija i prezentacija/izlaganje ne bi mogla dovesti do vrste znanja koje je za primatelja nužno da bi zauzvrat podučavao… a isto tako svako duhovno pitanje mora biti odgovoreno sa izuzetnom jasnoćom i sigurnošću/točnošću da bi Božansko učenje bilo prihvaćeno od strane ljudskih bića, a to zahtjeva najveće i najšire znanje.

Iz ovog razloga vi često primate otkrivenja za koja vjerujete kako su vam bila dana ranije. Ovo je nužno tako da jednog dana možete jasno i izričito podučavati svakoga tko želi objašnjenje Božanske Riječi. Jedino najveća pozornost i dragovoljnost za znanjem može rezultirati osobitom zrelošću u kratkom vremenu, iz tog razloga svaka objava/poruka je mudro razmotrena i dana vam u skladu sa Gospodinovom voljom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 1086, 8. rujan 1939.

SVRHA DJELA/OPUSA… BROJČANO PREDSKAZANJE…

TRANSMISIJE OD NEZAMISLIVOG ZNAČENJA…

Uz tvoju će su-radnju važan opus(djelo) biti ostvaren(o), i jednog će dana najčudnija mišljenja biti formirana o porijeklu ovog opusa/djela, i pretpostavit će se kako su svi dokumenti/spisi mogli nastati jedino tako što se usmjeravanjem pozornosti (koncentriranjem/fokusiranjem) na određenu školu razmišljanja (ili ‘teološku školu’) razvio literarni talent i da je stvoreni opus bio efektivno (ili ‘u stvarnosti’) rezultat ove mentalne koncentracije (tj. mentalnog usmjeravanja pozornosti/fokusiranja)… i da je djelovanje natprirodnih sila bilo jednostavno uslijed poremećene piščeve imaginacije (ili ‘proizvod piščeve bolesne mašte’). Sada, međutim, Gospod priprema nešto što će te sumnjivce/skeptike također zamisliti. On odlučuje brojčani opseg/veličinu cijelog obujma opusa/djela… Prvih 2000 (dvije tisuće) poglavlja će biti ponuđeno ljudima koji će dovoljno objasniti sve što je čovjeku potrebno kako bi ponovo podučavao neobaviještene ljude. No nakon toga će djelo primiti posebno pripremljeno proglašenje/otkrivenje koje predstavlja ljudima nešto potpuno novo i izvanredno informativno/poučno, jer svatko tko vjerno prihvati ovo proglašenje će također u tome/unutra prepoznati specijalnu misiju, koja će postati piščev zadatak. Gospod Osobno će diktirati Riječi koje nikad ranije nisu bile dane ljudskoj rasi… Te su Riječi koje je Gospod govorio Njegovim Vlastitim u Njegovom najtežem času ali koje nisu nikad bile učinjene dostupnima svijetu, budući je do sada čovječanstvu nedostajala spoznajna sposobnost za ove Riječi. Isusova aktivnost na Zemlji je bila zabilježena ali ne same Njegove Riječi koje su tako duboko/beskrajno značajne da ih čak ni upućen/inteligentan duh ne može transmitirati; umjesto toga Božanski Gospod i Spasitelj jedini mora biti Govornik tih Riječi… A da bi se ova transmisija primila potražuje se izuzetno dobrovoljno/pripravno srce čija se jedina žudnja sastoji u tome da je sposobno prihvatiti Spasitelja unutar sebe i koje usmjerava sva svoja osjetila prema ovom svetom doživljaju, i jedino pod tim uvjetima dar poput ovog može biti priopćen/pružen zemaljskom djetetu. Što nježnije/blaže ovo srce kuca za Spasitelja to mu se jasnije i razumljivije ova Riječ može saopćiti, jer to potražuje jedno izvanredno voljno i prijemčivo srce baš kao i apsolutnu vjeru. I jednom kada je ova transmisija bila dana zemaljskom djetetu biti će ispunjena misija od takvog nevjerojatnog značenja koju ste vi ljudi nesposobni ocijeniti. Ovaj opus/djelo će opstati vječno i zauvijek će svjedočiti o Božjoj beskrajnoj ljubavi i dobroti spram Njegove djece i o Njegovoj popustljivosti, strpljenju i milosrdnosti. Nakon što je završeno započet će bitka protiv Božanske Riječi, i onda će postati očigledno i biti će otkriveno kako nitko ne može pobiti ovu Božansku Riječ. I ona će biti dobrovoljno prihvaćena gdje je prethodno još nalazila na protivljenje. I tako će se opus/djelo uspostaviti/utemeljiti među čovječanstvom i prenijeti/dopremit će snagu i milost svima koji ne zatvore svoj um za proglašenja i tako dobrovoljno prime Božju milost.

AMEN

***

‘Oni od vas su Moji sljedbenici posljednjih dana koji Mi žele služiti time što će se pobrinuti za distribuciju/raspačavanje, budući je zabluda/pogreška narasla do alarmantne mjere, budući je to konačno oružje protiv svjetla kojeg neprijatelj (Sotona) marljivo stremi utrnuti. Vaš je zadatak poduzeti direktnu akciju protiv zablude/greške, razgolititi/izložiti Mojeg neprijatelja i uvijek se zauzeti za Čistu Istinu koju primate od Mene direktno. Pa čak ako budete stvarali i neprijatelje… vi to morate prihvatiti ako Mi želite služiti, jer postoji samo jedna Istina i vi ju primate direktno od Mene. Iz ovog razloga Ja koristim praznu posudu (Bertha Dudde), koja nije bila primila nikakvog prethodnog znanja, kako bi bio u stanju uliti Moj duh bez otpora kojeg bi već postojeće znanje bilo prouzročilo. Na taj način Sam bio sposoban podučiti osobu, bio Sam ju u stanju postaviti u stanje realizacije, bio Sam joj u stanju predočiti Moj vječni plan Spasenja i objasniti joj značenje i svrhu postojanja… Ova posuda je morala biti potpuno prazna, ne-privržena religijskim učenjima, slobodna od svih ideja i tako posvećena/privržena Meni da Sam ju Ja bio sposoban ispuniti, da je prihvatila sve što joj je ‘Vječna Istina’ predstavila/pružila bez protivljenja. Tako je osoba bila uvedena u znanje koje ona prije nije posjedovala, tako reći, područje joj je bilo otvoreno u koje nikad prije nije ušla, koje joj je bilo strano sve dok joj Ja Osobno nisam dozvolio steći uvid (= oštroumno opažanje/pronicanje) u ovo područje. A činjenica da se ovo dogodilo u svoj istinitosti se ne može zanijekati, jer Moje je obećanje kako slijedi, ‘Uvest ću vas u svu istinu…’ (Ivan 16:13) (BD 8881).

Spread the Truth