Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Da se Dolazak Gospodnji treba očekivati, jasno je vidljivo iz Njegovih vlastitih pred- skazanja u Riječi.

Print Friendly, PDF & Email

Da se Dolazak Gospodnji treba očekivati, jasno je vidljivo iz Njegovih vlastitih predskazanja u Riječi.

Da se Dolazak Gospodnji treba očekivati, je jasno vidljivo iz Njegovog vlastitog predskazanja u svezi njega u Mateju:

‘Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k Njemu učenici… govoreći: Reci nam… koji će  biti znak Tvojega Dolaska i dokončanja vijeka?’      Matej 24:3.

‘A nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega… I ugledat će  Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.’  Matej 24:29, 30; Marko 13:26; Lua 21:27.

‘Kao u dane Noine, tako će biti i  Dolazak Sina Čovječjega… Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.’  Matej 24:37, 39, 44, 46.

U Luki je zapisano:

             ‘Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na Zemlji?’  Luka 18:8.

U Ivanu:

             ‘Isus reče u svezi Ivana, Ako hoću da on ostane dok ne dođem…’   Ivan 21:22.

U Djelima Apostolskim:

‘I dok su netremice gledali kako On odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im… Ovaj  Isus Koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.’   Djela Apostolska 1:9-11.

U Apokalipsi:

‘Jer Gospod  Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. I evo, dolazim ubrzo! Blago onomu koji čuva riječi proroštva ove Knjige. Evo, dolazim ubrzo i plaća Moja sa Mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu.’ Apokalipsa 22:6, 7, 12.

i opet:

‘Ja, Isus, poslah anđela Svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja Sam korijen i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica. I Duh i Zaručnica govore: Dođi. I tko ovo čuje, neka rekne: Dođi. Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava.’   Apokalipsa 22:16, 17;

i još:

‘Svjedok za sve ovo govori: Da, dolazim ubrzo. Amen! Dođi, Gospode Isuse! Milost Gospodina Isusa sa svima vama.’   stihovi 20, 21.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 764:3’

Spread the Truth