Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Riječ za Naše Vrijeme (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

Riječ za Naše Vrijeme

Od Gospoda, Unutarnjom Riječju
primio prorok Jakob Lorber

”Jedna od kazni (‘scourge’ = bič, nesreća, kazna) sa kojima Ja, Gospod, danas moram kažnjavati/tući ljude, je bračna bijeda/nesreća. Ali također ni ovu kaznu nad narodima nisam Ja stvorio za ljude. Naprotiv, oni sami su bili i jesu stvoritelji ove grube i oštre odgojne šibe. Da su slušali Moj glas i da su se udovoljavali zapovijedima Moga iskupljujućeg životnog reda, oni ne bi znali ništa o bračnoj nesreći, već bi kao supružnici sa zdravim tijelima i dušama uživali veliko blaženstvo kroz blizak kontakt sa Mnom i Mojom Božanskom silom/moći.

Prema ponoru stazom koju su sami odabrali

Hodajući stazama nevjere i samoljubavi koje su sami odabrali, ljudi svih religija na Zemlji su sebe otuđili od najvažnijih principa Mojeg prirodnog reda a također su skoro u potpunosti prekinuli vezu sa Mojim Svetim Duhom. U nečuvenom sljepilu i tvrdoglavosti, oni su uništili vitalne/životne sile koje zrače iz Mene i sada su suočeni sa jednim ogromnim rasulom (expanse of ruins).

Čak je i sreća koja se pronalazi u istinskom braku bila izgubljena. I to zbog toga jer se Mojem prvom temeljnom bračnom zakonu više nije pridavala pažnja (ili ‘jer se više nisu pridržavali Mojeg prvog temeljnog bračnog zakona’), Naime, da Sam Ja za čovjeka stvorio samo jednu ženu tako da bi mogli nadopuniti/upotpuniti jedno drugo. Glas Moga Duha više nije mogao zauzdati nezasitnu, sebičnu požudnost u ljudi oba spola. Naprotiv, satanski duhovi požude su ostvarili/postigli prevlast u čovjeku, usađujući u njega ‘logiku’ da čovjek mora uživati svoj kratak zemaljski život moralno ne-ograničen još dok je mlad i sposoban za uživanje.

Ovime je temelj braka bio uništen, a muškarac i žena su postali razarači nebeskog blaženstva istinskog, vječnog braka/vjenčanja. Od tada pa na dalje su se najdragocjeniji sokovi i sile oba spola prosipali stvarajući katastrofalne rezultate (= misli se na upražnjavanje seksualnog odnosa bez da se začinje ljudski plod; ‘sokovi’ su dakle spolni sokovi). Elementi duše i tijela, određeni da postanu sretne, zdrave/spasonosne/ljekovite zračeće sile muškarca i žene, su na najbjedniji mogući način bili rasipani. Pa ipak, te su zračeće sile najvažnija veza u braku. One su odgovorne za tajnovitu, moćnu duhovnu privlačnost među spolovima.

Muškarac i žena trebaju i dobijaju jedan od drugog uživanje ovih fizičko-mentalnih i čisto duhovnih sila koje zrače iz njih i koje se sastoje od vrlo aktivnih životnih-iskrica koje su, tako reći, električni nabijene. Bez ikakve sumnje je da se u bračnih parova, kada u ili izvan braka rasipaju sokove koji sazrijevaju u te životne-iskrice, više ne može očekivati da (ta njihova) zračenja više imaju ikakvu moć. Niti muž niti žena onda ne mogu tijekom njihove svako-dnevnice primiti/dobiti od drugoga taj oživljavajući, nadahnjujući učinak koji budi i hrani ljubav jedne duše prema drugoj. Na taj način se međusobna privlačnost i ljubav hlade, i rezultat su, doista, odbojnost, prezir i mržnja. I stanje sretnog mira, njegovanog ljubavlju, biva nadomješteno duhom trenja, svađe i sukoba, i brak se okreće u vječni rat. Bračna svađa je sada ostvarena činjenica.

Ako takav brak stvori djecu, oni su jako uznemiravajuće i nedobrodošle činjenice, i postoji sklonost da se i njihovo začeće ili rođenje spriječi. Međutim, Ja čovječanstvu nisam dao prokreativnu moć za zadovoljavanje svoje lijene požudnosti, već za prokreaciju/rađanje rase. Ugodne senzacije su samo pratioci koji podupiru/olakšavaju tu svetu namjeru, i čovjek ne bi trebao požudno rasipati svoju prokreativnu moć, već bi ju trebao dovesti do potpunog sazrijevanja. Ako čovjek nema namjeru začeti novi ljudski život, ili to nije u stanju učiniti, onda bi ju on trebao sakupiti ili pretvoriti u duhovne stvaralačke sile koje su na različite načine potrebne u dnevnom životu svakog ljudskog bića, muškog i ženskog, i može ih iskoristiti za svoju vlastitu veliku korist i spasenje.

 

Istinska sreća unutar Božanskog Reda

U ljudskom biću koje sačuva i produhovi svoje prokreativne/stvaralačke sokove, začete su nove, produktivne misli, pune svjetla i snage. Kao dodatak dobrim mislima, takva pronicljiva, čedna osoba ima također i moć volje i snagu da ih sprovede u djelo. Istinska tajna takvom uspjehu su čednost i apstinencija. Onaj koji baca svoj novac u slivnik će uskro postati prosjak. A tkogod proćerda/raspe prokreativnu/stvaralačku silu koju Sam mu dao, će proći na isti način. Ipak, onaj koji ih skuplja postiže zapanjujuću moć u svim stvarima. Ne samo da će imati više stvaralačkih misli koje će ostvarivati, istaknute/uzdignute, već su također i njegova zračenja snažno napunjena sa vitalnom energijom koja ima blaženi i oživljavajući učinak na ljude u okolini i, posebice, na drugog supružnika.

U takvom braku, i materijalna i duhovna sreća i napredak ulaze kroz vrata. Za takav brak, djeca nisu smetnja i nepoželjni dodatak, već su radosno primljena iz Božje ruke i sa ljubavlju te su hranjena i odgajana dubokim osjećajem za odgovornost. I ovdje, također, Božanski blagoslov neće biti uskraćen. Uz Njegovu bi pomoć, također i u teškim vremenima, trebalo biti moguće za čedni, bogobojazni par (= par koji ljubi Boga) iznjegovati mnoštvo zdrave, dobro odgojene djece do toga da postanu zreli, sretni ljudi koji će jednom u svojoj starijoj dobi biti njihova pomoć i stalan užitak.
Prema tome, mizerija/bijeda koja u današnje vrijeme prevladava u brakovima se može eliminirati sa čednim bračnim životom utemeljenim u Meni i Mom Božanskom redu. Ako se živi na taj način, nestati će također i sva ekonomska mizerija/bijeda. Striktno govoreći, ta bijeda je također uzrokovana neobuzdanom/raskalašenom sebičnošću današnjeg čovječanstva. Stoga, tko god želi pomoći čovječanstvu i sebi samome, neka teži za ponovnim sjedinjenjem sa Mnom, praiskonskim Izvorom sveg života i istinske sreće, neka se drži Mojih zapovijedi i pravila reda. U tome leži jedini istinski i potpuno djelotvoran lijek za cijelo čovječanstvo.

 

Moderni prijedlozi

Kako ljudi sada pokušavaju pronaći riješenja, prijedlozi će biti jako šaroliki. Ateistični tako zvani ‘slobodni mislioci’ koji u obzir uzimaju jedino vidljivi svijet će jedino razmišljati o materijalnim sredstvima i načinima, naime, onima koji na nijedan način ne obuzdavaju senzualni užitak, već mu sasvim popuštaju uzde. Oni proglašavaju lako poništene brakove, kontracepciju i kontrolu rađanja uz što je moguće manje opasnosti (= u smislu, ‘kako se u tome ne krije velika opasnost’). To je uistinu sotonska, životo-uništavajuća mudrost tih pomračenih ljudi! A oni čak zamišljaju kako djeluju racionalno, ne shvaćajući kakvo su užasno uništavanje života pokrenuli i kako je na taj način potpuno uništena jezgra naroda, obitelj.

Drugi, koji su ipak bliže Kršćanskom duhu, će ukazati na Moje zapovijedi, također zahtjevajući za današnje vrijeme striktno pridržavanje – bar od drugih! Pa ipak kako će uspjeti u njihovoj mrtvoj gorljivosti, pošto više ne mogu podučiti ljude istinskoj ljubavi prema Meni, nebeskom Ocu u Isusu, budući su sami hladna srca te vjeruju jedino njihovim razumom? Ti literalisti i lažni Kršćani neće uspjeti protiv ogromne mase nevjernika, jer njihovom propovijedanju nedostaje i istinskog svjetla i aktivirajuće sile vatre. Ono će se odbiti i postupno iščeznuti kod senzalnih ljudi ovog svijeta, koji vape za slobodom tamo gdje se tiče njihove senzalnosti i vrlo brzo na nju (= njihovu propovijed) zaboravljaju.

 

Savjet za Božju Djecu

U predvidivoj budućnosti ni jedno sretno riješenje neće biti moguće za sve ove probleme među narodima. Što će biti učinjeno će biti jedino krajnja nužda ili pojedinačne mjere. A bilo koja mjera kojoj će pribjeći čovječanstvo u njegovom trenutnom svjetovnom stavu će ukazati jako malo dobrih rezultata ali ogromne zle i katastrofalne posljedice, jer Moj blagoslov izostaje, i mora izostajati.

Prema tome, ljubljeni Moji koji ste u Mojem svjetlu, ne razbijajte svoje mozgove u svezi toga što napraviti da bi se riješio veliki bračni problem današnjice. Ovo će vrijeme i ovi svjetovni ljudi proći, prije čega će doživjeti svoju propast; a čovječanstvo će biti podučeno užasnim posljedicama i učinjeno vrlo prijemčivim za Moje nebesko svjetlo.

Prema tome, prepustite ljudima ovog svijeta da odluče sami za sebe, i što je više moguće pridržavajte se Mojeg vama vrlo dobro poznatog reda. Onda nećete samo pronaći veliku sreću u vašem bračnom životu, već ćete vašim živim primjerom dati najučinkovitiju lekciju pomračenim svjetovnim ljudima i pomoći u ostvarivanju univerzalne promjene na bolje.

Tako, nova vjera utemeljena u ljubavi će se probuditi i sve više i više širiti među svim narodima. Konačno, uz Moju pomoć, prosvjetljeni će doći na vlast i uspostaviti novi red u skladu sa Mojim pravilima. Onda će, također sveta priroda braka biti nanovo otkrivena i prepoznata, i gdjegod Moj Duh i Moj Red prevladavaju, bračni će sukob nestati.

U međuvremenu, ne sudite prestrogo one koji su i dalje slijepi i nezreli ili koji još ne mogu živjeti u skladu sa Mojim redom zbog njihove prevelike senzualnosti. Ja Sam sam popustljiv/strpljiv, i dobro znam da ste vi ljudske duše svi pali i zastranili i da ste se jedino postepeno sposobni izdignuti iz teških okova materije. Prema tome, budite strogi vas samih što se tiče, ali puni strpljenja/milostivosti/popustljivosti prema vašoj braći i sestrama. Ni jedan duhovno napredni supružnik neće suditi i ostaviti manje uznapredovalog partnera, već će podnositi njegovu nezrelost i slabost sve dok on, također, nije bio prosvjeljten od strane Mene i Mojih sljedbenika.

Ja Svoju volju nikad nikome ne namećem, nego vas učim da živite u istinskoj neovisnosti i savršenstvu u najvećoj mogućoj slobodi. Prisilno pridržavanje Mojeg Reda preda Mnom nema ama baš nikakve vrijednosti. Vi, također, nećete biti u stanju iznuditi žetvu u vašem vrtu ili postići bilo što sa vašim bližnjima. Ali Ja blagoslivljam vašu nježnu ljubav, strpljenje i milosrđe u vašem bračnom životu sa sazrijevajućim zrakama Mojeg sunca života, tako da ćete doživjeti da vidite kako ploda daju duše za koje ste to jedva očekivali.

Primite danas ove nagovještaje o današnjoj temi zaokupljajući vaše umove i one mnogih drugih. Ono što često izgleda mračno i kao zla slutnja kada se vidi kroz oči svijeta, je na svjetlu vječnosti jednostavno i bistro. Amen’

Spread the Truth