Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Prirodne i duhovne metode liječenja (G.Mayehrofer)

Print Friendly, PDF & Email

Prirodne i duhovne metode liječenja

(Alopatija, Homeopatija, Helioterapija, Hidroterapija,

te Fizički-, Duševni-, i Božanski Magnetizam)

od Gospoda Isusa Krista

putem Unutarnje Riječi

dana 8 Lipnja 1873

primio

Gottfried Mayerhofer

Ovdje imate mnoge različite nazive metodà liječenja, koje sa različitim sredstvima (i na različite načine) trebaju parirati bolestima, kojima ste vi slijepi ljudi sebe opteretili kroz nemar, nerazumnost, i prepuštanje uživanju. Sva ova navještena ljekovita sredstva (healing remedies) imaju, pored kategorizacije koju su proizveli ljudi, još jednu višu i dublju, koju vi ne poznajete. Razotkriti vam to, svrha je ove riječi (tj. objave). Sukladno tome, čovječanstvo može jednom i za svagda naučiti, vrste ljekovitih sredstava sa kojima rade, i zašto tako često rezultat ispadne baš suprotan od očekivanog.

            Iznad Sam spomenuo tehničke izraze za određene metode liječenja koji su bili preuzeti iz stranih jezika. Ova imena ne samo da postavljaju/određuju granice između jedne i druge metode liječenja, već su ovi izrazi i vama samima više poznati. Ako bi koristio prikladna imena za ove metode liječenja, morao bi vam, kao dodatak tome, dati toliko prijeko potrebno objašnjenje onog što Sam u stvari pod time mislio. Ali pošto Ja znam najbolje kako se odnositi prema vama, zato Sam također odabrao ove nazive, pošto ćete vi puno lakše prihvatiti Moje gledište ako koristim ovu terminologiju. Vaši učenjaci i medicinska profesija su ispravno djelovali, kada su uglavnom primjenjivali strana imena za njihove sisteme i također za stvari, zakone, itd., koje su otkrili, posebice iz jezika naroda koji više ne postoje. Dok istraživački-duh ljudskih bića neprestano otkriva nešto novo, imena dana ovim otkrivenim stvarima, potječu iz jezika koji neće pretrpjeti nikakve promjene. Ovo olakšava svim ljudskim bićima studirati nauke, bez obzira kojoj oni naciji pripadali.

            Latinska ili Grčka nomenklatura (= naziv predmeta) ne nanosi štetu cjelini, i koristi studentu. Njemu nije potrebno previše vremena da bi te izraze preveo na njegov materinji jezik. U drevnim jezicima, to je često kraće i jednostavnije nego kada je dano na čovjekovu vlastitu jeziku.

            Proslijedit ću sa ovim metodama liječenja na isti način kao i učenjaci i doktori, i također ću im dati imena iz drevnih jezika, koja pored terminologije, istovremeno objašnjavaju prirodu, te zašto, kako, i kada metoda liječenja može biti okrunjena sa uspjehom ili ne.

            Vaši doktori kreću od savršeno zdravog ljudskog organizma i izvlače njihove zaključke u svezi nedostataka i oštećenja sa time u skladu, zatim primjenjuju nužne medikamente (remedies) da bi povratili red. Na isti način, Ja ću također krenuti od temeljnog principa Mojeg stvaranja budući je ono veliki živi organizam, i jasno vam dokazati zašto su oni koji djeluju suprotno Mojim zakonima kažnjeni. A jedino se kroz povratak Mojem redu, može ponovno uspostaviti poremećeno ravnovjesje između čovjeka i Moje prirode.

            Gledajte, djeco Moja! Pozvao Sam materijalni svijet u postojanje i ustanovio Sam velike temeljne zakone za vječno postojanje, transformaciju, i obnovljenje/reprodukciju postojećih ljudskih bića, i tome sukladno, cijelog stvaranja. Sva bića trebaju sebe oblikovati i usavršiti i, na kraju, produhoviti. Gdje je svjetlo, tamo mora biti i sjena; gdje je dobrota, tamo mora biti protivnog, zla; gdje postoji red, tamo mora biti poriv za ne-red; gdje ima zakona, pojavljuje se kušnja za njihovim kršenjem. 

            Jedino na ovaj način, može materija, čiji je najunutarniji temelj jedino duh, biti sposobna za ikakav daljnji napredak. I da započnemo u najnižoj materiji, na koji način kozmički zakoni moraju zamjeniti slobodnu volju viših klasa. Zato tamo (ovo ‘tamo’, pri čemu se misli na ‘materijalno stvaranje’, nudi ključ za gore potcrtan dio u kojem se spominje red, zatim poriv za ne-red, tj. za kršenje reda, isto tako, zakon, te kušnja za kršenjem zakona; naime, ovakva ‘situacija’ postoji u Božjem stvaranju TEK nakon pada Lucifera i njegovih sljedbenika, i kao takva je dio JEDINO materijalnog stvaranja o kojem Gospod ovdje govori, ona dakle nije bila stvorena na početku, to jest uvjetovana od strane Boga, prilikom PRVOG ili ČISTO DUHOVNOG STVARANJA kada su Lucifer i praiskonski anđeli proizašli iz Boga u svom savršenstvu; u tom prvom i duhovnom stvaranju nije postojao, tj. nije u njih od strane Boga bio usađen, poriv za kršenjem reda i djelovanjem protiv Njegovih vječnih zakona; taj poriv se pojavljuje tek nakon njihovog otpadništva od Boga i pada; za detaljnije tumačenje ove važne nijanse pogledajte sljedeće tumačenje: http://www.akademijavjecnogproljeca.org/lorber/proturjecja_lorber.html ) mora postojati grješenje protiv zakona, boj i borba između svjetla i sjene, između dobra i zla, između dobrog i lošeg, stoga se ta dokazana bića mogu slobodno oblikovati na ovaj način da bi sebe razvila i usavršila. Na ovaj način oni mogu pročistiti duhovno kroz materiju, i naposlijetku se vratiti izvoru. Cijela se karijera mora prepoznati kao staza ispitivanja i pročišćavanja, da bi se ostvario cilj. To je razlog zašto je materijalni svijet bio stvoren.

            Pazite sada, sav je grijeh protiv Mojih izvornih zakona naprosto ‘razboljevanje’; to jest, narušavanje pravilnog/odgovarajućeg reda. Ovo narušavanje može biti uzrokovano čovjekovom vlastitom krivnjom, ili krivnjom nekog drugog, kroz nužno uvjetovane ili dobrovoljne promjene u organskim strukturama svake pojedine stvari. Jer biti ‘bolestan’ – čak kada je riječ o kamenu – u ovom smislu, znači da protivno njegovom prvobitnom redu, on mora ući u drugačije odnose, što, međutim, priprema put za transformacije/promjene. Ali ovo je uvjetovano kroz unutarnje duhovne utjecaje, i vanjske materijalne utjecaje, i mora odrediti i ostvariti razlaganje, drugu svrhu, transformacije. On nije mogao ostati kakav je bio stvoren, pošto čak i u kamenu od prve minute njegovog postojanja, zakon promjene započinje vršiti svoj utjecaj (baš kao i u svakom drugom stvorenju, od prvog se daha, život i smrt međusobno sukobljavaju).

            Iz tog razloga, možete podijeliti bolesti, ili narušavanja, prirodnih procesa svake stvorene stvari u grupe nužnih ili uvjetovanih, ili dobrovoljnih/namjernih i nedobrovoljnih/nenamjernih; a to je također slučaj sa ljudskim bićima, i sa svakim živim stvorenjem. Smrt, ili prijelaz iz jednog stanja u drugo, je dokončanje pripremljenog procesa interferencije/uplitanja onog što postoji od rođenja, što se također može nazvati ‘neprestanom transformacijom’, ili bolešću, sve do njegova nestajanja.

            Sad kad smo pobliže identificirali aktualni izraz zdravlja i bolesti, ono što još treba protumačiti u svezi bolesti, ili neprestanog međudjelovanja (interference) životnog organizma koje/a započinje od rođenja, je da li su opravdani, ili zašto oni uopće nisu prisutni.

            Kao što Sam ranije spomenuo, sve što postoji ima snažnu sklonost/tendenciju ka postojanju, promjeni/transformaciji, raspadanju/rastvaranju i produhovljavanju.

            Svemu je, u njegovoj vlastitoj organizaciji/ustroju/uređenju, dana njegova nužna vitalnost, kako uništavajući utjecaji izvanjskog svijeta ne bi prebrzo ostvarili njihovu svrhu, i procesi transformacije i nestajanja se mogu tek postepeno pojaviti/događati sukladno izvjesnom dobu/periodu/starosti i zakonima razvoja.

            To je razlog zašto će uplitanje/interferencija i periodi bolesti svake stvari biti balansirani sa iznova nadodanom vitalnošću sve dok ta stvar u velikom lancu stvaranja nije ispunila svoju svrhu za koju je bila stvorena.

            Ubrzavanje ovog procesa neprirodnim pogreškama protiv drevnog zakona prirode, odlučuje vidljivo približavajuću stvarnu bolest, ili vidljivu kaznu zbog zanemarivanja univerzalnih zakona prirode.

            Čovjek, kao posljednja karika stvaranja na planeti Zemlji, obdaren sa slobodnom voljom, može činiti što ga je volja. Ovo slobodno ljudsko biće, pod pritiskom njegove duhovne moći i materijalnih strasti, uzrokuje uništenje površine Zemlje time što otvara njezina unutarnja blaga. Po ovom pitanju, sama Zemlja postaje bolesna u njezinim elementima, do te mjere da Zemlja mora promijeniti njezine sastavnice, bile one procjenjive/izmjerljive (ponderable) ili ne. Ova će promjena također utjecati na njezine stanovnike u onoj mjeri u kojoj se to tiče bolesti, i nagoni ih još više ka procesima razlaganja i transformacije, stvarajući vidljivo pojavljujuće (emerging) bolesti u biljkama, životinjama i ljudskim bićima.

            Dakle, da bi se ponovno balansirali ovi poremećaji, koji se nazivaju ‘bolestima’, ljudska su bića već u najranijim vremenima nastojala pronaći ljekovita sredstva (healing remedies), koja su im trebala obnoviti ono što su oni bezobzirno izgubili – njihovo zdravlje!

            U drevnim vremenima, što su ljudska bića više živjela u skladu sa velikim planom stvaranja, to bi oni manje posta(ja)li bolesni. Što su manje poremetili određeni kurs prirode koji im je bio dan da bi ispunili njihovu misiju kao zemaljska ljudska bića, to im je lakše bilo započeti njihovu duhovnu misiju. Oni su živjeli u skladu sa prirodom, i njihov vlastiti organizam nije bio podložan nijednom drugom poremećaju, osim onom (koji je) u skladu sa zakonom (misli se naravno na starenje, tj. odumiranje stanica u tijelu), koji je posredstvom beskorisnosti organa naposlijetku uzrokovao smrt, pošto su svi ostali utjecaji bili opet balansirani putem svakodnevnog nadomještanja vitalnosti.

            Time što su sebe udaljili od ovog puta, mnoge su se različite okolnosti pojavile koje su prijetile njihovim zdravim životima. Što su oni više odstupili od ovih izvornih zakona, to su u manjoj mjeri jednostavna, prirodna sredstva liječenja (natural remedies) pomagala obnoviti njihovo izgubljeno zdravlje. Zbog toga su morali tražiti više djelotvorna sredstva liječenja, pošto jednostavni ljekovi (ili ‘jednostavna iscjeljivanja’) više nisu bili djelotvorni. To je kako su ljudska bića potonula, kako su skratila njihove živote, i kako su umnožili njihove patnje. I što se iz toga postepeno razvilo je da danas jedino nekolicina ima znanje o isjeliteljskim naukama kojeg su u drevna vremena svi imali. Jedino oni koji su sebe potpuno posvetili ovoj umjetnosti posjeduju znanje/vještinu.

*

Prva i najjednostavnija metoda liječenja je bila, prirodno, tražiti ljekovito sredstvo iz čega god što je razbolilo ljudsko biće. A, pošto su ljudska bića prije svega postala bolesna kroz neumjereno konzumiranje materijalne hrane i pića, zato su se ljekovita sredstva tražila u kraljevstvu odakle je bila uzeta prehrana.

            Tako je nastala Alopatija, ili što Ja radije nazivam: ‘Umijeće iscjeljenja materijom.’ Budući je materija razboljela ljudska bića, onda ih materija mora ponovno ozdraviti. Sama su ljudska bića postala materija (tjelesna/fizička). I to je zašto ova isjeliteljska metoda korespondira najbolje (u ovom stanju) sa organizmom ljudskog bića. Pomoću čega je ljudskom biću bilo generalno vraćeno fizičko zdravlje jedino da bi ono bilo u stanju sebe ponovno fizički razoriti. (U tim je vremenima, pravilno prepoznavanje prirode pojedinačnih biljaka, itd., bilo znatno više bezpogrešno). Ova je iscjeliteljska metoda do dana današnjeg najrasprostranjenija te je ona koja, trenutno, pomaže onim doktorima i njihovim pacijentima koji ovu metodu upošljavaju na najbolji način.

            Što je čovječanstvo više potonulo u materijalizam, to više kompliciran postaje njihov način života, i to će manje stara ljekovita sredstva biti sposobna obnoviti organizam uništen ne-u-red-nošću/bolešću. To je razlog zašto su posegnuli za otrovom, pošto nježne balzamske biljke, ova nježna ljekovita sredstva, više nisu bila dovoljna da bi pomogla tim ljudskim bićima koja jure za zadovoljstvima. Sada ovi otrovi moraju zamijeniti ono što ta blaga i nevina ljekovita sredstva više nisu sposobna učiniti.

            Otad, mnogi pacijenti sada umiru naračun alopatije, (jer se) kroz liječenje jedne bolesti, u tijelo bolesnika dovodi deset drugih (= ovo je već svima poznata stvar, naime, otrovima tj. ‘modernim lijekovima’ se donekle suzbijaju posljedice bolesti, iako se sama bolest tj. njezin uzrok ne uklanja, a istovremeno se tim jakim otrovima oštećuju organi i stvaraju povoljne prilike za pojavu novih bolesti.). Ove će nove bolesti, tijekom vremena, izbiti u prvi plan. Stoga je sasvim prirodno da je životni vijek ljudskih bića stalno u opadanju, i postaje sve kraći i kraći, sa potomcima ovih bolesnih/slabih roditelja koji u rastućoj mjeri postaju bolesni.

            Ako bi se ovo materijalno propadanje nastavilo, ono bi vodilo do potpunog uništenja ljudske rase; Ja sam se otud sažalio na čovječanstvo i prosvijetlio nekoliko ljudi. Oni su ustanovili druge metode liječenja koje nisu utjecale na tjelesni organizam ljudskih bića, već su imale učinak na dušu. Na ovaj način, kroz potenciranje snage duše (u smislu, ‘kroz snaženje/obnavljanje samih duševnih sila’), ova su ljekovita sredstva ponovno vratila u zdravlje materijalno tijelo i ravnovjesje u njegovom organizmu.

*

Ta se (sljedeća) metoda liječenja naziva Homeopatija, ili kako ju Ja radije nazivam: ‘Iscjeliteljsko umijeće Duše.’ Ovdje duša ostvaruje iscjeljenje sa određenim agensima/činiocima u najmanjoj količini, koji bi, u većim dozama prouzročili oboljenja. Ali zašto? Iz samog ovog razloga (for the very reason), pošto u Mojoj prirodi nema ničeg štetnog. Ljekovita sredstva jedino postaju štetna kada se nepravilno primjenjuju tj. daju bolesniku ili kada je količina ili kvaliteta neprikladna. To je razlog zašto su one ili korisne ili štetne.

            Gledajte, voda korištena u pravilnoj mjeri sigurno nije štetna. Međutim, kada se koristi u super-velikom izobilju, ona će donijeti smrt. A to važi za mnoge stvari.

            U Homeopatiji, sama materija nije učinkovita u ljekovitim sredstvima koja su bila primjenjena/dana bolesniku, već jedino ono što se u materiji odnosi na duh. Ovo duhovno ima puno zajedničkog sa supstancama od kojih su sastavljene duše ljudskih bića i životinja. I kada u slučaju bolesti, jedna ili druga stvar nedostaje, onda će, homeopatski, duši biti nadomješteno štogod joj nedostaje, uspostavljajući na taj način ponovno red.

            Ako bi svi Alopati bili bar malo obazrivi, oni bi kroz učinke homeopatskih lijekova sa lakoćom otkrili koja je od njihovih metoda tretmana štetna za ljudski organizam. Jedino što su ti ‘doktori’ tako ljubomorni i nepristupačni za Moje primjedbe da ih čak ni Moj ukor neće ponukati na bolju točku gledišta.

            Kroz Homeopatiju, duša iznova prima svoju energiju. Ona sebe nanovo puni (ili ‘nadopunjava’) i ostvaruje/uspijeva astralno, ono/u onome što Alopat pokušava ostvariti fizički.  

*

Sljedeća pored Homeopatije je Helioterapija, ili ‘Umijeće isjeljivanja sa Suncem’ (također se naziva Sunčeva-Kura). To je način ponovnog uspostavljanja poremećenih uvjeta ljudskog organizma posredstvom sunčevog svjetla, bilo da je ono sadržano/pospremljeno u materiji/u, ili kroz direktni utjecaj sunca na bolesnike (Knjigu ‘Sunčeva Ljekovita Energija’, u kojoj je sve vezano za ovu metodu liječenja objašnjeno do u detalje, a koju je naš Gospod objavio u pero Jakoba Lorbera, možete skinuti u cjelosti na ovoj adresi: http://www.akademijavjecnogproljeca.org/lorber.html ). Ovaj ću metod liječenja opširnije opisati.

            Nećete (upo)znati jedino uzrok već iz toga također i posljedicu. O njemu ću sada reći ovo: On je također za one koji ne znaju ništa o ovoj metodi liječenja, a koji bi njome možda mogli biti potpuno izlječeni.

            Sunce je nositelj, njegovo svjetlo održavatelj sveg života. Bez topline sunca, bez njegovog svjetla, ne bi mogla postojati niti Zemlja niti ijedna planeta koja kruži oko njega! Ako sunce tamo stoji kao održavatelj/čuvalac cijelog sistema, onda također mora posjedovati štogod pripada očuvanju. Iz tog razloga, očuvanje je istoznačno sa zakonskim redom cjeline. Prema tome sunce mora biti izjednačivač (equalizer) ili sredstvo liječenja defekata, pošto sunce i sva njegova podređena nebeska tijela priznaju Moj red kao najviši zakon, i mogu nastaviti postojati jedino u tom određenom sistemu.

            Sunce ima silu i sposobnost izjednačiti sve poremećaje, i gdje god je nedostatak, nadomjestiti sve što nedostaje. To je razlog zašto je Sunčeva-Kura jedno od najjednostavnijih, ali istovremeno, jedno od najučinkovitijih sredstava liječenja, jer, poput Homeopatije, ona ponovno vraća duši štogod je izgubila kroz grješenje, sa jednostavnim i duhovnim elementima stvaranja.

            Tisuće su Alopatskih lijekova već značajno reducirani u Homeopatiji (u količini supstanci koje su administrirane/primjenjene na bolesnika). Sunčeva-Kura to još više pojednostavljuje sa značajno manje sredstava liječenja, što je dokaz da je čak Moj veliki svemir utemeljen na samo nekoliko glavnih, temeljnih zakona. Prema tome, što ljudsko biće postaje više duhovno, i ponovno se približava kraljevstvu odakle je došlo, to njemu manje trebaju ljekovita sredstva da bi opet obnovio njegov organizam (pod uvjetom da je poremećen). Zdrava duša u zdravom tijelu koja hvali i zahvaljuje se svojem Stvoritelju, uvijek napreduje prema naprijed i nagore.

*

Nakon Helioterapije, sada na red dolazi Hidroterapija, ili ‘Kura-Vodom’. Kao što Kura-Suncem ima isjeliteljski učinak na bolesno tijelo sa svjetlom, Kura-Vodom ima iscjeliteljski učinak na bolesno tijelo sa koncentriranim svjetlom, ili kondenziranom atmosferom, uglavnom kroz površinu tijela, na unutarnje ustrojstvo. Štogod Sunčeva-Kura, kao metoda liječenja postiže sa zemaljskim-eterom (world-ether), Kura-Vodom ostvaruje sa elementima zemljine-duše (earth-soul) – koja kao majka, posjeduje u vodi sve stvoreno na vašoj Zemlji, kao što je to posjedovala i u prošlim vremenima. Ona je i dalje u vodi zadržala kreativnu moć stvaranja i rađanja od vremena kada je iz krila vode, proizašlo cijelo čvrsto kopno, koje je do dana današnjeg hranjeno, čuvano i vođeno do svojeg odredišta od strane ove majke.

            Ljudi, vi ste Djeca Zemlje – to je razlog zašto Zemlja i štogod je na njoj i štogod vas okružuje ima fizički utjecaj na vaše postojanje. I, kao što vi možete utjecati na Zemlju, Zemlja može utjecati na vas. To je zašto sila/moć vode ima utjecaj na vaše organe! Vaš vlastiti organizam više od tri četvrtine pripada vodi; duhovne, kreativne sile ovog elementa silno djeluju kroz kožu na unutarnje ustrojstvo. I, kao što je voda na i u zemlji uzrok njezinog razvoja, njezine raskoši i ljepote, to je kako vas utjecaj vode snaži iznutra i izvani, i daje vam sposobnost održati zdravu odjeću za zemaljsko postojanje vaše duše.

Ako su sa Sunčevom-Kurom, sredstva liječenja bila reducirana na samo nekoliko njih, pri liječenju vodom postoji samo jedno, koje u mnogim slučajeva ima dobar iscjeliteljski učinak (mineralne kupke, ljekovita kupališta), i čak ga ni općenito ne bi trebalo zanemariti (hoće reći, kad čovjek nije vidljivo bolestan.)

Koja bi od ovih metoda bila prikladnija za druge ovisi o učinku i dužini vremena pri liječenju ove ili one bolesti pomoću bilo koje od gore spomenutih metoda. Ali istovremeno, čovječja volja pomoću svojeg vlastitog izbora metode liječenja, dokazuje da li više naginje ka materiji ili ka duhu.

            Sada ćemo proslijediti do više profinjenih i visoko razvijenih iscjeliteljskih metoda, gdje će rezultati ukazati kako tamo gdje je sve ujedinjeno, i gdje su uvjeti ispunjeni, to nikad ne uzrokuje štetu, već jedino ostvaruje dobro.

*

Takva viša metoda liječenja je Magnetska Terapija, i također je poznata kao ‘Animalni Magnetizam’ ili ‘Fizički/Tjelesni/Osobni Magnetizam’.

Gledajte, djeco Moja, sve stvari imaju njihovu određenu sferu u kojoj (ili ‘kroz koju’) mogu izvršiti svoj utjecaj na druge (in which they can also express their powers upon others). Ta sfera je njihova vlastita okružujuća/okolna atmosfera ili njihov vlastiti krug isparenja (vapour-circle). Posredstvom ovog kruga isparenja, sve sebe odvaja, te je također povezano sa svim ostalim stvarima. Ova atmosfera je snaga koja širi svoj utjecaj na druga živa bića i na druge ne-žive stvari. Kada je riječ o ne-organskim stvarima, ona je bez volje, kad je riječ o organskim stvarima, ona je (više manje) sa voljom, te se sprovodi svjesno i može biti povećana ili umanjena. Svako ljudsko biće ima ovu životnu-atmosferu, i kroz nju, ono je u kontaktu sa svojim bližnjima i okolnim svijetom.

Ova se atmosfera još od davnina koristila kao sredstvo liječenja (healing remedy). Mnogi su koristili i zloupotrijebili ovu metodu bez da su u stvari znali što su napravili i što su sa njom mogli postignuti (ovdje je naravno riječ o ‘bio-energetičarima’). Poznata kao ‘animalni magnetizam’ ili ‘fizički/osobni magnetizam’ ova metoda jedino predstavlja/naznačava dopuštanje ovoj životnoj atmosferi da slobodno utječe u druge ljude kroz snagu volje, više ili manje po vlastitom nahođenju (more or less at one’s discretion). Stoga ona može iscjeliti ili pak nanijeti zlo.

Ovdje su, sa ovom metodom liječenja, već počele vršiti svoj utjecaj najprofinjenije i naj-laganije (riječ ‘imponderable’ se odnosi na nešto čija se težina ne može izmjeriti ili procijeniti) supstance, koje kontroliraju sve što postoji – ništa ne može izbjeći njihovom utjecaju!

Ovdje je već duhovni učinak naj-profinjenijih materijalnih supstanci prenešen od strane druge osobe nekome kome one nedostaju. A ipak, ovo još nije posljednje sredstvo za obnavljanje zdravlja.

*

Pored ovog Animalnog Magnetizma vrlo blizu rangira još više profinjeniji i djelotvorniji ‘Animistički Magnetizam’ ili ‘Duševni magnetizam’. To je moć duše da utječe na dušu drugih i da ju postavi u raspoloženja ili mentalna stanja, gdje onda ona sama može postati doktor i iscjelitelj svojih vlastitih bolesti.

Ova metoda liječenja više nije predmetom nikakvog fizičkog i materijalnog utjecaja. Ovdje, najviši i najduhovniji dio duše – njezina najunutarnija Božanska iskra – mora postati aktivan i osnažiti dušu bolesnika da odriješi/otpusti vezu sa svojim tijelom. Duševni magnetizam mora otvoriti duhovno oko bolesnikove duše tako da ona može prepoznati defekte koji spriječavaju izlječenje. Na ovaj način ona postaje svoj vlastiti iscjelitelj, dok su do sada, drugi morali liječiti njezine defekte.

Pod ovim su okolnostima, sa ovom vrstom liječenja, barijere koje čovjeka vežu za njegovo vlastito ja (self), za njegovo tlo i njezine proizvode, nestali. Tamo se vrijeme i prostor ujedinjuju u konceptu vječnosti, duša prepoznaje svoj duh, svoje tijelo, svoju povezanost sa kraljevstvom duha, svoj odnos-poziciju spram Mene, jedinog Vječnog Stvoritelja i

Ljubljenog Oca!

Ako bi sva ljudska bića htjela liječiti na ovaj način, prije svega bi trebala gorko naricati nad svojim sljepilom. Njima nije moguće doseći ovo stajalište, bar ne u općenitom smislu, jer je za to potreban izuzetno visok stupanj duhovnosti.

Najprije morate biti plemenito biće, prije nego možete prisvajati pravo i koristiti sile koje bi opet trebale u drugima probuđivati ono najviše i najplemenitije. A baš kako iscjelitelj ne može sa lakoćom postići ovu sposobnost, tako nije moguće pomoći gdje u duši ne postoji plemenitog impulsa koji je sposoban biti probuđen. A to je razlog za tako puno zloupotrebe, posljedično, uz te pokušaje je često priljubljeno toliko puno razočarenja.  

Iscjeljivanje postaje jednostavno ako je bilo postignuto stanje gdje su svi prirodni elementi na čovjekovu raspolaganju. Međutim, kako ovo duhovno preporađanje nije lako postići, veliki su iscjelitelji rijetki.

*

No tamo gdje se to preporađanje dogodilo, tamo nastupa posljednji i najviši magnetizam, ‘Božanski Magnetizam’, gdje Ja, sa magnetopatom, pružam Svoju ruku, i mogu i hoću izliječiti sa riječju, sa mišlju, kada su namjere magnetopata čiste i on za to traži, i ako se izlječenje uklapa u Moje Božanske planove!

            Iscjelivanje u Moje ime je najviše, najjednostavnije, i najučinkovitije, ali nije dano svima, pošto to zahtjeva puno, da, jako puno – čistu dušu, potpunu vjeru, i jako visok stupanj entuzijazma koji uzdiže ljudsku dušu iz mulja zemaljskoga, i dovodi ju bliže k Meni.

            Jedino onda je tako nešto moguće, izuzev onih slučajeva gdje Ja Osobno položim u ovo ili ono srce, naredbu za polaganje ruku u Moje ime.

            Jednom sam rekao, ‘Ako to iskreno želite, planina će se podići i baciti u ocean. (Matej 21:21)’ Što je tim riječima naznačeno je sljedeće: Kada se vi ljudska bića ujedinite sa Mojom voljom na takav način da vaša volja nikad neće biti protivna Mojoj, protivna i uvredljiva za Moj Božanski dizajn, onda vi također možete ostvariti ono za što Sam Ja sposoban, i svi će vas prirodni elementi slušati (Matej 14:12). Prirodno, kroz ovo, čak će i liječenje biti jednostavno. Ali potrebno je puno vremena da bi se dosegla ova točka, i nužno je imati jako puno vjere, duhovnu daleko-vidnost (a prije svega, poniznost, ljubav i milosrđe).

            Oni koji nisu skloni zemaljskim stvarima mogu kontrolirati i raditi sa elementima. Ali, ostvariti stvari zajedno sa Mnom to nije podareno polovičnim vjernicima i polovično pobožnima – ono što sam Ja Osobno, sa izuzetkom Mojih učenika, bio jednom sposoban ostvariti. Ova posljednja i jedino velika/sjajna iscjeliteljska metoda zahtjeva znatno više nego bi svi vi vjerovali. Njoj pripada veliko povjerenje koje je Enoh imao u Mene, koje nije lako ostvariti.

            Stremite k njoj, ali ju ne zahtjevajte, dok vam ju Ja Osobno ne dam, pošto ne znate što zahtjevate, i ne možete dokučiti koja je odgovornost toga, prema tome, Ja ovaj dar ne mogu podariti svima, usprkos čovjekovih dobrih namjera.

            U stvari, ne žudite za izvanrednim okolnostima! One nisu uvijek ono što vjerujete da jesu. Što je nekome više sile podareno, to on više/bolje zna kako praviti razliku između duhovnih i zemaljskih okolnosti, sa ciljem da bi bio učinkovit u okolnostima u koje Sam ga postavio. Njegov položaj u svijetu postaje više težak – veće su kušnje, veće je ogovaranje/klevetanje.

*

Gledajte, sedam metoda liječenja: Alopatija, Homeopatija, Helioterapija, Hidroterapija, Fizički-, Duševni-, i Božanski Magnetizam, su stepenice ka višem znanju. To je način na koji se vaša nauka uspinje kada se čovječanstvo, kao cjelina, i ljudsko biće, kao pojedinac, izdiže iz materije do duševne svjesnosti, a od tamo do duhovnog i do kraja/cilja, do najvišeg, do Mene (ili ‘do sjedinjenja sa Božanskim’).

            To je ono što se događa u Mojem stvaranju, i u nastojanjima duhovno astralnih ljudskih bića. Najprije on sebe mora izbaviti iz grube materije svjetovnog života, onda se uspeti do duševnog života gdje će duhovnost ozakoniti (ili ‘učiniti važećim’) njegovu vrijednost. Čim je duša produhovljena (čim postane više duh nego duša), onda su njezina svojstva također proširena, uvećana, i ona može činiti stvari na koje obični čovjek gleda kao na čuda. Ovo se gledište pojavljuje zato što on nije upoznat sa duhovnim zakonima stvaranja svijeta, i nikad neće shvatiti da su jedino sa Mojom voljom, sa riječima ‘Neka bude!’ bili stvoreni svjetovi, i da je ova sila postavljena u svako ljudsko srce u ograničenom stanju.

            Međutim, da bi se postalo svjestan ove snage, ono što se prije svega zahtjeva je velika pokora i veliko pročišćavanje duše, tako da se Ja, Naj-Čišći Božanski Duh mogu sjediniti sa takvim ljudskim bićem (iscjeliteljem) i, kroz njega, postati djelotvoran kao sila nad svime što je loše i bolesno.

            Baš kao što se ove iscjeliteljske metode, korak po korak, uzdižu i u Meni pronalaze svoju konačnu točku, tako se vi također uspinjete od stupnja do stupnja, korak po korak nagore, pomoću čega/gdje će vaši duhovni horizonti biti prošireni. I poput uspinjanja u zračnom balonu, počet ćete razumjeti svijet ispod na puno većoj skali, i smijat ćete se vašim ranijim, ograničenim gledištima ili konceptima.

            To je razlog zašto vam je ova nova Riječ bila dana: da bi vas odvela jedan korak više, i poput udisanja nebeskog svjetla na visokim planinama, imat ćete svjetovno još više pod vašim nogama. Predosjećajući Moju blizinu, vi sebe činite još više vještima time što postajete bolji radnici u Mojim vinogradima!

            Ostavite iza sebe svaki pod/patos, i najprije se očistite i izliječite ako vi, u danima što dolaze, želite izliječiti druge!

            Ja, kao Otac, govorim svima vama koje jako ljubim, i poradi kojih posvećujem toliko puno vremena, da bi uz mnoge riječi učinio razumljivim, kako su elementarni zakoni prirode jednostavni, i kako sam Ja Osobno jednostavan. To je Moja Riječ o ovom predmetu. Istovremeno vam Moje tvorevine ukazuju i propovijedaju, koliku veliku razliku čini Moje ‘Ja’ – što znači, ljubav i jedino ljubav! Amen.’

Spread the Truth