Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Preduvjet za Božansku pomoć (Ida Kling)

Print Friendly, PDF & Email

Preduvjet za Božansku pomoć

Moj dragi sine! Tvoj Otac čuje tvoju zamolbu (ili ‘tvoje preklinjanje’) i dolazi k tebi kroz riječ (ili ‘putem riječi Njegovih usta’), da te osnaži, da te ponovno podigne, i da te iznova oživi.

Gledaj, ti tražiš od Mene da ti pomognem, da te izbavim iz tvojih bolova (= iz tvoje patnje), i da ti dozvolim pronaći mir u tvom srcu. Ali zašto, dijete Moje, (zašto) si tako nespokojan/uznemiren iznutra? Zašto ne tražiš svoj mir u Meni i u Mojoj ljubavi?

Oh, dođi i baci se na Moje vjerne Očeve grudi, i zaboravi svoju bol u sjećanju na Jednog (ili ‘Onog’) Koji je zbog tebe propatio puno više (Who suffered much greater pain for your sake)! Jednog Koji je nosio grijehe ovog svijeta i (pre)uzeo sve na Sebe; Isti će također uzeti na Sebe tvoje bolove i tvoje grijehe i izliječit ćete svih tvojih slabosti.

Međutim, ti Mu moraš prići u dječjoj vjeri, u istinskoj ljubavi, i svom poniznošću svoga srca. Ali najprije moraš tražiti za oprost od svojih grijeha – jedino onda ti se u potpunosti može pomoći.

Sve dok ne prepoznaš svoje vlastito srce, i ne naučiš ga ispitati sa ciljem da bi naučio što je unutra skriveno, tako dugo nećeš shvatiti Moje aktivnosti, nećeš Me prepoznati kao svog Oca.

Iznad svega, traži pravilnu samo-spoznaju! To je prvi korak prema poboljšanju (improvement) tvojih patnji. Ona ima svoje sjedište u tvom živčanom sistemu i prema tome može biti izliječena kroz jako jednostavan, prirodan način života. Posebice nastoj/pokušaj izbjegavati sva agitirajuća pića i uzdrži se od mesa, onda će se bol povući. I tvoj će nemir nestati, čim Me spoznaš u svom srcu i prepoznaš Me kao svoj najviši imetak (ili ‘svoje najviše vlasništvo’).

Postavi ovo u pravilan red, sine Moj, i poslušaj glas svog srca. On(o) će te naučiti i uputiti u svim stvarima.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Ida Kling, 8 Svibanj 1894’

Spread the Truth