Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O kopulaciji (Lorens N., J. Lorber, E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

O kopulaciji

(protiv prirodnih brakova/veza)

23.        ‘Gospodin: Vjerujte Mi, najodvratniji (= onaj koji zaslužuje prezir) brak u kojeg se može ući na zemlji je brak (koji je) zasnovan/baziran na novcu i imanju (materijalnom interesu). Takvi brakovi će zasigurno doći do (svog) vječnog kraja (ili ‘dočekati svoj vječni kraj’), kad god razlog/povod/uzrok za takav brak (= koji ih povezuje) izgubi svoj smisao. Brakovi, čiji temelji su zasnovani na tjelesnosti/čulnosti/senzualnosti i međusobnoj/obostranoj fizičkoj privlačnosti (= privlačnom vanjskom izgledu), su isto tako iskvareni i odvratni (= prezira vrijedni), te će iščeznuti (fade away) poput njihova razloga/uzroka/povoda. Takvi su također i politički brakovi (loši i prolazni) – oni ne traju duže nego njihov razlog/uzrok/povod. To također možemo reći (ili ‘to važi’) i za prenagljene/preuranjene mladalačke brakove (bez stabilnosti; brakovi među maloljetnim i ne-obnovljenim u duhu/ne duhovnim osobama), oni također ne traju ništa duže od njihova razloga/uzroka/povoda. To isto važi i za glamurozne brakove, koji će iščeznuti poput njihova iskvarenog razloga/uzroka/povoda. Samo brakovi koji imaju Mene za (ili ‘kao svoj’) temelj će trajati vječno, jer njihov razlog/uzrok/povod (= ono što ljude veže u tom braku) je vječan. Dao sam vam ove primjere da bi iz toga (= na njima) naučili (stekli potrebno znanje) kako se ulazi u istinske brakove, i kako se (ti brakovi) ustanovljavaju, i kakvi im moraju biti temelji.
             Zar ne kažete sami sebi: ‘Na lošem tlu, uzvišeno/plemenito voće ne može (iz)rasti, jedino trava i trnje.’ Ako vi, stoga, vidite/gledate na cijeli svijet da je zao i opak, i pitate se, otkud to? – onda ću vam Ja reći slijedeće: (Po)gledajte na zemlju na kojoj rastu plodovi, pa onda prosudite u skladu sa time, da li na/u takvim močvarama i barama može rasti/izniknuti plemenito grožđe. Grožđe možete uzgajati jedino na padinama/strminama planina, jer ono tamo može ‘uzeti/udahnuti’ i apsorbirati najčišće sokove, te čisti, dobar zrak, a vi kažete: To je najbolje tlo za grožđe/vinovu lozu! Gledajte, živi plod ljudske rase, kao najplemenitija/najuzvišenija biljka na zemlji, bi trebao biti posađen na najplemenitijoj/najboljoj zemlji! Stoga, nemojte biti iznenađeni lošim plodovima (ili ‘kada vidite oko sebe loše plodove), ako su bili uzgajani u kaljužama, kanalizaciji, močvarama i baruštinama!! Vaši ovosvjetski/svjetovni brakovi su bazirani na takvim temeljima. Zbog toga su njihovi plodovi poput/isti kao i zemlja/tlo (na kojoj/kojem niču)!’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Prirodno Sunce – 23’ J.Lorber

24.        ‘Kriva/lažna/pogrešna ovosvjetska/prirodna veza (misli na onu vezu kojoj temelj nije istinska Božja ljubav), ni u kojem slučaju (ili ‘ionako’) nije veza u očima Božjim (ili ‘pred Bogom’) stoga može biti razvrgnuta/razriješena (ili ‘i razdvojiva/rastavljiva je’) poput svjetovnih ljudi i svih njihovih (prirodnih) (sa)veza, koji od samog početka nisu ništa drugo nego čisto bludničenje/kurvanje kroz/putem kojeg su Sotonina djeca dovedena u (svoje) jadno postojanje.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 1/236:19’ J.Lorber

25.        ‘A kada si sve izvršio (što ti je Gospodin rekao/odredio), nikad ne zaboravljajući Gospodina prije i poslije svakog svog zaduženja (ili ‘svake svoje dužnosti’) i prije i poslije svakog obroka, prije i poslije spavanja, prije i poslije izlaska sunca, prije i poslije zalaska sunca. A, posebice, kada vodite ljubav (sleep together) ćete (= bi trebali) prije i poslije (tog) čina (za)tražiti od Gospodina Njegov blagoslov, – (tek) onda ćete začeti (ili ‘začinjati’) djecu života i svjetla, inače, jedino djecu smrti i mraka.’   

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Božje Domaćinstvo – 1/34:26’ J.Lorber

26.        Kako su u ovom trenutku oko mene (oni što slušaju moju-a-ne-tako-moju-riječ) uglavnom mladi ljudi koji će se ‘tek vjenčavati i djecu rađati’, tj. ‘buduće tate i mame’, treba nešto reći o ‘pred-stvaranju’ i ‘pred-odgoju’ djece, tj. o odgoju djece prije nego što su se začela u majčinoj utrobi. Stoga, ‘djeco’ draga, obratite pažnju na ovaj glas, jer ‘ovo je glas kojeg će čuti sinovi vaših sinova’, otvorite uši i primite to k srcu.

27.        Dijete je, razumiju to svi, ‘proizvod’ mame i tate, što znači ‘mješavina’ između njihove dvije kvalitete, začeto pri kopulaciji. Emanuel Swedenborg bi ovdje napomenuo kako dijete ima dušu od oca a tijelo od majke, tj. kako je očev unutrašnji a majčin vanjski čovjek, pa je prema tome ‘grijeh/zlo oca u djetetu’ veći/e od majčinog (E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 4317:4).

28.        Svi prirodni ili ne-regenerirani (= bezbožni) ljudi su po vrlini svojih ljubavi, što su ljubavi prema sebi i prema svijetu, preplavljeni zlim požudama i obmanama (= neistinitim/lažnim mislima), što će reći, takvi ljudi su u sebi (= u svojim unutrašnjostima/u svojoj duši) skoro sasvim iskvareni (jer oni ne teže i ne misle o ničemu drugome do o tjelesnim i materijalnim stvarima), a posljedično tome su takvi i njihovi brakovi (= njihove veze) i ono što iz tih brakova/veza proizlazi, naime njihova djeca: ‘Kad je takva kvaliteta unutar bračne ljubavi, ista kvaliteta je i u kopulaciji, pošto je to ništa drugo do čin te ljubavi – jedan čin koji u sebi sadržava sve što je latentno u takvoj bračnoj ljubavi. Ako je unutar takve ljubavi mržnja prema Bogu (= a svi prirodni ljudi mrze Boga, tj. neće se ‘pokloniti’ pred Božanskim istinama, i zgrožavaju se pri činjenici da ih u životu ‘vodi’ Bog), onda je to također latentno i u sjemenu [‘Da je unutar sjemena radikalno ili nasljedno zlo, to je u dovoljnoj mjeri očigledno (is sufficietnly evident); (ali) čak štoviše, (u sjemenu je) također i aktuelno roditeljsko zlo, jer ono pušta novi korijen i prianja (uz djecu).’  E. Swedenborg  ‘Riječ Božja Objašnjena – 6460’], preko kojeg se prebacuje na potomstvo (drugim riječima, te njihove prirodne/tjelesne i materijalne žudnje i misli se nalaze i u sjemenu putem kojeg se prebacuju na dijete koje tako/od tud dobija svoje sklonosti/svoju dispoziciju; ovdje još treba dodati/napomenuti kako se pri kopulaciji ‘uračunava’, tj. na djecu prenosi, i sam ‘motiv’ sjedinjenja, tj. ‘ono u što su roditelji gledali’ dok su se sjedinjavali).’    E. Swedenborg  ‘Riječ Božja Objašnjena – 6459’

29.        Vjerujem da bi od-Boga-odvojene, prirodne i u svoje potomstvo često ‘ludo zaljubljene’ roditelje, zasigurno zanimala činjenica da su baš oni, prebacujući na njih svoju ‘mržnju’ prema Bogu (= jer ljubav prema sebi je mržnja prema Bogu!!), prouzrokovali bolesti [‘bolesti’ na ovom mjestu uključuju i ‘bolesne sklonosti’ u djece i mladeži; ne zavaravajte se, živite u vremenu kad ‘se promjenio običaj’ (igračke) kako su ‘djeca rođena sa mržnjom prema Bogu preuzetim od roditelja’ provodila svoju mladost; za svog boravka u Pragu sam doznao kako u Republici Českoj djeca već od 8 godina bivaju u školi uvučena u heroin] ili, u najgorem slučaju, pre-uranjenu smrt svoje djece (vidi Izlazak 20:3-5; ‘Nemoj imati drugih bogova osim Mene’, znači, ‘nemoj voljeti sebe i svijet iznad svega/svih stvari’!!; feat: E.Swedenborg ‘Otkrovenje Objašnjeno – 950’).

30.        Jedan od najkarakterističnijih oblika ‘mržnje’ prema Bogu (Izlazak 20:5), tj. jedan od naj-svakodnevnijih i naj-uobičajenijih ‘grijeha’ putem kojeg prirodni čovjek, zadovoljavajući svoje tijelo, tj. služeći svojim vlastitim zadovoljstvima (Izlazak 20:3, 4), navlači na sebe Božju osudu (u ovom specifičnom slučaju ‘oštećuje/uništava’ ljudski plod još prije samog rođenja), je ‘bludničenje’, tj. ‘isprazno tjelesno zadovoljavanje’. O tom grijehu Gospodin i naš Nebeski Otac naučava slijedeće:

(2) ‘(Gospodin) Ako bi ljudska bića izbjegavala porok bludničenja [= upražnjavanje seksualnog čina (samo) zadovoljstva radi; ‘Neka bude daleko od vaših tijela mutavo/nijemo zadovoljavanje vezano za/uz tijelo a tako/na taj način također i za/uz grijeh, pa ćete uvijek iskreno/odano i vjerno hodati ispred Mene!’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Božje Domaćinstvo – 2/89:3’ J.Lorber; vidi također 1 Korinćanima 6:13-20], i ulazila u intimne kontakte onoliko često koliko je potrebno da se probudi plod u ženinoj utrobi (= da se začme ljudsko biće), Ja vam govorim, ne bi bio ni jedan među vama koji bar ne bi bio prorok/vidjelac (clairvoyant)! Međutim, vaš je običaj (ili ‘običaj je među vama’) da čovjek a također i žena potroše (proćerdaju) svoje najbolje/najkvalitetnije sile/energije, često kroz dnevno rasipanje najplemenitijih i duši najbližih životnih sokova (= plodni sokovi). Prema tome oni više nemaju (na)dopunu, uz čiju pomoć (ili ‘pomoću čega’) bi se na kraju u duši moglo akumulirati snažnije (duhovno) svjetlo (‘Stoga, ponovno vam govorim: Ne hranite, ne jačajte i ne ugađajte/mazite svoje tijelo, jer na taj način hranite, jačate i ugađate/mazite vašu vlastitu smrt, koja sada poput posljednje tamnice okružuje duh prije njegova oslobođenja ili uskrsnuća prema (pot)punom vječnom životu iz Mene i u Meni!’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog  ‘Božje Domaćinstvo – 2/89:8’ J.Lorber).

(3) To je razlog zašto ljudska bića postaju nemarna/lijena, polipima slična o nasladi/užitku ovisna bića’, te samo-za-zadovoljstvima-jure. Oni su jako rijetko u stanju formirati neku ‘uzvišenu/bistru’ misao, strašljivi su, kukavice, materijalistični, promjenjivog raspoloženja i nestalni, sebični, zavidni i ljubomorni. Teško im je – često ne razumiju ništa što ima veze sa duhovnošću – jer njihova fantazija luta/tumara oko kušnji smrdljivog mesa, a mašta se više nije u mogućnosti uzdignuti do nečeg višeg i duhovnog. S vremena na vrijeme, bilo kako bilo, postoje neki, koji, u svojim ‘trijeznim’ momentima, bar pošalju ‘prolazni/ovlaš pogled’ prema nebesima. No istog trenutka se pojavljuju čulne, tjelesne misli, poput crnih oblaka na nebu, prekrivajući uzvišenije (misli) na takav način da ih duša u potpunosti zaboravlja te istog trenutka propada nazad u požude vlastitog tijela!

(4) Takvim ljudima njihove često dobre namjere obično slabo ili nikako ne koriste. Oni su obično poput svinja, koje se uvijek iznova uvaljuju u najodvratnije gomile izmeta, u kojima se cijelim tijelom valjaju, i poput pasa, koji se uvijek iznova vraćaju onome što su ispovratili, jedući to halapljivo. Stoga, saslušajte potpunu (total) istinu: Kurvišima (whoremongers) i kurvama, preljubnicima i preljubnicama, i bludnicima bilo (ili ‘bez obzira’) koje vrste i spola, će biti jako teško pronaći put do Mog Kraljevstva Božjeg (ili ‘bit će im jako jako teško ući u Kraljevstvo Božje’; vidi također 1 Korinćanima 6:9).

(5) Ako u svom srcu osjećate da je ovo malo ‘preoštro’ (rečeno) onda pokušajte promijeniti (jedno) takvo tjelesno, čulno ljudsko biće. Počnite sa ukazivanjem na važnost Božjih zapovijedi te mu recite: ‘Mir neka je sa tobom; Kraljevstvo Božje (ti) je blizu! Odustani od svog sadašnjeg požudnog života i voli Boga iznad svega, a svog bližnjeg kao samog sebe! Traži istinu, traži Kraljevstvo Božje u dubinama svoga srca! Odustani od svijeta i njegove labave materije, i žudi/trudi se da probudiš (u sebi) život duha! Moli, istražuj i djeluj u skladu sa Božjim redom! I ove riječi ćete uputiti potpuno gluhim ušima! On će vam se smijati/ismijavat će vas, okrenut će vam leđa, i reći: ‘Odlazi od mene, ti pobožna budalo; ne živciraj/iritiraj me sa svojom glupošću, jer inače, prisilit ćeš me da te udarim! A ako bi takvu osobu opomenuli/savjetovali još jednom možete očekivati još goru reakciju od ove prve.

(6) Baš zbog toga kurviš nije samo tjelesni griješnik, već je on u svojoj iziritiranosti i jako zločesto ljudsko biće, prepuno divlje vatre, slijepo i gluho na sve što je dobro i istinito u duhu. Pljačkaš može biti obraćen puno brže/lakše nego istinski kurviš i preljubnik/bludnik.

(7) Gdje god je bludničenje kao istinska duševna zaraza/kuga/bolest uzelo korijenje među ljudskim bićima, tamo je propovijedanje/objavljivanje Evanđelja završeno (reached its end). Prema tome, u naroda u kojih su bludničenje i kurvanje jako ukorijenjeni, ljudi su bez ikakve ‘vanjske životne sfere’ (aure), tromi su, kukavični i bezosjećajni, i ništa ih više niti ushićuje niti uzdiže, niti ih lijepe forme i oblici ispunjavaju osjećajem blaženosti. ‘Njihova stvar’ je slijepo, životinjsko zadovoljavanje tijela/mesa; za sve drugo ili imaju (pronalaze) vrlo malo ili ni-malo smisla.

(8) Zato prije svega pazite da se ovaj zločin/ovo zlo nigdje ne ukorijeni! Oženjeni ljudi bi trebali učiniti (= voditi ljubav) samo onoliko koliko je apsolutno nužno (neophodno/nezaobilazno) da se rodi/stvori ljudsko biće. A tko god ‘gnjavi’ svoju ženu (= ima seksualni odnos sa njom) za vrijeme trudnoće taj već (tada) uništava/kvari (spoils) plod u majčinoj utrobi, te/i sadi u njega duh bluda. Jer isti duh koji zavodi i prisiljava muža i ženu da budu intimni (ili ‘na intimnost’) iznad/izvan/preko njihovih prirodnih potreba (= stvaranje ploda), se prebacuje/prelazi i u plod, ali u znatnoj mjeri snažniji/moćniji.

(9) Stoga, kada začinjete/stvarate djecu, na ovo/slijedeće bi trebalo svjesno obratiti pažnju (observed); prvo da začeće/stvaranje ne bi trebalo prakticirati iz najobičnije/proste tjelesne požude [‘Jer sklonost/žudnja ka tjelesnom užitku-thrill je Sotonin jako mudar-artful trik. Jao si ga onom koga (= koji dozvoli da ga) Sotona zgrabi/ščepa na ovaj način! Na kraju ćemu biti jako teško osloboditi se od Sotoninih kandži (ili ‘svaki onaj koji postane subjekt Sotoninoj volji neće tako lako pronaći načina da se oslobodi iz njegovih kandži’)! Neiskaziva patnja i bol će biti njegova nagrada (ili ‘njegov dio’)! Obratite pažnju na ovo jer će inače doći vrijeme i dani koji vam više neće biti toliko ugodni!’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje  – 1/86:8′ J.Lorber], već iz istinske ljubavi i iz težnje vaše duše. Drugo, jednom kada je žena zatrudnjela, i porodila se, ne bi trebla biti uznemiravana bar još slijedećih 7 tjedana.

(10) Djeca stvorena na ovaj Božjim redom određen način, koja neuznemiravana sazrijevaju/rastu u majčinoj utrobi, će najprije doći na ovaj svijet fizički savršenija. Takva duša se može ranije i lakše brinuti za svoje duhovno zdravlje u potpuno razvijenom ogranizmu nego ona (duša) koja je (još u majčinoj utrobi bila) potpuno iskvarena i gdje ona mora odmah započeti sa poboljšavanjem i popravljanjem (oštećenog tijela). Drugo, ona (takva duša) je u sebi lakša i čišća, jer nije bila uznemiravana tim (zlim) duhovima bluda koji često, kroz opetovanu dnevnu intimnost, bijahu stvoreni u tijelu embrija, a također i u (njegovoj) duši. Kako lako takva duša može uzdići svoje srce do Boga, baš poput Samuela, još u svojoj najnježnijoj (most delicate) mladosti iz istinske dječje i najnevinije ljubavi! Jako rano se oko takve djece počne formirati vanjska životna sfera i ona će ubrzo lako postati vidjeoci/proroci, i sve što je unutar Mog reda ubrzo postaje podređeno/pokorno njihovoj volji.

(11) Što su u odnosu na njih ona djeca koja su već u majčinoj utrobi bila ‘pokvarena/uništena’? Reći ću vam: Ona nisu više od sjenke života! A što za to ponajviše treba kriviti? Ono što sam vam do sada u sasvim dovoljnoj mjeri ukazao kao posljedicu tjelesnih/čulnih zadovoljstava!

(12) Kamogod u vremenima koja dolaze budete propovijedali Moju Riječ (kada ju budete prenosili drugima), ova učenja moraju biti uključena! Jer ova učenja kultiviraju zemlju i tlo života, i čiste ga od trnja, grmova i čička sa kojih ljudska bića nisu nikad ubrala grožđa i smokava.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/230, 231’ J.Lorber

31.        Stoga, da ne bi poslije (= u skoroj budućnosti) gorko ‘naricali’ zbog ‘okrutne’ sudbine koja vas je zadesila (= vas i vašu djecu), ja vas u Gospodinu savjetujem da se prije ženidbe i stvaranja djece ‘duhovno razvijate/obnovite’, rađajte strah Božji u vama, pa tek onda takvi, duhovno obnovljeni, nalazite odgovarajućeg/u ‘mladoženju/mladu’ i sa njime/njom imajte ‘zdravu djecu’ [Upitali su me nedavno zašto sam tako ‘nezainteresiran’ za cure/djevojke/žene?! Čuj, nezainteresiran J. Poslušajmo što Gospod nad vojskama, Isus Krist Jehova, ima za reći onima koji su ‘zainteresirani’ za moju ‘nezainteresiranost’: ‘Gledajte, kad bi bili ponovno rođeni/preporođeni (u duhu i) iz duha Moje ljubavi, onda bi mogli najprije očistiti djevojku (!), prije nego ste zaželjeli da postane vaša žena, u potocima živih voda, koji bi izvirali iz vašeg bića u beskonačnom izobilju. I onda bi vaš brak bio nebeski a vaša djeca (začeta u anđeoskom zadovoljstvu, koje je istinsko sjedinjenje vaše ljubavi i mudrosti), bi bila djeca sa neba/nebeska djeca. Ona bi već pri rođenju bila na pola puta do duhovnog preporoda (sjedinjenja sa Božanskom iskrom u sebi), unutar kojeg bi duhovno sjeme uskoro procvjetalo u plod nove zemlje, koja je postavljena u velikim vrtovima Novog Jeruzalema. Odgoj takve djece bi onda za vas postao veliki užitak pod okriljem (svjetlog) lica vašeg Svetog Oca.’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘J.Lorber 8.6.1840’; mislim da je za sada toliko dovoljno reći o mojoj, kako bi ju ja nazvao, ‘nešto drugačijoj vrsti zainteresiranosti za cure/djevojke/žene’ J; vidi učenje ‘Ljepota i zavodljivost žene‘].

(2) Pravilan odgoj djece započinje u vama, još prije začeća, dok se odbacujući svoju zloću sjedinjujete sa Gospodinom u ljubavi. Dobro obratite pažnju na ovo što vam govorim jer se tiče spasenja vaše duše.

Lorens N. ‘Sinovi ovog svijeta-crv koji nikad ne spava – 23-31’ 

Spread the Truth