Mudre Izreke

‘A osim toga, što je sam Propovjednik bio mudar, on je i narod učio mudrosti, te je odmjerio, ispitao i sastavio mnogo mudrih izreka.’ Propovjednik 12:9

Mudre Izreke

‘A osim toga, što je sam Propovjednik bio mudar, on je i narod učio mudrosti, te je odmjerio, ispitao i sastavio mnogo mudrih izreka.’ Propovjednik 12:9

Mudre izreke Kralja Solomona o ogovaranju, klevetanju/ spletkarenju i prepričavanju priča

Print Friendly, PDF & Email

O ogovaranju, klevetanju/spletkarenju i prepričavanju priča

‘Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je! Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.’    10:18, 19

‘Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.’   11:9

‘Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti. Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se.’   11:12, 13

‘Riječi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova.’  12:6

‘Bezočnik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni. Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje.’    16:27, 28

‘Tko se ruga siromahu, podruguje se Stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreći, ne ostaje bez kazne.’   17:5

‘Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.’  17:9

‘Bezumnikove se usne upuštaju u svađu i njegova usta izazivlju udarce. Bezumnomu su propast vlastita usta i usne su mu zamka životu. Klevetnikove su riječi kao poslastice: spuštaju se u dno utrobe.’     18:6-8

‘Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.’    19:1

‘Tko okolo kleveće, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene.’   20:19

‘Otjeraj podsmjevača i prestat će svađe i nestat će nesloga i pogrda.’    22:10

‘Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuđe tajne, da te ne izgrdi tko čuje i da ti se kleveta ne vrati.’   25:9, 10

‘Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice.’   25:23

‘Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa. Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu. Klevetnikove su riječi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe. Srebrna gleđa preko zemljana suđa: laskave usne i opako srce.’     26:20-23

Spread the Truth