Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Iscjelitelj, Utješitelj, Savjetnik i Otac (Ingo S.)

Print Friendly, PDF & Email

Iscjelitelj, Utješitelj, Savjetnik i Otac

Pristupnica gospodina Inga Schneuinga grupi ‘Lorber1800’

… hvala vam puno na vašoj srdačnoj dobrodošlici, a ja bi se htio, ako mi dopuštate, predstaviti članovima grupe ‘Lorber1800’.

Ja sam mlađahni šezdeset i dvogodišnji Nijemac … i ako me sada pitate tko je Isus Krist za mene (ili ‘što mi znači’) & što je sve učinio za mene? …. ja vam prije svega moram reći kako sam otkrio da je Isus moj Iscjelitelj & Utješitelj. Prije 17 godina, u vremenu kada me od poštenog groblja u Bavariji dijelilo samo nekoliko tjedana … sa rakom kostiju u mojim goljenicama (koje su bile do pola izjedene), mojoj trtici, zglobovima, sa rupama u mojoj glavi/lobanji te na kraju sa organima prepunim metastaza … nikakvog prihoda nisam imao u tim danima a bogme ni od tih dana pa na ovamo … nikakvog životnog osiguranja, nikakve medicinske pomoći ili socijalne sigurnosti, čisto NIŠTA po pitanju novaca i bilo kakve pomoći …

U Siječnju 87-e, Isus Krist je došao/ušao u moj život sasvim slično kako je došao/ušao u život dragog Pavla (misli se na apostola Pavla) … danas sam eto ponovno u punom zdravlju (ili ‘zdrav ko dren/pucam od zdravlja’) …. posljednjih 17-ak godina, dok mi je Isus Krist pomagao da se ‘odvojim’ od svijeta te ‘priljubim’ samo/jedino uz Njega, sam živio život poput Joba …  to je bilo putovanje kroz mnoštvo paklova stvorenih od strane ljudi kojima je On dozvolio da mi pređu preko puta sa ciljem da ispita koliko je uistinu moje povjerenje u Njega … a to se onda okrenulo u Ljubav prema Njemu, što je Njegova Ljubav prema meni, duhovni dar.

U određenom trenutku, koji se Njemu činio najboljim (ili ‘kojeg je On znao najbolje’), sam bio u stanju spoznati kako je  On uistinu moj Otac … Otac sviju nas od nepamćenih vremena … sve dok me nije pronašao & ‘pokupio’, On u mom životu poslovnog čovjeka sa dvije firme u New Yorku i tri firme u Munichu, Njemačka, nije igrao nekakvu ulogu. No, On je za mene ipak imao drugačije (a ne poslovne) planove.

Dakle … za sada smo ‘predstavili/pokrili’ Isusa Krista kao Iscjelitelja, Koji me je izliječio kada sam bio fatalno/smrtno bolestan bez ikakve ljudske pomoći na vidiku, … kao Utješitelja u trenucima kada sam prolazio kroz paklove svakakve vrste stvorene od strane ljudi koji su, van svoga znanja/nesvjesno, služili našeg neprijatelja … kao Oca, Koji se utjelovio u liku Isusa Krista …

Pošto u Evanđeljima stoji zapisano kako se On uistinu otkriva/pojavljuje pred onima koji Ga vole iznad svega ostaloga na ovome svijetu, ja sam, uzevši to kao istinu, započeo moliti za Njegovu komunikaciju sa mnom, na način kako to opisuje Biblija, odlazeći u ‘privatne odaje’ u tišini moga uma moleći Mu se u svome srcu …

Dakle, i ovo je također ‘radilo’, nije tu bilo nikakvog iznenađenja … On je uistinu voljeni Otac koji će odgovoriti na naša pitanja … i od tada pa na dalje sam zauvijek prestao slijediti uobičajene Crkvene procedure i ceremonije/rituale, te tome slične stvari, te sam uvijek prvo odlazio k Njemu tražeci Ga za savjet tako da je Isus postao i moj Savjetnik … On, Koji je Mudrost, Sama vječna mudrost.

Pitao sam ga mnoge stvari u svezi Biblije, pitao sam ga, uistinu, da li je istinito da je prestao govoriti ljudima nakon svoga raspeća, kao što mi je bilo rečeno od strane mnogih crkvenjaka (vjernika) … On mi je na to ukazao nešto sasvim suprotno, odvevši me do Svojih izvora, do Svojih sluškinja i slugu i to u periodu od skoro 2000 godina … a mogu vam reći da je njihov broj uistinu veliki … a što čovjek više razgovara sa našim Ocem koji je na Nebesima, i što više čovjek čita Njegovu Riječ u Bibliji sa Njegovim duhom kojeg nam je On dao, to čovjek sve bolje poznaje Njegov glas te je u stanju razlučiti lažne od istinskih proroka Božjih.

Ali opet, baš kao i svaka druga vještina u prirodnom svijetu, tako i to/ovo zahtjeva vježbu, zahtjeva mnoge razgovore sa Njime u vašem srcu (ne na usnama)  … nakon što sam bio sproveden kroz stoljeća ne bi li se upoznao sa svim Njegovim slugama i sluškinjama, unutar i izvan crkava, Ja sam ga zapitao o Njegovom boravištu (whereabouts) u naše/današnje vrijeme … u zadnjih 200 godina … ali On me ovaj puta nije odveo direktno do Svojih izvora, već me umjesto toga odveo do mnogih lažnih proroka, sa ciljem da bi naučio razlikovati umiljate ali lažne riječi Lucifera i njegovih pomagača od riječi Njegovih istinskih slugu & sluškinja, o kojima stoji zapisano da će im se prije ‘kraja’ On sam objaviti riječju i vizijama …

I na kraju da odgovorim na vaše pitanje, Ja mogu reći da On nije samo moj Nebeski Otac Koji je uzeo tijelo u Isusu Kristu, već puno više od toga, On je postao moj život … a sve to ja uopće nisam zaslužio, no Njegov plan, kojeg ja osobno nisam poznavao, je bio da ne dozvoli da se izgubim u duhovnom mraku, već da me spasi, iskupi, podučava svakodnevno, vodi na Svoj način te učini da djelujem u skladu sa Njegovom voljom.

Što mi više/još treba?

Ne posjedujem ništa .. i dalje nemam nikakvih prihoda, nemam ušteđevine, nemam tajnih fondova … čista NIŠTICA … imam svoj dom, svoje dnevne obroke & MNOGO posla u širenju Njegove Riječi među onima koji su u potrebi …  pored toga još sakupljam suvišnu hranu iz prodavaonica, zajedno sa svojim prijateljima, te ju dajem beskućnicima, udovicama sa djecom, strancima i izbjeglicama …

Spriječio me da idem ‘velikim imenima’ & prvacima u zemlji i da dijelim sa njima Njegovu Riječ … kao što je i zapisano …. umjesto toga me ‘natjerao’ da idem siromašnim ljudima na ulicama …. a ovo ukazuje, bar meni, koliko je kasno … i koliko blizu je nova zemlja i Novi Jeruzalem …

Do dana današnjeg nisam pronašao ni jednu jedinu stvar koju je učinio sa mnom a koja bi mogla biti kontradiktorna Njegovom učenju iz Svetog Pisma …

Ja Ga jesam pitao u 1987-oj godini da me uzme gore k Sebi te da od mene učini za sebe korisno oruđe … no, ja sam i dalje ovdje & slavim Gospodina Isusa Krista za sve Njegove udarce koje sam sa radošću primao, i to svakodnevno, od mnogih ljudi od kojih je većina puno puno mudrija nego što to sam Bog jest … da li vam je ‘došlo/sinulo’ tko je Isus Krist za mene?

Ja ne vjerujem jednostavno u Njega ili u Bibliju – Ja znam, u samom srcu mojih srdaca, da su Oni Istiniti, što je mnogo mnogo više od slijepe vjere.

Da, On je u najmanju ruku moj Otac, ali On želi biti Otac sviju nas … no on može ponovno postati Otac jedino onima koji su od Njega zatražili Njegovu ljubav sa ciljem da prevaziđu svoju vlastitu ljubav prema svijetu i svemu i svima u njemu …

Voli vas u Kristu  

Ingo

Spread the Truth