Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Generalne informacije u svezi ljekovitih snaga sunca (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

Generalne informacije u svezi ljekovitih snaga sunca

1:1        Kada je riječ o liječenju (when it comes to matters of healing) mjere kao i težine tvari (koje se koriste pri liječenju) nisu tako/toliko važne; jedino što treba imati u vidu je ispravna vjera i ispravno povjerenje u Mene (to je ono o čemu se čovjek mora najviše brinuti). Jer, kao što znate, Ja (od ovog poglavlja pa na dalje govori Gospodin Isus Krist Jehova, Stvoritelj i Održavatelj cijelog svemira, Jedini Bog i naš Vječni Otac!!!) imam sposobnost/mogućnost da nekoga utopim u nekoliko kapi vode; a opet/s druge strane, Ja mogu spasiti/održati živim onoga koji je živ upao u ocean.

1:2        Materijali/materijalne tvari ovih lijekova, gledano sa heliopatskog stajališta, nemaju same u sebi nikakvog efekta osim ako nisu privukle te nakon toga zadržale/apsorbirale u sebe sunčeve zrake i to na način koji će ovdje biti opisan. Jednom kada ti materijali ispune tu svrhu (misli se na apsorbiranje sunčeve energije), i ako (nakon toga) budu korišteni pri slučaju bolesti zajedno sa naj-striktnijim poštivanjem dijete koju opisuje ova knjižica, uz ispravnu vjeru i pravilnu dozu, ti lijekovi zasigurno neće omanuti pri postizavanju željenih rezultata.

1:3        Da bi se oboljeloj osobi moglo pomoći/sa ciljem da bi pomoglo bolesniku (ili ‘onome koji pati’) snagom Moga imena, i to kroz ovakav blagoslov (kojeg Sam otkrio takvoj osobi) iznad svega je potrebna/nužna (ili ‘ono sto je nužno potrebno’), a to posebice važi za onoga koji pomaže bolesnoj osobi, nesebična dobra volja i čvrsta vjera. Vi ne možete uvijek očekivati od bolesnika da posjeduje ovakvu vrstu potpune vjere. Bilo kako bilo, ako bi i bolesnik potpuno vjerovao, onda bi se ova medicina pokazala/onda bi ona dokazala svoju efektivnost još sigurnije i mnogo brže.

1:4        U drevna vremena, kada su ljudska bića već nastanjivala ovu zemlju, (ti drevni ljudi) su koristili Sunčevo svjetlo i toplinu kad god bi osjećali neku nelagodu u svome tijelu. Oni su koristili sunčevo svjetlo & njegovu toplinu kao jedini način za obnavljanje svoga zdravlja.

1:5        Bolesnik bi ležao na suncu izloživši/otkrivši one dijelove tijela gdje je osjećao slabost, neugodu ili bol, i on bi se u vrlo kratkom vremenu osjećao bolje.

1:6        Ako bi bolesnik imao problema sa svojim stomakom, onda bi on, kao dodatak izlaganju svoga stomaka sunčevom svjetlu & toplini, podvrgavajući se tako odmah ovom tretmanu, pio i vode sa čistog & bistrog izvora koja je jedno vrijeme bila izložena suncu, i njegovo stanje bi se uskoro poboljšalo.

1:7        Prvi stanovnici ove zemlje jedva da su ikad pili vodu koja prije toga nije bila jedno određeno vrijeme izložena na suncu.

1:8        To je bio i običaj tih dana, dok su duboki i prekriveni bunari (kakve nalazimo u današnje vrijeme) njima bili strani. Nitko od njih nije pio vode sa izvora do kojega sunčeve zrake ne mogu prodrijeti/koji nije bio osunčan, jer su itekako bili svijesni da je ta voda za njih štetna. Oni su također mogli vidjeti grube (coarse) a nekad i zle duhove koji žive u tim tamnim vodama sve dok ih sunčevo svjetlo ne otjera.

1:9        Pazite, duboka istina leži u ovome što Sam sad rekao, jer zaista nije teško razumjeti da sunčevo svjetlo u sebi nosi čiste duhove. Ti duhovi su iste prirode (closely related) kao i suštinske sastavnice čovjekove duše. Kroz utjecaj tih čistih duhova duša je ojačana na jedan izuzetno efikasan način; baš zbog toga će duša koja je bila ojačana na ovaj način biti u stanju da se sa lakoćom i brzo nosi sa svakim oboljenjem/slabošću (weakness) koja se razvila u njezinom tijelu. Jer zdravlje čovjekova tijela uvijek & jedino ovisi o dovoljno snažnoj duši.

1:10      Kad god se u suštinskim (substantial) dijelovima duše pojavi neka slabost (bolest) a duša je u nemogućnosti da prema predviđenom (proper) redu dođe u posjed/povrati ono što joj nedostaje da bi osnažila oslabljene dijelove, ona (duša) se onda okreće vlastitom nervnom duhu (nerve spirit; hoće reći da onda ona to izvlači iz svoje vlastite nervne/živčane suštine), uzimajući od tamo/njega ono što joj nedostaje. Bilo kako bilo, u tom slučaju se dogodi ista stvar kao kada se isprazni baterija.

1:11      Živci tada iskušavaju očigledan nedostatak ovog specifičnog životnog fluida (‘fluid’ se ovdje odnosi na psihički element), a baš taj životni fluid osigurava ono što je živcima nužno da održavaju svoju pravilnu funkciju (‘tension’ = napetost). Kroz ovaj proces živci postanu, tako reći, gladni, te započinju apsorbirati za svoje potrebe hranu iz krvi koja nije dovoljno čista za njihove potrebe. Kada se to dogodi/kada je to slučaj, u prirodi tijela započinje neprirodan životni proces koji kao takav može rezultirati razvojem svakojakih bolesti. Te bolesti dolaze u postojanje/se pojavljuju u skladu sa njihovom korespodencijom sa ovim ili onim dijelom duše koji je postao slab (depending of how they relate). Svi ovi procesi unutar duše su bazirani na visokoj duševnoj matematici (this determination by the soul is a very profound process).  

1:12      Sve te pojedinačne duhovne supstance/tvari/psihičke komponente, od kojih se sama duša sastoji, mogu biti pronađene u čistim (sunčevim) duhovima, pa je stoga duši lako da od tih duhova uzme sve ono što joj nedostaje da se osnaži, sa ciljem da obnovi prvotni/prijašnji red u svom živčanom sustavu/duhu te kroz njega postigne ispravnu prirodnu životnu struju/energiju u živcima & krvi.

1:13      Baš zbog ovoga je ispravni homeopatski tretman [‘homeopatija’ je izraz kojeg je Njemački doktor Samuel Hahnemann (1755-1843) dobio sjedinivši Grčko homoios (istovjetno/analogno) i pathos (patnja); Hahnemman je sa svojom homeopatskom praksom u medicini, imenom, tretiranjem ‘istog/čovjekove prirode/duše’ sa ‘istim/sa onim što mu je prirođeno/duševnim sastavnicama’, htio zamijeniti medicinske/alopatske grube prakse toga vremena koje su uključivale ‘puštanje krvi’, ‘povraćanje’, ‘čišćenje’ kao i tretman sa ‘medikamentima visokog stupnja otrovnosti’; ‘otrov’ je, kako Gospod naučava ‘sve ono što je suprotno onome što pripada čovjekovoj prirodi’, dodajući kako su ‘skoro svi lijekovi koje čovjek uzima OTROVI!’ Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Tajne Života – 32’ G.Mayerhofer; ‘alopatska praksa/alopatija je stoga u današnje vrijeme ništa drugo do ‘moderna naučna medicina’], u mnogim aspektima, bolji (much more preferable) od bilo kojeg alopatskog tretmana [‘alopatija’, također Hahnemannova tvorevina, ovaj puta od Grčkih allos (suprotno) i pathos (patnja)]. Jer, kroz homeopatiju je duša snabdjevena sa nečim što je duhovno i što joj je ujedno srodno/što joj pripada po samoj prirodi. Na taj način, znači kada uzima iz vani ono što joj nedostaje, ili pak kada uzima nešto sa ciljem da ojača/osnaži u sebi ono što je bilo oslabljeno, duša postaje sama liječnik svoga (materijalnog) tijela.  

1:14      S druge strane, kroz alopatiju/alopatskim tretmanom (što je, da ponovimo, kad čovjek pri bilo kakvoj pa i najmanjoj smetnji ode kod doktora koji mu onda propiše raznorazne tablete!) je tijelo ono koje je prisiljeno da prvo postane liječnik vlastitoj duši, umjesto obrnuto. A ako nakon toga duša ozdravi, što se obično dogodi kroz veliku mizeriju tijela (jer kemija sadržana u lijekovima uništava organe i krv), onda može retroaktivno početi da obnavlja svoje tijelo, što zasigurno mora biti najnepovoljniji/najneprikladniji način da se obnovi potpuno zdravlje tijela. Čovjek se u to može sasvim lako uvjeriti samo ako pogleda na dugačak proces obnavljanja bolesnog tijela baš kao i na posljedičan dug oporavak duše.

1:15      Stoga, homeopatija je jedna od ispravnih/pravilnih metoda liječenja, ali zapamtite/obratite pažnju: postoje dvije vrste homeopatije.

1:16      Prvo, postoji ‘specifična homeopatija’ (ona koju je pronašao Hahneman) koja, rezultata što se tiče, nije posve sigurna. Čak ni najumješniji liječnik (ili ‘bez obzira koliko vješt liječnik bio’) neće moći sa sigurnošću prepoznati gdje je & koji dio duše oslabljen. Iz tog razloga on nije u mogućnosti aplicirati ispravnu duševnu supstancu. To je, naravno, moguće onom liječniku koji je preporođen u svom duhu, dok je onome koji nije preporođen u potpunosti, ili obično uopće nije preporođen, bez obzira na njegov oštar/prodoran um & umijeće, to jako teško i skoro nemoguće.

1:17      Iz toga razloga veliku pažnju i prioritet treba posvetiti/dati drugoj vrsti homeopatije koju sam Ja, da bi je razlikovali od prve, nazvao ‘generalna homeopatija’. Ona je tako nazvana iz prostog razloga što kod nje nije važno tko je liječnik, jer sve dok on u sebi uopće ima neke vještine/sposobnosti, njegovo će nastojanje da izliječi bolesnika zasigurno uspjeti (ili ‘on zasigurno neće omanuti’).

1:18      To je ona vrsta homeopatije koju Sam vam već unaprijed spomenuo dana 16.07.1851-e, u poruci koja se zvala ‘Ljekovite snage sunčevih zraka’.

1:19      Sada će te se vi naravno pitati: ‘Ali kako se to postiže?’ ‘Što moramo učiniti?’

1:20      Na samom početku ove knjižice Sam vam već ukazao jedan način koji bi, ili bi trebao biti, dovoljan samo ako bi ljudi u današnje vrijeme živjeli onako vjerno kako su živjeli ljudi u prošlosti.

1:21      Današnji način života, kada se zbog raznoraznih umjetnih proizvoda/previše prerađivane hrane, duša prije lišava nego opskrbljuje sa nužnim hranjivim sastojcima, ili joj se daju potpuno loši, stvara uvjete života u kojima drevna metoda korištenja sunčevih zraka (sunlight) više nije i ne može biti efektivna.

1:22      Zbog toga (gore navedenih razloga) ću vam Ja reći/otkriti nekoliko različitih sunčevih lijekova baš kao i nužnu/neophodnu dijetu. Sunčevi lijekovi se moraju davati pacijentima točno onako kako je to u ovoj knjižici objašnjeno. I dalje, dijeta je pri liječenju sunčevom medicinom od suštinske/izuzetne važnosti te je se pacijent mora striktno držati jer u suprotnom liječenje neće biti uspješno. Bilo kako bilo, ako se sve ovo bude striktno poštovalo za vrijeme uzimanja ukazane sunčeve medicine – no imajte na umu ovo: vrlo striktno!! – vi ćete, zasigurno, izliječiti bilo koju bolest bez obzira kakva/koja ona bila.

1:23      Čak i izvanjske povrede/ozlijede na tijelu mogu biti izliječene sa ovom medicinom ako se ona daje i uzima na pravi način.

1:24      Ostalo ubrzo slijedi.

1:25      Sada ćemo raspraviti, u pojedinačnom smislu, različite puteve/načine & sredstva uz pomoć kojih se životo-dajne (health-giving) tvari iz sunčeva zračenja mogu najlakše vezati sa finim materijalnim tvarima (substances), i kako se nakon toga one mogu koristiti u slučaju da se pojavi neka bolest.

1:26      Svatko može vidjeti/očigledno je da tvari/supstance sunčeva svjetla mogu ostvariti kontakt sa raznoraznim materijalima; dovoljno je da pogledate na livadu koja je prekrivena sa cvijećem.

1:27      Pokupite bilo koju biljčicu, pomirišite je i kušajte, i oboje, miris i ukus će vam reći: ‘Mi potječemo (descended) iz/od sunčevog svjetla i topline!’

1:28      Ako izložite komad stakla (sheet of glass) na jedno duže vrijeme sunčevim zrakama, na njegovoj površini, onoj koja gleda u pravcu sunca, će se uskoro početi ukazivati raznorazne boje. Zašto ne i na unutarnjoj površini također? Zato što unutarnja površina nije prva izložena udaru sunčevih zraka.

1:29      Postavite neku biljku lončaricu (jednu od onih koje daju cvijet) u mračnu sobu. Iako će ona svejedno procvjetati, cvijet će na sebi imati slabu ili pak nikakvu boju.

1:30      To vodi do zaključka kako je boja na cvjetovima, a i na voću, također djelo aktivnih svjetlosnih duhova sunčevih zraka.

1:31      U toplim zemljama, poput onih sa tropskom & suptropskom klimom, ne samo da je igra boja puno življa & raskošnija biljaka što se tiče, nego čak i kod životinja. S druge strane, u zemljama sa umjerenom ili hladnom klimom je sve pretežno u običnoj sivkastoj boji. U takvim zemljama mirisi nisu ni jaki a ni ugodni, dok su ukusi uglavnom kiseli i gorki, te su kao takvi istoznačni gorčini & grubosti osuđenih duhova koji su ‘izopćeni’ (‘banned’ = koji su prokleti & odbačeni) na ovu zemlju.

1:32      Na ovom mjestu bi čovjek mogao reći/nekome bi moglo pasti na pamet: ‘Ako je istina da sve vrste biljaka a također i minerala, posebno u tropsktim krajevima, sadržavaju toliko svjetlosnih sunčevih tvari, onda više nikakve daljnje umjetne mjere ili pak metode za postizanje/dobijanje (obtaining) tih tvari iz sunca nisu potrebne, pošto se sve to isto tako može postići/dobiti (obtained) poprilično lako i to na sasvim prirodan način.

1:33      To je jako dobra/vrijedna primjedba i do dana današnjega je skoro sva medicinska nauka bila bazirana na toj pretpostavci.

1:34      Tko god bude koristio vrlo dobro poznate ljekovite biljke će zasigurno uvijek osjetiti njihov efekt. Ali ne postoji ni jedna jedina ljekovita biljka koja je u stanju apsorbirati ili asimilirati svu ljekovitu tvar (substance) iz sunčevih svjetlosnih zraka. Svaka biljka apsorbira samo ono što je njoj homogeno i ne može apsorbirati ništa drugo, pošto je njezina struktura takva da iz sunčevih zraka može apsorbirati samo ono što joj je potrebno (ili ’ono što se slaže sa njezinom strukturom’) za život/rast (isto važi i za minerale).

1:35      Ako bi liječnik bio u stanju ispitati bolesnu dušu u detalje, te točno ustvrditi koje su životne-sastavnice u njoj postale oslabljene, ili čak koje joj nedostaju, i ako bi ujedno poznavao i malu biljku koja u sebi sadrži te specifične sastavnice, on bi definitivno bio u stanju obnoviti bolesnu dušu ili, što je isto, neku bolesnu osobu, i vratiti joj potpuno zdravlje (ovdje u svakom slučaju zaslužuje najveću pažnju knjiga Marije Treben: ’Zdravlje iz Božje ljekarne’).

1:36      No, pošto je takvo duboko/uzvišeno poznavanje ljudi i njihovih duša nepoznato običnom liječniku, baš kao i (recimo) još neotkriven kontinent, njegove medicinske dijagnoze i liječenja jesu i ostaju više igra nagađanja nego nešto što je zasnovano na čvrstom saznanju.

1:37      Što god da su ljudi prihvatili ili pak počeli upotrebljavati od ljekovite snage biljaka, minerala i životinja, bilo kroz svoje iskustvo ili, što je više vjerovatno, kroz sreću i povremene pogrešne eksperimente, je bilo ono sa čime su obično liječili svoje bolesnike.  Uz većinu (tih) liječnika dobro pristaje Skandinavska izreka u kojoj se takav liječnik uspoređuje sa batinom: ’Ako je batina dovoljno sretna da udari u bolest, onda se pacijent oporavi, ali ako batina umjesto bolesti udari bolesnika, onda pacijent umire!’

1:38      No, nas ovdje ne zanima staro eksperimentiranje ili pak novo eksperimentiranje te njihova upotreba & rezultati pri liječenju ljudi. Naprotiv, mi ovdje imamo posla sa ili upotrebom ‘Tajne’ (Arcanum), koja je u stanju re-animirati (iznova osnažiti/oživjeti) oboljelo čovječanstvo, sve dok to tjelesni mehanizam dozvoljava, baš kao što svakim danom sve snažnije & snažnije svjetlo u proljeće iznova oživljava biljke i životinje ako je njihov organizam u stvari receptivan za takvo oživljavanje. Jer, imaj to dobro na umu, ne postoji čarobni eliksir za vječni život tijela zajedno sa dušom na ovoj zemlji, kao što se to pričinilo (as dreamed of) nekim čudotvornim liječnicima. Bilo kako bilo, u onoj mjeri u kojoj je unutar Mojega reda osobi dozvoljeno da živi svoj fizički život, čovjek je u stanju – sa ispravnom dijetom i pravilnim korištenjem ‘Tajne’ (sunčeve medicine) – doživjeti duboku starost u dobrom zdravlju.    Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Sunčeva ljekovita energija‘ J. Lorber

Spread the Truth