Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Preporod duha (L. Engel)

Print Friendly, PDF & Email

PREPOROD DUHA


25/77 [1] Svi oni koji će, već na Zemlji, slijediti Mene i Moje riječi će postići taj cilj kojeg Sam vam toliko puno puta naznačio kao preporod duše. To je dakle kada je duša postala prožeta od strane Duha pri čemu (ili ‘putem čega’) je ona već u tijelu sposobna prodrijeti u svu višu Nebesku mudrost i postati gospodar, ne samo nad samim sobom već time također gospodar nad svojim okruženjem, da, čak nad prirodom i skrivenim silama, kada on (= ta duša, tj. čovjek) pokuša, iz ljubavi, ispuniti Moju volju za dobrobit bližnjega. Sredstva za ostvarivanje tog cilja se nazivaju: vjera i istinska ljubav spram bližnjega.

[2] Takvi preporođeni ljudi mogu i moraju također biti vrlo pravedni ljudi, takvi kakvi su postojali u svim vremenima i koji su posjedovali najviše ispunjenje/kompletiranje duše, ali zbog toga oni nisu nužno ostvarili zajedništvo sa personalno/tjelesno aktivnim Duhom Božjim.

[3] Ovo također nije bilo moguće sve do sada budući Božanstvo još nije bilo personalno/tjelesno vidljivo prisutno, osim u Meni. Svi pravedni ljudi koji su ostvarili preporod duše prije Mojeg fizičkog života nisu unatoč tome ni najmanje mogli vidjeti Božanstvo kao što vi to sada možete. To je razlog zašto njihova učenja ukazuju kako prodiranje u najviše ispunjenje/kompletiranje njima izgleda poput uznošenja u beskonačnost pošto Bog Osobno, kao ne-osobno Biće, naznačava beskonačnost u kojoj se hukanja (blowings = kao u slučaju kad vjetar puše, no može i kao ‘udarci’) Njegove sile mogu duhovno osjetiti ali se ona tada duši nije mogla učiniti vidljivom u osobi.

[4] Jedino nakon Moje smrti, kada će ovo tijelo biti uzdignuto kao odijelo svemogućeg, beskonačnog Božanstva Osobno, će svi oni, koji su napustili fizički život prije Mojeg vremena, također biti sposobni, time što će vidjeti prisutno Božanstvo u osobi, živjeti u vječnom zajedništvu sa Njime. I to u gradu kojeg Sam vam već ukazao kada je 12 osvijetljenjih stupova prestrašilo Jeruzalemce tijekom noći amkoji reprezentiraju istinski nebeski Jeruzalem – vječni grad Božji (Otkrovenje 21:3). Ovo ujedinjeno vječno suživljenje (this united eternally living together of) Boga sa Njegovom djecom je preporod duha.

[5] Još će mnogi itekako biti u stanju ostvariti preporod duše nakon Mene i prema tome će biti vrlo blaženi i sretni ali bez dosezanja ovog najvišeg i posljednjeg nivoa. Mnogi su predstavnici Mojeg Duha sišli na Zemlju i ukazali put izgubljenim ljudima, kako su oni mogli ostvariti mir i unutarnje prosvjetljenje ali bez da su bili sposobni ukazati direktne puteve do Mene budući oni još nisu bili otvoreni. Svi koji su željeli hodati na prethodnim putevima na ovaj način mogu tako jako dobro doći do preporoda duše ali ne i ući u zajedništvo sa Mnom.

[6] Potonje je jedino moguće vjerom u Mene, da Sam Ja doista Krist, Pomazanik Kojem je dana sva moć i slava Očeva, tako da će ljudi postati sretni i uvelike blaženi kroz Sina. Ja Sam Vrata – nema drugih. Onaj koji želi hodati nebeskim putevima bez da Mene želi poznavati može ostvariti visoki stupanj potpunosti/ispunjenja (completeness) ali nikad ne može doći do jasnog, vidljivog zajedništva sa Bogom Osobno. Razumijete li ovo sada?’

[7] Svi rekoše: ‘Da Gospode, jer ovo je bilo jasno izrečeno. Tko to ne bi razumio?’

[8] Sada je Petar ponovno razmišljao: ‘Gospode, hoće li sada svi oni koji su ostvarili preporod, i koji tamo (= u duhovnom svijetu) žive doista blaženo, također ostvariti preporod duha, ili je moguće da će ostati na nivou njihovog ispunjenja?’

[9] Rekoh Ja: ‘Ti sam možeš odgovoriti na ovo pitanje, jer očigledno je kako nitko nije prisiljen. Ali kada je zemlja razdijeljena velikom rijekom i tamo se pojavi umješni arhitekt koji izgradi most i onda zajedno pozove sve one koji još nisu bili u stanju doći do druge obale, da prijeđu zajedno sa njime na drugu obalu, hoće li ga svi slijediti? U svakom slučaju većinski dio, a oni koji će zaostati će nakon izvjesnog vremena čekanja također prijeći na drugu stranu kada će vidjeti da se ovi prvi nisu vratili, i štoviše, kada će vidjeti kako je druga obala osvijetljena sa sunčevim svjetlom te izgleda čarobno.

[10] Vidite, Ja Sam takav arhitekt. I također će nakon Mene svatko nastojati (u smislu, ‘boriti se svim silama’) pronaći put nagore ka mostu budući će mu njegov unutarnji duh reći: ‘Postoji viša, vrednija stvar od one koju si sam ostvario svojim pravednim životom. Potraži ju.’

[11] I svaki tražitelj koji odbaci fizički život će također biti u stanju pronaći ovaj most, bez obzira da li postane pravedna osoba pomoću Mojeg učenja koje je dano vama ili pomoću učenja nekog prethodnog ili kasnijeg učitelja koji je bio probuđen od strane Mene.

[12] Takve ću pravednike Ja doći sačekati kao onaj koji ubire mostarinu, i oni će onda slobodno platiti njihovu pristojbu, što znači: oni prihvaćaju učenje: Otac je u sinu, i onaj koji vidi Sina vidi također i Oca.

[13] Stoga će oni također biti prihvaćeni baš poput onih koji su hodali Mojim putevima od samog početka.

[14] Prema tome, vi ne bi trebali sa prezirom gledati dolje na neznabošce, jer kažem vam kako među njima ima više pravednih ljudi nego će to ikada biti među Židovskim narodom, i to je također razlog zašto će neznabošci biti prihvaćeni a Židovi odbačeni (Matej 8:11, 12).’

[15] Petar reče: ‘Gospode, ako među neznabošcima ima takvih pravednih ljudi, kako su oni došli do te pravednosti?’

[16] Odgovorio Sam: ‘Već Sam ti rekao kako su oni uvijek podučavani od strane predstavnikâ Mojeg Duha, koji prenose svjetlo iz Mojih Nebesa i podučavaju ljude u skladu sa njihovom sposobnošću razumijevanja. I iznad svega, ti predstavnici su naučavali silazak u unutrašnjost (inner) duha tako da svatko tko je želio otkriti istinu u sebi on bi ju također bio sposoban i pronaći. A to je, kao što znate, preporod duše. Ja Sam također često savjetovao ovaj silazak (može isto tako i ‘poniranje’ ili ‘ulazak’) u vas same kao korisno sredstvo da bi se duša oslobodila i očistila od svih mrlja i ljage svoje sebičnosti tako da može doći k Meni.

[17] Vježbajte sebe u ovome tako da vaše unutarnje oko bude više otvoreno, i doživite u vama samima sve stvari koje duh može otkriti kada postane živ u vama. Kako se ovo može napraviti, vi ste vrlo precizno doznali od Mene. Stoga, djelujte sukladno tome.’

[18] Sada su se svi učenici povukli i puno razmišljali o Mojim riječima koje su jako primili k srcu. Posebice je Petar, koji je sve do sada bio jako malo zainteresiran za kvalitete koje duh može dati duši, sada bio onaj koji je bio vrlo gorljiv otvoriti svoje duhovno oko kako bi bolje upoznao sebe i svoje okruženje.

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Leopold Engel te zapisao u (= L. Engelu se, nakon smrti Jakoba Lorbera, objavio Glas Gospodnji i tako, kroz njega, dovršio) knjigu ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 25/77 (u prijevodu Franky-ja, za razliku od Njemačke verzije koja ima 10 knjiga + 1 koju je primio Engel, V.I.E. je podijeljeno na 25 knjiga, po 100 poglavlja svaka), ’

Spread the Truth