Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Da zli duhovi mogu biti raspršeni od strane onih koji se od strane Gospoda jednostavno drže u znanjima o dobru i istini

Print Friendly, PDF & Email

DA ZLI DUHOVI MOGU BITI RASPRŠENI OD STRANE ONIH KOJI SE OD STRANE GOSPODA JEDNOSTAVNO ČUVANI U ZNANJIMA O ISTINI.

3549. Sada je percipirano putem iskustva da će se zli duhovi povući i ostati u nemogućnosi govoriti ili misliti ili komunicirati kako bi trebali od sebe sa mnom, sve dok sam jednsotavno čuvan u vjeri univerzalnog znanja; jer dano je reći im da nema nikakve koristi poticati primjedbe, već da ako su tako geniozni oni radije trebaju raspravljati primjedbe i sumnje, koje nastaju iz znanja o vjeri u kojem sam ja sada držan i čuvan; ali svi duhovi su onako nijemi kao da su se povukli; doista neki se od njih jesu povukli, kako mi je dano razumjeti. Otud se vidi, da oni koji vjeruju u prostodušnosti, kao na primjer, da Gospod vlada svemirom, da je Gospod jedini život, da je njihov proprium (= ono što je čovjeku vlastito, njegovo ‘ja’ ili ‘ego’) ništa doli zlo, i koji ne prihvaćaju primjedbe odakle dolazi sumnja – da su kod njih zli duhovi raspršeni, jer sa takvima oni ne mogu biti, kako sam percipirao da i oni sami misle. – 1748, 12 Listopad.

Spread the Truth