Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Odvratno pušenje duhana – na koji način ono šteti čovjekovoj duši (J. Lorber, E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Odvratno pušenje duhana – na koji način ono šteti čovjekovoj duši

Gospod kaže: ‘Ja vam govorim da možete biti sigurni kako većina ljudskih bolesti potječe (ili ‘vodi porijeklo’) od njihovih paklenih stanovnika, kojima (ili ‘za koje’) su oni sami popločili put u njihovo vlastito tijelo; mnogi su već započeli školu pakla u svojoj mladosti, i to su istinska djeca ovog svijeta. Ta(kva) ljudska bića ne osjećaju kako prihvaćaju/udomaćuju strane goste najprljavijeg reda/vrste. Ti duhovi ne samo da žude postaviti raspoloženje i tijelo (mood and flesh) svog posjednika/gospodara (= u čijoj ‘kući’ žive) u čulni/puteni ton(alitet) (ili ‘način rada’) već također na ovaj način rade na duši (ili ‘djeluju/utječu na dušu’) do tog stupnja (ili ‘do te granice’) da ona počinje pronalaziti užitak u raznoraznim svjetovnim stvarima.

Te svjetovne (paklenim duhovima inicirane = pod paklenim utjecajem) stvari, posebice za ženski rod, jesu: ‘Moda! Čarobno/dražesno tijelo mora biti prekrito u skladu sa rasprostranjenom/prevladavajućom modom (= u smislu, ‘sa posljednjom modom’), kosa mora biti uvinuta/kovrčasta, a koža mora biti namazana miomirisnim tekućinama (well-scented potions). A kada je riječ o muškom rodu, tu je uvijek prisutan pakleni duhan, i mnogi mladi kicoši/frajeri, ako imaju nešto malo novaca, će često toliko popušiti u jedan dan, koliko je desetorici siromaha potrebno da bi kupili dovoljno kruha i sebe prehranili.

Vi bi također trebali znati koje je duhovno značenje ovog pomodnog pušenja. Ti zli stanovnici (misli se na duhove koji opsjedaju čovjekovu dušu i tijelo = zle duhove sa kojima je čovjek, za života na Zemlji, u kontaktu/povezan putem svojih osjećaja i misli) čine svaki napor da bi dušu zbližili (= da bi ju učinili familijarnom), dok živi fizički život, sa paklenim isparenjima i smradom duhana. Prema tome (= to služi slijedećoj svrsi = to oni čine iz slijedećeg razloga), nakon što duša napusti tijelo, ona ne postaje odmah svjesna svojeg smrdljivog društva (= misli se na zle duhove), niti ona dovoljno brzo (= na vrijeme = prije nego bude kasno) osjeti da ju ovo ‘fino’ društvo, potpuno neprimjetno, vodi u treći (= najdublji) pakao.

Već je bilo rečeno da svaka duša, nakon smrti fizičkog tijela, najprije dolazi u društvo anđela, pri čemu se njihovo zlo društvo mora pokoriti u treptaju oka. To se događa i u ovom slučaju. Ali takva duša (= ‘takva duša’ = hoće reći kako je pušenje znak nesavršene tj. nepročišćene i prema tome mračne duše koja posljedično) ne ostaje trajno u društvu anđela, već je umjesto toga postavljena u poziciju gdje se(be) može u potpunosti obnoviti. Drugim riječima, ona je dovedena na mjesto gdje, putem slobodne aktivnosti, može ponovno zadobiti nužne specifične sastavnice (specifica) za njezino obnavljanje koje je protratila/proćerdala na ovom svijetu (= jer čovjek pravilnim načinom života, tj. unosom dobrih/korisnih specifičnih duševnih sastavnica, ‘nadodaje’ svojoj duši, tj. izgrađuje ju; ovdje je pak riječ o dušama koje su ‘unosom štetnih supstanci’, što će reći ‘pušenjem’, svojoj duši za života na Zemlji ‘oduzimali’ specifične duševne sastavnice, tj. dušama koje su sebe ‘istrošile’).

Ovdje prije spomenuto zlo tjelesno društvo može pristupiti takvoj duši neprimjetno, iako ta paklena bića kužno/otrovno/pogubno smrde duši koja je do određenog stupnja čista, i takva duša sa lakoćom primjećuje njihovo pristustvo. Ali duša čiji je miris bio tako/na taj način (= misli naravno na pušenje!) zamućen/zatupljen više ne primjećuje primicanje zlog društva. A mi (ovdje/za sada) zasigurno ne možemo spominjati čulo vida, pošto duša još nema dovoljno svjetla, jer promatranje duše dolazi jedino iznutra. Prema tome, ona može vidjeti jedino ono što je u njoj, ali ne ono što je izvan nje.

Takvi duhovi su izvan takve duše, i zato ih ona ne primjećuje. Međutim, ona može percipirati njihovo prisustvo kroz čulo mirisa i odrediti točno gdje se nalaze. Jednom kada je to postignula ona se može povući u svoj duh, i uskoro će biti u stanju vidjeti gdje su njezini neprijatelji smješteni i kakve su njihove namjere. Jednom kada ti pakleni duhovi primjete da su bili otkriveni/prepoznati, oni odmah bježe. Pakleni duh može sve izdržati, ali ne blistavo oko čiste duše, a još manje jednog anđela. A da bi sebe zaštitili od Mog pogleda, oni za pokrov (= da bi se sakrili od Gospodovog pogleda) podižu planine.

Iz ovog lako možete zaključiti zašto sam Ja često inspirirao ljude (rallied) protiv ovog izuzetno odvratnog pušenja duhana.

Gospod Isus Krist (Koji je) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Zemlja i Mjesec – 59’ J.Lorber

***

Svaka vrsta ljubavi u čovjeku isijava užitak…

Treće iskustvo. Svaka vrsta ljubavi u čovjeku isijava užitak pomoću kojeg ona sebe daje osjetiti; ona najprije isijava u duh i otud u tijelo; a užitak čovjekove ljubavi zajedno sa zadovoljstvom njegova razmišljanja sačinjava njegov život. Ovi užici i zadovoljstva su od strane čovjeka samo mutno percipirani sve dok živi u prirodnom tijelu, pošto ih ovo apsorbira i otupljuje; ali nakon smrti, kada je materijalno tijelo skinuto, i na taj način otklonjen pokrov ili odijelo duha, užici njegove ljubavi i zadovoljstva njegova razmišljanja se onda osjećaju i percipiraju u potpunosti; i što je izvanredno, oni se nekad percipiraju kao mirisi. To je razlog zašto su svi u duhovnom svijetu, i na nebu i u paklu, združeni u skladu sa njihovim pojedinačnim ljubavima.

[2]        Mirisi, u koje su užici ljubavi pretvoreni (okrenuti) na nebu, se svi percipiraju kao miomirisi, slatki parfemi, prijatna zračenja i ugodne percepcije koje se izdižu iz vrtova, cvijećnjaka, livada i šuma u proljetna jutra; ali zadasi, u koje su pretvoreni (okrenuti) užici ljubavi onih koji su u paklu, su percipirani kao odvratni smradovi koji se izdižu iz zahodskih jama, mrtvih tijela i stagnantnih bara ispunjenih sa smećem i prljavštinom; i što je također izvanredno, vragovi i sotone tamo percipiraju te smradove kao balzame, arome i tamjan, koji osvježavaju njihove nosnice i srca. Štoviše, u prirodnom svijetu zvijeri, ptice i insekti imaju sposobnost združivanja sukladno njihovu mirisu; ali to nije slučaj sa ljudima sve dok nisu odložili njihova tijela kao što zmije odlažu njihove iznošene kože.

[3]        Otud je da je nebo uređeno na najsavršeniji način u skladu sa svim raznolikostima ljubavi prema dobru; a pakao, kao njegova oprečnost, u skladu sa svim raznolikostima ljubavi prema zlu. Zahvaljujući ovoj suprotnosti, između neba i pakla postoji provalija koja se ne može prijeći; jer oni na nebu ne mogu izdržati bilo koji od smradnih mirisa pakla, budući da ovi uzrokuju gađenje i bolest i, ako se udišu, skloni su prouzročiti nesvjesticu. Isto se događa onima u paklu ako prijeđu sredinu te provalije.

[4]        Jednom sam ugledao određenog vraga koji je na udaljenosti izgledao kao leopard, i koji se, nekoliko dana ranije, pojavio između određenih anđela najnižeg neba, jer je posjedovao vještinu promjeniti se u anđela svjetla. On je prošao sredinu provalije i stajao je između dvije masline, bez da je bio svjestan bilo kakvog mirisa koji mu je bio neugodan. To je bilo zbog toga što ni jedan anđeo nije bio prisutan; ali čim su neki pristupili on je bio zahvaćen sa trzajima i srušio se na pod dok mu se cijelo tijelo grčilo. Zatim se on prikazao kao velika zmija koja se uvija u njezinim namotajima, i konačno se odrolao dolje preko provalije. Njega su susreli njegovi drugovi i odveli u kavernu gdje je bio oživljen pomoću neugodnog smrada njegovog vlastitog zadovoljstva.

[5]        Jednom sam također ugledao određenog sotonu kojeg su kaznili njegovi drugovi. Zapitao sam za razlog tome, i bio sam obaviješten da je on začepao svoje nosnice i prišao nekima koji su bili u nebeskom mirisu; i pri povratku je donio sa sobom taj miris na njegovoj odjeći. Ponekad je smrdljiv miris poput onog u leša, koji dolazi iz neke otvorene kaverne pakla, samo dodirnuo moje nosnice i donio bolest. Otud se može vidjeti zašto mirisanje, u Riječi, predstavlja percepciju; jer učestalo je rečeno kako je Jehova namirisao ugodan miris od žrtava paljenica; i također da su ulje za pomazanje i tamjan bili pripremljeni od miomirisnih aroma; i u drugu ruku, zašto je djeci Izraela bilo zapovjeđeno da sve nečiste stvari iznose izvan tabora; i također da iskopaju rupu za njihove izmetine i prekriju je u zemlji, Ponovljeni Zakonik 23:12, 13. To je bilo zbog toga što je Izraelski tabor predstavljao nebo, a pustinja izvan tabora je predstavljala pakao. 

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 569’

Spread the Truth