Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Zauzimanje za bolesnika (Ida Kling)

Print Friendly, PDF & Email

Zauzimanje za bolesnika

Da, dijete Moje, Ja ću se odazvati (= u smislu, ‘čut ću’) tvom zahtjevu, i smilovat ću se (= u smislu, ‘ukazat ću milost’) bolesnici. Ja ću je osnažiti i utješiti i pomoći ću joj. Ali ti bi i dalje trebala biti aktivna u ljubavi (= aktivno iskazivati svoju ljubav) i ne bi trebala omlitaviti/olabaviti u svojoj molitvi (ili ‘u svojem zamoljevanju’), sve dok njezin duh ne bude u posjedu potrebne energije i snage da rasporedi teret koji ju tlači.

Jedina efektivna stvar će biti zauzimanje/posredovanje (intercession), ujedinjeno zauzimanje/posredovanje iz čiste ljubavi prema Meni. Sve drugo je uzaludno i ne oslobađa bolesnicu njezinih patnji.

Gledaj, to je sada tvoj zadatak – prakticiraj zauzimanje/posredovanje! Čini to sa svom ozbiljnošću, sa ustrajnošću, i svom ljubavlju u svojem srcu. Onda ćeš uskoro osjetiti blagoslov na sebi; bolesna osoba će, međutim, pronaći mir u svojoj duši.

Vjeruj u Onog Koji je moćan u slabima i nezrelima! Prepoznaj sve više i više svoju bezvrijednost/ništavnost, tako da Ja u tebi postanem Sve-u-Svemu i, na taj način, Moj duh može biti djelotvoran u tebi! Amen.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Idi Kling, 12 Veljače 1894’ 

Spread the Truth