Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Uspjeh našeg usavršavanja i naše pobjede nad našim neprijateljima ovisi o Božjem prisustvu sa nama (M. Guyon)

Print Friendly, PDF & Email

Suci 1:35     Josip je iz dana u dan postajao sve jači i jači. Gospodin je bio sa ovim plemenom. Uspjeh našeg usavršavanja i naše pobjede nad našim neprijateljima ovisi o Božjem prisustvu sa nama. Ako je naša glavna okupacija zadržati Božje prisustvo, sa lakoćom ćemo uspjeti u svemu ostalome. Ovo je dovoljno da bi postali savršeni pošto su nam (tako) naši neprijatelji podređeni.

                                                                                                                                                                                         Madame Jeanne de la Mothe Guyon ‘Komentari na Knjigu o Sucima’ 

Spread the Truth