Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Molitva Gospodnja… duhovno značenje ‘kruha’ (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Gospodinova Molitva… duhovno značenje ‘kruha’ (Matej 6:11; Luka 11:3)

U Crkvi uistinu Kršćanskoj (ili ‘u pravoj Kršćanskoj Crkvi’), tj., u jednoj unutarnjoj (= duhovnoj) osobi, izvanjski elementi su u potpunosti povučeni od unutarnjih (ili ‘oduzeti unutarnjima’) , tako da ono što oko vidi ili uho čuje, on ne uzima unutra, već je unutarnje okupiran, i tako se sve stvari vraćaju najunutarnijim predjelima. Drugačije je kada su izvanjske senzacije prisutne – onda su unutarnji elementi donekle uznemireni, osim ako osoba nije tako trenirana da izvanjski elementi ne uzrokuju zbrku, već vode do korespondentnih unutarnjih (elemenata).

Uzmite na primjer, ‘kruh’ u Molitvi našeg Gospodina (Matej 6:11, Luka 11:3). Kada im je sveti kruh bio prikazan na stolu, i također štruce na cijelom žrtveniku, onda je, u ljudskim očima, svetost bila u kruhu, i iz ovog je kruh prikazan kako se proteže na sve najnužnije životne stvari, isto kao i na svu duhovnu hranu, i nebesku hranu, i naposlijetku, na Boga Mesiju, Koji je Nebeski Kruh i Manna. Iz ovog razloga, također, su oni dobijali svoj nebeski kruh iz dana u dan, tako da bi jedino Bog Mesija mogao biti prikazan neprestano u njihovoj hrani, i na taj način biti sve u svim stvarima.

Ista stvar je također dana/priopćena ljudskom umu u Gospodinovoj Molitvi; jer baš kao što se (značenje) kruh(a) pruža također na sve nužne potrepštine zemaljskog života, tako je od strane unutarnje osobe proširen na sve nužne potrepštine duhovnog i nebeskog života. To je, onda, ‘svakodnevni Kruh.’

[Osjećaj (Naklonost); Crkva; Izvanjski; Poniziti; Unutarnje; Molitva; Red; Prikazivanje (Reprezentacija); Duh]

E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – Riječ Objašnjena 228-9. 5477-8’ 

Spread the Truth