Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Kada bi samo znali koju prednost i neusporedivu sreću imamo kada hodamo u Božjem prisustvu… (M. Guyon)

Print Friendly, PDF & Email

Suci 1:22 Mi se moramo boriti protiv naših neprijatelja, vraga, svijeta i tijela, ali moramo ići (u tu borbu) sa Gospodinom (= ne smijemo u ovu borbu ići sami, tj. bez Gospodina). Ovo je način kako odmah pobijediti. Kada bi samo znali koju prednost i neusporedivu sreću imamo kada hodamo (tj. živimo) u Božjem prisustvu, mi bi neprestano težili zadobiti to prisustvo. Bog kaže Abrahamu da to učini da bi bio savršen (Postanak 17:1). David ju je prakticirao i uvijek je imao Gospodina pred sobom (Psalam 16:8).

                                                                                                                                                                                         Madame Jeanne de la Mothe Guyon ‘Komentari na Knjigu o Sucima’ 

Spread the Truth