Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Oni koji opće sa Mnom… (Sadhu Sundar Singh)

Print Friendly, PDF & Email

Oni koji opće sa Mnom…

3. Na isti način kao što podneblje proizvodi promjenu u obliku, boji, i navikama u rastu biljaka i cvijeća, tako su oni koji održavaju vezu/općenje sa Mnom izloženi (ili ‘prolaze kroz’) razvoju/usavršavanju/sazrijevanju njihove duhovne prirode s obzirom na naviku, izgled, i naklonost/određenje; i skidajući starog čovjeka oni su transformirani u Moju vlastitu slavnu i neiskvarenu/nevinu sliku.

                                                                                                                                                         

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
‘Pored Učiteljevih nogu – Molitva 3:3’ Sadhu Sundar Singh

Spread the Truth