Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O molitvi srca… praktično (Lorens N.)

Print Friendly, PDF & Email

O molitvi srca… praktično

… riječ je o ‘molitvi srca’… koja se mora odvijati neprestano… tj. gdje god bila i što god radila…  jer to je molitva koju Bog čuje… a ona se može moliti svugdje… i u svakom trenutku.

Praktično, da ti pomognem :), ta molitva se sastoji od slijedećeg:

  1. Ne započeti svoj dan ni ništa u njemu a da se prije toga nisi obratila Bogu za pomoć i zaštitu, za blagoslov,
  2. Stalno misliti na Njega, cijelog dana, ne ispuštati Ga iz vida; komunicirati tj. razgovarati sa Njime u sebi; drugim riječima, kako kaže Madame Guyon, ‘zaboraviti na sebe u potpunosti a misliti samo na Njega’, to je savršena molitva!,
  3. Njegove istine vjere imati stalno na umu,
  4. a u srcu želju za njihovim izvršavanjem = primjenjivanjem u praksi… tj. svoj život moramo nastojati urediti prema Njegovoj volji… služiti Mu; prije nego nešto mislimo učiniti, ili ne-učiniti, pitati se da li je to u skladu sa Njegovom voljom, tj. da li će Mu to biti po volji ili ne! = a sve to u svjesnosti da nas On neprestano gleda, da se od Njegovog oka ne možemo sakriti, da On čuje svaku našu misao, za razliku od ljudi od kojih ih, na našu štetu, uspješno skrivamo!,
  5. U svim našim nevoljama stvar prepustiti Njemu, a ne ih sam riješavati… svako pitanje na koje ne znamo odgovor postaviti najprije Njemu… ukratko, u potpunosti, poput malog djeteta, biti ili postati ovisan o Njemu, našem Nebeskom Roditelju, zbog čega Isus Krist, u Kojem se Božja ljubav utjelovila da bi nam ukazala taj put ka Sebi kojeg ljudi više ne znaju pronaći sami, reče‘Pustite dječicu neka dolaze k Meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.” Nato ih (= malu djecu) zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.’   Marko 13:14-16 (= dječica predstavljaju ‘nevine’, tj. one koje sam baš opisao = ljude koji su u potpunosti i u svemu ovisni o Bogu!)

(izvadak iz učenja ‘Traži milost Božju’) 

Spread the Truth