Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Glavna molitva… od čega se treba sastojati? (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

Glavna molitva… od čega se treba sastojati?

‘Prva dužnost svakog čovjeka je, da u svoj poniznosti svoga srca traži Boga u duhu i u istini, i jedino nakon što Ga je našao da Boga također obožava u duhu i u istini.

Ali ni približno nije dovoljno reći: ‘ja volim svoje bližnje i ja sam jako prijateljski raspoložen prema njima!’ Jedina istinska i pred Bogom valjana/opravdana ljubav se mora sastojati u djelima (ljubavi) kada bližnji to potrebuje, duhovno ili fizički. Ta ljubav je čaroban ključ do svjetla iz/od Boga unutar ljudskog srca.’

Ali glavna molitva se sastoji u tome da ponizno srce ostane ponizno i da stvarno više nego sebe samoga voli svoga bližnjega, a više od svega (da voli) Boga kao jedinog istinskog Oca svih ljudi i anđela!

Međutim, nitko ne može voljeti Boga u svojem mračnom tijelu dok mrzi svoga brata (= ne ukazuje ljubav svojoj braći i sestrama; 1 Ivanova 4:20); jer kako netko može voljeti Boga, Kojeg ne vidi, kada ne voli svoga brata kojeg vidi?

Prema tome, budite uistinu pametni/razboriti i imajte srce puno razumijevanja, činite dobro svima koji na neki način trebaju vašu pomoć. Da, činite dobro čak i vašim neprijateljima i blagoslivljajte one koji vas proklinju. Na taj način ćete postati poput Mene, jer Ja puštam Moje sunce da sija na dobre i na loše ljude, i Moji najgori neprijatelji su dnevno okupani sa blagoslovima iz Moje svemoguće ruke (Matej 5:43-48); štap/bič se koristi jedino u slučaju jako loših prekršitelja. Da, Ja vam govorim: Svi vi ste djeca Moga srca i braća Mojoj duši. Prema tome, kada molite nemojte moliti sa usnama poput pogana i Farizeja, sa riječima formiranim fizičkim jezikom, već molite u duhu i u istini, kroz živa djela i akte ljubavi za vašeg bližnjeg, i svaka riječ u Moje ime će biti istinska molitva koju ću Ja uvijek i bez greške ispuniti; a puko stenjanje usnama nikad ne uslišavam.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 3/207:11-14; 209:4’ J.Lorber 

Spread the Truth