Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Blagoslov Molitve (Ida Kling)

Print Friendly, PDF & Email

Blagoslov molitve

‘Draga djeco! Molitva je put do Moga srca. Molitva sadržava latentnu/skrivenu silu koja izvire/istječe iz Moga srca. Što se više molite, više vam snage mogu dati, i bliži ćete odnos imati sa Mnom. Tko god Mi prilazi molitvom, kakva god ona bila, neće nikad ostati bez odgovora, utjehe, te garancije Moje ljubavi i prisutnosti.

Naravno, kada je riječ o molitvi (ili ‘kada dođe do molitve’), značenje/smisao kojeg Ja percipiram/opažam je onaj od istinske molitve (ili ‘Ja percipiram/primjećujem jedino smisao istinske molitve’). Molitve koja se podiže/izrasta iz dubine srca, a ne samo pomicanje usana koje srce niti osjeća niti percipira (ili ‘od kojeg srce niti osjeća niti percipira štogod’); i koje u sebi nije više do vršenje određene obaveze, porez/danak, u vjeri da Mi tako nešto čovjek duguje. To nije ono što Ja smatram molitvom. Pod tim okolnostima, Ja bi puno radije/preferirao ako molitve ne bi uopće ni bilo, nego li molitvu koja ne topli srce, već ga hladi još više.

Istinska molitva nije poklanjanje sati ili trenutaka Meni jedino kada vas na to prisili neka nevolja/potreba ili bijeda, te u svojoj krajnoj nuždi zazivate Boga; ali kad god vam se sreća smiješi, On je nadugo zaboravljen. Ali sada razmišljate o Njemu jer vam treba Njegova pomoć. Pazite, to nije istinska molitva (iako, u većini slučajeva, Ja moram biti zadovoljan i sa time)!

Istinska molitva je život molitve (ili ‘život u molitvi’), život sa Mnom i u Meni: Tko god živi takav život ima (u sebi) vječni život, i neće ni vidjeti, ni osjetiti a ni kušati smrt.

Tko god uspostavi/osnuje svoj život u skladu sa Mojom riječju taj se u pravom smislu moli bez prestanka. Tko god Mene ima u svome srcu taj se moli neprestano, pošto su njegove misli neprestano usmjerene ka Meni i Mojoj ljubavi, te što god da činio ili započeo, on to čini uz štovanje prema Meni. I njegova se radost sastoji u tome da je sa Mnom u neprestanoj komunikaciji, i da Me služi kroz ljubav u svome srcu (ili ‘ljubavlju svoga srca’). To znači, moliti se sa srcem bez prekida. Tko god to/tako bude činio, njega ću čuti i blagosloviti (ili ‘njegove će molitve biti uslišene, on će biti blagoslovljen’).

Ove riječi su za vas danas Moji pozdravni blagoslovi, od vašeg Oca, Isusa. Amen.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Ida Kling, 23 Veljače 1893’ 

Spread the Truth