Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Pitanja upućena Ocu i Odgovori (J. Lorber, B. Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

 

                                                                                                                        Pitanja upućena Ocu i Odgovori

‘Što god želite znati, pitajte Me, i Ja ću odgovoriti na vaša pitanja čim Mi ih postavite…’
Berthi Dudde, dna. 6 Veljače 1949, br. 4559

‘Vi se jedino trebate okrenuti ka Meni sa zamolbom da vam podarim objašnjenje i Ja neću oklijevati odgovoriti.
Berthi Dudde, br. 9022, 22 Srpanj 1965

‘Svako duhovno pitanje koje Me pitate će od strane Mene biti odgovoreno (Matej 7:7, 8).

Berthi Dudde, br. 9005, 30 Lipanj 1965

 

 

‘Vaša zamolba Meni neće nikad biti uzaludna kada Mi priđete u duhovnoj nevolji… a vi (je)ste u duhovnoj nevolji kada ste poticani pitanjima na koja sami ne možete odgovoriti, i kada su odgovori zatraženi od vas koji na Zemlji radite kao Moji glasnici. Ne postoji pitanje kojeg Ja ne mogu odgovoriti pošto ni jedno drugo biće ne postoji koje zna sve osim Mene i time vas može prikladno podučiti…’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, dna. 6 Travnja 1964, br. 8800

***

‘Pažljivo promatrajte sva pitanja koja se pojavljuju/uzdižu u vama i promatrajte vaše misli koje korespondiraju sa tim pitanjima… ali prije takvih misli bi vi trebali ući u iskren razgovor sa vašim vječnim Bogom i Ocem… Čim Me kontaktirate u misli(ma) ili u molitvi i povjerite Mi vaše (ruko)vođenje, čim Mi svjesno predstavite vaša pitanja, također ćete primiti odgovor, jer Ja želim da postanete prosvjetljeni u svezi svih spornih pitanja koja okupiraju vaš um…’

… Uvijek je Moja volja da Me kontaktirate i pažljivo slušate (na)unutra, i vi ćete jasno i izrazito čuti Moju volju. Amen.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, dna. 26 Listopada 1959, br. 7437

***

‘Vi ne možete ocijeniti ogromnu milost primanja Moje Riječi, budući da su sva vaša pitanja odgovorena s Moje strane i sve sumnje su isključene kad god Mi se okrenete za objašnjenje. Ja takva pitanja odgovaram također mentalno, ali vi ste često nesigurni u pogledu toga da li ste te misli primili od Mene i stoga vaše sumnje nisu raspršene, dok vas Riječ koju primate čini sretnima čim iskoristite milost koja vam je darovana primanjem Riječi. Još brojna pitanja su na vašoj pameti i jednostavno bi povjerljiva molitva Meni bila dovoljna da od Mene primite objašnjenje, ali vi se pre-rijetko okrećete ka Meni sa takvim zahtjevima i stoga vi još niste u potpunosti svjesni ogromne milosti koja vam je na raspolaganju…’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, dna. 1 Kolovoza 1956, poruka br. 6611

***

Pitanja, na koja bi htjeli pronaći odgovore (ili ‘koja bi htjeli imati odgovorena’), će se u vama morati pojavljivati opet i iznova, onda vas Ja mogu prosvjetliti čim Me kontaktirate u iskrenoj molitvi i slušate što vam govorim… odnoseći se prema mislima koje se pojavljuju (ili ‘tako što se prema mislima koje se pojavljuju odnosite’), ako već niste adresirani direktno putem glasa duha, kao prema Mojem odgovoru. Vaša želja i (za)molba Meni će vam osigurati/garantirati ispravno razmišljanje… ipak bez Mene vi nećete prepoznati istinu, bez Mene će vaše nastojanje ka prosvjetljenju biti uzaludno (ili ‘vaš trud da postignete prosvjetljenje biti uzaludan’), pošto bez Mene vi jedino imate zavedene/obmanute misli koje će vam sile od dolje biti u stanju prenijeti… baš zbog toga što izbjegavate Mene, Koji osigurava istinu (= osiguravatelja Istine).

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Bertha Dudde, dna. 28 Svibnja 1954, br. 5967

***

Što je veća čovjekova žudnja (= htjenje) za istinom to dublje će on u nju prodrijeti. Bogu, kao davatelju Istine, ništa nije skriveno, i prema tome On također zna i odgovara svako pitanje čovjekova srca (u smislu, ‘koje pokreće/uzbuđuje čovjekovo srce’ = ‘koje čovjekovu srcu neda mira’); i stoga/tako vi ljudi možete lako povećati vaše znanje samo ako dopustite Bogu, Vječnoj Istini, da vam se obraća/obrati (u smislu, ‘da vam govori’), tj. ako pažljivo slušate vaš unutarnji glas, koji će vas uvijek ispravno uputiti/poučiti. Vi odgovor morate potražiti u vama, ne bi trebali očekivati kako će (odgovor/i) doći izvani, onda ćete biti poučeni direktno, i možete biti sigurni kako će to biti potpuna/savršena istina.

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Bertha Dudde, dna. 3 Veljače 1947, br. 3968

***

‘Tko god uistinu voli Boga, Gospoda i Oca, je uvijek sa Bogom i u Bogu. Ako on želi čuti ili doznati nešto od Boga, neka zapita Boga u svome srcu, i putem misli srca dobit će najpotpuniji odgovor. Na ovaj način, svako ljudsko biće može uvijek i u svim stvarima biti podučavano i naučavano od strane Boga. Stoga možeš vidjeti kako da bi se postalo blaženim u Gospodu, nije uvijek nužno vidjeti, već samo čuti i osjetiti – i onda čovjek ima sve što mu je potrebno za istinsko blaženstvo u Bogu.

Gledaj, Ja također neću biti uvijek vidljiv oko tebe; ali ti samo trebaš zazvati u svom srcu, i Ja ću biti sa tobom i odgovoriti ti kroz jako nježne, a ipak jasno uočljive/perceptibilne misli tvojeg srca. Ako ih uočiš, sjeti se da sam to Ja koji ti ih je šapnuo u tvoje srce! – Ti ćeš također prepoznati da one nisu proizašle iz tebe. I jednom kada si ih prepoznao, sukladno tome djeluj (= djeluj sa njima u skladu).

Jer, nikako nije dovoljno samo znati što je ispravno i dobro i što je Gospodu Bogu milo; ako se pored toga ne odluči i postupati sa time u skladu u svemu i svačemu što to sveto učenje koje s neba dolazi propisuje; pa čak i ako čovjek jedino i najviše uživa u nebeskom učenju.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/23:9-11’ J.Lorber

***

(Kaže Borem:) ‘Ja vjerujem da ti je ovo sada jasno i da ćeš biti jako pažljiv. Kada je ova Kineskinja u pitanju, nemoj reći ili učiniti ništa osim onog što ti Gospod kaže i sve će glatko teći. Ako imaš pitanje za Gospoda ili mene, pitaj/postavi ga jedino u svome srcu. Odgovor će ti također biti postavljen u srce, kao što je sada slučaj sa mnom. Ja nastavljam pitati Gospoda što činiti u jednoj ili drugoj situaciji i Gospod mi odmah razjasni što moram učiniti ili, ako je nužno, naglas reći.

Pazi – Kineskinja ti prilazi! Ne pokušavaj misliti što ćeš reći, već pitaj Gospoda u svome srcu i On će ti postaviti riječi koje trebaš reći u srce. Sada si u potpunosti upućen/poučen, djeluj sa time u skladu i neće biti nikakvih problema…

… na početku, kada naginješ brbljanju, treba uložiti puno napora da bi šutio, jer iz navike se tvoj jezik teško može kontrolirati.

Povremeno, iz nekog najvjerojatnije mudrog razloga, Gospod ne postavlja odmah odgovor u naša srca. Onda On želi da mirno i strpljivo čekamo, u stavu ljubavi (prema Njemu) i podređenosti, dok Mu ne bude podesno/ugodno (= dok Mu se ne svidi) postaviti željeni odgovor u naša srca.

Obrati pažnju na ovaj dodatni savjet, dragi brate, i nećeš imati poteškoća.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Biskup Martin – 102:12, 13; 103:3-5’ J.Lorber

***

‘Često će vam biti postavljena pitanja (na) koja bi trebali odgovoriti istinito, i onda ćete Me uvijek trebati zapitati da vas uputim/podučim kroz Moj duh, da vam dam ispravne misli, tako da ćete izreći ispravne riječi kada se to zahtjeva od vas. Ali pošto Ja želim da ljudi prime istinu Ja ću uvijek prosvjetliti Moje (do)nositelje svjetla, Ja im neću dozvoliti da prihvate mentalne ideje koje dovode u zabludu (= zavode u pogrešnu stranu), Ja ću uvijek podržati njihovu snagu i volju odupiranja i povećati njihov osjećaj za čistu istinu i time će također uvijek biti spremni riješiti probleme koji mogu voditi do različitosti mišljenja i duhovnih rasprava. Meni je sve poznato i svaka kolebljiva ili upitna misao Mi je očita, iz tog razloga Ja opetovano dajem ljudima na Zemlji i čak dušama u onostranom mogućnost izraziti bilo koje dvojbeno pitanje kako bi na njih odgovorio istinito. Pošto je daleko više pitanja takve prirode postavljeno u duhovnom kraljevstvu nego na Zemlji, gdje su ljudi i dalje previše rastreseni zemaljskim mislima i ciljevima i često ne dozvoljavaju takvim mislima da im dosađuju.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 17 Prosinca 1956, br. 6717

***

‘Ipak, kad god ste nesigurni, pitajte Mene i Ja ću vam uvijek podariti prosvjetljenje i, opet i iznova, pružiti vam dokaz Moje ljubavi koja će svih vas voditi do svjetla tako da ćete biti u mogućnosti postati blaženo sretni.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Berthi Dudde, dna. 24 Studenog 1962, poruka br. 8337’

***

Svatko to stremi prispjeti do istine ostavlja iza sebe svu tamu, on će za sve imati objašnjenje, poznavat će međuodnos između svih stvari, on će prepoznati kako njegov put vodi nagore, da je pronašao sjedinjenje sa Bogom, kako više ne može griješiti pošto mu Bog Osobno dostavlja istinu. Ali stremljenje za istinom znači da za njom najprije treba iskreno žudjeti, i onda znanje koje prima… bilo ono izvani ili iznutra u obliku misli… treba biti prihvaćeno sa otvorenim srcem. Jer srce će biti voljno ili prihvatiti ili odbaciti istinu i pogrešku i na taj način sukladno utjecati na osobu.

Za istinom treba čeznuti u tolikoj mjeri da volja ljudskog bića mora biti aktivno uključena… nju se ne može jednostavno dati potpuno pasivnoj osobi koja ju sama ne želi i koja neće poduzeti nužne korake da bi ju stekla. Jer onda će on ostati u duhovnom mraku i neće ostvariti napredak. Istina je, međutim, uzlazni put… Istina je duhovno znanje dostavljeno ljudima od strane Boga Osobno koja nastoji pronaći primatelja u svakom ljudskom biću, koja može biti stečena od strane volje svakog čovjeka budući može biti prenijeta ljudima na mnoge različite načine… ali za njom uvijek najprije treba čeznuti. Ali svatko tko je stekao istinu (ili ‘prispjeo do istine’) više ne živi u mraku, sve mu je kristalno jasno, on više ne sumnja, jer što god je još nejasno će mu biti objašnjeno kada to zatraži pod uvjetom da se okrene izvoru istine… pod uvjetom da svoje sumnje i pitanja postavi Bogu Osobno i onda čeka da mu Bog odgovori kroz njegovo srce… Žudnja za istinom, mentalni kontakt sa Bogom i njegovo unutarnje osluškivanje mu također osigurava jasan i istinit odgovor. Vi ljudi bi trebali znati da za vas ne treba postojati ni jedno neriješeno pitanje samo pod uvjetom da želite objašnjenje te svako pitanje predstavite Onome Koji je Sama istina i Koji ju također želi dodijeliti Svojoj djeci kako bi ih prosvjetlio, kako bi osvijetlio njihov put uzlaska…’

Bertha Dudde, br. 5802, 5 Studeni 1953

***

‘Opet i iznova vas pozivam da postavljate pitanja, tako da možete prepoznati Moju Ljubav spram vas u odgovorima, Koji vam želim uslišiti svaki vaš zahtjev… Jer čim pitate i očekujete odgovor vi otvarate vaše srce za Mene, i to također znači da Me potičete da se nastanim u vama, da žudite biti sjedinjeni sa Mnom. I to je ono što Ja čekam kako bi vam darovao Moj neograničeni dar milosti.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Bertha Dudde, dna. 21 Lipnja 1963, br. 8536

***

‘Zaputite se jednostavnom stazom. Ujedinite sebe sa Mnom kroz Ljubav i tražite Me za objašnjenje, i ono će vam biti dano.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Bertha Dudde, dna. 22 Listopada 1956, br. 6674

***

‘Vi ćete primiti svjetlo u svezi svih tema kroz Moja Božanska otkrovenja, ni jedno pitanje neće ostati neodgovoreno ako Me pitate sa potpunom sigurnošću da ću vam Ja dati objašnjenje. Prema tome ništa ne treba ostati neobjašnjeno; vi jedino trebate sebe pitati kako bi primili istinit odgovor.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Bertha Dudde, dna. 13 Prosinac 1965, br. 8698

Spread the Truth