Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O unutarnjem govoru Krista vjernoj duši (Toma Kempinski)

Print Friendly, PDF & Email

O UNUTARNJEM GOVORU KRISTA VJERNOJ DUŠI

1.      >>Da poslušam što mi govori Gospod Bog<<.

Blažena duša koja čuje u sebi Gospoda kad govori, te prima iz Njegovih usta riječ utjehe!

Blažene uši koje čuju unutarnji Božanski šapat, a ne primjećuju ništa od šaptanja ovog svijeta!

Zaista blažene uši koje ne prisluškuju glas što napolju zvuči, nego istinu koja uči unutra! Blažene oči koje su zatvorene za vanjštinu, a paze na unutarnjost!

Blaženi koji poniru u unutarnjost i nastoje pripravljati se sve više i više svakodnevnim vježbama za razumjevanje nebeskih tajna!

Blaženi koji se žele baviti Bogom i otresaju se svake svjetske zapreke!

Pazi na to, dušo moja, i zatvori vrata svoje sjetilnosti da uzmogneš čuti što govori u tebi Gospod Bog tvoj.

2.      Ovako govori Ljubljeni tvoj: >> Ja sam spas tvoj, mir tvoj i život tvoj. Ostani kod Mene i naći ćeš mir<<.

Pusti sve prolazno i traži ono što je vječno. Što je sve vremenito nego varavo zavođenje? I što će ti pomoći sva stvorenja ako te napusti Stvoritelj?

Odrekni se zato svega, (duša moja), nastoj biti draga i vjerna svome Stvoritelju da uzmogneš postići istinsko blaženstvo.

Toma Kempinski ‘Imitiranje Isusa Krista – 3/1’ 

Spread the Truth