Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6857 ( Dopuštanje djelovanja Duha )

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6857, 25 Lipanj 1957

DOPUŠTANJE DJELOVANJA DUHA…

Ja ne sprječavam Duh u čovjeku, a ni vi ga ne trebate sprječavati kada se On želi izraziti, inače riskirate da netko drugi govori u vama i kroz vas, koji vas potom može zgrabiti u posjed i koji vas potpuno zbunjuje u vašem razmišljanju. Duh u vama je Moj udio, koji utječe na vas jedino tako da bi bio zajamčen vaš povratak Meni, kada Mu poklonite pažnju. Jer Moj Duh vam neprestano ukazuje na Mene i pokazuje vam put koji vodi k Meni. Protivni duh, međutim, nastoji isto tako osvojiti utjecaj na vas, ali neće nikada prodrijeti, sve dok u vama djeluje Moj udio Duha, jer on ne može opstati pored Mene. Opirete li se, međutim, Mome Duhu u vama, onda dobrovoljno otvarate vrata drugome, jer istodobno odbijate Mene Osobno, što znači stjecanje vašeg ja kroz drugoga. Moj Duh je uvijek spreman davati, možete uvijek tražiti razjašnjenje kroz Moj Duh… sasvim jednostavno rečeno: vi možete uvijek moliti Mene za razjašnjenje, za Moje vodstvo, za Moju zaštitu. I uvijek će vam iznutra biti dano razjašnjenje, pristići će vam upute, jer Ja Osobno djelujem kroz Moj Duh na vas ljude… Ako se vi spojite sa Mnom kroz iskrenu molitvu, onda također dozvoljavate djelovanje Moga Duha, vi sebe predajete Meni u molitvi, i Ja vam nagrađujem vaše povjerenje… vi ćete logički razmišljati i djelovati u Mojoj volji, što ćete također osjećati kao izraz Moga Duha. A razumljivo je da će sada također i Moj protivnik iskoristiti sve ove mogućnosti ako osvoji vlast nad vama… Ali vi sami ste ti koji mu dodjeljujete vlast, kada idete sami vašim životom, kada Me isključujete, kada nemate nikakvu povezanost sa Mnom… Za njega se ne morate vezati svjesno, nego ste vi već potpali pod njega, jer mu pripadate sve dok svjesno ne želite razdvajanje od njega, za što je nužna upravo veza sa Mnom. Vi činite nemogućim izražavanje Duha, jer je duhovna iskra nerazdvojno povezana sa Mnom… tako ona ne čini ništa bez Mene, bez Moje volje, kojoj se vi najprije morate prikloniti putem svjesnog priznavanja i predanosti Meni. Onda u vama može zablistati svjetlo, koje je tako svijetlo da sve prožima, tako da pogrešno razmišljanje ili pogrešno govorenje i djelovanje jednostavno više nije moguće. Onda je djelovanje Moga Duha očigledno, onda Sam vas potpuno osvojio za Mene i onda se Moj protivnik više neće moći umetnuti, jer se boji svjetla i može djelovati jedino tamo gdje je još uvijek tama, zbog čega neprestano nastoji više proširiti i zgusnuti tamu. Ja vas uvijek jedino mogu pozivati: ne priječite Duh u vama kroz bezbožne stavove i grješna djela, jer onda ga vi sami činite neučinkovitim, i otvarate se svakom zlom utjecaju. I hodate ovom Zemljom u potpunom sljepilu, u odsustvu spoznaje, te ne možete doći do svjetla. Ali, u vama drijema jedna iskra svjetlosti koja može postati blistavi oganj, svjetlo koje sve osvjetljava i neizrecivo vas usrećuje… Zapalite je i otjerajte od sebe princa tame, tako da Samo vječno Svjetlo potom može uzeti prebivalište u vama, i nećete se nikada više za vječnost trebati plašiti tame… tako da Moj Duh u vama sada djeluje, i ispunja vas svjetlom, snagom i blaženstvom.

AMEN 

Spread the Truth