Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Na koji način Najuzvišeniji Božanski Duh izražava Svoje misli nama ljudima? (G. Mayerhofer)

Print Friendly, PDF & Email

Na koji način Najuzvišeniji Božanski Duh izražava Svoje misli nama ljudima?

Tako dugo dok čovjek ne shvati/razumije tumačenje/interpretaciju duhovnog smisla riječi (zvanog ‘korespondencija’), beskorisno je (čak i) pokušavati shvatiti/ščepati Moje riječi u njihovom najunutarnijem smislu. Čak i velika količina novih poruka, koje ste primili do sada, to potvrđuje (ili ‘svjedoči o tome’); jer, kako ste sami učestalo priznavali, što ih češće čitate, to duhovnije izgleda njihov sadržaj, (koji je) često drugačiji od onog što ste prethodno mislili.

Morate krenuti od principa da Ja, kao Najuzvišeniji Duh, mogu misliti i govoriti jedino duhovno te da Ja izražavam te duhovne misli i ideje u za vas razumljivim riječima i u skladu sa ljudskim stupnjem inteligencije; a ipak, kada vi uzmete i čitate te riječi, vaše tumačenje istih je sve samo ne konačno (is by far not final).

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Ivanovo Otkrovenje objašnjeno’ G.Mayerhofer 

Spread the Truth