Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

U svrhu ovog združivanja sa anđelima, i istovremeno, sjedinjenja sa Gospodom… (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

U svrhu ovog združivanja sa anđelima, i istovremeno, sjedinjenja sa Gospodom…

Riječ u Slovu je poput košare u kojoj je raspoređeno drago kamenje, biseri i dijademe. Kada čovjek Riječ smatra svetom, i čita ju gledajući u životne primjene, njegove misli se mogu usporediti sa onima u osobe koja uzima takvu košaru u svoju ruku i šalje ju nagore u nebo. U njezinom uzašću ona se otvara, i njezin dragocjen sadržaj doseže anđele, koji su duboko ushićeni kako ih vide i ispituju. Njihov užitak je komuniciran čovjeku, donoseći tako združivanje, i razmjenu percepcija. U svrhu ovog združivanja sa anđelima, i istovremeno, sjedinjenja sa Gospodom, je bila uspostavljena Sveta Večera, u kojoj kruh na nebu postaje Božansko Dobro, a vino, Božanska Istina, obadvoje od Gospoda. Takva korespondencija postoji od stvaranja, u svrhu da anđeosko nebo i Crkva na zemlji, i općenito, duhovni svijet i prirodni svijet, mogu činiti jedno, i da se Gospod može istovremeno sjediniti sa obadvoje.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 238’

Spread the Truth