Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Isus Krist otkriva zašto je doktrina o re- inkarnaciji, kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu, obmanjujuće i štetno učenje?!! (B. Dudde, J. Lorber, E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Isus Krist otkriva

zašto je doktrina o re-inkarnaciji,

kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu,

obmanjujuće i štetno učenje?!!

‘Obmanjujuća doktrina nije (is)prav(n)a hrana za dušu, naprotiv, ona čak može pridonijeti da duša ostane bolesna i slaba pa ipak ništa ne čini da bi se oporavila/obnovila… jer čovjek jednostavno podbacuje/propušta primjetiti da mu je dana neprikladna (pre)hrana. Iz tog razloga duhovna hrana mora imati porijeklo u kraljevstvu kojem će se duša trebati vratiti jednog dana pošto je ona samo posjetioc na ovoj Zemlji tako da bi postala prikladna za duhovno kraljevstvo. On otud mora postati prikladan putem hrane i pića, putem prehrane koja mu pomaže postići određenu zrelost za dušu. A ova zrelost je zauzvrat nužna za ulazak u kraljevstvo svjetla, koje je istinska domovina duše ali koje zahtjeva da duša bude u stanju koje najprije mora ostvariti na Zemlji.

            I sada vam Ja nudim ispravnu hranu, i blaženi su oni koji prihvate nebeski kruh direktno iz Mojih ruku, blaženi su oni koji ne traže drugdje prehranu, blaženi su oni koji piju sa izvora i krijepe sebe za njihovo hodočasničko putovanje preko Zemlje: Njihove duše će sazrijeti sa sigurnošću i postati prikladne za duhovno kraljevstvo… ali ne duše onih koji prihvate obmanjujuće vrijednosti, čija prehrana je nečista i za koju se više ne može tvrditi kako je došla iz Moje ruke.’ 

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 14 Siječnja 1959, br. 7255

Gospodin otkriva kako treba shvatiti ‘seobu duše’

i na koji način su iz te istinite doktrine u svijet došla 

izopačena i obmanjujuća učenja o re-inkarnaciji

Supstanca duše i njezino postepeno oslobađanje od materije

10/21 [1] (Rasprava započinje tako što je Gospodinu postavljeno pitanje, ‘zašto je na našoj Zemlji prisutno toliko različitosti u svakom pogledu’, na što On odgovara:) ‘Postoji međutim još i treći razlog koji je već poznat svim Mojim učenicima, a vi ćete u budućnosti također saznati još više detalja o tome nego što vam to sada može biti objašnjeno, jer vaš unutrašnji (raz)um to ne bi mogao shvatiti. Ali za sada vam kao nagovještaj mogu reći ovo: sve, ijoš više, što Zemlja sadrži, od njezinog centra pa sve do daleko iznad najvišeg predjela zraka, je duševna supstanca (= djelići Sotonine pale duše). Ali ta supstanca miruje jedno određeno vrijeme sve dok nije oslobođena u jako različitim uvjetima/okolnostima suda, od krutog/tvrdog prema mekom. I zbog toga ona postaje, za tjelesno oko a također i za osjećaj čovjeka na ovom svijetu, vidljiva i opipljiva, kao potpuno mrtva materija, tvrđa ili mekša. Ovoj prije svega pripadaju sve vrste kamenja/stijena, minerala, različitih vrsta tla, voda, zrak i sva još ne-ograničena materija u njemu (= zraku).

[2] Onda je tu cijelo kraljevstvo biljaka, u vodi i na kopnu, zajedno sa njegovim prijelazom u životinjsko kraljevstvo. U tom kraljevstvu je sud već nešto blaži, i duševna supstanca stoji već više u stupnju određenog oslobođenja u usporedbi sa njezinim prijašnjim teškim stanjem suda (= kad je bila ograničena, tj. ‘osuđena’ u materiji). Duševna supstanca koja je prije bila kao kaotično izmješana je sada, u svrhu razvoja/usavršavanja inteligencije, sortirana i formirana kao neovisni identiteti/entiteti, pa tako u ovom drugom kraljevstvu možete vidjeti velike raznolikosti.

[3] U vremenu dok duševna supstanca mora prolaziti kroz veće sortiranje u drugom kraljevstvu zbog specijalnog razvoja njezine inteligencije, ona mora biti dovedena do jednog uvijek većeg ujedinjenja/sjedinjenja odvojenih inteligencija u trećem kraljevstvu životinja – koje ima puno veću raznolikost – sa ciljem da bi došla do jasnije i slobodnije individualne inteligencije. To je razlog zašto se u tom životinjskom kraljevstvu bezbrojne duševne supstancijalne čestice svakojakih vrsta malih životinjica kombiniraju u jednu veću životinjsku dušu, na primjer onu većeg crva ili jednog insekta.

[4] Jednom kada su izgubili svoj materijalni omotač/kućicu u kojem su bili zatvoreni, bezbrojne različite vrste insekata se ponovno ujedinjuju u jednu životinjsku dušu veće i savršenije vrste. I to se tako nastavlja sve do velikih i savršenijih životinja, koje su dijelom divlje a poslije dijelom pitome – i jedino nakon posljednjeg ujedinjenja/sjedinjenja tih životinjskih duša će nastati (ili ‘će se pojaviti’) ljudska duša koja je (baš na taj način) opskrbljena sa raznoraznim/svim mogućim inteligentnim mogućnostima.

[5] Kada je čovjek rođen u ovom svijetu i mora još nositi tijelo u svrhu svog potpunog oslobađanja, onda je izuzetno mudro organizirano od strane Boga da se on kao potpuna duša ne može sjetiti svih nužnih ranijih uvjeta u odvojenim formama postojanja kroz koje je on kao prijelazni stadij morao proći. On ih se može (pri)sjetiti toliko malo kao što vaše oko može vidjeti i razlikovati sitne odvojene kapljice mora. Jer kada bi ovo bilo dano ljudskoj duši, ona ne bi bila sposobna podnijeti sjedinjenje tolikih bezbrojnih čestica duševne supstance i inteligencije, već bi se pokušala rapršiti što je prije moguće, baš kao što kapljica vode sebe rasprši na užarenom željezu.

[6] Radi očuvanja čovjekove duše, svako sjećanje na prijašnje oblike postojanja mora biti u potpunosti oduzeto (što se postiže) aranžiranjem tijela koje ju ograđuje/okružuje, sve do vremena kada ona postaje unutarnje potpuno jedno sa svojim duhom ljubavi iz Boga. Jer taj duh je ljepilo pomoću kojeg su sve te bezbrojne različite duševne čestice inteligencije čvrsto ujedinjene jedna sa drugom kao jedno vječno neuništivo potpuno biće. Onda će one isijavati (shine through), prepoznati i razumjeti jedna drugu u svoj jasnoći, i onda će veličati i slaviti Božju ljubav, mudrost i silu kao usavršeno biće koje je slično Bogu.

Kompozicija ljudske duše

10/22 [1]  Ali da su ljudska duša, i korespondentno čak njezino najprije vrlo nespretno tijelo, sklopljeni zajedno na ovaj način, to će svatko tko dublje razmišlja i osjeća moći više ili manje pretpostaviti po mnogim naznakama koje može otkriti kod sebe.

[2] Uzmite mnoge pomisli i ideje koje duša može razviti iz sebe uz samo malo vježbe, i koje također može zamisliti – ispravno ili manje ispravno, to je za sada svejedno – ako ne bi bila kao skupljena, poput jedinstva koje sadrži sve u sebi, ona bi manje od vola ili magarca bila sposobna projektirati izgradnju kraljevskog dvorca i izgraditi ga u skladu sa tim projektom.

[3] Ako razmotrite sve različite životinje u zraku, poput insekata i ptica, a također i životinje na čvrstoj površini Zemlje, i one u vodi, onda ćete otkriti kod većine njih sposobnost da nešto izgrađuju. Samo pogledajte pčele i druge male životinjice u zraku koje im više ili manje naliče. Pogledajte na sama različita ptičja gnijezda, i mrave i još druge insekte u tlu, pauke i gusjenice. Nadalje sve vrste miševa, dabra koji gradi baš određenu kolibicu, lisice, vukove, medvjede i još veliki broj drugih životinja, i pogledajte kako oni vrlo djelotvorno grade i aranžiraju/raspoređuju za sebe svoja prebivališta. Pogledajte nadalje sve različite životinje u moru, posebice školjkaše. Onda ćete vidjeti kod njih tako veliku sposobnost izgradnje da ona često uvelike zapanjuje najboljeg arhitekta. 

[4] E sad, svaka životinja, od najmanje do najveće, ima naravno svoju vlastitu jako jednostavnu graditeljsku sposobnost koja je tipična za inteligenciju njezine životinjske duše. Ona štoviše poznaje građevni materijal i uvijek ga koristi na svoj vlastiti način i vlastitim manirom. Ali u ljudskoj duši je prisutan veliki broj svih ovih životinjskih inteligentnih graditeljskih sposobnosti, i od njih, ona može, tako reći kroz tihu svjesnost, sastaviti zajedno jako veliki broj pojmova i ideja, i zbog toga ona može stvoriti potpuno nove i velike forme.

[5] I zato čovjek može, kada je na neki način razvijen, osobno izmisliti svakojake vrste najrazličitijih kuća, i bezbrojne druge stvari, i također ih izvesti sa svojom voljom, razumom i gorljivošću. Zar bi to mogao učiniti ako sve ove različite sposobnosti ne bi bile prisutne u njegovoj duši na način kako je bilo opisano? Zasigurno ne, jer čak čovjeku najbliža po inteligenciji životinja nema mašte i prema tome također ni sve-obuhvatni talent da oblikuje stvari. 

[6] Sada vi kažete sebi: ‘Da, ali zašto ljudska duša mora u stvari postići/naučiti te sposobnosti posredstvom tako dugog i tegobnog puta?’

[7] A Ja vam kažem: vječni, najbolji i najmudriji Meštar Graditelj svih stvari i bića zna najbolje od svih zašto je On to tako isplanirao na ovoj Zemlji zbog razvoja usavršene ljudske duše, i Moja riječ u tome bi vam trebala biti dovoljna. Kada ćete u sebi biti više usavršeni, onda ćete također shvatiti razlog za vaš dug i tegoban put.

[8] Vi Rimljani, Grci i Feničani vjerujete u seobu duša, i također su Egipćani u nju vjerovali, i vjeruju i danas, baš kao i Perzijanci, Indijci, Kinezi sa druge strane visokih planina na prostranom, velikom i dalekom istoku, i drugi mnogočlani narod (= Japanci) koji živi dalje na istoku na velikim otocima koji su okruženi velikim morem ove Zemlje – i također još mnoga druga plemena na nepreglednoj Zemlji. Ali istina, koja je prvim ocima na Zemlji bila vrlo dobro poznata, je (sada) svugdje IZOPAČENA/NAGRĐENA i POTPUNO IZVRNUTA/POGREŠNA pošto su tijekom vremena ustali vrlo bahati/zapovjednički ljudi, koji su najprije bili učitelji ali su kasnije postali svećenici puni pohlepe i žudnje za moći. Pošto im istinite činjenice o seobi duša ne bi donosile/dopuštale nikakve darove i interese, iz tog razloga su oni (do)pustili da ljudska duša ponovno migrira/seli se u životinje i pati u tim životinjama, od koje patnje su je jedino svećenici mogli izbaviti u zamjenu za velike darove.

Propadanje (ove) čiste doktrine

10/23 [1] Ali vi sada kažete sebi, ‘kako su ljudi koji su već posjedovali istinu mogli biti tako budalasti i dozvoliti tim zlim i lažnim svećenicima da ih učine naprave mutavima i slijepima?’

[2] Ja vam kažem: ništa nije bilo lakše od toga. Stari, uistinu mudri ljudi su tijekom vremena nestali sa Zemlje, i već za vrijeme njihovog zemaljskog života su određeni magi i proricatelji budućnosti izbili u prvi plan koji su svoja učenja potvrđivali sa raznoraznim čudima koja su im bila ukazana od zlog duha i bila su smatrana za Božanski dokaz od strane slijepih ljudi koji su bili u potpunom neznanju o ovim (mađioničarskim) obmanama (= kao što je u današnje vrijeme slučaj sa Sai Babom; vidi moje učenje ‘Avatar noći’ = www.akademijavjecnogproljeca.org –> Učenja i Propovijedi –> Ostale Religije –> protiv neistinitosti u doktrinama). I na ovaj način su ljudi – koji su svugdje željni čuda – mogli sa lakoćom biti u potpunosti odvučeni od stare istine. I lažni mudraci, u svoju vlastitu korist, su ih uvijek mogli čvrsto uvjeriti bez obzira što su ih htjeli naučiti.  

[3] Mnogi takvi mađioničari, od kojih su se uskoro pojavili svećenici i lažni proroci, su znali, a i dalje znaju, umjetnost trbuhozborstva (= krivotvorenja njihovog glasa) tako da su sa udaljenosti ljudi čuli kao da je (glas) došao iz stabla ili iz životinje.

[4] Oni su imitirali zvuk glasa a također i naglasak poznatih ljudi koji su umrli, čime je izgledalo kao da glas dolazi iz stabla, kamena, izvora ili također nasumice odabrane životinje. I to toliko obmanjujuće stvarno da je svaka prisutna osoba morala reći: ‘Da, to je duša našeg dobro poznatog preminulog koji je štoviše bio stara, dobra i istinita osoba. Što li je morao sagriješiti protiv Boga da njegova duša sada mora skapavati u kamili i mora zasigurno puno patiti?’

[5] Tko je mogao dati brži odgovor nego mađioničar-svećenik koji je krivotvorio njegov glas? Uskoro je preplašeno slušateljstvo od/iz kamile čulo slijedeću presudu: ‘Ja sam zajedno sa cijelom svojom kućom želio ostati striktno uz doktrinu starih očeva, i time sam prezreo nove mudrace i proroke koji su probuđeni od strane Boga. Na taj način sam sagriješio i sada sam prognan na 10 godina u ovu kamilu gdje nepodnošljivo patim. Vjerujte novim Božjim prorocima i kao pokoru za moj grijeh dajte im koji god dar žele od bogatstva kojeg sam ostavio iza sebe, onda će oni za mene tražiti  milost od Boga i ja ću biti oslobođen od moje velike patnje, a kasnije ćete vi biti oslobođeni od nje nakon vaše fizičke smrti.’

[6] Nakon takvog odgovora iz kamile vrlo je razumljivo da su uskoro slijepi ljudi napustili staru istinu i čvrsto vjerovali u doktrine lažnih proroka.

[7] A kako je bilo ranije, tako će se isto dogoditi nakon Mene ako se ne poduzmu sve mjere opreznosti pri širenju Moga učenja, koje je jedino savršeno istinito.

[8] Gledajte, na ovaj način su nastali mnogoboštvo, cijeli poganski svijet, potpuno pogrešno vjerovanje u vašu seobu duša i mnoge tisuće drugih užasnih gluparija.

[9] Čak kada su mnogi pravi/istinski učitelji bili uvijek posati od strane Boga među zaslijepljene ljude, oni su malo postizavali, pošto se slobodna volja – bez koje bi čovjek postao životinja – mora ostaviti nedodirnuta za ljudsku dušu na ovoj Zemlji. Tako je potrebno strpljenje da bi se čovječanstvo dovelo/privelo, a većina od njih zasigurno (tek) u drugom svijetu, do boljeg svjetla (spoznaje).

[10] Ali jao si ga jednom svim lažnim učiteljima, svećenicima i prorocima koji sami i dalje vrlo dobro znaju staru, čistu istinu, ali koji uvijek tvrdoglavo uskraćuju to učenje ljudima zbog svoje gramzivosti i žudnje za moći – oni kasnije neće izbjeći Moje ljutito sprovođenje pravde.

[11] Oni također imaju slobodnu volju u vremenu koje je određeno na ovoj Zemlji i oni također mogu činiti što žele, ali jednom kada odu predaleko, onda ću Ja Osobno izliti, poput vrlo sjajne munje, Moje svjetlo vječne istine svih stvari na ljude na Zemlji, kao što sam vam sada Osobno ukazao i objasnio. Onda će svi lažni učitelji, svećenici i proroci jadikovati i pokušat će se(be) sakriti od Mojih prosvjetljenih ljudi i od sile Mojeg svjetla. Ali njihova nevolja i veliki napori će biti u potpunosti uzaludni, jer prosvjetljeni narodi će ih progoniti sa vatrenim bičevima od jedne strane Zemlje do druge kao da su divlje, proždrljive životinje, i oni neće pronaći ni jedno sigurno pribježište gdje se mogu smjestiti, i njihovo kraljevstvo i mračna vladavina će zauvijek i u potpunosti završiti.

[12] Sa ovime, prijatelju, ti pored trećeg razloga, kojeg sam što je moguće jasnije predočio tvom razumijevanju, sada također imaš (objašnjene i) mnoge druge stvari, koje bi ne samo ti već također i drugi trebali itekako uzeti k srcu.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 10/21-23’ J.Lorber

***

Vjerovanje u seobu duša je na Istoku okrnjeno…

(Gospodin:) ‘Često ste čuli o seobi duša. Ljudi na Dalekom Istoku još i danas čvrsto vjeruju u nju. Ali ovo vjerovanje je kod njih postalo vrlo iskvareno/okrnjeno pošto oni dozvoljavaju/priznavaju ljudskim dušama povratak u životinjska tijela (= u Hinduizmu i Budizmu se naučava kako ljudska duša, ako ‘zakaže’ u ovom životu, eventualno ‘propada’ u jednu od životinjskih formi koja korespondira njezinoj kvaliteti, tj. načinu života na Zemlji; to je sasvim krivo učenje iz sljedećeg razloga, naime, za razliku od životinja čovjekova duša u sebi sadrži Božansku duhovnu iskru i iz tog razloga se ta/ljudska duša sa takvim ‘sadržajem’ nikad ne može ponovno roditi u životinjskom tijelu!).

Da je ljudska duša ovog svijeta sku/sklo-pljena iz kraljevstava minerala, biljaka i životinja i izdiže se (ili ‘odakle se izdiže’) do ljudskog stanja, već vam je bilo ukazano. Ali nikad ni jedna ma koliko nesavršena duša ne  nazaduje (= se ne vraća u životinjsku fazu), osim u posrednoj sferi duhovnog svijeta, i onda jedino u svojoj izvanjskoj pojav(nost)i zbog njezinog ponižavanja i eventualnog poboljšanja/razvoja. Jednom kada je određeni stupanj poboljšanja/razvoja bio ostvaren, iza kojeg duša nije u stanju ići (= u smislu, ‘više se izdignuti’), takva duša, ako to želi, može još jednom ući u ljudsko tijelo/meso na ovoj zemlji i na taj način ostvariti više kvalifikacije uz čiju pomoć može čak postići sinovstvo Božje.

Tako da se dakle i duše sa  drugih svjetova utjelovljuju kao ljudi na ovoj zemlji, kako bi u istom postigla/posvojila te bezbrojne duhovne osobine/kvalitete, koje su nužne za postizavanje sinovstva Božjeg.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 6/61:3-5’ J.Lorber 

Emanuel Swedenborg otkriva na osnovu koje pričine ljudi sebi dokazuju doktrinu o re-inkarnaciji (= ponovljenim životima na ovoj Zemlji)

Pričina iz koje je proizašlo obmanjujuće vjerovanje kako čovjek na ovoj Zemlji živi više života

Anđelu ili duhu nije dozvoljeno razgovarati sa čovjekom (tj. izražavati se) iz njegovog vlastitog pamćenja/memorije, već jedino iz čovjekovog pamćenja/memorije, jer anđeli i duhovi imaju pamćenje/memoriju isto kao i čovjek. Ako bi duh sa čovjekom razgovarao iz svojeg vlastitog pamćenja/memorije čovjek ne bi znao drugo (= ne bi imao drugačiji osjećaj/percepciju) nego da su misli koje se pri tome pojavile u njegovom umu bile njegove vlastite, iako su to bile misli tog duha. To bi bilo kao pri-sjećanje/uspomena na nešto što čovjek nije nikad čuo ili vidio. Da je to tako mi je bilo ukazano putem iskustva. Ovo je uzrok vjerovanja u nekih drevnih ljudi da bi se nakon nekoliko tisuća godina bili vratili u njihov prijašnji život, i u sve njegove aktivnosti, i da se, u stvari, jesu vratili. Ovo su oni zaključili pošto su im ponekad navirala sjećanja/uspomene na stvari koje nisu nikad vidjeli ili čuli. Ovo rezultira iz upliva iz pamćenja/memorije duhova u njihove ideje misli (= a ljudi generalno nisu upoznati sa činjenicom da su oni u neprestanom kontaktu sa duhovima, tj. da su sa njima, u njihovim osjećajima i mislima, neprestano prisutni bilo dobri bilo zli duhovi!).

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 256’

Doktrina o re-inkarnaciji kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu

je prema tome obmanjujuće i štetno učenje

UČENJE O RE-INKARNACIJI JE OBMANJUJUĆE… ZAKON

Božanski zakoni su vječno nepromjenjivi, i sav uzvišeniji razvoj u tjelesnom kao i u duhovnom kraljevstvu protiče u skladu sa tim zakonima. Postoje tjelesne i duhovne tvorevine najrazličitijih vrsta… i njihova jedina svrha je voditi duh koji je udaljen od Boga nazad k Njemu. Pa ipak svaka faza razvoja je drugačija kao i pojedinačne tvorevine. One će tako uvijek biti nastanjene duhovima čiji stupanj zrelosti se slaže sa njihovom prirodom. Sve dok se duh kroz tjelesno stvaranje kreće u prisilnom stanju uvijek će postojati postepeni razvoj… Međutim, zastoj/mirovanje ili nazadovanje/pad u razvoju se može pojaviti za vrijeme konačne etape tjelesne tvorevine kao ljudskog bića… ali na kraju ljudskog života duh će neopozivo ući u onostrano gdje nikakve tjelesne tvorevine više ne postoje. Zastoj (u razvoju) ili nazadovanje se mogu dogoditi čak i u duhovnom kraljevstvu pošto biće zadržava svoju slobodnu volju koja je, međutim, značajno oslabljena ako je ostvarila jedino nizak stupanj zrelosti/savršenstva. Slično kao i u zemaljskom životu, viši razvoj u duhovnom kraljevstvu također ovisi o aktivnosti … a u što se s druge strane vjeruje kako ovisi o zemaljskim tvorevinama.

U stvari, ljudi vjeruju kako svaka aktivnost zahtjeva zemaljske, to jest, tjelesne/materijalne, tvorevine. Posljedično tome oni podržavaju gledište da će se duša vratiti u kraljevstvo gdje je ranije zanemarila svoj uzvišeniji razvoj, da će se vratiti na Zemlju da bi nastavila tamo gdje je prekinula (ili ‘gdje se zaustavila’)… da ona može nastaviti svoje prekinuto razvojno napredovanje bilo kada sve do konačnog savršenstva… I ova pretpostavka dovodi do učenja koje ne zadovoljava istinu ali koje svugdje nalazi odobravanje i prema tome je široko rasprostranjeno… do učenja o re-inkarnaciji na Zemlji… Samo nekolicina ljudi razumije koje će užasne posljedice ovo učenje imati za čovječanstvo ako ne bude opovrgnuto i ispravljeno. Ovo učenje, na određeni način, poništava Božanski zakon da, u skladu sa planom Božanske mudrosti, sve mora ići naprijed ako želi napredovati. Reinkarnacija na Zemlji bi bilo nazadovanje za dušu odobreno od strane Boga, i tako bi potpuno proturječila Božanskom zakonu koji zapovijeda i demonstrira neprestani napredak. Iako samo biće zaista može dobrovoljno sići (iz duhovnog kraljevstva na Zemlju) Božja volja ga ipak nikad ne bi vratila u stanje koje je ono jednom ranije već prevladalo. I nikad mu neće biti dozvoljeno proizvoljno ponoviti kurs djelovanja na kojem je ranije podbacilo (= pretrpjelo neuspjeh). Jer ono i dalje ima na tisuće i tisuće mogućnosti za daljnji razvitak ali one se uvijek javljaju na različitim kreacijama (u svemiru = planetama; Ivan 14:2) i pod potpuno drugačijim uvjetima.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 7 Rujna 1943, br. 2873

***

OBMANE DUŠE… TEK DEGENERACIJA DUŠE U ONOSTRANOM REZULTIRA U RE-INKRANACIJI… DUHOVNA RADNA GRUPA

U duhovnom kraljevstvu je duša tvorac svojih vlastitih okruženja. Ona živi u predjelu stvorenom posredstvom svojih vlastitih želja i žudnji, svojih misli i svoje volje. Iako objekti nisu više tjelesne prirode oni nisu niti duhovno vječni; oni su, u stvari, iluzije… oni su željeni ideali koji nestaju čim se žudnja duše za njima poveća. I u ovom samo-stvorenom svijetu se duša, baš kao na Zemlji, može odupirati (materiji) i prevladati (ju) ili podlegnuti i nadodati svojoj čežnji za materijom za koju, u njezinom zamračenom stanju, ona zamišlja da je stvarna. Na taj način duša može vjerovati kako živi na Zemlji i jedno beskonačno dugo vrijeme biti predmetom ove obmane dok ili postepeno postane svjesna svog nesavršenog stanja i ostavi svoju čežnju za zemaljskim dobrima ili se sve više i više zaplete u njih, što je usporedivo sa duhovnim nazadovanjem i konačno rezultira u njezinom prognanstvu u čvrstu formu; jer žudnja duše će uvijek biti ispunjena utoliko što materija, za kojom biće čezne, postaje njezin izvanjski omotač. Tako degeneracija duše u onostranom rezultira u njezinoj re-inkarnaciji, ona iznova mora ponoviti dugi proces zemaljskog razvoja i, tisućama godina kasnije, kao ljudsko biće, još jednom izdržati svoju posljednju zemaljsku životnu probu…. 

Upravo suprotno, napredak u duhovnom kraljevstvu neovisan je o materijalnom okruženju, jer jedino ako se duša oslobodila težnje prema tome, ona napreduje. U tom slučaju, međutim, zemaljski život više nije nužan pošto ona ima iste mogućnosti za služenje u ljubavi u onostranom; na određeni način ona postaje dio duhovne radne grupe koja je nevjerojatno aktivna na način koji još nije razumljiv ljudskim bićima. Sva bića u onostranom imaju mogućnost daljnjeg napretka i u stanju svjesnosti su ove mogućnosti korištene sa velikim entuzijazmom. Međutim, duše koje su i dalje u mraku moraju težiti ka Bogu svojom vlastitom slobodnom voljom. I aktivirati ovu volju je rad svjetlosnih bića čije je savršenstvo rezultiralo u znanju, koje oni sada s ljubavlju pokušavajut pružiti onima koji su još mračna duha. Stoga duhovno kraljevstvo nudi mnoge mogućnosti da se dušama pomogne postići duhovnu zrelost.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 8 Rujna 1943, br. 2874

***

SVAKA RAZVOJNA FAZA JE JEDINSTVENA ZA VRIJEME PERIODA SPASENJA… UTJELOVLJENJE SVJETLOSNIH BIĆA… MISIJA – DIJETE BOŽJE

Svaka faza duševnog razvoja se javlja samo jednom za vrijeme perioda spasenja čak ako duša i zanemari iskoristiti stanje slobodne volje. U tom slučaju faza razvoja prolazi bez rezultata za dušu i ona mora prihvatiti posljedice ovoga u duhovnom kraljevstvu. Ali potpuno Bogu-protivnom duhu, čiji otpor nije mogao biti slomljen za vrijeme beskonačno dugog zemaljskog razvoja, je ponovno dana mogućnost u novom periodu spasenja; gdje on može, utjelovljen u čvrstoj formi, živjeti kroz novu fazu razvoja u iznova započetom zemaljskom periodu. I onda je duhovnim supstancama, koje se u prisilnom stanju moraju ponovno razviti u ljudsku dušu, još jednom dozvoljeno okupirati ljudsko tijelo zbog svog konačnog testa volje. Ova re-inkarnacija se zaista može dogoditi ali proces ima takve ogromne implikacije da ljudima treba biti objašnjen kao nešto izuzetno zastrašujuće, iako je to također jedno djelo Božje milosti u svrhu oslobađanja duha nakon njegovog beskrajno dugog zarobljeništva.

Međutim, ideja da se duša ponovno re-inkarnira na istoj zemlji u svrhu završavanja svoga razvoja je obmanjujuća… Ako Bog vrati dušu iz duhovnog kraljevstva svjetla na Zemlju to je prosto djelo milosrdnosti/ljubaznosti pošto ova duša treba ispuniti zadatak oslobađanja ograničenog duha na Zemlji… Otud se jedno već potpuno savršeno/zrelo biće svjetla utjelovljuje na Zemlji da bi duhovno pomoglo drugima dok prividno mora napredovati na putu duhovnog razvoja poput svakog drugog bića. Povratak na Zemlju u svrhu ostvarivanja potpune zrelosti/savršenstva, da bi se ispravilo što je bilo zanemareno u prošlom zemaljskom životu, ne korespondira sa Božjom mudrošću pošto bi to omelo progresivni razvoj; povratak iz duhovnog u tjelesno stanje bi bilo nazadovanje i stoga (na)znak(a) dušine namjere da sebe udalji od Boga, i prema tome ne indicira duhovnu težnju. Oni koji teže ka Bogu uistinu imaju dovoljno mogućnosti u duhovnom kraljevstvu, gdje duh sebe može dokazati i tako sazrijeti i dalje se razviti.

U drugu ruku, visoko razvijena duhovna bića koja još nisu ostvarila stupanj sinovstva Božjeg, mogu postati Božje dijete putem utjelovljenja na Zemlji u svrhu misije, što je uvijek povezano sa izuzetno teškim životnim uvjetima i potrebuje ranije ostvaren poseban stupanj zrelosti u onostranom. Učenje o re-inkarnaciji je učenje koje su izmislili ljudi koje kao takvo korespondira sa njihovim željama i prema tome je opet i iznova branjeno/zaštićeno pošto mnogi ljudi više nisu u stanju ispravno razumjeti istinu od gore i stoga ju mijenjaju da bi se uklopila u njihove želje. Jer njihova žudnja za ovim zemaljskim svijetom je i dalje prejaka i misao da će im biti dozvoljeno vratiti se na Zemlju je umirujuća i utješna. Ali ovo učenje je prepreka za duhovni razvoj ljudskog bića i prema tome će morati biti opet i iznova pobijano/opovrgavano od strane onih koji će širiti čistu istinu.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 9 Rujna 1943, br. 2875

***

RE-INKARNACIJA… SVJETLOSNA BIĆA – MISIJA

Ja nikad neću dopustiti da postanete žrtve greške ako želite (sa)znati istinu. I gdje vam nedostaje pravilno znanje, gdje imate pogrešnu ideju, Ja Osobno ću vas prosvjetliti, jer ne želim da razmišljate pogrešno. Iako vi na ovoj Zemlji živite kao ljudsko biće jedino kratko vrijeme, ono nije prekratko da vam omogući (ili ‘da vas osbosobi za’) ostvarivanje blaženstva. Za vrijeme vašeg života na Zemlji vi ste u stanju u potpunosti promijeniti vašu prirodu. Vi ste u stanju sasvim odbaciti vašu sebičnu ljubav, koja je u vama bila snažno razvijena na početku vašeg zemaljskog života, i promijeniti ju u nesebičnu ljubav prema drugim ljudima, i na taj način ostvariti stupanj zrelosti koji će vam omogućiti ulazak u svjetlosne sfere i time biti blaženo sretni…

Pa ipak stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu varira u značajnoj mjeri, ovisno o stupnju do kojeg je stanje duše prijemčivo za zrake svjetla koje na nju direktno utječu, koje imaju svoje ishodište u Meni i time zahtjevaju Moje prisustvo. Ono stoga predstavlja sjedinjenje sa Mnom, a to se jedino može dogoditi sa bićem koje je sebe oblikovalo u ljubav. Prema tome stupanj ljubavi također odlučuje stupanj sreće… Ljudsko biće je zasigurno u stanju postići ovaj stupanj ljubavi dok je još na Zemlji i otići sa nje kao Moje istinsko dijete. Onda će njegova sudbina biti beskrajno blaženstvo.

Ali njemu je također moguće ne ostvariti ovo savršenstvo a ipak oblikovati svoju dušu na Zemlji kroz djela ljubavi tako da postane prijemčiva za svjetlo. U tom slučaju će on proći svoj test zemaljskog života tako što je svoju volju okrenuo prema Meni, i dokazao ju kroz ljubavne napore. Kraljevstvo svjetla će sada prihvatiti njegovu dušu, koja će se naknadno biti u stanju dalje razvijati. Međutim, ona nikad neće biti u stanju doseći stupanj koji na Zemlji može dosegnuti čovjek koji ozbiljno stremi ka savršenstvu. Jer njegova duša će biti zahvaćena sa Mnom i Moje zračenje svjetla neće naići na otpor, pošto je duša postala kristalizirana kroz ljubav i na taj način ju je Moja ljubav u stanju u potpunosti prožeti.

I sada ćete razumjeti da je za ovaj stupanj blaženstva potreban preduvjet od samo jednog zemaljskog života, ili bi u tome bilo manje zasluge, time bi nagrada također morala biti reducirana. Vi ćete razumjeti da se sjedinjenje sa Mnom mora dogoditi dobrovoljno i uz najveći mogući napor već na Zemlji, i da je ovo blaženstvo Moj dar u zamjenu za apsolutnu privrženost Meni, koju ću Ja također nagraditi sa Mojom nepodijeljenom ljubavlju. I zato slijedi da bi to bio nepravedan čin s Moje strane da sam dao istu nagradu dušama koje nisu iskoristile njihov zemaljski život na isti način…

Svako ljudsko biće ima iste mogućnosti za ostvarivanje zrelosti/savršenstva. Sva pomoćna sredstva su mu na raspolaganju, on je u stanju zatražiti blagoslove, to jest, iskoristiti ikoliku količinu blagoslova, a sa pravilnim korištenjem volje je svako ljudsko biće u stanju ostvariti cilj postajanja savršenim, pošto se od njega zahtjeva jedino da sebe oblikuje u ljubav, a ljubav može biti prakticirana od strane svake osobe ako ona to želi… Ja uistinu od vas ljudi ne očekujem ništa neostvarivo, pošto vam je naposlijetku dostupna pomoć Isusa Krista, koja toliko snaži ispravnu volju da se ona može pretvoriti u djelo. Vi ljudi bi svi mogli postati blaženo sretni samo ako to želite… Posljedično tome, ispravna volja mora biti sukladno nagrađena; duša mora biti nagrađena različito u duhovnom kraljevstvu od duše koja je bila nemarna u svojoj samo-kontroli za vrijeme svog zemaljskog života, koja svoje nastojanje ka savršenstvu nije uzela ozbiljno. Takva duša će, razumljivo, postići različit stupanj svjetla, iako se može nazvati blaženom, pošto je sebe izdignula iz mraka, iz stanja potpunog neznanja, pošto će postati primatelj svjetla, iako u manjem stupnju…

Duša je u duhovnom kraljevstvu sposobna uzdizati se do sve većeg blaženstva, jer neprestana zračenja svjetla što ih prima će povećati njezin stupanj svjetla. Ovo objašnjava zašto bi re-inkarnacija na Zemlji u svrhu potpune zrelosti bila nepotrebna baš kao i besmislena, pošto se duši mora oduzeti prethodno pamćenje i jedino bi slobodna volja opet bila odlučujuća, koja bi isto tako mogla i podbaciti. U tom slučaju bi već ostvaren stupanj svjetla bio u opasnosti; dok će u duhovnom kraljevstvu duša sačuvati što je već ostvarila i sa time je u stanju najuspješnije raditi. Povratak svjetlosnog bića na Zemlju u svrhu misije je čin najviše ljubavi i milosti, jer svaka oslobođena duša nalazi kako je život u tijelu/mesu nepodnošljiv jednom kada ima/postigne makar i slabašno znanje.

Biće koje napusti Zemlju tako nesavršeno/nezrelo da će sebe pronaći u potpunom mraku, će zaista ostati blizu Zemlje, ali je ono obično ne-svjesno da je izgubilo fizički život. Ono ima ogromnu žudnju za zemaljskim stvarima, pa ipak vratiti takvo biće na Zemlju uistinu ne bi bilo niti mudro niti blagonaklono/brižno, jer njegova volja nikad ne bi težila prema višem razvoju, pošto pohlepa za materijom mora biti prevladana. To je puno teže na Zemlji nego u duhovnom kraljevstvu, gdje je biće u stanju prepoznati slabu osnovanost materije, a odvajanje od nje već predstavlja početak njezinog uspona. Biće sa slabašnim stupnjem svjesnosti je izuzetno sretno u svojem duhovnom stanju i nikad neće ponovno težiti za ograničenjem zemaljskog života.

Ali posjedovati slabašni stupanj svjesnosti znači posjedovati malu količinu znanja koje korespondira sa istinom, i već ova imovina čini biće jako sretnim, pošto je ono u stanju raditi sa svojim duhovnim bogatstvom… tako je ono potstaknuto ljubavlju dijeliti svoju imovinu sa dušama koje su u potrebi…

Svako djelo ljubavi međutim povećava upliv svjetla, ono povećava znanje i intenzivira/povećava blaženstvo. Takvo biće se nikad neće odreći svojeg slobodnog duhovnog stanja kako bi se vratilo na Zemlju pošto shvaća da je u stanju uzdići se u duhovnom kraljevstvu i da je njegov rad potreban…

Kada se, poredbeno, svjetlosno biće utjelovi na Zemlji, to je čin najviše ljubavi i milosti, za kojeg je već potreban visok stupanj ljubavi, jer uključuje pomaganje zavedenim ljudima koji žive u potpunom raku i kojima je potrebna izuzetna pomoć tako da ne propadnu u bezdan. Takvo utjelovljenje može rezultirati u sinovstvu Božjem… najvišem stupnju savršenstva koje, međutim, može biti postignuto jedino u zemaljskom životu; jer duša mora krenuti istom stazom u tijelu svakojako iskušavana od strane mračnih sila. Ona kao rezultat svoje ranije zrelosti ne uživa nikakve povlastice, jedino je potpuno propadanje u bezdan nemoguće jer je zaštićena od strane duhovno sa-zrelih/vršenih duša koje će joj zaista pomoći ali neće forsirati njezinu volju. Kao ljudsko biće ona se mora naprezati i boriti i nema prethodnog pamćenja. Mora živjeti život ljubavi kako bi onda služila svojim bližnjim ljudskim bićima kao vodič. Zemaljska sudbina ove duše će biti puno teža pa ipak ona će ostvariti svoj cilj, pošto je njezin zemaljski napredak bio motiviran sa ljubavlju, a ljubav je snaga koja sve pobjeđuje, koja sve ostvaruje. I pošto ona predstavlja spajanje sa Vječnom Ljubavlju Osobno ona će također uvijek imati Moju podršku.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 11 Listopada 1949, br. 4758

***

DOKTRINA O RE-INKARNACIJI… UČENJE KOJE OBMANJUJE… NEBESKA TIJELA

Nedajte se zavesti navodnim proturječjima, radije, dokučite razlog u činjenici da vaša sposobnost razumijevanja nije uvijek dostatna kako bi nešto ispravno razumjeli, i da proturječja (uopće) ne mora biti, već vi to samo pretpostavljate. Vama bi trebalo biti dovoljno (sa)znanje da vas Ja nikad neću naučavati pogrešno i da ću vam uvijek dati takvu informaciju koja će biti od dobrobiti za vašu dušu…

Doktrina o karmi vas ne ohrabruje poveća(va)ti vaše duhovno nastojanje. Ona će vas najvjerojatnije ohrabriti da u duhovnom smislu vaš život vodite mlitavo. Samo iz ovog razloga je od male dobrobiti za dušu, i Ja ne odobravam u potpunosti da vi ljudi računate na povratak na Zemlju i kao rezultat toga postanete nemarni u vašim nastojanjima/trudu. Iako Ja podržavam viši razvoj duše na svaki način, i gdjegod prepoznam pouzdanu mogućnost za napredak vaše duše voljan sam dati Svoje odobrenje, ali to uvijek mora biti bazirano na Mojem zakonskom vječnom redu a nikad poradi proizvoljno stvorene mogućnosti… Zato vam mora biti razumljivo da vas Ja neću obavijestiti o opetovanom/mnogokratnom procesu razvoja na ovoj Zemlji, koji pretpostavlja vaš totalni neuspjeh za vrijeme vašeg zemaljskog života, već da bi vas Ja želio zaštititi od ovog neuspjeha, i prema tome opomenuti, upozoriti i uputiti kako bi neuspjeh spriječio.

Bilo bi to pogrešno poučavanje ako bi vam ponudio očekivanje drugog puta za postizavanje vašeg cilja dok je pravi/ispravan put i dalje ispred vas, prema tome vi trebate, i možete, hodati ovim putem uz ispravno korištenje vaše volje. Ja vas jedino obavještavam o beskonačnom broju ranijih utjelovljenja pošto želim da postanete svjesni vaše velike odgovornosti za vrijeme kratkog ovozemaljskog životnog puta. Jedina namjera ovog znanja je povećati vaš trud, ali vi ne bi trebali izvlačiti pogrešne zaključke i zanemariti vaše nastojanje u nadi kako ćete ponoviti vaše utjelovljenje na ovoj Zemlji ako ne ostvarite svoj cilj. Moj duh će vas definitivno prosvjetliti, i ako Me vjerno pitate Ja ću vas obavijestiti posredstvom Mojih slugu do kojeg stupnja su takve misli ispravne.

Kada bi znali za beskrajno mnogo mogućnosti za postizavanje zrelosti/savršenstva na bezbrojnim nebeskim tijelima u svemiru, vi nikad ne bi došli do zaključka da će duša biti ponovno vraćena na Zemlju. Međutim, nezrela duša zaista mora proći kroz još puno utjelovljenja gdje je u mogućnosti sebe dokazati i tako učiniti daljnji napredak. Stoga je doktrina o re-inkarnaciji u stvari utemeljena na istini ali to ne znači da će duša biti ponovno rođena u tijelu na ovoj Zemlji. To prosto označava mnoge mogućnosti višeg razvoja na drugim tvorevinama, gdje se pred dušu, ili u tjelesnoj ili u duhovnoj formi, ponovno predstavlja zadatak, čije ispunjenje će osigurati njezin uspon. Radi se o izuzetku ako se duša ponovno vrati na ovu Zemlju da bi ispunila duhovnu misiju, to ne može biti generalizirano (= ne može se smatrati pravilom). Duše koje su umrle u stanju nezrelosti će također vjerovati/misliti za sebe kako žive na Zemlji. Područja koja okupiraju čine da vjeruju kako su bili prebačeni na izuzetno pusta, ogoljela prostranstva zemlje, ali oni su u stvari na drugoj planeti koja odgovara njihovoj duševnoj zrelosti i koja je nastanjena najprimitivnijim tvorevinama, što rezultira u siromašnom, depresivnom boravku za duše… Ovo pruža mogućnost za pročišćavanje ljudi sa vrlo materijalističkim umovima, koji trebaju prevladati njihovu žudnju kako bi bili postavljeni na drugo stvaralačko djelo u svrhu daljnjeg uspona, u ovisnosti o njihovoj volji.

Vi i dalje previše volite ovu Zemlju i prema tome povezujete riječ ‘re-inkarnacija’ jedino sa ovom zemljom kao prebivalištem za re-inkarniranu dušu. Ali trebate uzeti u obzir nevjerojatno široko stvaralačko djelo Moje ljubavi, koje se pojavilo jedino zbog bezbrojnih duhovnih bića koja moraju krenuti putem usavršavanja, i koja će ovim putem krenuti u ovom ili onom obliku… u tjelesnim tvorevinama, sve dok duša još nije produhovljena i prijemčiva za svjetlo, i u duhovnim tvorevinama, gdje se duhovna duša može također neprestano uzdizati, gdje se uvijek sve više pročišćava i sebe čini receptivnom za Moje zračenje.

Zamislite vječnost, pogledajte zvjezdano nebo čije bezbrojne zvijezde su tvorevine Moje volje ljubavi, određene prihvatiti duše u potrebi za razvojem… i shvatit ćete da ova Zemlja nije jedini nositelj bića koja se trebaju uzdići i da duše koje su podbacile zaista nije potrebno ponovno vratiti na Zemlju, iako je to jedino mjesto za postizavanje sinovstva Božjeg, ali ne može biti proizvoljno i opetovano odabrano kao mjesto sazrijevanja/usavršavanja.

I tako će doktrina o učestaloj re-inkarnaciji na ovoj Zemlji morati biti proglašena za obmanjujuće učenje, kojem se treba suprotstaviti kao štetnom za duše, jer slabi ljudsku volju i stavlja u opasnost iskrenu promjenu bića zbog očekivanja kako će u ponovljenom životu biti sposobno nadoknaditi za bilo koje zanemarivanje sve do (postizavanja) konačnog savršenstva.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 17 Ožujka 1949, br. 4590 

***

DOKTRINA O RE-INKARNACIJI… (TANTRIČKA PORUKA)

Što god želite znati, pitajte Me, i Ja ću odgovoriti na vaša pitanja čim Mi ih postavite… Od najvećeg je značaja za sve ljude da teže k postizavanju pune zrelosti dušâ za vrijeme njihovog zemaljskog života i da čvrsto vjeruju kako će jednog dana morati položiti račun pravednom Bogu za to kako su iskoristili svoj zemaljski život. Ovo vjerovanje hrabri ljude da budu duhovno vrlo aktivni. Stoga je razumljivo da će vjerovanje u učestale mogućnosti višeg razvoja putem ponovljenih utjelovljenja na Zemlji učiniti ljudsko biće indiferentnim prema njegovom psihološkom zadatku. Ovo vjerovanje je opasno, pošto u stvarnosti/učinkovito smanjuje trud/nastojanje ka najvišoj mogućoj zrelosti duše dok, istovremeno, stavlja u sumnju Moju pravednost. Kako Ja mogu pozvati ovu ili onu osobu na odgovornost, osim ako dopustim svakom ljudskom biću da se ponovno utjelovi (tj. re-inkarnira) na Zemlji? Kako bi ljudi, koji sebe transformiraju u ljubav u skladu sa Mojom voljom za vrijeme njihovog zemaljskog života trebali biti nagrađeni ako Ja dajem drugima, koji su u tome podbacili (= pretrpjeli neuspjeh), priliku sebe ponovno utjeloviti jednom ili nekoliko puta u svrhu ostvarivanja višeg razvoja? U tom slučaju, svaka osoba bi eventualno ostvarila isti stupanj savršenstva…

Stupanj svjetla određuje stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu. Stoga, svjetlosna snaga, koju je čovjek postigao na Zemlji u slobodnoj volji, određuje sferu aktivnosti koja mu je dodijeljena u duhovnom kraljevstvu, gdje on može konzistentno rasti u mudrosti i snazi, i također u sreći. Zauzvrat, njegova se aktivnost sastoji od transmitiranja svjetla i snage bićima koja su u mraku i bez svjetla, kojima je nužna pomoć na Zemlji isto kao i u duhovnom kraljevstvu. Ova aktivnost je užasno ugodna, tako da ju ne možete usporediti ni sa jednom aktivnošću na Zemlji. Iz toga slijedi, da svako biće koje je sposobno podjeljivati svjetlo i snagu dušama u nevolji/potrebi želi biti u potpunosti aktivno, pošto na taj način sebe čini izuzetno sretnim, s obzirom na to da prima snagu od Mene i tako je u stvarnosti relejna stanica za Moje zračenje snage. Svako biće pokušava provesti ovaj proces-što-pobuđuje-radost čim ima pa makar i iskricu znanja, čime se više ne kreće u najdubljem duhovnom mraku. Onda, ono više nikad neće dobrovoljno promijeniti svoje prebivalište u duhovnom kraljevstvu za ono na Zemlji, više nikad neće žudjeti za fizičkim tijelom, pošto su mogućnosti uzlaska u duhovnom kraljevstvu jednako tako dostupne kada se volja ljubavi probudila u takvima već sa treptajem znanja.

Duša sebe zasigurno može utjeloviti ako za to ima volju i ako je razlog njezina utjelovljenja plemenit motiv… poput želje da pomogne svojim bližnjim ljudskim bićima, ili da okaje/iskupi znatnu krivnju koja duši onemogućava ostvarenje višeg stupnja zrelosti. Onda re-inkarnacija nije uslijed Moje volje već je volja same duše odlučujući činbenik. Međutim, pošto svaka duša zna da će joj prošlo pamćenje biti oduzeto, takvo utjelovljenje je za dušu od najveće opasnosti pošto ona isto tako može pretrpjeti neuspjeh (= podbaciti na ispunjavanju zadatka zbog kojeg se utjelovila na Zemlji) u slobodnoj volji. Ona mora hodati razvojnim putem poput svakog drugog ljudskog bića i njezini tjelesni instinkti će biti posebice snažni kada je suočena sa istom kušnjom koja je na prvom mjestu uzrokovala njezinu krivnju/grijeh. Ako duša ovo usporedi sa svojom aktivnošću u duhovnom kraljevstvu, koja polako ali sigurno također rezultira u stupnju zrelosti/savršenstva, dok je duhovna dobrobit ponovljenog utjelovljenja dvojbena, ona puno radije bira svoju sudbinu u duhovnom kraljevstvu. Pri svemu tom, ona ostaje u kontaktu sa Zemljom ukoliko se brine o sudbini duša na Zemlji, uvijek pomažući tamo gdje je podbacila, ali pretpostavka da je ista duša sebe ponovno utjelovila na Zemlji kao ljudsko biće, je pogrešna.

Uvijek se mora tvrditi kako će ljudima na Zemlji biti ponuđena svaka mogućnost napretka, da je upliv milosti neograničen. Zahvaljujući (Kristovom) djelu Spasenja, čovjekova volja može primiti dovoljno snage da neuspjeh učini nemogućim, i stoga ostvarivanje visokog svjetlosnog stupnja u potpunosti ovisi o njemu. Takve povlastice se ne mogu namjerno odbaciti kako bi ih se onda ponovno zahtjevalo. Ljudsko biće ima slobodnu volju. Jednog dana će morati položiti račun u svezi toga kako ju je koristilo i prihvatiti posljedice, koje se sastoje u različitoj sudbini u onostranom, koju ono onda ne može jednostavno zaobići sa ponovnim utjelovljenjem. Uspjeh ovog (= ponovnog utjelovljenja) je zatim doveden u pitanje uslijed činjenice da će mu njegovo prošlo pamćenje biti oduzeto. Istinabog, njegova volja vrši izbor, stoga će on biti utjelovljen ako to želi, ali ova volja je rijetka (= u smislu, ‘duše se na to jako rijetko odlučuju’)i prema tome čovjek ne može govoriti o učestalim utjelovljenjima. Pored toga, ova doktrina je opasnost za ljude, utoliko što oni ne uzimaju njihov zemaljski život dovoljno ozbiljno s obzirom na ponavljanje koje se, međutim, ne događa. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 6 Veljače 1949,  br. 4559,

***

OPSJEDNUTOST NIJE ISTO ŠTO I RE-INKARNACIJA MRAČNE DUŠE

Vi ne bi trebali gledati na slučaj opsjednutosti kao na (ili ‘ubrajati opsjednutost zlim duhom u’) re-inkarnaciju duše, kao na povratak iz onostranog kraljevstva u svrhu ponovljenog ljudskog života na Zemlji. Nezreli duhovi, to jest, duše koje su već živjele u tijelu i umrle u vrlo dubokom mraku, i dalje ostaju u blizini Zemlje… Kraljevstvo svjetla je za njih zatvoreno, i stoga oni bijesne u carstvu najnižih duhova, koje se nalazi gdjegod se ti duhovi sakupljaju. Oni su nesposobni sebe odvojiti od njihovih mjesta aktivnosti na Zemlji i vrše utjecaj na ljude na svaki mogući način ali pretežno tako što pokušavaju prenijeti njihove misli, njihove zle/opake instinkte i strasti na ljude čiji karakter naliči njihovoj vlastitoj prirodi. A ovi lako padaju pod utjecaj i voljno izvršavaju njihove želje tako što sprovode ono što ih ti duhovi nagone učiniti… Ovaj utjecaj se može često primjetiti ako ljudi sebe svjesno ne oslobode i bore se protiv svojih instinkata zazivajući/moleći Me za pomoć… Ali ako su (ti ljudi) nevjernici/ateisti oni su lak ‘posao’ za ove duhovne sile… I one će konzistentno više bijesniti i ljude prisiljavati na Bogu-protivna djelovanja… što će posebice postati primjetno u posljednjim danima… 

Ovo su međutim uvijek jedino mentalni utjecaji; nisu slučajevi opsjednutosti… Ipak, ovi će se, također, prilično otvoreno manifestirati tijekom posljednjeg vremena (= posljednjih dana pred Gospodinov Drugi Dolazak i veliki Sud nad cijelom Zemljom)… na taj način će ljudi postati potpuno kontrolirani (ili ‘u potpunosti će popasti pod njihovu vlast’) i vršit će takva zlonamjerna djela i svakojake kriminalne aktivnosti da će to u potpunosti zbuniti njihove bližnje… Ovi ljudi nisu u stanju proizvesti nužnu unutarnju snagu potrebnu za otpor, njihova volja je sasvim oslabljena, i onda će zli duhovi uspjeti potpuno opsjedanuti tijelo i bijesnit će u njemu, prebacujući na njega sve (svoje) zle kvalitete vršeći djela koja su činili u njihovom vlastitom ljudskom životu. Oni uspijevaju odgurnuti čovjekovu dušu u stranu i nameću svoju vlastitu volju… Zli duh uzima u nezakonito vlasništvo ljudsko tijelo ali on isto tako uvijek može opet biti izbačen, ako se sama duša ili netko blizak njoj sposoban u potpunosti predati Meni i moliti za Moju pomoć… Onda Ja mogu i hoću zapovijediti demonu da napusti tjelesnu kućicu… Ipak ljudska nevjera i bezobzirnost često spriječavaju Moju intervenciju, i Ja također dozvoljavam takva opsjedanja u svrhu pročišćavanja napadnute/afektirane duše isto kao i njezinog okruženja, baš kao što je moguće da će zli duh, jednom kada je završio bijesniti, doživjeti promjenu srca kada shvati uništavajuće posljedice svoje pakosne volje.

Jer ponekad će ljudsko biće biti pozvano na red zbog svojih zlih akcija i mora krenuti dugim putem patnje, ne dajući demonu daljnju mogućnost da ga draži/huška na akcije koje bi sam počinio da je i dalje živio na Zemlji kao ljudsko biće… Onda će on sam od sebe napustiti tijelo i stvarna duša će onda rado prihvatiti svoje stanje patnje čak i da je potpuno nevina, ipak ona će podnašati svoju kaznu poradi svojeg pročišćavanja i može na taj način sazrijeti brže nego da je živjela mlak život bez ikakve određene krivice. Vi uvijek trebate razumjeti razliku, da slučajevi opsjednutosti nisu (isto što i) re-inkarnacija mračnih duša… Vi bi trebali znati da pakao oslobađa sve u posljednjim danima i da princ tame draži/huška svoje sljedbenike na izuzetnu aktivnost… Vi bi trebali znati da čak i ti zli duhovi sebe još mogu spasiti od sudbine ponovnog prognanstva ako to žele, jer dan obračuna će uskoro doći, i svako biće će morati položiti račun za to kako je iskoristilo vrijeme koje mu je bilo dodijeljeno za njegovo oslobađanje od kontrole Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotone).   AMEN                                   

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 4 Listopada 1962, br. 8291

***

U SVEZI DOKTRINE O RE-INKARNACIJI

Ja vam Se(be) mogu otkriti/objaviti kroz glas duha ako vi iskreno želite biti podučeni s Moje strane. Ja jedino želim da živite u istini, da vaše razmišljanje ne krene u pogrešnom pravcu, da tako ne padnete pod utjecaj obmanjujućih učenja od strane onog (= Sotone) koji želi potkopati istinu, jer ona vas prosvjetljuje tako što osvjetljava njega i njegovu aktivnost. Prihvatite, prema tome, što vam govorim kroz Moj duh; trebalo bi vam biti razumljivo da će Moj protivnik učiniti sve moguće da bi vas zadržao u duhovnom mraku u kojem nad vama ima apsolutnu kontrolu, jer čim upoznate istinu vi ste za njega izgubljeni… Stoga će on uvijek pogrešno navoditi vaše misli… i svaka pogrešna misao će rezultirati u tisuće drugih, i ovako se on pobrinuti da vam znanje o svrsi i značenju vašeg ljudskog života bude uskraćeno, da formirate sasvim pogrešnu ideju o vašem zemaljskom zadatku, i on će vas pokušati držati nezainteresiranima prema svakom duhovnom nastojanju… On pokušava podržati vašu ljubav prema svijetu i stoga će vam također uvijek predstaviti ponavljanje zemaljskog života kao nešto poželjno i čak osigurati dokaz za to, jer to će oslabiti vašu težnju ka savršenstvu čim vi povjerujete da će vam biti dozvoljeno opet i iznova vratiti se na Zemlju ako još niste dosegnuli savršenstvo.

Ovaj koncept je najomiljenija metoda Mojeg neprijatelja i razlog je tolike popularnosti doktrine o re-inkarnaciji, i teško ju je odbaciti pošto Moj neprijatelj djeluje jako vješto kako bi potkrijepio vjerodostojnost ovog učenja. Ipak nitko ne mora podleći njegovoj lukavštini, jer čim on ozbiljno želi znati istinu i okrene se ka Meni prepoznat će glupavost onog što mu je predstavljeno i također će jasno osjetiti istinu u svom srcu, osjetit će ljutnju prema onome što je proizašlo iz Mojeg neprijatelja, jer njegova iskrena želja za istinom će mu također garantirati da će ju i primiti… Mnogi ljudi u ovoj stvari popuštaju njegovom utjecaju, jer sami ljudi se žele vratiti na Zemlju pošto je njihova ljubav prema svijetu i dalje prejaka a ideja da mogu ponoviti svoj zemaljski život im je utješna… Ipak opet i iznova vam je rečeno da ste vi, koji vjerujete u re-inkarnaciju, bili obmanuti… iako postoje odvojeni slučajevi koji imaju svoje posebne razloge ali koji ne smiju biti generalizirani. Jer Moj vječni plan Spasenja uistinu utjelovljuje sve mogućnosti koje garantiraju vašu potpunu zrelost tijekom jednog zemaljskog života… jer vi sami možete prevladati svaku slabost, pošto sam Ja umro za vas na križu da bi stekao snagu volje umjesto vas i vi Me uvijek možete zaz(i)vati u Isusu, Iskupitelju od grijeha i smrti, i onda ćete također biti sposobni postići stupanj na Zemlji koji će vam osigurati ulaz u kraljevstvo svjetla… gdje se možete uzdizati do bez-krajnih visina pošto za vas tamo više neće biti ograničenja…

Međutim, ako ne iskoristite vaš zemaljski život i uđete u kraljevstvo onostranog neiskupljeni, onda niti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji za vas ne bi bilo od koristi, jer zadržat ćete vašu slobodnu volju ali će vam vaše prethodno pamćenje biti oduzeto, i onda ćete biti u puno većoj opasnosti od daljeg pro-padanja (= silaska u bezdan), što s Moje strane nikad neće biti potpomognuto već spriječeno. A ako već na Zemlji možete postati prosvjetljeni tako što ćete biti obaviješteni o vašem prošlom odmetništvu od Mene (= radi se o odmetništvu Lucifera i njegovih sljedbenika, a ne o Adamovom padu!) i Mojem planu povratka, onda također možete jasno vidjeti put kojeg morate preći kako bi sebe usavršili, i onda ćete također shvatiti da su doktrine koje vam obećavaju ponovljeni zemaljski život obmanjujuća učenja, jer ona proturječe Mojem vječnom planu Spasenja, koji je s Moje strane bio ustanovljen u najvećoj mudrosti i ljubavi kako bi omogućio vaše oslobađanje od forme koje, međutim, zahtjeva vašu slobodnu volju. A da bi vaša volja donijela ispravnu odluku Ja Osobno ću vam opet i iznova pružiti/saopćiti istinu ako pitate za nju, ako želite živjeti u istini. Ipak trebali bi također razumjeti da će Moj protivnik iskoristiti svu moć/silu koju mu pružite… da će vam ponuditi pogrešna učenja sve dok ne odbacite njegovu aktivnost posredstvom iskrene žudnje za istinom… Pa ipak on nikad neće biti u stanju nametnuti/podvaliti svoju grešku gdje se od Mene, kao Vječne Istine, traži zaštita protiv greške… jer onda će on biti u potpunosti nedjelotvoran, pošto će ga svjetlo koje zrači direktno iz Mene raskrinkati i on će prema tome uvijek pobjeći od ovog svjetla. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 17 Svibnja 1962, br. 8180

***

RE-INKARNACIJA

Vi svi bi trebali znati da ne možete promišljeno/namjerno ponoviti vaš zemaljski napredak kao ljudsko biće, vi morate iskoristiti ovu jedinstvenu mogućnost ako jednog dana ne želite biti mučeni gorkim kajanjem pošto ste ušli u duhovno kraljevstvo u nezrelom stanju. Pretpostavka da možete ponoviti zemaljski život onoliko često koliko vam se sviđa dok niste postigli stupanj savršenstva vam dozvoljava/pušta vas da mlako težite ka savršenstvu. Kao rezultat toga, ovo učenje (= o re-inkarnaciji) je štetno za spasenje vaše duše, ono je opasnost, jer zahvaljujući ovom učenju mnogi ljudi zanemaruju poboljšati/oplemeniti njihovu dušu u nadi kako će svoj neuspjeh nadoknaditi u drugom životu. Ali ovo učenje je obmanjujuće…

Vaše utjelovljenje kao ljudsko biće je dar milosti kojeg bi trebali u potpunosti iskoristiti, jer vaš proces razvoja je završen/završava jednom kada ste ušli u onostrano kraljevstvo, i svaki daljnji napredak ovisi o vašem stavu u duhovnom kraljevstvu, što može varirati u značajnoj mjeri… Sa dobrom voljom, aktivnom pomoći svjetlosnih bića i djelotvornim posredovanjem od strane ljudi vi možete i dalje napredovati u onostranom i postići blaženstvo, ali morat ćete upotrijebiti puno više snage nego na Zemlji… međutim, vi se također možete spustiti (= pro-pasti) ako ste potpuno tvrdoglavi i zlo-voljna srca.

U ovom stanju bi bio zaista nebožanski čin dozvoliti vam drugo utjelovljenje na Zemlji što vam nikad ne bi osiguralo vaš duhovni napredak, jer slobodna volja je uvijek odlučujuća, i zato što slobodnom voljom vi gubite vaše prošlo pamćenje. Ali sa dobrom voljom vi također možete postići ovu zrelost u duhovnom kraljevstvu, što će vam osigurati prijenos svjetla i time stupanj sreće, koji se neprestano može povećavati… I onda vi više nećete imati želju za životom u tijelu/mesu (n)i(ti) iskusiti drugu inkarnaciju na Zemlji…

Ona se može dogoditi u pojedinačnim slučajevima iz vrlo posebnih razloga, ali oni nikad ne bi trebali biti smatrani za pravilo i korišteni kao opravdanje za doktrinu o re-inkarnaciji. Jer ne radi se o tome da ljudi nisu mogli ostvariti određeni stupanj savršenstva/zrelosti… pošto je Isus Krist umro na križu tako da ljudsko biće može steći potpunu slobodu od forme tijekom jednog života na Zemlji kao ljudsko biće. Radi se samo o tome da je volja ljudskog bića podbacila i prema tome čovjek također treba prihvatiti posljedice… bijedno stanje u duhovnom kraljevstvu, koje on ne može niti zaustaviti niti promijeniti kako mu se sviđa. Pored toga, u skladu sa Božjom voljom sve se uspinje, jedino volja ljudskog bića može biti regresivno usmjerena… I time bi proturječilo Božjem planu Božanskog reda ako bi biće Njegovom voljom bilo postavljeno u raniju formu koju ono nije ispravno iskoristilo. Ovo (= govori o ‘mlakom’ životu na ovoj Zemlji, tj. ‘opuštenom’ životu koji je posljedica obmane da se ‘sve može nadoknaditi’ u slijedećem ‘utjelovljenju’) je zloupotreba milosnog dara za koju ljudsko biće mora položiti račun i prihvatiti posljedice.  

Re-inkarnacija se zasigurno može dogoditi u posebnim slučajevima, kada se svjetlosne duše utjelovljuju na Zemlji u svrhu vršenja korisnih službi, koje izražavaju njihovu ogromnu ljubav prema čovječanstvu koje trpi/pati tako što prihvaćaju drugi život na Zemlji kao ljudsko biće sa ciljem pomaganja ljudima u duhovnoj nevolji. Iz tog razloga se zaista može vjerovati da ima ljudi na ovoj Zemlji koji su se spustili od gore, ali oni sami to ne znaju, i iako njihovi bližnji mogu sumnjati oni to ne mogu zasigurno tvrditi. Ali daleko manje vjerojatne su pretpostavke da su se ljudi bez ikakve primjetne duhovne misije već nekoliko puta utjelovili na Zemlji…

Učenje o re-inkarnaciji je opasno za ljude pošto su pojedinačni slučajevi bili generalizirani, i ljudska odgovornost za vrijeme kratkog vremena njegovog zemaljskog života će biti ignorirana i oslobađa put za nemar/aljkavost u nekog tko vjeruje kako će uvijek biti u stanju nadoknaditi ono što je zanemario učiniti… Realizacija u duhovnom kraljevstvu će jednog dana za njega biti težak teret, pošto ni jedno ljudsko biće nikad neće biti u stanju nadoknaditi svoje zanemarivanje za vrijeme zemaljskog života uslijed njegove vlastite krivnje. On tamo zasigurno još može postići stupanj svjetla i povećavati ga neprestano, ali on nikad neće biti u stanju postići stupanj sinovstva Božjeg (= što je najviši mogući stupanj savršenstva kojeg jedno stvoreno biće može ostvariti!), što može biti ostvareno jedino na Zemlji…  Kao dodatak tome, on također jako riskira da pro-padne još dublje u duhovnom kraljevstvu ako ne iskoristi priliku i teži se uzdići uz pomoć svjetlosnih bića.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 20 Ožujka 1959, br. 7312

***

RASNA PITANJA… DOKTRINA O RE-INKARNACIJI

Na ova pitanja nije lako odgovoriti pošto vi ljudi na stvari gledate sa stajališta kako je duhovno sazrijeti/usavršiti se moguće jedino na ovoj Zemlji. Opetovano vam je rečeno kako je ovaj zemaljski život (ili ‘ova Zemlja’) jedini put za postizavanje sinovstva Božjeg… da ste ga prema tome sposobni ostvariti sa dobrom voljom… Ipak jedino nekolicina ljudi će ga biti u stanju ostvariti (ili ‘pa ipak to je moguće samo nekolicini’), posebno za vrijeme posljednjih dana kada se ljubav u potpunosti ohladila. Vi međutim ne uzimate u obzir da se razvoj nastavlja u onostranom kraljevstvu, da Ja imam ‘mnoge škole’ (Ivan 14:2) u kojima…. opet sa dobrom voljom… duša može nastaviti što je zanemarila učiniti na Zemlji, iako se cilj ostvarivanja sinovstva Božjeg više ne može postići… i gdje biće također može ponovno sići u bezdan i onda će mu Moja milostiva ljubav, zatražena putem vaših posredničkih molitvi, priskočiti u pomoć. Vi uvijek trebate razmišljati u granicama/okvirima/terminima ‘beskrajnog vremena’ (ili ‘beskrajno dugih vremenskih perioda’) kada vjerujete da se iskupljenje kroz Isusa Krista nije moglo dogoditi… Jer tisuću godina su za Mene (ili ‘preda Mnom’) kao jedan dan (Psalam 90:4; 2 Petrova 3:8)… i ako sada postavite pitanje da li mogućnost nadoknade postoji također za one koji su, uslijed Moje volje, bili utjelovljeni kao crnci, Ja ću vas zapitati:  

Kako znate da bijelac ili bijelkinja možda nisu zloupotrijebili svoje utjelovljenje sa bezbožnim djelima? Od kakve je njima koristi ako njihovo znanje nadmašno ako oni cijeli svoj život provedu potpuno bez vjere i ljubavi, dok crnac može biti izuzetno ljubazne prirode i tako biti daleko iznad ostalih? Nevjera je najveće zlo koje može prionuti uz čovjeka, jer on je onda i dalje teško okovan za ono što ga povlači na-dolje. I takvi ljudi niti ne mogu biti spašeni u jednom zemaljskom periodu; no oni se niti ne vraćaju na ovu Zemlju kao ljudi, već su prognani u materiju, baš kao i duše u onostranom koje su potonule u bezdan i gdje djelo iskupljenja nije bilo uspješno. U tom slučaju jedan period spasenja neće dostajati… baš kao što takozvane ‘poludivlje’ rase ljudi doživljavaju njihovo prvo utjelovljenje na ovoj Zemlji koje će isto tako… ako ne teže ka daljem razvoju u onostranom … također potonuti i biti ponovno prognani. Ovo prognanstvo će se prema tome uvijek dogoditi prilikom dezintegracije Zemlje u svrhu ponovnog uspostavljanja Božanskog Reda… Međutim, to nije re-inkarnacija kako ju vi ljudi zamišljate, da vi možete proizvoljno žudjeti za njom i da će vam se onda želja ispuniti… Vaš razmišljanje je toliko ograničeno i u svezi Vremena kao i u svezi Mjesta gdje ste premješteni/postavljeni …

Vi ne razmišljate koristeći koncepte beskrajnog vremena, što za vas ljude ima tako ozbiljne posljedice… A prilikom transformacije Zemlje vi se suočavate baš sa jednim takvim konceptom vječnosti/beskrajnog vremena … Onda će sva ljudska bića morati ispočetka započeti proces razvoja, ali ne na način kako bi vi to željeli, sa još jednim povratkom na Zemlju u svrhu dovršenja vašeg usavršavanja. Moguće je postati savršen na ovoj Zemlji ali to zahtjeva svu vašu volju i potpunu predanost… Razlog zašto se k ovome više ne teži pruža/daje samo čovječanstvo, koje je bezosjećajno i potpuno bez vjere. Ipak, gdjegod se Isus Krist još iskreno zaziva u duhu i istini… gdje je On i dalje prepoznat i priznat kao Iskupitelj, tamo je također ljubav, a ova također garantira da će ljudsko biće ‘postati savršeno kao što je njegov Otac na nebu savršen’ (Matej 5:48). Kada još nezrela duša napusti Zemlju pridružit će joj se bezbrojni pomagači u onostranom i sigurno je voditi ka visini (ili ‘u onostranom joj je pri ruci mnogo pomagača koji joj pomažu i vode ju nagore’)… Ako je, međutim, ona ne-voljna (ili ‘ako nema dobru volju’) onda će silaziti/potonuti ali čak i onda još može pronaći iskupljenje… Ali ako svi napori od strane svijetlosnog svijeta zakažu onda će ona na kraju biti ponovno prognana…

Stoga ako znate da stupanj ljubavi određuje stupanj spoznaje koji duša ima prilikom napuštanja ovog svijeta, onda ćete također razumjeti da će svi duhovni pravci koji nastoje razviti ljubav također rezultirati u prepoznavanju Isusa Krista prije ili nakon njezine smrti. I opet će oni koji Ga prepoznaju pronaći Spasenje… Stoga se njima ne bi bilo nužno ponovno utjeloviti na Zemlji kako bi pronašli vjeru u Njega (ili ‘ponovno vratiti na Zemlju kako bi Ga pronašli’).

Ali jedna stvar treba biti uzeta u obzir (ili ‘o jednoj stvari treba promisliti’), a to je da ovi duhovni pravci (= škole mišljenja) već imaju (ili ‘imaju prethodno’) znanje o Božanskom Iskupitelju i da je na njima da li će Mi se obratiti za pomoć kako bi im dao ispravna objašnjenja … Jer ovaj Moj zahtjev je opravdan/valjan da se Mene Osobno traži za razjašnjenje problema koje jedino Ja mogu stvarno razjasniti, tako da Ja poučavam one koji imaju iskrenu želju saznati istinu. I ako oni ovo ne zanemare učiniti, oni će također biti kandidati za sinovstvo Božje, jer oni će… gdjegod je to moguće… također širiti svoje znanje. Prema tome, nije se nužno (ili ‘nema se potrebe’) re-inkarnirati. U drugu ruku, ponovno utjelovljenje na ovoj Zemlji je potraživano od strane Svijeta Svjetla u svrhu misije koju jedino svjetlosno biće može ispuniti. Ovo također može voditi do Božjeg sinovstva, ali samo biće o tome nema znanja, jedino svjesnost/svijest zbog misije koja mu je bila povjerena.   AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 22 Kolovoza 1964, br. 8844 

***

OBJAŠNJENJE U SVEZI RE-INKARNACIJE… ISUS I SPASENJE

Potpuno je pogrešno/nesmotreno pretpostaviti (= u smislu, ‘takvo razmišljanje čovjeka zavodi u stranu/neistinu’)  povratak na Zemlju u svrhu nadoknade/okajanja/iskupljenja za krivnju grijeha, iako Božji zakon Božanske pravde zahtjeva kompenzaciju za svu krivnju… Pa ipak, preda Mnom je zaista otvoreno mnogo mogućnosti, tako da će jednog dana sva krivnja zasigurno biti iskupljena i ljudsko biće može biti opet primljeno u kraljevstvo svjetla i blaženstva, koje je za njega zatvoreno dok je u stanju krivnje/grijeha. Onostrano kraljevstvo, u kojeg duša ulazi nakon smrti svoga tijela, korespondira njezinom stanju zrelosti, otud ona može boraviti ili u potpunom mraku ili na najblistavijem svjetlu i kao rezultat toga njezina će sudbina biti ili agonija ili slava.

A obadvoje, i mučenja kao i divote su neopisivi i nemoguće ih je objasniti vama ljudima, i time patnje… stoga sudbina neiskupljenih, grešnih duša, može biti užasna i duša posljedično često nezamislivo pati za svoju krivnju/grijehe ili poradi svoje krivnje, čime sa svojim patnjama ona također ispravlja/nadoknađuje puno od svoje krivnje. I njezino patničko stanje može trajati beskonačno dugo vrijeme ako je nepopravljiva, ako odbija prihvatiti savjet duhovnih vodiča koji joj žele pomoći da se izvuče iz svoje bijede. Jer ona ne može ući u kraljevstvo svjetla sve dok nije iskupila/okajala svoju krivnju… onoliko koliko se to tiče grijeha koje je počinila na Zemlji…

Ali pošto je prvotni grijeh odmetništva od Boga (= ovdje se misli na grijeh kojeg su počinili Lucifer i njegovi anđeli-sljedbenici, a ne na grijeh Adama i Eve koji je u stvari označio ‘drugi pad’!) puno veći i ovu krivnju/grijeh samo biće nikad ne može iskupiti, ljudsko biće na Zemlji ili njegova duša u onostranom neopozivo mora pronaći Isusa Krista, jer On jedini ju je u stanju osloboditi od ove krivnje zbog čega je umro na križu… Bez Isusa Krista duša nikad neće biti slobodna od svoje krivnje (ili ‘oslobođena od svog grijeha’), čak i ako vjekovima skapava u mraku onostranog… Prema tome ona mora zazvati Isusa za milost, za oproštenje od svoje krivnje/grijeha, i opet i iznova će ju njezini duhovni pomagači pokušati uvjeriti da (po)traži spasenje u Njemu, Koji je žrtvovao Svoj život za ovu krivnju/grijeh.

I ako Mu se duša preda, onda će njezin prvotni grijeh baš kao i krivnja grijeha počinjenog na Zemlji biti iskupljeni… Onda će ona biti oslobođena od sve krivnje i poradi krvi Isusove će biti prihvaćena u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Ako je, međutim, duša tako tvrdoglava da se neće okrenuti ka Njemu usprkos svih pokušaja/sveg truda svjetlosnih bića da pomognu, onda će propasti sve niže, njezine patnje će biti neizmjerljive, i ako se još uvijek ne uspije uzdići iz pakla… što je čak i tada moguće uz pomoć svjetlosnih bića… ona će morati ponovno krenuti putem kroz djela stvaranja kako bi prije ili kasnije ipak dosegnula svoj cilj… Pa ipak ovaj povratak na Zemlju nije reinkarnacija duše kako vi ljudi to pretpostavljate, a također je sve drugo samo ne poželjan, jer to je još jednom jedno beskonačno dugo stanje agonije za dušu, koja je rastavljena na najsitnije čestice, dok ponovno ne dosegne fazu ljudskog bića…

Vama ljudima treba biti stalno ponavljano da nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha bez Isusa Krista. Iz tog razloga je Isusovo djelo Spasenja tako značajno, pošto je jedino On vrata u kraljevstvo svjetla (Ivan 10:1, 7-9)… Jer čak ako i vaša užasna patnja u onostranom okaje/ispravi krivnju grijeha kojeg ste počinili na Zemlji… vi ćete ipak biti nesposobni ući u kraljevstvo svjetla bez iskupljenja od vašeg prvotnog grijeha pomoću Isusa Krista… i slično tome, čak ni ponovljeni život na Zemlji za vas ne bi bio od nikakve koristi, pošto bi vi nadodali novu krivnju/grijeh i najprije morate pronaći Isusa, Kojeg također možete pronaći u onostranom… tako se vi ne morate ponovno vratiti na Zemlju…

Opet i iznova vam Ja skrećem pažnju na ovo zavodeće/pogrešno/neistinito učenje (= misli se na doktrinu o re-inkarnaciji kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu!), pošto na taj način također umanjujete vrijednost (Kristovog) djela Spasenja, jer putem ovog zavodećeg/pogrešnog/neistinitog učenja pokušavate uvjeriti vaše bližnje kako ste sami sposobni otkloniti vaš grijeh, i time mimoilazite Isusa, ali bez Kojeg nikad nećete biti oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha, koji ne može biti iskupljen čak kroz najveću agoniju na Zemlji ili u onostranom. Dozvolite sebi biti uvjereni o važnosti uzimanja puta ka križu, i ne zavaravajte se sa lažnim nadama putem kojih ćete jedino produžiti vaše neiskupljeno stanje i skapavati jedno beskonačno dugo vrijeme u mraku, jer jedino On je svjetlo Koje se spustilo na Zemlju, Koji vam je donio spasenje od grijeha i smrti, samo kada bi Mu vi dobrovoljno apelirali za oproštenje od vašeg grijeha, samo ako se vi ne bi oslanjali na to kako ćete biti sposobni nositi se sa vašim grijehom u daljnjim zemaljskim životima i kroz takvu vjeru jedino produžiti stanje mraka i patnje, jer bez Isusa Krista i Njegovog djela Spasenja vi nikad nećete zadobiti svjetlo, slobodu i blaženstvo… bez Isusa Krista nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 13 Svibnja 1963, br. 8495

***

O RE-INKARNACIJI… ISUSA KRISTA NIJE MOGUĆE ZAOBIĆI

Tamo gdje je u vama još mrak vam je dano svjetlo od gore. I Moji glasnici su upućeni (to) svjetlo učiniti dostupnim svima koji žude za njime. Štogod doprinosi prosvjetljenju duha će im biti prenijeto/saopćeno, tako da će oni zaista biti u stanju razlikovati između istine i laži i uvijek prepoznati Onog Koji je SAM istina. Vi, Moja zemaljska djeco, ste određeni za najveće moguće blaženstvo koje vam mogu pripremiti; ali stupanj blaženstva će uvijek korespondirati vašoj volji, jer ova nije ograničena s Moje strane. Krajnje/najviše blaženstvo, međutim, pred vašu volju također postavlja krajnje/najviše zahtjeve, jer da bi postigli sinovstvo Božje, što vam osigurava Očevo nasljeđe, vi također morate biti savršeni, baš kao što je i vaš Otac na nebu savršen (Matej 5:48). Ja od vas zemaljske djece puno očekujem, ali Ja ipak dajem beskonačno više. Što očekujem od vas je potpuno podređivanje Mojoj volji i transformacija u najviši stupanj ljubavi. Jer stupanj blaženstva u vječnom životu se može prilično razlikovati, on uvijek ovisi o stupnju ljubavi kojeg vi zapalite i aktivirate u vama.

Ova aktivnost ljubavi stoga određuje stupanj savršenstva/zrelosti i prema tome također stupanj blaženstva, pa slijedi da sinovstvo Božje zahtijeva život potpune ljubavi na Zemlji, tako da će ljudska priroda biti promijenjena u ljubav, u Moju sliku, u Moje istinsko dijete, za kojeg sam pripremio sve užitke, kao što sam obećao. Dušino sinovstvo Božje mora biti rezultat jednostrukog/jedinstvenog života na Zemlji, pošto ovaj visoki stupanj savršenstva/zrelosti ne može više biti postignut u onostranom kraljevstvu, iako će čak i tamo biće još biti u stanju ostvariti nezamislivo obilje svjetla. Pri svemu tom, svjetlosno biće može, ako se re-inkarnira u tijelu na Zemlji u svrhu predvodničke misije, ostvariti svoje sinovstvo Božje, ali ovo iz nužnosti vuče izvanredno nesretan/mračan/tužan i težak zemaljski život baš kao i iskupljujuću aktivnost na Zemlji, koja je bila razlogom njezinog ponovljenog utjelovljenja. Jedino bića sa visokim stupnjem svjetla će poduzeti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji, ali čisto iz ljubavi prema obmanutim ljudskim bićima, kojima žele pomoći u vremenima najveće duhovne nevolje.   

Alternativno, svaka svjetlo-primajuća duša u duhovnom kraljevstvu se također može nazvati blaženom do određenog stupnja, i ovo blaženstvo je dovoljno da inicira njezinu volju u pomaganje bićima koji i dalje skapavaju u mraku, čije stanje oni znaju i žele popraviti. Ni jednoj svjetlosnoj duši ne manjka ove voljnosti za pomaganjem, pošto primitak svjetla pretpostavlja ljubav, a ljubav sebe neprestano želi izraziti. Svako djelo ljubavi u duhovnom kraljevstvu povećava blaženstvo bića, i takvo biće se nikad-za-nikad (never ever) neće htjeti vratiti na Zemlju, naposlijetku ono prepoznaje ogromnu sferu aktivnosti za svoju snagu ljubavi i također osjeća sve više i više rastuće obilje svjetla i sreće. Ali ni jedno biće neće biti vraćeno na Zemlju protiv njegove volje, pošto bi to narušavalo Moj Božanski red (= to bi bilo djelovanje protivno Mojem Božanskom redu). Svjetlosna bića, čak i ona nižeg stupnja, nemaju ovu volju, jedino izvanredno uzvišena duhovna bića se spuštaju na Zemlju kako bi izvršila gore spomenutu misiju. Čim duša ima makar i najskromniji stupanj svjesnosti ona također zna o mogućnosti daljnjeg napretka u duhovnom kraljevstvu, jer onda je njezina ljubav bila zapaljena ili bi i dalje bila potpuno u mraku… Ali ako je duša i dalje duhovno slijepa onda može izbiti na površinu njezina želja za povratkom na Zemlju, ali nikad u svrhu duhovnog sazrijevanja, ona je jedino privučena ka Zemlji svojom žudnjom za materijom kojoj Ja, Mene što se tiče, neću udovoljiti… Jer ova žudnja se može lakše prevladati u onostranom kraljevstvu nego na Zemlji, a bez svladavanja ove žudnje neće biti svjetla, neće biti duhovnog napretka.

Svatko tko je na Zemlji zanemario steći sićušnu iskru razumijevanja, koje prema tome pretpostavlja djela ljubavi, će u onostranom također biti u vrlo dubokom mraku, i vratiti ga na Zemlju u stvari ne bi bio čin milosti već kršenje Mojeg vječnog reda, koji teži k neprestanom napretku i isključuje svaku vrstu nazadovanja uslijed Moje volje. Međutim, u ovom slučaju bi re-inkarnacija bila nepoštena kompenzacija za dušin neuspjeh na Zemlji, ona ne bi bila ljubav i milost s Moje strane već ogroman teret za dušu, koja bi po drugi puta trebala prihvatiti odgovornost bez ikakve garancije o ostvarivanju cilja. I ona također ne bi ostvarila svoj cilj, jer ponovljeno utjelovljenje bi pred nju razumljivo postavilo puno veće zahtjeve kako bi uravnotežila izuzetnu privilegiju, budući da bi njezina volja još jednom ostala slobodna… Tako bi ona morala iskusiti test volje dva puta, što bi značilo isto kao da bi Ja duplirao čovjekov život na Zemlji i na taj način zaobišao postojeći prirodni zakon… Također, podbacivši na Zemlji jednom, duša bi bila ograničena i njezina volja ponovno oslabljena od strane Mojeg neprijatelja (= Sotone), jer je put do Mene, Božanskog Iskupitelja, blokiran od strane Sotone posredstvom svijeta, pošto bi ona žudjela za njime baš kao i za materijom i primila bi ono za čim žudi… Jedino volja bića je uvijek odlučujuća, ali baš ova volja nije zainteresirana za utjelovljenje na Zemlji jednom kada duša ima makar i slabo znanje.

Međutim, duši koja je i dalje izgubljena u potpunom mraku neće biti dozvoljeno re-inkarnirati se pošto Moja mudrost zna za opasnost i čestu ispraznost ponovljenog zemaljskog napretka i Moja ljubav ne podržava nazadovanje već jedino napredak. Moj vječni zakon je razvoj i progres… Ja jedino potstičem mogućnosti za viši razvoj koje, istinabog, također mogu biti neuspješne ali onda jedino uslijed volje bića. Nazadovanje može biti prouzročeno jedino voljom bića, nikad Mojom voljom. Pojedinačni slučajevi re-inkarnacije na Zemlji se događaju iz posebnih razloga ali ne opravdavaju pretpostavku da će se svaka duša biti u stanju vratiti na Zemlju promišljeno jednom kada je svoj put završila neuspješno ili jedino sa slabim uspjehom.

Pa ipak činjenica da duša sebe opetovano inkarnira je sigurna, jer ona mora nastaviti svoj viši razvoj u onostranom kraljevstvu a to uvijek iz nužde zahtjeva da ona sprovodi svoju određenu aktivnost u novom utjelovljenju na jednoj od bezbrojnih tvorevina (= planeta) koje sve služe kao mjesta sazrijevanja/usavršavanja za duhovnu suštinu. Ali aktivnost i zadaci su različite prirode nego na Zemlji i oni se kako god ne mogu objasniti vama ljudima, jedino da se principi iskupljenja i zrelosti uvijek sastoje od služenja u ljubavi.

Na Mojem raspolaganju su bezbrojne mogućnosti da korisno utječem na duše koje su napustile Zemlju (ili ‘umrle na Zemlji’) u još nezrelom stanju. Život na ovoj Zemlji je obećavao izuzetan uspjeh koji, ako je neiskorišten, nikad više ne može biti nadoknađen tako da će se biće moći re-inkarnirati na Zemlji više puta; iz tog razloga je učenje o re-inkarnaciji obmanjujuće; na taj način izolirani, opravdani slučajevi ne bi trebali voditi do pretpostavke da će se svaka duša re-inkarnirati na Zemlji, što bi bilo daleko više na štetu nego od dobrobiti za dušu. Dušina slobodna odluka volje će morati biti donešena na Zemlji, i uz pomoć Božanskog Iskupitelja Isusa Krista je zasigurno moguće to učiniti za vrijeme jednog zemaljskog života… Svatko tko Ga odbaci je vlastitom krivnjom izgubio jedinstvenu/iznimnu milost i mora se boriti u onostranom sve dok ne postigne razumijevanje i ipak tamo prihvati Njegovu pomoć.

Isusova smrt na križu je od takvog ogromnog značaja za spasenje svih duša da je jedino potrebna ljudska volja da bi se čovjek iskupio/spasio, ali volja koja zakaže mora također prihvatiti posljedice: neopisivo težak viši razvoj u duhovnom kraljevstvu ili silazak u bezdan, što rezultira ponovljenim put(ovanj)em kroz cijelo materijalno stvaranje… u re-inkarnaciji sa nepoželjnom posljedicom… stanjem agonije beskrajnog trajanja sve dok ponovno nije dosegnuto ljudsko stanje, koje će mu onda dati novu mogućnost da donese svoju slobodnu odluku volje (= ta odluka se sastoji u slijedećem, ili će čovjek prihvatiti Isusa Krista, tj. spoznati u Njemu Boga i Iskupitelja od grijeha i smrti, ili će pak opet odabrati Sotonu i tako produžiti svoj otpor protiv Boga). Ni jedno biće neće biti zauvijek izgubljeno, ali vrijeme koje mu treba za ostvarivanje blaženstva određuje sama volja ljudskog bića. Pa ipak, zakon vječnog reda će ostati, jer on je utemeljen na Mojoj mudrosti i ljubavi koji se nikad neće promijeniti.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 12 Veljače 1951, br. 5062

Utjelovljenja anđeoskih bića u svrhu Misije…

Ostvarivanje Sinovstva Božjeg moguće samo na ovoj Zemlji…

Pomoć ljudima u velikoj duhovnoj nevolji… Duhovni Lideri…

O re-inkarnaciji stanovnika zvijezda… postizavanje sinovstva Božjeg moguće jedino na ovoj Zemlji

(Gospodin:) ‘Pogledaj u zvijezde. Ja ti govorim da su sve ove veliki svjetovi gdje također žive ljudi, baš kao ovdje.  

Mnogi od bezbrojnih ljudi na tim zvijezdama znaju posredstvom njihovih anđela da (jedino) na ovoj Zemlji duša može ostvariti istinsko sinovstvo Božje, ali jedino po-sredstvom teškog i mučnog života u tijelu/mesu. Kada oni to žele, biti će im dozvoljeno da njihove duše također budu začete u tijelu/mesu na ovoj Zemlji. Jednom kada su ovdje, oni također moraju prihvatiti da će jedno kratko vrijeme morati hodati njome, jer tim putem će zauvijek doseći trijumf potpune jednakosti sa Bogom, i prema tome se također mogu podvrgnuti/podložiti nekolicini stvari, pošto sam se Ja također, dobrovoljno, iz ljubavi prema Mojoj djeci, podvrgnuo/podložio mnogim stvarima, i također ću se morati podvrgnuti/podložiti nečemu jako velikom i gorkom zbog spasenja Moje djece.

Kraljevstvo Božje se može postići (= može ga se dokopati) jedino silom i velikim žrtvama (Matej 11:12; Luka 16:16). Dobro ovo zapamti, i također to što sam već rekao u svezi toga. Da li si ovo dobro razumio?’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 8/16:1-3’  J.Lorber

***

ZEMALJSKI PUT ANĐEOSKIH BIĆA

Dobiti dopuštenje za život na Zemlji je također želja ne-palih bića (= misli se na anđele koji nisu slijedili Sotonu u njegovoj pobuni protiv Boga!), koja zaista žive u nezamislivoj sreći ali nisu bili u stanju doseći najviše savršenstvo sinovstva Božjeg, što pretpostavlja put preko Zemlje. Želja ovih bića će biti odobrena, i oni će putovati svoj put pod izuzetno teškim životnim okolnostima na Zemlji, ali u najviše slučajeva će ostvariti krajnji cilj, iako kao ljudska bića oni ne znaju njihovo porijeklo. Oni su, međutim, vrlo učestalo i teško iskušavani, i njihov zemaljski život je, također, posebice težak i nesretan, pa ipak pošto su njihove duše došle od gore oni su daleko više voljni voljeti i prema tome također vrlo brzo prepoznaju svrhu njihovog zemaljskog života, stoga nepokolebljivo slijede njihov cilj usprkos izvanjski teškim okolnostima, lošem zdravlju i svakojakim nevoljama. Postignuće sinovstva Božjeg je najviši cilj za bića u duhovnom kraljevstvu koji, međutim, može jedino biti ostvaren prevladavanjem bezdana… Posljedično, takva bića će se(be) pretežno utjeloviti osobito u vremenima kada je duhovni stupanj na kojem se nalaze ljudi jako nizak kako bi pre/do-nijeli zraku svjetla u svijet vrlo duboke tame… Jer gdjegod na Zemlji djeluje osoba koja je voljna voljeti tamo će sjajiti lagano svjetlo koje umirujuće dodiruje duše njegovih bližnjih ljudskih bića. A svjetlosno biće će uvijek donijeti sa sobom na Zemlju takvo lagano sjajeće svjetlo, jer ljubav u duši neće morati biti zapaljena pošto mali plamen već gori kada ono uđe u zemaljski život.

Ali takve ljude će često tretirati neprijateljski i oni se(be) moraju dokaz(iv)ati… otud isto tako proći test volje, kojeg ovaj život na Zemlji zahtjeva. Jer Božji neprijatelj će njih posebice iskušavati u nadi da će to dovesti do njihovog (pro)pada(nja), što jednom nije uspio učiniti. Unatoč tome, ljudsko biće nije ostavljeno bez zaštite protiv njegove sile pošto će ga njegovi duhovni prijatelji uvijek podržavati i osigurati sa snagom, koju će on uvijek (po)traži(va)ti od Boga. Jer duša od gore se neće nikad odreći svoje veze sa Bogom, mada je slobodna u svojoj volji i djelovanjima. I tako u vremenima duhovnog propadanja će se uvijek iznova pojaviti glasnici svjetla i ljubavi, koji otvoreno priznaju Boga i rade za Njega i Njegovo kraljevstvo… ljudi koji su prožeti Njegovim duhom i koji gorljivo i sa uvjerenjem proglašavaju Božanskog Iskupitelja i smatraju za svoj životni zadatak voditi svoja bližnja ljudska bića ka križu, jer oni razumiju značenje žrtve na križu i prema tome također znaju za opasnost u kojoj se ljudi nalaze… Oni su ovo znanje stekli kroz njihov život ljubavi, i prema tome također mogu biti marljivi/ustrajni predstavnici Isusa Krista i Njegovog djela Spasenja.  

Posebice u vremenima najveće duhovne nevolje će pomagači sići od gore ali bez znanja o njihovom porijeklu. Jer oni će, također, morati proći test volje, oni zbog ostvarivanja svog cilja često moraju živjeti najteži zemaljski život i ni u kojem slučaju im nije dozvoljeno biti toliko pod duhovnim utjecajem da su prisiljeni u njihovom razmišljanju, govoru ili ponašanju… Ali oni uvijek mogu očekivati pomoć kada im je potrebna, pošto će uvijek krenuti putem ka Bogu, Kojeg prepoznaju kao njihovog Oca i Kojeg vole sa svim svojim srcem… Iz tog razloga su njihova srca uvijek otvorena za primitak upliva snage iz duhovnog kraljevstva, i postignuće njihovog cilja je obično osigurano i jedino je u opasnosti ako osoba ostvari kontakte na Zemlji koji ju žele povući na dolje. Duša se neće morati bojati propadanja u bezdan ipak postoji opasnost da neće ostvariti najviši stupanj svjetla, unatoč tome ona će zadržati svoj prijašnji stupanj sreće… jedino što više nije stvoreno anđeosko biće koje ne može nego razmišljati i djelovati u skladu sa Božanskom voljom, nego je prošao kroz zemaljski život i dokazao svoju slobodnu volju i svoje odredište, tako da sada na taj način može ući u najviše sfere svjetla sa ciljem da bude neopisivo sretan. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 26 Lipnja 1957, br. 6858

***

U SVEZI  UTJELOVLJENJA SVJETLOSNIH BIĆA

Uvijek bi Me trebali pitati za čistu istinu i nećete živjeti u grešci. I još jednom vas upućujem na djelovanje Mojeg duha u vama tako da vam se ne dogodi da prihvatite kao istinu mentalne koncepte koji nemaju porijeklo u Meni Osobno. A opet i iznova vam isto tako skrećem pažnju na opasnost od prihvaćanja/uvažavanja/priznavanja istinitosti mentalnim idejama koje nisu potekle iz Mene Osobno. I opet i iznova vam također skrećem pažnju na Sotonino djelovanje u posljednjim danima prije kraja, koji koristi sva sredstva da bi se borio protiv istine i koji, lukavstvom i lupeštinama, namjerava uhvatiti/oteti/zarobiti ljude koji nisu dovoljno čvrsto u kontaktu sa Mnom pošto su sebi već dopustili zamrsiti se u obmanjujuća učenja i nisu voljni dignuti ruke od njih. Ja ću svakome poslati istinu samo ako on iskreno žudi za njom…

Kada je spomenuto ‘utjelovljenje svjetlosnih bića’ u posljednjim danima pred kraj, onda se ovo uvijek događa u kombinaciji sa duhovnom misijom, jer na Zemlji je velika duhovna nevolja i ova bića su se suglasila pomoći ljudima. I uistinu, mnogo je prosvjetljenih duhovnih bića utjelovljeno na Zemlji, koja žive neprepoznata od strane njihovih bližnjih ljudskih bića i ispunjavaju misiju: donijeti ljudima duhovnu informaciju ili im ilustrirati [= primjerom ukaz(iv)ati]  život ljubavi, raditi za dobrobit njihovih bližnjih ljudskih bića, i tako im pomoći pronaći ispravan put koji vodi do Mene. Ali njihov se zadatak u pravilu sastoji u radu namjesto Mene u Mojem vinogradu, stoga da budu istinski ‘Božji predstavnici’… učitelji koji su podučeni od Mene Osobno, koji prema tome govore umjesto Mene, koji su Moje istinske sluge. Oni sami su se ponudili izvršiti ovaj iskupiteljski rad u duhovnom kraljevstvu i bili su u stvari prihvaćeni s Moje strane, što je zahtjevalo utjelovljenje u tijelu/mesu na ovoj Zemlji.

Međutim, oni nisu svjesni njihovog porijekla; oni ne znaju za zadatak kojeg su dobrovoljno uzeli na sebe već žive njihov život poput mnogih drugih osoba na Zemlji, jedino njihova slobodna volja određuje njihovo ponašanje u životu i njihov rad u vinogradu. Oni ne znaju ni za njihovo prijašnje postojanje… I tako mora biti, pošto bi pokretačka sila trebala biti apsolutna slobodna volja… bez obzira na vrstu duhovne misije koju takva osoba vrši. Za vas zaista ne bi bilo korisno znati čovjekovu prethodnu inkarnaciju pošto bi to smutilo vaše razmišljanje, jer Moj neprijatelj prepoznaje ljudske slabosti i može lako ukliznuti gdje god otkrije samo malu iskricu ponosa. Stoga, takva utjelovljena svjetlosna bića nisu od Mene primila nikakvo znanje u svezi njihovog porijekla …

Pa ipak ljudi tvrde kako imaju znanje o njemu i ne preispituju/sumnjaju u izvor takvog znanja… Također im ni ‘Moj duh’ nikad ne bi otkrio takvu informaciju, prije su ‘nezreli duhovi’ aktivno proširili zablude i prikazali ljude kao utjelovljena svjetlosna bića gdje, u stvarnosti, nikakva duhovna misija nije prepoznatljiva inače ne bi bila utemeljena na lažima ili obmanjujućim pretpostavkama… Svjetlosna bića djeluju u samoći/povučenosti, inače njihova aktivnost tako otvoreno izlazi na vidjelo da je misija na temelju Moje instrukcije vrlo jasno vidljiva…

Ali oni će odbaciti sve što ne korespondira sa istinom, i također će prepoznati i osuditi kao laži i obmane pogrešne poruke iz duhovnog kraljevstva. Jer oni znaju istinu i bore se za istinu, a ne za obmanjujuća učenja koja su proizašla iz onog koji je Moj neprijatelj. I Ja jedino mogu uvijek upozoriti vas ljude u svezi njegove aktivnosti u posljednjim danima prije kraja, jer on će učiniti sve kako bi oduzeo vrijednost Mojoj čistoj istini, i uvijek će pronaći odobravanje kod onih koji traže neobične stvari, koji nisu zadovoljni sa čistom istinom koju primaju od Mene… Ali Ja ću vam uvijek iznova dodijeliti razjašnjenje, pod uvjetom da ozbiljno žudite za njime.   AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 20 Veljače 1961, br. 7831

***

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… MISIJA DUHOVNIH LIDERA

Svatko tko se sjedini sa Bogom se vječno od Njega ne može odvojiti… I prema tome svjetlosno biće koje se utjelovilo na Zemlji u svrhu misije Ga ne može napustiti/odbaciti i pasti žrtvom mračnih sila već će sigurno težiti prema Bogu, mada je kao ljudsko biće na Zemlji predmetom svih iskušenja i mora napredovati poput bilo kojeg drugog ljudskog bića. Ali njegova duša žudi za Bogom i sa odvratnošću se okreće od Božjeg neprijatelja. Takav čovjek će u suštini biti dobar i sukladno razviti sposobnosti koje ga identificiraju kao Božji instrument. On će biti primatelj snage na Zemlji i time je sposoban voditi i podučavati druge ljude, pošto je njegova misija u zemaljskom životu služiti ljude na Zemlji kao duhovni vodič. Bliska povezanost sa Bogom, koju je njegova duša već ostvarila prije njegovog života na Zemlji, mu neprestano osigurava snagu; ona ga pomiče prema njegovom zadatku u životu kojeg on ispunjava radosno i sa privrženošću Bogu.

Unatoč tome, on će biti veoma okružen mračnim silama koje koriste svaku mogućnost da oslabe tijelo nositelja svjetla, da uzrokuju njegov pad, jer u njihovoj iluziji oni nisu svjesni svjetlosnih bića koja štite utjelovljeno svjetlosno biće na Zemlji. Niti su svjesni njegove unutrašnje snage i njegove vrlo duboke ljubavi prema Bogu koja neprestano osigurava Božju zaštitu ljudskog bića. Oni ga jedino mogu vidjeti kao ljudsko biće koje mogu zavesti i pokušati oslabiti na sve moguće načine. Ali on je okružen svjetlosnim bićima i pošto je prijemčiv za svako zračenje snage iz duhovnog kraljevstva on također ima količinu snage i milosti na svom raspolaganju da se odupre takvim kušnjama… Duhovna bijeda čovječanstva zahtjeva izvanrednu pomoć, prema tome Bog šalje svoje glasnike na Zemlju da bi na njega vršili povoljan utjecaj (= u svrhu poboljšanja), dijelom duhovno, dijelom živeći kao ljudska bića među ostalima, a posebice da ih obavijeste, i poduče u skladu sa Božjom voljom. Ali oni pronalaze malo zadovoljstva u zemaljskom životu pošto su neprestano povlačeni ka svojem vječnom domu.

Usprkos tome, oni najprije moraju ispuniti misiju za koju su sebe utjelovili kao ljudsko biće… pošto je njihov rad za kraljevstvo Božje od najveće važnosti u vremenu nevolje… On zahtjeva izvanrednu snagu i ustrajnost i potpuno prihvaćanje Božje volje. Štoviše, životni uvjeti za vrijeme posljednjih dana su tako teški da bi ljudi sa lakoćom pretrpjeli neuspjeh bez pomagača i mentora pored sebe koji, zahvaljujući njihovoj bliskosti sa Bogom, primaju svoju snagu direktno od Njega. Njihov rad na Zemlji može biti vrlo blagotvoran i stoga će oni savjesno/poslušno ispuniti njihovu misiju sve dok se ponovno ne mogu vratiti u duhovno kraljevstvo, sve dok se ponovno ne mogu ujediniti sa Bogom, iako nikad nisu bili odvojeni od Njega premda na Zemlji nisu bili svjesni svoje bliske veze sa Bogom.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 3 Siječnja 1945, br. 3391

***

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… DJELOVANJE DUHA …

Čak i utjelovljena svjetlosna bića na Zemlji u posljednjim danima jedino djeluju u skladu sa Mojom voljom čim svoj zemaljski život žive u iskrenom kontaktu sa Mnom i tako Mi ne pružaju otpor… to jest, oni se svjesno podređuju Mojoj volji što također zahtjeva njihovu dobrovoljno uspostavljenu vezu sa Mnom. Otud ni jedno svjetlosno biće koje je sebe utjelovilo na Zemlji kao ljudsko biće u svrhu misije nije u tu misiju bilo prisiljeno s Moje strane, već ljubavlju mora biti potstaknuto se(be) posvetiti Meni, onda će ljudsko biće uistinu ostvariti svoju misiju u skladu sa Mojom voljom. A vi ljudi možete vjerovati da će onda oni također raditi za vašu dobrobit… ali uvijek kao ljudska bića bez znanja o svom porijeklu, jer takvo znanje ne bi bilo blagoslov ni za svjetlosno biće… ni za ljudsko biće… niti za ljude kojima želi pomoći. Oni su zasigurno u bliskom kontaktu sa Mnom i svoj zemaljski zadatak ispunjavaju predano i radosno, ali Ja ljude koji rade umjesto Mene na Zemlji ne koristim kao nesvjesne čaure/školjke koje moraju svjedočiti o Meni… ali takvo ljudsko biće… utjelovljeno svjetlosno biće… će potpuno dobrovoljno dopustiti Mojem duhu rad u njemu, i proglasit će istinu, pošto njegova duhovna iskra sjedinjuje sebe sa vječnim Ocem-Duhom i na taj način će govoriti u skladu sa Mojim instrukcijama, to jest, obavijestit će ljude o duhovnom znanju koje neprestano prima od Mene.

Ali ne dozvolite si da vas obmanu lažni proroci, jer Moj neprijatelj će sebe također predstaviti kao Kristovog zastupnika… kako bi zaveo ljude, posebice u posljednje vrijeme. On će sebe međutim sakriti iza maske i neće se sramiti niti koristiti Božanske Riječi, koje on zna i onda pokušava objasniti u svom duhu… Ne dozvolite da vas lažni Kristi i lažni proroci obmanu, jer Moj neprijatelj sebe prikriva pod maskom kako bi stekao prolaz do ljudi koji Me slijede i iskreno teže ka Meni… i on je često vrlo uspješan… I često koristi Moje ime jer mu to vlastita volja ljudi dozvoljava, koja prihvaća kao istinu sve što lakovjerni ljudi sa medijumističkim sklonostima tvrde kako su navodno primili od Mene. Pravite razliku između ‘rada duha u ljudskom biću’ i ‘komunikacije putem medijuma’… u kojoj je vlastita volja ljudskog bića isključena i Mojem je neprijatelju ponuđena prilika za djelovanje, koju on zaista dobro koristi…

Međutim, svatko tko je već zapalio svjetlo spoznaje u sebi će također prozreti kroz ovu njegovu sramnu aktivnost i neće si dozvoliti da (njome) bude uznemiren, jer Ja ću priopćiti istinu svakome tko ju želi znati, i Ja ću mu također dati snagu prosudbe da prepozna kako Riječ koju Ja prenosim na Zemlju ima svoje porijeklo u Meni, i on neće vjerovati Mojem neprijatelju bez obzira koliko domišljato postupao da bi zavarao ljude. Jer razmišljanje ljudskog bića će biti vođeno ispravno i on će primiti prosvjetljenje čim ozbiljno žudi saznati istinu. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna 5 Srpnja 1962, br. 8207 

***

UTJELOVLJENJE MNOGIH SVJETLOSNIH BIĆA U POSLJEDNJE VRIJEME

Činjenica da je za toliko puno svjetlosnih bića postalo nužno utjeloviti se na Zemlji u posljednje vrijeme leži u tome što ljudi razvijaju samo jako malo ljubavi, što rezultira u tome da se duhovni mrak povećao… Stoga svjetlo treba biti donešeno čovječanstvu. Oni ne raspaljuju plamen u sebi koji bi im osigurao potrebnu iluminaciju, posljedično tome im svjetlo mora biti donešeno izvani, to jest, oni trebaju biti podučeni posredstvom bližnjih ljudskih bića koji znaju istinu, to jest, koji posjeduju svjetlo. Utjelovljena svjetlosna bića postaju inteligentna kao ljudska bića tako što žive život ljubavi, jer na početku njihovog utjelovljenja je ovo znanje čudno također i njima, pošto oni, poput svih ostalih, moraju sebe najprije educirati kako bi postali nositelji svjetla koje, međutim, njima dolazi sa lakoćom pošto su oni voljni voljeti a ljubav je svjetlo koje ih prosvjetljava iznutra. Otud Ja prenosim Moju Riječ na Zemlju kroz njih, Ja darujem svjetlo ljudima kako bi bili uvedeni u znanje o njihovom izvornom stanju, njihovom odmetništvu i njihovom zadatku za vrijeme njihovog ljudskog postojanja… Oni prema tome nisu bez znanja čak ako i žive bez ljubavi, već primaju razjašnjenje i jedino trebaju biti dobre volje kako bi također prihvatili objašnjenja i živjeli svoj život sa time u skladu. A posebice se nositelje svjetla… ta utjelovljenja svjetlosna bića… rijetko sluša, jer oni propovijedaju i zahtjevaju život ljubavi, što je zahtjev kojeg njihova bližnja ljudska bića ne žele ispuniti. Stoga će se još uvijek voditi velika borba od strane svijeta svjetla za duše ljudi koji su zatvorili svoje oči i uši i umjesto toga slušaju glas svijeta.

Kao rezultat toga, dva pravca se mogu jako jasno prepoznati: ljudi koji odbijaju svako svjetlo će hodati u vrlo dubokom duhovnom mraku, dok će drugi ljudi zračiti svjetlo njihovim bližnjim ljudskim bićima i živjeti način života u skladu sa Mojim zapovijedima, i ondje/tu će se svjetlo povećati, ljudi će imati na svom raspolaganju znanje koje će im pružiti veliku radost pošto onda prepoznaju svrhu svog zemaljskog života… Ljudi trebaju podršku jer više ne čine ništa kako bi pronašli svoj izlaz iz duhovnog mraka, njihova volja je slaba pošto je ograničena Božjim neprijateljem, i sve dok ljudsko biće živi u potpunosti bez ljubavi ono je i dalje dio onog koji ga je povukao u tamu. Iz tog razloga ljudskom biću treba stalno biti ponavljano da prakticira ljubav, i on će uvijek dobiti podršku od strane svijeta svjetla tako da će sam postati prosvjetljen i shvatiti zašto živi na Zemlji. Iz ovog razloga Bog govori ljudima kroz posrednike, kroz svjetlosna bića, koja su se(be) utjelovila na Zemlji i dobrovoljno prikupila volju da uđu u blizak kontakt sa njihovim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti… koja žele donijeti spasenje njihovim bližnjim ljudskim bićima i povratiti Njegovu djecu nebeskom Ocu ako se oni ne opiru njihovim nastojanjima, ako prihvate svjetlo, ako si dozvole da ih prožme Vječno Svjetlo, što se uvijek događa kada su ljudi voljni slušati Božju Riječ i živjeti sukladno… Onda će tama biti prožeta/probijena i ljudi će postati inteligentni i shvatit će da imaju Oca Koji im želi pomoći da se vrate k Njemu i prema tome im šalje Svoje glasnike da rašire svjetlo koje oni primaju od Boga Osobno… I tu će se i dalje voditi borba za sve duše koje žive u mraku duha, jer još ljudi će biti spašeno (ili ‘jer ljudi će još biti spašeni’) prije kraja i izbjeći će strašnu sudbinu ponovnog prognanstva u tvorevine nove zemlje. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 8245, 19 Kolovoz 1962, br. 8245

***

SOTONINA AKTIVNOST… PROTUMJERA POSREDSTVOM UTJELOVLJENIH SVJETLOSNIH BIĆA

Pakao je otvorio svoje kapije i njegovi stanovnici pustoše na Zemlji, dijelom utjelovljeni kao ljudska bića, dijelom tako što duhovno utječu na ljudske misli ili potiskuju vlastitu volju duše i zaposjedaju tijelo… To je razlog zašto će Sotonina aktivnost sebe otvoreno manifestirati u posljednje dane, pošto uslijed činjenice da ljudima nedostaje snage ljubavi, protiv koje je on bespomoćan, oni neće biti sposobni dostatno mu se suprotstaviti. Ali ljudi će također primiti pomoć s Božje strane pod uvjetom da su ju voljni prihvatiti. Značajna aktivnost se također može razabrati s Njegove strane, i u istom opsegu u kojem se sile mračnih svjetova manifestiraju i izrazito tlače ljude, sile svjetla su također na djelu i jednako mentalno podržavaju ljude, ali dolaze također u fizičkom utjelovljenju pomoći ljudima, koje (= sile svjetla) žive kao ljudska bića među ljudima i tako im dodjeljuju upliv snage od Boga i na taj način služe kao posrednici između ljudi i Boga, Koji im želi pomoći u njihovoj borbi protiv Sotone. Razumjet ćete da se ovi nositelji svjetla mogu susresti svugdje po Zemlji ali da nisu prepoznati kao takvi od strane ljudi koje se mora smatrati za sljedbenike neprijatelja. U posljednjim danima je Bogu skoro nemoguće govoriti kroz ljudsko biće čija duša je prošla kroz (zemljine) tvorevine (= misli se na ‘zemaljske’ duše, tj. duše koje su po prvi puta utjelovljene u formi ‘čovjek’; te duše su prethodno, u obliku duševnih čestica inteligencije, prošle kroz sva tri carstva prirode ‘snažeći’ svoju inteligenciju u nižim formama mineralnog, biljnog i naposlijetku životinjskog carstva)… Za Njega bi prema tome bilo skoro nemoguće uspostaviti kontakt sa ljudima da se svjetlosne duše nisu ponudile živjeti na Zemlji kako bi pomogli ljudima koji još nisu u potpunosti kontrolirani protivnikom (= Sotonom)…

Svi ljudi bi u stvari trebali sebe oblikovati da postanu posude za Božanski Duh radi toga da čuju Očev glas, i to bi zasigurno bilo moguće da su ljudi živjeli život ljubavi u skladu sa Božjom voljom. Ali oni su daleko od toga, njima dominira sebična ljubav, čime oni Božjem protivniku daju moć nad sobom, koju on koristi da bi ih uništio. Ali ima još također mnogo slabih, još neodlučnih ljudi koje on još nije sasvim prevario/zaveo, i zbog njih se veliki broj svjetlosnih bića spustio na Zemlju, i Bog Osobno se prijašnjima obraća kroz ova svjetlosna bića. I to je nevjerojatna milost, to je kao protumjera, koja i dalje može spasiti mnoge duše od protivnika ako one sebe otvore za ovu milost i dopuste si da im se obrati Bog. Ali čak takva očevidnost milosti neće prisilno djelovati na ljude, i na svakoj pojedinačnoj osobi je da li želi sebi dopustiti obraćanje ili želi zatvoriti svoje uši i srce kada se susretne sa nositeljem svjetla.

Zemlja je nakrcana/ispunjena sotonskim duhom pošto je princ tame doveo svoje podanike na Zemlju, koji onda pokušavaju nametnuti svoje opake sklonosti ljudima. I oni u tome uspijevaju u alarmantnoj mjeri. I tako se duhovi suprotstavljaju jedni drugima… bilo da su utjelovljeni kao ljudska bića ili na njih pokušavaju utjecati mentalno… Kraljevstvo svjetla i carstvo tame su došli na Zemlju, i duhovna bitka se odvija na Zemlji baš kao i u duhovnom kraljevstvu. Svjetlosna bića će se boriti za Boga i Njegovo kraljevstvo sa oružjem koje im je dao Bog Osobno: sa čistom istinom, koja svoje svjetlo može isijavati svugdje … I svatko tko se kreće unutar ove sfere svjetla će također primiti snagu da se suprotstavi silama mraka… Njihovo oružje, međutim, su svjetovna dobra. I oni huškaju ljude na sve veću pohlepu za zemaljsko-materijalnim vrijednostima, za čulnim zadovoljstvima, na žudnju za moći, i na taj način povećavajuće zamračuju duh onih koji su od njih zarobljeni.

Tako se svjetlo bori protiv tame, dobro protiv zla, istina protiv laži… bića od gore se bore protiv stanovnika pakla… ali prijašnji sa snagom od Boga dok potonji primaju svoju snagu od Sotone. Ipak na ljudima je tko će pobijediti ovu bitku. No oni i dalje nisu ostavljeni bespomoćni na milost neprijatelju njihovih duša, oni će uvijek imati pomagače pored sebe čim se u njima pojavi/ispliva misao ili volja da se oslobode od zle sile. Nezavisno o tome koliko štetna je aktivnost i divljanje Božjeg neprijatelja u posljednjim danima, ni jedno ljudsko biće mu ne mora podleći; jer Božja pomoć je osigurana svakome tko se ne želi podrediti protivniku… I to je zašto Bog Osobno utječe na ljude posredstvom Svojih svjetlosnih bića, koja su Mu se dobrovoljno predala, da bi ponovno uspostavio jedinstvo između svijeta tame i svijeta svjetla. Posljedično tome, među ljudima će se u povećavajućoj mjeri pojavljivati svjetlosni glasnici, Bog će sve hitnije adresirati ljude, i Njegova aktivnost će postati sve više očigledna što se više može prepoznati divljanje Božjeg protivnika. Jer borba između Njega i protivnika će trajati sve do kraja, dok njegova sila ne bude slomljena, a on i njegovi sljedbenici zavezani. Onda će započeti novo vrijeme mira. On tada više neće moći gnjaviti ljude i duhovna bitka je jedno određeno vrijeme završila. I onda će na Zemlji biti mir i ljudi će biti u neprestanom kontaktu sa Bogom, sa svjetlosnim bićima koja će boraviti među njima i nastaviti ih podučavati kao što su činili ranije, tako da ljudi također mogu čuti Božji glas direktno, i tako živjeti blaženi život u raju nove Zemlje. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 26 Veljače 1958, br. 7049

***

VOLJNOST ZA POMAGANJEM UTJELOVLJENIH SVJETLOSNIH BIĆA

Vjerujte Mi, ljudi bi bili u strašnoj nevolji (ili ‘u jako tužnoj situaciji’) za vrijeme posljednjih dana prije kraja da Ja nisam neprestano slao glasnike svjetla na Zemlju da im donesu svjetlo i snagu direktno od Mene i tako pridonesu spašavanju bar onih ljudi koji sebe još nisu u potpunosti predali Mojem protivniku. Ovi glasnici svjetla se stoga bore protiv princa tame tako što razotkrivaju zablude uz koje ljudi prianjaju, donoseći im svjetlo istine i tako osvjetljavajući stazu povratka k Meni u kuću Njihovog oca. Mora postojati aktivnost snažnih protudjelujućih sila, jer protivnikova sila je velika s obzirom na to da ljudi osobno ustupaju pred ovom silom (ili ‘priznaju ovu silu’) sa njihovim pogrešnim stavom u odnosu prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti. Oni žive u njegovom carstvu i neprestano se kreću u duhovnom mraku. Moje kraljevstvo je, međutim, kraljevstvo svjetla i blaženstva, i iz ovog kraljevstva su predusretljiva svjetlosna bića, motivirana njihovom ljubavlju prema nesretnicima, učinila sebe dostupnima Meni kako bi se spustili na Zemlju da bi im pomogli pronaći povratni put prije kraja. A pošto njih jedino ljubav prisiljava na ovaj rad, Ja ga prihvaćam i postavljam ih tamo gdje postoji mogućnost uspjeha, gdje su oni onda s ljubavlju aktivni, i u zemaljskom i u duhovnom smislu.

Jer oni sada žive kao ljudska bića među ljudskim bićima i stoga se… iako su njihove duše već potpuno zrele/usavršene… također moraju uklopiti među ljude (= izgledati poput njih). Oni se posljedično tome ničime posebno ne ističu već žive poput svih drugih, često u nepovlaštenim okolnostima. Pa ipak oni nikad neće morati trpjeti nevolju, pošto oni rade kao Moje sluge na Zemlji i Ja ću se, poput dobrog Gospodara, također uvijek pobrinuti za sve njihove zemaljske potrebe umjesto njih. Pri svemu tom oni nisu upadljivo primjetni u njihovom okruženju, pa ipak svaki vjernik ih može prepoznati po njihovoj neobičnoj misiji. Jer oni Mi služe kao nositelji svjetla, kao nositelji istine, koju oni mogu primiti direktno od Mene i predati ju dalje njihovim bližnjim ljudskim bićima. Jedino čista istina još može donijeti spasenje onim ljudima koji i dalje žive u potpunoj grešci, u duhovnom mraku, i koji su prema tome u velikoj opasnosti da se izgube. Jer vi ljudi niste u stanju procijeniti u kakvoj se opasnosti nalazi čovječanstvo za vrijeme ovih posljednjih dana prije kraja. I ovo Me motivira da na Zemlju pošaljem glasnike svjetla koji će, kao ljudska bića, onda učniti sve što je u njihovoj moći da djeluju umjesto Mene na Zemlji kako bi spriječio da ljudi postanu predmetom prisilne vjere. Ovi nositelji svjetla mogu ispravno (ili ‘su sposobni dobro’) naslutiti odakle dolaze čim, kao ljudi, od Mene prime otkrovenja kako bi bili u stanju ispuniti njihovu misiju… Jer oni će uskoro prepoznati duhovno nizak stupanj njihovih bližnjih i njihovu bespomoćnost da ikad postignu svjetlo istine ukoliko ne prime posebnu pomoć… I pošto će oni osobno s Moje strane kroz priopćavanje Riječi biti uvedeni u znanje o svim međuodnosima, oni će također znati da su došli iz drugačije sfere u svrhu misije.

Bilo kako, Ja ću njihovo porijeklo držati skrivenim dok nisu ostvarili poseban stupanj zrelosti kao ljudska bića kojeg će oni, međutim, ostvariti jedino pred sam kraj njihovog zemaljskog života, jer nevažno je za misiju ljudskog bića koji je duh sebe utjelovio u njemu, pošto su sva bića svjetla koja sebe (po)nude za život na Zemlji zbog spasenja ljudi duhovi ljubavi koji su blizu Mome srcu, a Moja ljubav prema svim Mojim živim kreacijama je toliko duboka da Ja Mene što se tiče ne primjenjujem nikakvu kategorizaciju, kao što je uvijek slučaj sa ograničenim razmišljanjem… U vama ljudima, međutim, postoji želja da doznate o vašem prethodnom postojanju, i onda sam Ja vašom ljubavlju povremeno motiviran dati vam male nagovještaje/migove, pod uvjetom da vi ove znakove protumačite ispravno… Jer u Mojem kraljevstvu ima bezbroj bića sa istim stupnjem ljubavi čije karakteristike… mada je svako pojedinačno biće samo-svjesno… korespondiraju velikom izvornom duhu, opet baš zbog njihove veće od najveće ljubavi… I Ja ove također ponovno prigrljujem sa Mojom ljubavlju i prisutan Sam im na Zemlji kako bi ih podržao u njihovoj duhovnoj misiji, koja je hitno/neodložno potrebna pošto je čovječanstvo dosegnulo tako duhovno nizak stupanj da mu jedino čista istina može pomoći ponovno se uzdignuti koju vi, Moji glasnici, trebate primiti direktno od Mene i predati dalje, tako da greška može biti prepoznata… tako da na Zemlji bude svjetlo, tako da Ja Osobno budem prepoznat od strane ljudi u Mojem cijelom Biću… Jer baš ova realizacija je ono što Moj protivnik pokušava ugušiti kako bi ljude spriječio tražiti i pronaći stazu do Mene… Jer svatko tko Me prepozna u Mojoj beskonačnoj ljubavi, nenadmašivoj mudrosti i golemoj moći će takođe težiti prema Meni, i biti će spašen od ponovljenog (pro)pada(nja) u bezdan.  AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Berthi Dudde, dna. 5 Studenog 1963, br. 8664

*** † ***

Spread the Truth