Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Tko su ‘pozvani’ a tko ‘odabrani’ koji se spominju u Riječi i Poslanicama Apostolskim?!! (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Tko su ‘pozvani’ a tko ‘odabrani’ koji se spominju u Riječi i Poslanicama Apostolskim?!!

‘Doista, mnogo je pozvanih, malo izabranih.’ Matej 22:14

‘Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji  ga ljube,

s onima koji su odlukom njegovom pozvani.’ Rimljanima 8:28

(isto tako Rimljanima 1:6, 7; 1 Korinćanima 1:24 te Juda 1:1)

‘Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti  Jaganjac –

i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici – jer on  je

Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.’  

Otkrovenje 17:14

Četvrto iskustvo.

Jednom sam gledao u duhovni svijet prema desnoj strani, i primjetio sam neke od odabranih kako međusobno razgovaraju. Približio sam im se i rekao, ‘Ugledao sam vas iz daljine, i oko vas sferu nebeskog svjetla, po kojem sam znao da ste bili oni koji se u Riječi nazivaju ‘odabranima’. Ja sam, prema tome, prišao da bi čuo koje ste nebeske teme raspravljali.’ Oni su odgovorili, ‘Zašto nas zoveš odabranima?’ ‘Zato što se u svijetu,’ odgovorio sam, ‘gdje se nalazim u tijelu, pod ‘odabranima’ razumiju oni koje Bog odabire i predodređuje za nebo, ili prije nego su rođeni ili nakon toga. Njima jedinima je dana vjera kao znamen odabira; a ostali su odbačeni, i ostavljeni sami sebi, da mogu ići u pakao kojim god putem im se svidi. Pa ipak ja znam kako se nikakav odabir ne vrši niti prije ili nakon rođenja, već da su svi odabrani i predodređeni za nebo, pošto su svi pozvani; i da Gospod nakon smrti odabire one za koje se, nakon što su bili ispitani, otkrilo kako su živjeli dobro i vjerovali ispravno. Da je to slučaj mi je bilo podareno znati iz mnogih iskustava; a pošto sam vas vidio sa sferom nebeskog svjetla koja okružuje vaše glave, percipirao sam kako ste vi od odabranih koji se pripremaju za nebo.’ Na to su odgovorili: ‘Rekao si nam nešto što nikad prije nismo čuli. Tko ne zna kako ni jedan čovjek nije rođen koji nije pozvan u nebo, i da su od onih koji su pozvani, odabrani svi koji su vjerovali u Gospoda i živjeli u skladu sa Njegovim zapovijedima; a priznati bilo koji drugi odabir znači optužiti samog Gospoda ne samo za impotenciju u spašavanju, već također i za nepravdu?’

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 664’

***

Spread the Truth