Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O obožavanju Marije, Majke Gospodova fizičkog tijela (J. Lorber, B. Dudde, E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

O OBOŽAVANJU MARIJE, MAJKE GOSPODINOVA FIZIČKOG TIJELA

’Onda Bog izgovori sve ove riječi: “Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz Mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji Me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji Me ljube i vrše Moje zapovijedi.’ Izlazak 20:1-6

‘Ova zapovijed, ‘Nemoj imati drugih bogova uz Mene’, u prirodnom smislu također znači da ni jedno ljudsko biće, živo ili mrtvo, ne smije biti obožavano/štovano kao bog.’ E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 292’

***

OBOŽAVANJE DJEVICE MARIJE… KRISTOVO ROĐENJE

Isusov život na Zemlji je zahtjevao normalno rođenje. Božanstvo je htjelo Sebe utjeloviti u tijelu ljudskog bića na Zemlji, prema tome to tijelo je moralo imati prirodno podrijetlo (origin)… moralo je proizaći iz ženine maternice. U Isusovo vrijeme je, međutim, sve izvanredno bilo brzo protumačeno (na način)… da je povezano sa vragom (= da je riječ o vražjem poslu)… Prirodno objašnjenje se zasigurno iskalo ali ako nije moglo biti pronađeno jednostavnim sredstvima ovaj isti zaključak (= kako su sve to vražja posla) je bio dovoljan dajući na taj način/time bezbrojnim ljudima reputaciju bjegunaca od Boga (= onih koji su napustili Boga). Sudeći po ljudskim standardima Isusovo rođenje je također bio jedan čin kojem su nedostajali svi preduvjeti i, iz tog razloga, se isto objašnjenje namjeravalo primjeniti u slučaju djevice za koju su svi znali da je izuzetno pobožna.

Izvanredni događaji pri rođenju su zasigurno mnoge začudili, ipak većina im je pridavala malu važnost. I tako je jedino mali krug primio novosti o izuzetno neobičnoj vrsti rođenja… o buđenju života kojem su nedostajali svi prirodni preduvjeti i stoga je bio jedan događaj uzrokovan Božjom voljom i svemoći. To je naknadno bilo iskorišteno na način da su ljudi koristili lik majke Marije da bi stvorili biće koje prima njihovo obožavanje, štovanje (= njihovu odanost) i ljubav do takve mjere (ili ‘u takvoj mjeri’) da to odvraća ljudsko biće od njegovog najvažnijeg zadatka na Zemlji… da uspostavi kontakt sa Gospodinom i Spastieljem Osobno… Ovo se tiče/odnosi na izuzetne zahtjeve/upite za posredovanjem isto kao i na nelogično štovanje kojemu nedostaje sve opravdanosti, jer Isusova majka je bila odabrana kao rezultat njezine pobožnosti… ali ni u kojem slučaju (nije bila) svjesna ogromne milosti koja joj je bila darovana/dodijeljena… ona je bila Bogom odabrani sluga i prema tome Bog jedino/jedini zaslužuje (po)čast, jer sva bića su Njegovo djelo. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, br. 756, 25 Siječanj 1939

***

OBOŽAVANJE MAJKE BOŽJE

Sva vaša duhovna pitanja će biti odgovorena pošto to, ondje gdje se istina mora razlikovati od neistine, pridonosi/pomaže razjašnjenju/rasvjetljavanju, ali (sve to) pod preduvjetom da je vama uistinu stalo pronaći čistu istinu. Jer kada vas vodi žudnja/težnja da potvrdite već postojeća mišljenja (ili ‘poglede’), onda niste prijemčivi za čistu istinu.

Majka Moga fizičkog/zemaljskog tijela je još od vječnosti bila odabrana za to da postane majka Spasitelja čovječanstva. Ona je posjedovala prosvjetljenu dušu koja se utjelovila na zemlji (baš) zbog te uzvišene misije, te je (kao takva) bila, ako je usporedimo sa njenim zemaljskim sestrama, čista i savršena. Ali i pored toga je ona, kako bi dosegla najviši (mogući) cilj, – potpuno sjedinjenje sa Mnom, morala proći težak životni put. Sa ispunjenjem te svoje misije je ona stekla pravo da je u duhovnom kraljevstvu smatraju za ‘naj-svetije biće’, pošto je kroz patnju koju je morala izdržati na zemlji postala ‘slikom i naličjem’ Boga. Kroz svoju ljubav prema Meni je bila dovedena u takvo stanje patnje koje joj je omogućilo da se i njezino fizičko tijelo produhovilo. Tako je ona postala svijetleći primjer majke koja zbog svog djeteta podnosi najveću/najdublju patnju/muku/žalost.

Pa ipak, kult koji je u svezi s njom stvoren od strane ljudi (ili ‘to što je ljudi obožavaju kao Boga’), nije u skladu s Mojom voljom, jer iako je bila majka Moga zemaljskoga tijela, u duhovnom kraljevstvu je ona (‘samo’) svjetlosno biće, prepuno ljubavi i mudrosti koje želi pomoći ljudima da se pribiže svjetlu i blaženstvu.

U duhovnom svijetu je blaženstvo moguće jedino u sjedinjenju sa Mnom, a to (sjedinjenje) duša može postići jedino svjesnom težnjom za takvim sjedinjenjem (ili ‘takvom unijom’). Stoga, misli onoga koji želi postignuti blaženstvo moraju biti ispunjene jedino sa Mnom. On to sjedinjenje sa Mnom mora tražiti svojom slobodnom voljom, bez utjecaja duhovnih sila jer, ako bi tim silama to bilo dozvoljeno, svaki bi čovjek osjećao njihov utjecaj, pošto je prevelika njihova ljubav prema ljudima kojima žele pomoći.

Duša se svojom vlastitom slobodnom voljom odmetnula od Mene, i ona se svojom vlastitom slobodnom voljom mora i vratiti k Meni. Svaki utjecaj od strane svjetlosnih bića bi ograničavao (čovjekovu) slobodnu volju. Akcija slobodne volje se sastoji u dobrovoljnoj težnji te volje prema Meni, ka sjedinjenju sa Mnom, i takva težnja će na sve moguće načine biti podržavana od strane svjetlosnih bića. Međutim, bilo kakva vrsta obožavanja/klanjanja tim bićima je krivo usmjerena ‘težnja/volja’. Svjetlosna bića se nalaze u ljubavi prema Meni, oni obožavaju i slave samo Mene i ne žele prihvatiti nikakvu vrstu obožavanja pošto znaju da sam Ja Biće Koje najviše zaslužuje (ili ‘Kojem jedinom pripada’) obožavanje.

Onaj koji na ispravan način razumije odnos koji prema Meni (ili ‘sa Mnom’) imaju svjetlosna bića čija se ljubav prema Meni rasplamslala u blistavu vatru, će također spoznati/shvatiti koliko je pogrešno razmišljanje onih ljudi koji se na takav način klanjaju (ili ‘koji na takav način obožavaju’) Majci Božjoj. Oni će također razumjeti da to ne može biti Moja volja, jer na taj način ljudi za sebe stvaraju određenu vrstu ‘drugog Boga’, biće kojem oni ukazuju štovanje koje ono (= to biće) ne želi prihvatiti. Čovjek bi, sa ciljem da bi postignuo/ostvario svoj cilj na zemlji, trebao neprestano težiti sjedinjenju (jedino) sa Mnom.   AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, br. 4752, 2 Listopad 1949

***

Bertha Dudde, 4980, 5 Listopad 1950

DOGMA: MARIJINO UZNEŠENJE NA NEBO


Vaš duhovni razvitak zavisi o vašem stavu prema istini. Svatko tko traži istinu će ju (i) pronaći i zasigurno će napredovati, (a) svatko tko ju odbaci ili je prema njoj ravnodušan ne može postići duhovni napredak, pošto (je to znak da) on ne živi niti u ljubavi, koja je usko povezana sa istinom. Ljudski odaziv na istinu korespondira njihovom odazivu Meni, Koji Sam vječna istina Osobno baš kao i ljubav. I tako ćete razumjeti kako ću Ja uvijek nastojati ljudima prenijeti istinu, pošto greška/zabluda razumljivo mora odvlačiti od Mene. Svaka netočnost treba biti ispravljena a obmanjujućim učenjima se treba suprotstaviti pošto ona truju ljudske misli i predaju dušu u ruke onome koji je predstavnik laži. Otud ne može biti tolerirano da je ljudima ponuđena greška/zabluda u obliku religijske dogme koju moraju prihvatiti. Svaka doktrina koja zahtjeva prisilno prihvaćanje susreće moje neodobravanje, čak ako i korespondira sa istinom, jer vjera u takvu doktrinu ne rezultira u nikakvoj dobrobiti za dušu. Puno je gore, međutim, ako je ljudima nametnuto obmanjujuće učenje koje ne koristi razvitku duše. Ni jedna mjera koja ograničava ljudsku slobodnu volju neće nikad dobiti Moje odobravanje… A svaka dogma je povreda ljudske volje… U svakom slučaju, nevažno je za sljedeće generacije kako je Isusova majka napustila zemlju jer, sve dok ljudi nisu duhovno napredni da bi razumjeli proces duševnog produhovljavanja, prikaz uznešenja na nebo će jedino rezultirati u ponovnom mraku. Potpuni nedostatak razumjevanja će rezultirati u sumnji i nevjerovanju.

Uznešenje Krista na nebo je, međutim, potpuno druga stvar. On je bio, naposlijetku, Božanski Iskupitelj, Koga je svaka sila morala slušati (ili ‘biti pokorna’) i Koji je ostvario djelo Spasenja za sva ljudska bića. Zato bi sva ljudska bića također trebala primiti znanje o Njemu, i Njegov zemaljski život od početka do kraja bi prema tome trebao biti poznat i shvatljiv ljudima. Njegovo uznešenje na nebo je bio završetak Božanske aktivnosti na Zemlji, njegovo uznešenje je bila kulminacija, bilo je (to) ispunjenje mnogih proročanstava i okončanje Isusovog života na ovoj zemlji. Ali čak se ni vjerovanje u ovo ne bi trebalo zahtjevati od ljudi, već ljudi trebaju biti potpuno slobodni (uz)vjerovati, pošto jedino život ljubavi i vrlo duboka žudnja za istinom rezultiraju u živoj vjeri… Posljedično, niti je vrijedno niti korisno omogućiti ljudima novu točku neslaganja (ili ‘motiv/razlog za rječkanje/svađu’), koju ljudski intelekt ne može dokazati i koja zahtjeva viši stupanj razvoja kako bi se razumjela i u nju povjerovalo. Ovo se, međutim, više ne pronalazi među ljudima i prema tome samo povećava zbrku dok bi, u stvari, ljudi trebali primiti znanje.

AMEN

 

***

Bertha Dudde, 8324, 8 Studeni 1962

STAV LJUDI PREMA MARIJI, ISUSOVOJ MAJCI…


Ja sam uvijek spreman odgovoriti (vam) kada ste inspirirani duhovnim pitanjima, jer vi, koji ste namjeravani proširiti istinu od Mene, morate također sami znati istinu, morate biti sposobni praviti razliku između greške/zablude i istine… I stoga svjetlo treba biti zapaljeno tamo gdje ste još mračnog duha, gdje dvosmislenost i dalje postoji… Jer vi trebate znati kako će jedno obmanjujuće učenje opetovano voditi u nove pogreške/zablude… Opet i iznova su vam bila dana objašnjenja o stavu ljudi prema Mariji, zemaljskoj Majci Mojeg tijela, u ovom smislu: da ona zasigurno može biti nazvana/smatrana za naj-uvaženije/časnije biće u Mojem kraljevstvu svjetla kome vi ljudi također možete dodijeliti/podariti vašu ljubav pa ipak uvijek sa rezervom/uzdržavanjem znajući da ona, zahvaljujući njezinom visokom stupnju zrelosti/savršenstva, prebiva u Mojem kraljevstvu kao ‘dijete Božje’, u kojem Ja Osobno vladam kao Bog i Stvoritelj, kao Otac, kao primarni izvor svjetla i snage, kao najuzvišeniji i najsavršeniji duh u vječnosti…

Ona se, dakle, kako je bila živa kreacija, Meni vratila kao Moje dijete… dok sam Ja Stvoritelj Osobno i prema tome bi od vas ljudi želio primiti neograničenu ljubav… koju ćete Mi vi također dodijeliti kada ste u potpunosti ušli u Moju volju i bez ikakve rezerve (u smislu, ‘cijelim svojim srcem/bićem’) se čeznete sjediniti sa Mnom… Ja želim posjedovati ovu vašu neograničenu ljubav i sva bića u Mojem kraljevstvu svjetla, koja Me ljube baš takvom intimnošću/prisnošću, će jedino nastojati tako utjecati na ljude da će se oni okrenuti prema Meni… Ali oni nikad neće hrabriti ljubav ljudi da traži drugačiji cilj osim Mene… što se, međutim, događa kada svjetlosno biće uživa izvanredno štovanje/obožavanje od ljudi koje bi trebalo biti upućeno/dano jedino Meni… i iz ovog razloga ni jedno svjetlosno biće se nikad neće prikazati ljudima na način koji bi uzrokovao vatreno obožavanje. Jer takvo prikazanje bi jedino osnažilo pogrešno učenje, kakvim treba smatrati ‘štovanje/obožavanje Marije, majke Božje’, koje je sebe uspostavilo među ljudima.

Ja Osobno ne bi nikad ohrabrio i podržavao obmanjujuća učenja… I pošto su sva svjetlosna bića u potpunosti ušla u Moju volju i također znaju kako takva obmanjujuća učenja nanose gubitak dušama ljudskih bića, ni jedan takav pokušaj nikad ne bi bio poduzet od strane svjetlosnih bića, ali Moj neprijatelj/protivnik (= Sotona) će zaista koristiti baš takvu pogrešno usmjerenu vjeru te će ju pokušati utvrditi sa prikazama/avetima/priviđenjima kojih je on osobno izvornik/pošiljatelj…

Jer čim uspije u tome da sve više odvraća ljudsku pažnju prema ‘čudnim/novim bogovima’ on zamjenjuje Mene Osobno, Koji želi biti jedini cilj ljudskih želja…  

Koristeći se lukavstvom i prijevarom Moj će neprijatelj/protivnik pokušati sve kako bi ljude odveo u pogrešno razmišljanje i, razumljivo, on može najbolje raditi/djelovati tamo gdje su obmanjujuća učenja već pripremila tlo da može primiti njegovo otrovno sjemenje…

Opet i iznova su Moja ljubav, mudrost i sila sebe otkrili prenoseći/dostavljajući Moju Riječ, tako da su ljudi bili uvedeni u istinu. I Moj neprijatelj djeluje na isti način pokušavajući zadobiti ljudsko vjerovanje najavljujući događaje kojih je on vrlo dobro svjestan… A pošto Ja Osobno ne mogu djelovati direktno u ljudima koji su gradili na njegovim temeljima on na njih utječe kroz djela prevare, i ljudi ih ne prepoznaju kao neprijateljsko djelo prevare jer se on ne srami pojaviti zamaskiran u jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića (= Mariju; 2 Korinćani 11:14), pošto im on iza te maske ima pristup.

Činjenica da su u posebnim slučajevima duhovno potpuno zrele/savršene duše sposobne za/imati duhovnu viziju (ili ‘duhovno viđenje’) nije osporavana, pa ipak čim se to odnosi na prenošenja/transmisije koje su s Moje strane namijenjene ljudima zbog spasenja njihovih duša to ( transmitiranje istine) se događa putem direktnog otkrovenja kroz duh, ali (š)to onda također uključuje zadatak daljnje predaje tih otkrovenja bližnjim ljudskim bićima… Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti (pre)dana maloljetnoj djeci uz zabranu da pričaju o njima (= Fatima). Samo iz ovog bi ljudi mogli zaključiti tko je izvornik/pošiljatelj takvih priviđenja/prikaza/utvara… Tijekom posljednjeg vremena Moj neprijatelj ima veliku moć, i on je uistinu dobro koristi…

I njegov utjecaj će se također ukorijeniti gdjegod postoji greška/zabluda, greška/zabluda će biti sve više osnažena, a činjenica da je vama ljudima ponuđena greška/zabluda se pokazuje istinitom u tome da je, opet i iznova, baš ono svjetlosno biće (= Marija) postavljeno na isturen položaj koje bi htjelo iskoristiti sav svoj utjecaj jedino tako da bi vodilo ljude prema Meni kao Božanskom Iskupitelju, pošto ono zna u kakvim okovima oni skapavaju i da oslobođenje mogu pronaći jedino kroz Isusa Krista… Takve prikaze/utvare/priviđenja, međutim, su uvijek jedino uspješne u osiguravanju izvanrednog podstreka za obožavanje majke Božje… što je također volja Mojeg protivnika: da ljudi stvore čudne/nove bogove za sebe kako bi ih obožavali… Velika struktura laži je bila podignuta i njezini zidovi postaju sve snažniji… ali koja jedino može biti uništena posredstvom čiste istine koja je s Moje strane prenijeta/dostavljena na Zemlju… I svatko tko žudi za istinom će također jasno razumjeti i biti u stanju razlikovati između laži i istine… On će Meni Osobno uputiti molbu za razjašnjenjem, i Ja mu uistinu neću uskratiti istinu.

AMEN  

***

‘O Gospođo moja, o Majko moja Tebi se sasvim prikazujem, pa da ti se pokažem odanim, posvećujem ti svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o premila Majko čuvaj me, brani me, kao stvar i svojinu svoju.’

Preporuka Mariji (iz molitvenika Rimokatoličke crkve)

***

A V E  M A R I A

Gledaj, tvoja jedina/sva obaveza/dužnost jest, bila je prije, i vječno će biti, – ljubav, što će reći, čista, Božanska ljubav u tebi za Mene (ili ‘prema Meni’) i, na isti način, također i prema svoj tvojoj braći i sestrama.

Prema stupnju te Moje ljubavi u vama biti će vam dano od Mene, Koji sam – u Svom cijelom Biću – sâma Ljubav. Vi svi ste, ako Me volite svim svojim snagama, draga djeca Moje ljubavi – koja je (misli se na ljubav) također oplodila Mariju, majku Mojeg tjelesnog bića. Ali ovo fizičko biće vam je također i istinski brat te je dovoljno jako da vas ponese, kao malu braću i sestre, sa svom strpljivošću i nježnošću, te (ili ‘kao i’) da vas vodi, kao odraslu braću i sestre. A tko god želi doći k Ocu, neka se obrati Meni kao velikom Očevom ljubimcu, (i) Koji vam je istinski i jedini Brat, prepun najviše ljubavi i mudrosti. I stoga se nemate potrebe obraćati bilo kome DRUGOME do samo/ekskluzivno Meni u svim vašim molbama i potrebama.

Gledajte, pozdrav Mariji (u vremenu kada se slavi Objava/Najava koju je anđeo Gabrijel dao Mariji, objava/najava o rođenju Spasitelja; slavi se 25 Ožujka) dolazi iz najuzvišenijih visina Božje svetosti, u svoj punini moći i sile Njegova Duha, tako da vam ljubav u Ocu postane istinski brat! – E sad, zapitajte se, što vi i dalje želite sa ovim pozdravom? Marija ih ne treba, niti ona žeđi za njima. A ona zna bolje nego bilo tko od vas da je Moje uho oštrije nego njezino i Moje oko jasnije, a također i Moja ljubav, Moja blagost i nježnost se ne mogu usporediti sa ničijom ljubavlju, blagošću i nježnošću, čak ni onom u najblaženijih duhova nebeskih.

Uistinu, vaše neznanje i vaša velika po-greška bi joj jedino donijele tugu, da nisam Ja, iz Moje izuzetno velike ljubavi prema vama, anticipirajući neprestano, uzimao za Sebe ono što je od vas bilo usmjereno ka njoj, ili također nekome drugome od blaženih. Vidite, stoga, Ja činim da uši blaženih postanu gluhe (protiv takvog neprijatnog štovanja) a njihove oči slijepe, tako da njihovo veliko blaženstvo ne bi bilo uznemireno vašom velikom glupošću (Gospodin ovdje govori o obožavanju, i preklinjanju Marije te ostalih svetaca).

Tko god Mene bude tražio, u njemu će i Marija pronaći veliku radost a, također, i svi ostali blaženi. I oni će biti spremni, uvijek, služiti mu u skladu sa Mojom ljubavi u njima, kroz koju će prepoznati gdje i što vam nedostaje. Stoga je i beskorisno, bilo gdje drugdje doli baš jedino kroz Mene htjeti dospjeti do milosti. Jer jedino Ja sam vrata prema Ocu u Kojem se nalazi sva milost. Tko god ne ulazi kroz Mene, taj tamo ne ulazi (ili ‘neće ući’).

Vi se zasigurno možete, uz dužno poštovanje i sa ljubavlju, pri-sjećati svega što je povezano sa Mojim utjelovljenjem i stoga, zamišljati sve razmještaje/određenja Moje velike, milostive ljubavi prema vama. I to bi Meni bilo ugodno. Ali ako od toga želite napraviti blebetajuće molitve (Gospodin i dalje govori o molitvama koje su upućene Mariji ili svecima), onda ste postali budale ili ste, kroz veliko sljepilo vaših slijepih vođa/lidera, bili napravljeni budalama te ste prevareni/obmanjeni kroz prevarene prevarante (ili ‘kroz one koji su i sami obmanuti’).

Ali sada sam vam, iz Mene u naj(uz)viš(enij)oj istini, ukazao kako stoje stvari, pa bi stoga trebali djelovati sa time u skladu ako želite biti istinska djeca Jednog i jedinog dobrog Oca, i istinska braća Marijinom sinu Koji vas voli, baš kao što vi volite Mene! – Amen.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog
‘Nebeski Darovi – 26 Travanj 1840’ J. Lorber

***

‘Spomeni se, o predobra djevice Marijo, kako se nije nikad čulo, da si ikoga zapustila, koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem obodren utječem se i ja k tebi, Djevice djevica, k tebi, Majko dolazim, pred tobom, eto stojim ja griješnik i uzdišem. Nemoj Majko, Riječi Božje, prezreti riječi mojih, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen.’

Molitva Sv. Bernarda (iz molitvenika Rimokatoličke crkve)

***

Gospodinovo predskazanje u svezi obožavanja Marije

1/108 [3] Slijedećeg dana me majka Marija zapitala da li sam ovdje planirao bilo kakve javne aktivnosti i koliko dugo ću ovaj puta ostati u kući, i da li su još neki gosti trebali pristići, tako da bi mogla krenuti u nabavku namirnica kojih trenutno (u kući) nije preostalo puno.

[4] Rekoh Ja: ‘Ženo, ne brini se za Mene ili Moje prijatelje/pratioce a niti o količini namirnica (ili ‘niti o tome da li namirnica ima dovoljno’). Jer gledaj, Onaj Koji hrani cijelu veliku zemlju i Koji Svojom ljubavlju zadovoljava/utažuje sunce, mjesec i sve zvijezde je itekako upoznat sa ovom malom kućom i točno zna kakve su njezine potrebe. Stoga, ne mori svoju glavu oko toga i ne brini, jer ono što te brine je već zbrinuto od gore.

[5] Nebeski Otac ne dopušta da Njegova djeca gladuju, osim – kada je to nužno za njihovo spasenje.

[6] Vidjela si to u Siharu, gdje je u dovoljnoj mjeri postalo jasno/vidljivo na koji način Otac Nebeski osigurava/priskrbljuje za Svoju djecu. Da li misliš da je On nakon ovih par dana otvrdnuo? Idi u svoju smočnicu pa ćeš vidjeti (ili ‘se uvjeriti’) kako si bila nepotrebno zabrinuta.’

[7] Sada Marija žuri do smočnice koju pronalazi napunjenu sa kruhom, brašnom, voćem, dimljenom i svježom ribom, sa mlijekom, sirom, maslacem i medom. Kada je majka vidjela toliko izobilje namirnica u svojoj smočnici, uzbuđeno se požuri nazad k Meni, klekne ispred Mene i zahvali Mi što sam tako bogato opskrbio njezinu smočnicu. Ali ja se brzo sagnem, te joj, podižući je na njezine noge, rekoh: ‘Što mi to činiš? To (ili ‘tako nešto’) jedino Ocu pripada. Ustani, jer znamo se već trideset godina, i Ja sam i dalje isti i nepromijenjen.

[8] Ali Marija radosno plače, pozdravlja sve Moje učenike i onda brzo napušta sobu da bi pripremila dobar podnevni objed.

[9] Učenici Mi međutim priđu i kažu: ‘Gledaj, kakva draga žena i koja voljena majka. Ona sada ima već 45 godina a izgleda kao da joj je jedva dvadeset. Koja velika i ljubavlju ispunjena briga, i kako se njezine istinski svete, najčišće grudi nadimlju od majčinske ljubavi. U svoj istini, žena nad svim ženama ove cijele zemlje.

[10] Rekoh Ja: ‘Da, uistinu, ona je Prva, i poput nje druge nikad neće biti. Ali isto tako će se dogoditi da će više hramova podizati/graditi njoj nego Meni, i bit će obožavana deset puta više nego Ja, i ljudi će vjerovati kako jedino kroz nju mogu postići spasenje.

[11] Stoga, Ja sada ne želim da bude previše slavljena. Ona zna da je majka Mojeg tijela a također je svijesna tko je (ili ‘tko se krije’) iza toga tijela kojeg je rodila.

[12] Zato budite jako dobri i dragi prema njoj, ali pazite da joj ne ukazujete štovanje kao Bogu (ili ‘pazite da ju ne štujete kao Boga’).

[13] Jer, bez obzira na sve njezine najbolje kvalitete, ona je ipak žena, a jaz između najbolje žene i taštine je samo jako uzak.

[14] A bilo kakva vrsta taštine je sjeme ponosa iz kojeg je proizašlo, i dalje proizlazi i uvijek će proizlaziti svo zlo ovoga svijeta. Stoga, imajte na umu ono što sam vam sada rekao također i u svezi Moje majke.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 1/108:3-14’ J.Lorber

***

Odabrana djevica

9/130 [4] Svi su hvalili Marijine riječi, a Samaričanin dođe do nas te reče: ‘Slušajte, vi Gospodinovi prijatelji, tko je ova draga žena koja sad prorokova u (tako) visokom/uzvišenom smislu?’

[5] A Gabrijel, koji je sjedio pored Marije, odgovori: ‘To je žena o kojoj stoji zapisano: ‘Gledaj, djevica će roditi Sina. Njegovo ime će biti Emanuel, i u Njemu će Bog uistinu biti sa nama.’

[6] Sada pogledaj na/u Gospodina Koji stoji među nama. On je Emanuel, stoga jedan i jedini istinski Bog sa nama. A sada također znaš i tko je ova žena. Idi i reci to svojim prijateljima.’

[7] Samaričanin se nakloni, te ode do svojih prijatelja i kaže im. I oni svi ustadoše, dođu do nas i pozdrave Mariju govorom koji je bio ispunjen svečanim i slavom ispunjenim riječima.

[8] Ali Marija im reče: ‘Ja sam bila i jesam samo odabrana Gospodinova djevica, a što sam postala (ili ‘što je od mene postalo’), to je bila Njegova volja. Stoga, ne hvalite me (ili ‘nemojte mene hvaliti/slaviti/veličati’), već uvijek i jedino slavite Boga. Činite što god od vas zaište (ili ‘što god vam kaže’) Sin Najuzvišenijeg, Koji je jedno sa Njime.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 9/130:4-8’ J.Lorber

***

Svjedočanstvo i upozorenje proročice Ane (Luka 2:36-38)

1. U to vrijeme je u hramu bila proročica, po imenu Ana, kći Fenuela iz plemena Ašerova.

2. Ona je bila već jako stara i bijaše tako pobožna da je u svojoj mladosti, kad je bila zaručena za čovjeka, ona toliko voljela Boga da se nije otkrila svome mužu sedam godina i svo to vrijeme je zadržala svoju nevinost.

3. Ona je postala udovica u svojoj osamdesetoj godini, uslijed čega je ušla u hram iz kojeg više nije izašla.

4. Ovdje je ona, svojom vlastitom voljom, služila jedino Gospodinu Bogu, molitvom i danonoćnim postom.

5. Ovom prilikom je ona koja je bila u hramu već četiri godine također prišla, slaveći Gospodina Boga i onda rekla svima onima koji su čekali Spasitelja u Jeruzalemu što joj je Duh Božji otkrio.

6. Kada je izgovorila svoje proročke riječi, ona je također zatražila Dječaka, milovala Ga je te hvalila i slavila Boga.

7. Nakon toga je Bebu vratila Mariji rekavši joj: ‘Sretna si i blažena ti, o djevice, da si majka moga Gospodina!

8. Ali ne dozvoli nikad sebi zbog toga žudnju za hvalom/veličanjem (= u smislu, ‘ne poželi nikad da te drugi zbog toga veličaju/hvale, da ti se klanjaju’), jer samo Onaj, Koji tu na tvojim grudima siše, zaslužuje jedini našu slavu, hvalu i obožavanje!’

9. Nakon ovih riječi je proročica otišla, a Josip i Marija, koji su u hramu bili oko tri sata, ponovno izađu (= napustiše hram) i potraže smještaj (zajedno) sa rođakom.  

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Isusovo Djetinstvo – 25:1-9’ J.Lorber

***

Ovome ću dodati jednu (ili ‘ovu’) naj-važniju činjenicu. Marija, Gospodinova majka, je jednom prošla (pokraj Swedenborga u duhovnom svijetu) pojavivši se iznad glave, u bijeloj odori. Ona je tada zastala da bi rekla kako je bila Gospodinova majka, i da Ga je ona uistinu rodila; ali da je postavši Bogom On skinuo (put off) sve ljudsko koje je dobio/primio od nje, tako da Ga ona sada obožava kao svoga Boga, i ne želi da Ga itko priznaje kao njezina sina, pošto je u Njemu sve Božansko.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 827’

***

Što se uistinu krije iza Marijinih ukazanja?!

‘Sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla!’

                                                                                 1 Korinćanima 11:14

SOTONINO DJELO(VANJE) KAO ANĐELA SVJETLA (FATIMA/MEĐUGORJE)

Za vrijeme posljednjih dana će se Sotona boriti svim sredstvima tako da bi se duše opredjelile za njega i zastranile (= skrenule sa pravog puta). I njegov trik je uplesti ih u grešku/zabludu, dopustiti im da vjeruju kako su na pravom putu, a ipak tako zaplesti njihove staze da ne primjete da one vode u ponor, pošto oni u stvari ne žude krenuti putem uspona. Ljudi su zadovoljni time što im je rečeno (= što su im drugi rekli) kako je ‘put uzlazan’…. ali oni sami na njega ne obraćaju pažnju (= ne razmišljaju o tom putu) ili bi zasigurno primjetili da je (taj put u stvari) silazni. I on (Sotona) koristi mnoga sredstva prevare, koja sva odvraćaju od istine, sva su samo splet prevara/obmana ali tako dobro kamufliranih da osoba mora biti pažljiva da ju on ne bi zaveo. I on (Sotona) sudi/smatra kako je Isusova majka najbolje sredstvo (prevare), koju on najprije stavlja ispred ljudi (u smislu, ‘tako da ju mogu vidjeti’) tako da oni, zahvaljujući njihovom obožavanju i slavljenju, zaboravljaju stvarnu svrhu svojeg zemaljskog života: ostvariti vezu sa Isusom Kristom Osobno, koja je jedina garancija za spasenje čovjekove duše.

Na taj način ljudi obavljaju/ispunjavaju jedan naizgled pravedan čin ljubavi prema Isusovoj majci, ali Sotonin namjeravani/ciljani rezultat je (time postignut, naime) manje ljubavi za Samog Božanskog Iskupitelja, Koji više ili manje zauzima drugo mjesto. Ali životni vijek na zemlji je pre-kratak da bi se za ostvarenje cilja uzimala stranputica, i ljudi koji svakog sata u danu ne uzmu pribježište/utočište/sklonište u Isusu uzimaju dugačke stranputice (= de-tours = zaobilazne puteve). Kontakt sa Njime je toliko iznimno/izvanredno važan da se nikad ne može dovoljno ostvariti (u smislu, ‘nikad ga nije dovoljno’, ili još, ‘ja sam sa Kristom ostvario zadovoljavajući kontakt pa se sad mogu opustiti’ je nemoguća stvarnost!), i jedino iz tog razloga obožavanje majke Božje znači devijaciju/odstupanje od stvarnog cilja/objektiva (ovog zemaljskog) života koji je uspostavljanje baš ovog kontakta, o čemu ovisi spasenje čovjekove duše.

I prema tome baš ovo je veza koju Božji neprijatelj/protivnik želi spriječiti po svaku cijenu (= svim mogućim sredstvima), i on to najbolje uspijeva tako što okreće ljudske misli ka Mariji. On je to u stanju učiniti putem neobičnih prikaza/utvara koje je on sam inicirao/pokrenuo, ali on sebe čini vidljvim pod maskom anđela svjetla (samo) ljudima koji su posebice prikladni za percipiranje psihičkih fenomena. Putem tih prikaza/aveti on ljudima predskazuje nadolazeće događaje, za koje on zaista zna da će se dogoditi, i time/tako stvara utisak kredibiliteta čak iako je to strategija prerušavanja/prekrivanja sa ciljem da bi se uzrokovala još veća konfuzija. On će sebe uvijek zamotati u plašt misterije, uvijek dajući tvrdnje o skrivenim stvarima, uvijek zabranjivajući javno otkrivanje, pošto bi onda njegova nepoštenost mogla biti (raz)otkrivena…

On će uvijek jedino dostaviti/osigurati samo prikrivenu informaciju pošto mu nedostaje preciznog znanja, ali u svijetlim trenucima čak i on povremeno prepoznaje/uviđa ozbiljnost vremena u kojem će on osobno biti onaj kome će se suditi (u smislu, ‘pozabaviti’ = ‘on će biti na dnevnom redu’)… ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu, i to čini kroz usta onih kamufliranih svjetlosnih bića zahtjevajući izgradnju crkava i oltara gdje mu se treba ukazivati poštovanje, pošto se on sam skriva iza takvih prikaza/aveti/utvara. I najočiglednija naznaka anti-duha (= anti-Krista) leži u činjenici da se od ljudi zahtjeva da pred svijetom ukažu poštovanje onima u čijim haljinama tama sebe čuva neperceptibilnom.

Nebesko svjetlosno biće će uvijek jedino privlačiti ljudsku pažnju ka Isusu Kristu i spominjati Njegovo djelo Spasenja, istinsko svjetlosno biće neće zahtjevati nikakve formalnosti (= obrede, ceremonije, ukratko, ništa izvanjsko), nikakvu izgradnju crkava i oltara, već će hrabriti ljude da sebe kroz ljubav oblikuju u Božji hram, niti će praviti skrivene sugestije već će objavljivati/proglašavati što svim ljudima treba biti rečeno (a svim ljudima treba biti rečeno): da je kraj blizu i da se ljudi trebaju promijeniti… Istinsko svjetlosno biće neće ljude uvjeravati ni(ti) da satima obavljaju formalne molitve, već će ih motivirati da uspostave živu vezu sa Isusom Kristom, gdje se jedino i zauvijek treba pronaći spasenje.

Vi ljudi ne trebate takve događaje (recimo ukazivanje ‘Marije’ u Fatimi ili Međugorju) uzimati ozbiljno, jer to su događaji koji su bili uljepšani od strane ljudi, oni su se dogodili na primitivan način i jedino su kasnije bili predstavljeni kao nesvakidašnja iskustva… za to su bili pripremljeni dobri temelji, pošto je obožavanje majke Božje već bilo preduboko ukorijenjeno u ljudima i čak su minorni događaji uzrokovali grozničavu/uzbuđenu aktivnost u njima i stvorili temelje da (oni) (uz)vjeruju u još nevjerojatnije stvari.

Ali to (= te utvare za koje ljudi misle da im se ukazuje Marija) ni u kojem slučaju nisu bila Božansko-duhovna prikazanja koja su trebala očvrsnuti/pojačati ljudsku vjeru u obožavanje majke Božje, jer njezina volja nije da sebe razlikuje od svoga Sina Isusa Krista, umjesto toga ona će uvijek jedino skretati pažnju na Njega i Njegov čin Spasenja, ako se ikada bude ukazala/prikazala…. Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu, cilj kojem treba težiti svakog sata i svakog dana, i to je istinski i jedini put kojim treba hodati na Zemlji. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, br. 7460, 21 Studeni 1959

***

Bertha Dudde, br. 5806, 15 Studeni 1953

PRIVIĐENJA MARIJE…


Štogod tražite od Mene će vam biti dano ako to koristi vašoj duši. Ja ću poslušati svaki duhovni zahtjev, i Ja ću izoštriti svačije razumijevanje. I prema tome Ja ću također ispraviti obmanjujuća učenja koja ste vi ljudi prihvatili. Ali jedino nekolicina će vjerovati Mojim Riječima, budući su ljudi već previše zapleteni u pogrešku da bi ona mogla biti brzo uklonjena, premda bi sam zdrav razum trebao shvatiti besmislenost onog što im je predstavljeno kao Istina:

Ja se zaista trudim oko toga kako bi sva zemaljska djeca pronašla stazu do Mene, i Ja bi uistinu učinio sve da ih prosvjetlim, ali Ja uvijek moram uzeti u obzir slobodnu volju ljudskog bića i prema tome ne mogu na očigledan način uništiti strukturu koja je bila izgrađena od strane samih ljudi*… Ja ne mogu prisilno ispraviti proces ljudskog razmišljanja, Ja jedino uvijek mogu osigurati razjašnjenje pomoću kojeg bi oni sami mogli naučiti razmišljati ispravno… ako to budu htjeli… Posebice volja ima jednu izuzetno snažnu sklonost spram pogreške u mnogih ljudi, i oni se nje tvrdo drže. Pogreška se sastoji od činjenice da se ljudi zapućuju stazom koja ne vodi ravno do Mene… da oni streme sa svom njihovom silom spram cilja koji je više poželjan od Mene, ali što, ljudski rečeno, naznačava: Vi ne smijete imati drugih bogova ispred Mene… (Izlazak 20:3; Ponovljeni Zakon 5:7) i to je djelo Mojeg protivnika (Sotone) koji smjera smutiti ljude koji žele učiniti što je ispravno…

Radi se o odluci volje ljudskog bića, odabira između Mene i njega (Sotone), koji je jedina svrha zemaljskog života. Kako bi Me istisnuo iz misli ljudi koji mu ne pripadaju očigledno on im pokušava dati jedan prividno jednako vrijedan cilj vrijedan stremljenja… on Mi se suprotstavlja zamaskiran u pobožnost… Postignuće ovog cilja zahtjeva punu snagu volje i nepodijeljenu čežnju… otud on oduzima od ljudi puno vremena sa aktivnostima koje su prividno posvećene duhovnoj čežnji. On nalazi dobro tlo za njegovu štetnu aktivnost gdjegod je drugi lik već bio postavljen pored Mene… gdje je obožavanje majke Božje Marije postalo više važno nego stremljenje ka srdačnom odnosu sa Mnom. To je gdje on ima lagan posao, i on se pojavljuje kao anđeo svjetla (2 Korinćanima 11:14) jedino da bi ljude ostavio u još više dubokoj tami…

Svjetlosna bića su zasigurno sposobna sebe očitovati ljudima sa Mojim dopuštenjem kada to zahtjeva žestoka duhovna nedaća, ali će oni uvijek navlačiti njihovu pažnju na Mene, oni će pokušati uvesti ljude u istinito razmišljanje… Oni će željeti promijeniti ljudsko pogrešno vjerovanje no nikada neće potvrditi već postojeću pogrešku pokušavajući se prilagoditi ovoj pogrešci (ili ‘uskladiti sa ovom pogreškom’)… I svjetlosna bića koja žele donijeti pomoć ljudima u Moje ime, neće nikada najaviti otkrovenja nezreloj djeci**, budući je svrha svakog otkrovenja iz duhovnog kraljevstva obavijestiti sve ljude o Mojoj volji… Moj protivnik, međutim, jedino želi prouzročiti zbrku; Moj protivnik će spriječiti sve što bi moglo imati iskupiteljske posljedice. Moj protivnik želi spriječiti srdačnu komunikaciju sa Mnom… molitvu u duhu i Istini (Ivan 4:20-24), koja jedino treba uključivati nekoliko riječi ili srdačnih misli… tako što će nagnati ljude vršiti mehaničke molitve***sa ciljem da bi oni uzvjerovali kako je on anđeo svjetla. I s tim on želi lišiti ljude dragocjenog vremena kojeg bi oni mogli bolje upotrijebiti za njihovo vlastito usavršavanje da su se okrenuli ka Meni Osobno u nevinosti i Ljubavi i zatražili za Moju milosrdnu pomoć.

Moj protivnik radi sa mnogo prepredenosti i lupeštine… On se ne ustručava (u smislu, ‘nema grižnju savjesti’) zaogrnuti sebe sa ogrtačem, ogrtačem kraljice neba, najčišćeg, najprosvjetljenijeg bića koje Mi je posvećeno sa gorućom Ljubavlju… koja ne zna za drugi cilj nego voditi ljude na Zemlji nazad k Meni i koja se prema tome ne bi nikada pojavila kako bi skrenula ljudske misli ka sebi samoj… budući ona zna svrhu i cilj ljudskog života na Zemlji… Unatoč tome, Ja ne sprječavam akcije Mojeg protivnika, jer sva ova priviđenja su čudesa lažnih Krista i proroka (Matej 24:24), čudesa koja će izroniti iz pogrešnog razmišljanja i pogrešnog vjerovanja, koje mu daje pravo i priliku da sebe očituje, i što ga jedino čini snažnijim, tako da će se u obmanjujuća učenja sve čvršće vjerovati… Ipak Ja ću se uvijek s Ljubavlju pobrinuti za one koji su zavedeni i dobre volje… time što ću ući u njihove misli tako da oni prepoznaju istinski cilj i, uz pomoć svjetlosnih bića koja rade u Moje ime, u svakom slučaju pristignu do svjetla. Ali staza onih koji su lakomisleni (nepromišljeni)postaje jako puno duža, jer ukoliko oni ne otklone nepotreban teret oni ne mogu pronaći kratku stazu, koja, međutim, treba biti učinjena čak još kraćom kako bi se Mene doseglo… stazu Čiste Istine, putem koje je svatko sposoban postići cilj u kratkom vremenu.

AMEN

*Misli se na Marijanizam koji je uspostavljen u Katoličkoj Crkvi

**Misli se na ukazanja u Fatimi i Međugorju

***Misli se na moljenje krunice

***

NEPRIJATELJEVA OBMANJUJUĆA DJELA… UTVARE

Vrlo osobit trik Mojeg neprijatelja (Sotone) je namamiti/zavesti ljude da Me svrgnu/sklone/pomaknu iz svojih misli tako da im dostavi/predstavi ‘druge bogove’, da u njima probudi ideju da bi ti drugi ‘bogovi’ trebali poslužiti ljudima kao most do Mene… da je dakle zasluga tih bogova (u smislu, ‘i da trebaju biti zahvalni tim bogovima’) ako im se Ja milostivo približim, i da bi ljudi onda trebali učiniti sve da bi najprije osigurali naklonost tih bogova. Jer svi oni koje postavite pored Mene, koje tražite za ‘posredovanje’ kod Mene (ovo se naravno odnosi na svece i na Mariju, majku Gospodinovog fizičkog tijela), su ‘idoli’ (hoće reći kako je takvo ponašanje bogo-hulno i kao takvo štetno za ljudsku dušu; to je isto tako prekršaj protiv prve i naj-važnije zapovijedi Božje; vidi Izlazak 20:2-6; Ponovljeni Zakon 6:4, 5; Matej 22:37, 38; Marko 12:29, 30). Vi trebate uzeti direktni put do Mene, jer to je svrha i cilj vašeg života…

Kada znate što je bio (= od čega se sastojao) vaš grijeh iz prošlosti (radi se o pra-grijehu Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika a ne o Adamovom grijehu) vi ćete također znati da se taj grijeh može ispraviti jedino sa nasuprotnim… Vaš grijeh iz prošlosti je bilo vaše svjesno odvajanje od Mene, prema tome vi (na ovoj Zemlji) trebate ostvariti svjesnu vezu sa Mnom i na taj način spoznati vaš nekadašnji grijeh i preda Mnom ga priznati. Nikakva druga bića… bez obzira koliko ona prosvjetljena bila, ne mogu otkloniti ovaj prošli grijeh od (= taj prošli grijeh pre-uzeti umjesto) vas, i Ja nikad ne mogu prihvatiti njihovu zamolbu (= obraćanje) umjesto vas, pošto promjena volje mora biti baš vaš osobni napor, i vi morate pristupiti dobrovoljno Meni Osobno, pošto se jedino onda može ponovno ustanoviti vaša dobrovoljno uništena veza.

Zato Moj protivnik/neprijatelj (Sotona) koristi lukavo oružje da bi spriječio ovaj povratak k Meni… svjesnu vezu sa Mnom… koliko god je to moguće ili da ju u potpunosti spriječi (= ne-posrednu vezu sa Bogom u Isusu Kristu) uvjeravajući vas da možete dostići vaš cilj zaobilaznim putem. On koristi ovo oružje na onima koji i dalje imaju dovoljno dobre volje da ne odbace svaku religijsku doktrinu… i koji lako mogu biti prevareni/obmanuti. Jer on želi zavesti ljudske misli, on želi dobiti vrijeme, on želi prepriječiti/zakrčiti/odugovlačiti put k Meni. I iz tog razloga je on izmislio obmanjujuće učenje o ‘posredovanju iz onostranog’ (= učenje o ‘zauzimanju onostranih bića za ljude na zemlji’) pronašavši nebrojene sljedbenike.

Ljudi zasigurno mogu pomoći siromašnim dušama (= dušama koje su lišene ljubavi i svjetla) u onostranom putem zauzimanja/posredovanja, pošto je takvo zauzimanje dokaz ljubavi prema tim dušama, što je za Mene već dovoljno da tim dušama dam snage, pošto Ja jako visoko cijenim čovjekovu ljubav. Međutim, ‘posredovanje’ od strane svjetlosnih bića je potpuno drugačija stvar… Sva ta bića neograničeno/obilno ljube, i ona uistinu također imaju moć pomoći svim ljudima… ali zahvaljujući njihovoj neograničenoj ljubavi oni također imaju i neograničenu mudrost… Svi oni znaju za praiskonski grijeh (ovo se kako već rekosmo ne odnosi na Adamov grijeh već na pra-grijeh Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika), oni znaju za Moj plan Spasenja od vječnosti, oni znaju svrhu i cilj zemaljskog života… Oni znaju uz pomoć kojih sredstava (ili ‘na koji način’ = ‘kojim putem’) će se pala bića biti u stanju vratiti k Meni, kojim sredstvima biće može povratiti svoje originalno stanje… I to znanje ih nikad ali nikad neće uvjeriti/natjerati da bez ovlaštenja oslobode ljude (iz) njihova grešnog stanja.

U drugu ruku, njihova ljubav prema svim neiskupljenim duhovima je prevelika da bi biću uskratili pomoć. Ali njihova ljubav prema Meni je puno veća… I prema tome oni nikad ne bi zauzeli prednost/prvenstvo/viši položaj u ljudskim mislima, oni će uvijek jedino ciljati (= težiti k tome) da njihove misli usmjere ka Meni u saznanju da čovjek mora najprije ustanoviti vezu sa Mnom ako mu se želi pomoći da postigne blaženstvo. Stoga volja svjetlosnih bića nikad neće biti da se vi trebate uputiti ka njima i (tako) (iz)gubiti dragocjeno vrijeme, koje je namijenjeno za vaš povratak k Meni… I ta svjetlosna bića će još manje podrža(va)ti obmanjujuća učenja tako što će se osobno prikazivati ljudima (hoće reći kako se Marija, majka Gospodinovog fizičkog tijela, koja je uz to jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića, nikad ne bi ukazivala ljudima, kao što tvrde recimo za Fatimu ili Međugorje, pošto ona prva zna kako bi takvo ukazivanje samo obmanulo ljude, tj. kako bi ih za-vodilo na krivu stranu). Ali ova prevara/obmana je korištena od strane Mojeg protivnika (Sotone), i sa ciljem da bi povećao tamu on bljeska sa zavaravajućim svjetlima… On računa na zamračeno duhovno stanje ljudi (jer zaista, koliki mora biti mrak u ljudskom umu da čovjek ne spoznaje kako je obožavanje Marije, molitve upućene njoj, čisto idolokoplonstvo!) koji ne pamte Moje Riječi ‘Nemoj imati drugih bogova osim Mene… ne pravi za sebe isklesanog lika kojem ćeš se moliti’ (Izlazak 20:3, 4; drugim riječima, Gospodin ovdje hoće reći da su takva prikazivanja Sotonino djelo, tj. da se Sotona osobno prerušio u anđela svjetla da bi zavarao tj. pridobio ljude = da bi ljudske osjećaje i misli skrenuo sa Isusa Krista; vidi 2 Korinćani 11:14).

Najčišće i najsvetije biće, koje je bilo roditelj (childbearer) Mojeg zemaljskog tijela, neće nikad ohrabriti ljude da joj upućuju molitve/zahtjeve (što bi bio slučaj kada bi se ukazivala ljudima!), pošto je njezina ljubav prema Meni beskonačna, i ona teži usmjeriti sva jednom otpadnuta (apostatised) bića nazad k Meni, pošto ona, također, voli ta bića i željela bi podržati njihov povratak k Meni. I posebice ovo najuzvišenije sveto biće (i dalje je naravno riječ o Mariji) ima u Luciferu naj-grubljeg/oštrijeg neprijatelja, koji se ne srami iskoristiti njezin lik za svoje planove (Fatima, Međugorje = Luciferovi trikovi kojima hoće obmanuti ljude da bi umjesto u Krista gledali u ‘idole’; 2 Korinćani 11:14)… koji će uvijek koristiti ovu sliku/priliku/oblik kao Sotonsku obmanu samo ako postoji opasnost da mu igra bude prozreta… kada se sumnja u obmanjujuća učenja i (kada se) malo svjetla želi probiti. Onda Moj protivnik ponovno stupa u akciju i koristi sredstva koja trenutno opet osnaže njegovu moć, pošto će se najdublja tama prostrijeti/proširiti nad onim ljudima koji su se uhvatili u klopku zbog činjenice da prakticiraju premalo ljubavi sa ciljem da bi u sebi zapalili svjetlo (Gospodin hoće reći kako je jedino nedostatak ispravne ljubavi u ljudima uzrok tolike zamračenosti da ne primjećuju kako je ovdje u stvari riječ o Sotoninom djelovanju a ne o nikakvom Marijinom ukazanju ljudima), što bi im uistinu moglo donijeti prosvjetljenje i omogućiti im da pronađu ispravan put… (a ispravan put je JEDAN JEDINI, naime) direktan (tj. ne-posredan) put k Meni (= Isusu Kristu).

Samo ako bi ljudi više živjeli u ljubavi, takva duhovna konfuzija i greške se ne bi mogle pojaviti pošto bi bile kao takve i prepoznate… Ali posebice ljudi koji sebi dozvoljavaju da ih izvanjske pojave impresioniraju su najmanje aktivni unutra [jer ovdje je riječ o ljudima koji u svom srcu nemaju Gospodinov zakon = Izlazak 20:2-5 = Jeremija 31:33, pošto SAMO NA TAKVE LJUDE ovakve izvanjske ‘predstave’, tj. fenomeni ovakve vrste, mogu napraviti utisak]. Njihov duševni život je više ili manje određen svjetovnim zbivanjima čak i ako oni nose ogrtač religioznih aktivnosti… ljudska čula su okupirana i duša će biti zamućena/zatamnjena. I prema tome Moj protivnik ima laku igru, ljudi su obmanuti/prevareni njegovom aktivnošću a ipak bi ga oni mogli prozreti i opaziti samo da su njihova srca bila ispunjena sa ljubavlju, pošto je ljubav također svjetlo i osvjetljava duh ljudskog bića. To je razlog (= nedostatak ljubavi) zašto mase podržavaju obmanu Mojeg protivnika i predstavljaju je kao ‘istinu’ koja se ‘začela’ u Meni. Samo mala količina znanja bi omogućila ljudima da shvate uzaludnost/nekorisnost prikaza/utvara (= Fatima, Međugorje, itd. itd.) koje nikad ne mogu biti u skladu sa Mojim Božanskim planom ljubavi i Spasenja. Moja zemaljska majka neće nikad htjeti biti u centru događaja koji zaustavljaju mase da krenu direktnim putem ka Meni (!!)… ona nikad neće pokušati privući ljudsku pažnju i misli ka sebi (!!)… pošto bi to bilo isto kao omalovažavanje/preziranje/ignoriranje Mene, Kojem ona daje svu svoju ljubav i odanost/privrženost (!!).

Kao rezultat utjecaja Mojeg neprijatelja/protivnika ljudi su prisvojili/prihvatili potpuno kriv stav… Oni sami su pored Mene stvorili bogove (Izlazak 20:2-5), i plešu oko tih bogova (vidi Izlazak 32 u kojem se u korespondentnim slikama prikazuje kakvo će biti stanje u svijetu pred Gospodinov dolazak na sud = jako malo ili nimalo ISTINSKE VJERE U ISUSA KRISTA = Luka 18:8; Mojsije na tom mjestu predstavlja Gospodina Isusa Krista kojeg su ‘prirodni’ tj. ‘vjernici na usnama ali ne u srcu’, odmah zaboravili čim je njegov ‘povratak’ malo ‘okasnio’!; ‘zlatno tele’ predstavlja ‘neki drugi lik/osobu kojem/kojoj se ljudi klanjaju pored/umjesto jednog jedinog Istinskog Boga; koliki je to grijeh i kako će ‘proći’ na sudu takvi ljudi, ukazuje kraj 32 poglavlja Knjige Izlaska = takvi će biti izbrisani iz ‘Gospodinove knjige života’ a svi koji su izbrisani iz ‘Gospodinove tj. Janjetove knjige života’, zasigurno neće proći kroz kapije Nebeskog Jeruzalema; vidi Otkrovenje 20:15; 21:25-27!!) ali se ne sjećaju jednog Boga, od Kojeg su se jednom odmetnuli i Kojem se moraju vratiti svojom vlastitom slobodnom voljom. Oni pogrešno usmjeravaju svoju volju pošto Moj protivnik zna kako postaviti zavaravajuća svjetla pred njihove oči, pošto se on osobno krije iza maske (ili ‘on osobno je prikriven iza te maske’; 2 Korinćani 11:14) i tako zahtjeva da ga ljudi obožavaju kao Boga… On pokreće te prikaze/utvare (i dalje je riječ o navodnim ukazivanjima Marije u Fatimi, Međugorju, itd.), on također pokušava iskoristiti u svoje svrhe istinske vizije uistinu posvećenih ljudi potičući mase na vjerovanje kako se jedno izuzetno sveto i čisto biće (misli se naravno na Mariju) otkrilo/ukazalo, iako (iz više puta navedenih razloga) ono sebe nikad ne bi manifestiralo na ovaj način… Ali ljudi žele vjerovati u to i u tome ih se ne može spriječiti (= jer imaju slobodnu volju = jer bi se time narušila ljudska slobodna volja). Ali vama koji žudite za čistom istinom će uvijek biti pruženo svjetlo.

Vi ne bi trebali dopustiti da vas to (takva prikazanja = utvare) prevari/zbuni pošto će Moj protivnik prouzročiti da se dogode još i druge stvari, i on će uvijek nastojati pridobiti mase na svoju stranu. To bi vam već trebala biti naznaka tko se krije iza neobičnih aktivnosti i prikazanja, jer Ja ću uvijek djelovati daleko od oka javnosti, i čak ni Moji svjetlosni glasnici neće nikad sebe staviti u centar pažnje. Ipak samo se malo pažnje pridaje Mojoj aktivnosti, aktivnost Mojeg protivnika će, međutim, uvijek pokrenuti/dirnuti cijeli svijet, što već pruža dokaz o njemu (Gospodin hoće reći kako su sva takva ‘masovna’ zbivanja uvijek jasan dokaz da je to Sotonino ‘maslo’) i na taj način (tj. po tome) se on također može prepoznati. AMEN

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Berthi Dudde, br. 7045b, 18 Veljače 1958

***

Bertha Dudde, 6478, 17 Veljače 1956

MARIJINE UTVARE… ZNACI I ČUDA… SOTONINA AKTIVNOST


Čovjek obraća pažnju jedino na znake i čuda. On želi steći uvid u ono što mu je skriveno, najprije želi doživjeti neobjašnjive fenomene, i ovi mu izgledaju vjerojatniji nego čista Riječ Božja, ali u stvarnosti oni samo pojačavaju/pooštravaju tamu i pogrešno vjerovanje, jer njih bi jedino trebalo smatrati za izmišljotinu/fabrikaciju onoga (= Sotone) koji želi uzrokovati zbrku i koji je osobito aktivan u trenucima kada čista istina prijeti uspostaviti/utemeljiti sebe. On svako blistavo svjetlo želi zamračiti sa vrlo dubokom tamom. Jedino rijetko će ljudi promovirati distribuciju istine, dok se laži i greške/zablude šire poput šumskog požara i ljudi ne prežu posluživati svoje bližnje sa hranom koja nema nikakve hranjive vrijednosti, već umjesto toga ima otrovno djelovanje.

Tijekom posljednjih dana prije kraja Sotonina aktivnost će postati očigledna pošto će se on osobito koristiti sredstvima čija je namjera izigravati Božansku aktivnost. Bog je obećao ljudima Svoj duh, i ovo djelovanje duha je združio sa izvanrednim darovima milosti. Božja milost sebe izražava kroz ljude koji proglašavaju Njegovu Riječ, koji su Njegove istinske sluge na Zemlji i koji će prema tome također ostvariti što je Isus ostvario na Zemlji… koji će liječiti bolesne i od ljudi otklanjati svaku nevolju, koji su u posjedu vrlo dubokog znanja, puni snage i sposobni vidjeti što će Bog poslati čovječanstvu… koji će vršiti čuda kao što je to On činio, pošto Bog Osobno može djelovati u njima kroz Njegov duh kako bi motivirao ljude na vjerovanje i da se obrate/okrenu (= u smislu, ‘promijene svoj način života’) prije nego bude kasno… Ali ovim događajima ljudi pridaju vrlo malo pažnje jer, kako ih se smatra nevjerojatnima, oni nisu javno obznanjeni… i pošto ništa božansko-duhovno sebe nikad neće postaviti u centar pažnje protivnno ljudskoj volji.

Božji neprijatelj će, međutim, pred kraj djelovati pod istim obilježjem koristeći svoju snagu za obmanjujuće aktivnosti, za svakojaka djela prevare. I ova njegova aktivnost će zadobiti pažnju. On će sebe manifestirati i uvijek se pojaviti kao anđeo svjetla, on će vršiti utjecaj na mase, on će ih natjerati vjerovati što žele vidjeti, jer ta žudnja će mu osigurati temelj za izmišljena čuda, za svakojake zablude/pogreške… Ljudi koji za sebe stvaraju idole do određene mjere snabdijevaju Sotonu sa sredstvima pomoću kojih će onda biti sposoban postići rezultate. I daleko je teže uvjeriti ljude da su postali žrtva protivnika (Božjeg) nego im te utvare učiniti vjerojatnima/vjerodostojnima… Jer Sotona također osigurava da široke narodne mase to primjete i uživaju rastuće više u čudima lažnih Krista i lažnih proroka… u utvarama koje su djelomično neistinite, ali djelimično proizlaze/dolaze na vidjelo kroz sâmu volju ljudi, pošto je takva opaka aktivnost ohrabrena pomoću ljudske volje i pogrešnog vjerovanja… jer onda više nije potrebno previše snage s njegove strane da bi materijalizirao takva lažna čuda… 

Bog ne utječe na ljude na ovaj način, i Bog se ne koristi onima čije misli su tako obmanute da su nesposobni razlučivati između dobra i zla… On djeluje u tišini, On izlijeva svoj duh na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati po Njegovoj instrukciji i širiti čistu istinu od Boga, ali On nikad neće promicati postojeću grešku/zabludu niti još više hrabriti ljude da vjeruju u nju, a ni jedno plemenito i uzvišeno svjetlosno biće sebe nikad neće izraziti tako da pokušava proslaviti svoje vlastito ime… Sotona, međutim, može sebe uspostaviti/utemeljiti u djelima koja su ljudske ruke sastavile sa potpuno pogrešnim stavom prema Bogu… djela čija je namjera pojačati postojeću zabludu/grešku i koja su prema tome zaista prava vrsta prebivališta za onog koji jeste i uvijek će ostati otac laži i zablude/greške sve dok može primjenjivati svoj utjecaj… A ljudi su duhovno slijepi i ne prepoznaju njegovu pokvarenu/prokletu aktivnost… već u rastućoj mjeri zatvaraju uši pred istinom, i prema tome će neprijatelj biti vrlo uspješan, jer vrijeme je kraja.

AMEN

***


Bertha Dudde, 7389, 11 Kolovoz 1959

MARIJINE UTVARE… LAŽNI KRISTI I PROROCI (Matej 24:23)… POSLJEDNJE VRIJEME


Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni opaziti samo ako obratite pažnju, će se ispuniti. I rekao Sam vam, ‘Obratite pažnju na znakove koji prethode skorom kraju…’, ‘Jer pojavit će se lažni Kristi, i lažni proroci…’ Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljeno tako što će On(o) biti doveden(o) u vezu sa utvarama/prikazama/priviđenjima koje je proizveo Moj neprijatelj (= Sotona) kako bi prevario one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti kako te manifestacije imaju Božansko izvorište. A jedna naznaka priviđenja/utvara ovakve vrste leži u činjenici da sve one izviru iz mjesta gdje je bila javno prikazana određena pobožnost, gdje Isus Krist do određene mjere samo doprinosi proslavljivanju majke Božje, stoga je potonje motiv za pojavljivanje/pričinjanje koje namjerava prisvojiti božansko porijeklo, i mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane majke Božje ona ipak traži više časti i priznanja za sebe nego za Sina Božjeg.

Ovo je prvorazredna Sotonina varka koja je tako dobro zakamuflirana da se samo rijetko prepoznaje kao protivnikova obmanjujuća zamisao, i koja će prema tome skoro sigurno biti prihvaćena/priznata prije nego činjenica da Isus Krist Osobno govori ljudima, i kao rezultat toga On nije prepoznat u Svojoj Riječi i tako je odbačen. Riječ Božju, koja dolazi direktno od gore, ljudi ne prepoznaju kao Očev glas; u drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju zlog duha koji sebe manifestira i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka, usprkos činjenici da njegova riječ ne korespondira sa čistom Riječju Božjom, pošto on obećava ljudima dug život i blagostanje. A u takve riječi se puno radije vjeruje nego u Moju čistu Riječ od gore, koja predskazuje kraj perioda Spasenja i neprestano opominje ljude da se pripreme za posljednje dane. Jer protivnički duh neće najaviti ove posljednje dane, on će zbuniti ljude tako što će im obećavati kako imaju još puno sretnih dana pred sobom samo ako obožavaju majku Božju, koja je od strane Mog neprijatelja korištena kako bi sakrio iza njezinih leđa obmanjujuća proročanstva, koja ljudima zvuče puno prikladnije nego čista istina od gore. Od glasnika čiste istine se, međutim, prave lažni Kristi i lažni proroci, čak im se poriče istinitost njihovih predskazanja, jer za čistom istinom žudi samo nekolicina i ona je kao takva samo od njih prepoznata.

Ali pažnja je (ljudima) već bila skrenuta na ovo u Svetim Pismima čime su bili upozoreni na lažne Kriste i proroke… Ali gdje su, u tom slučaju, ljudi koji traže prave proroke ako negiraju sve što im osigurava/omogućava uvid u događaje posljednjih dana?… Oni rado slušaju kada se tvrdi kako je kraj upitan, kada se negira sve što je unaprijed najavljeno od strane Božjih glasnika kako bi se upozorili i opomenuli ljudi u posljednje dane. Oni su lažni proroci koji ne žele prihvatiti čistu istinu i koji opet i iznova umiruju ljude osporavajući skori kraj… Čak i ljudi koji Božju ljubav smatraju nezdruživom sa činjenicom da se On na Zemlju obara sa sudovima neobične vrste i koji prema tome također pokušavaju utjecati na umove svojih bližnjih pripadaju tim lažnim prorocima, čak ako su i dobre volje i teže ka dobru. Ali njima nedostaje realizacija… znanje, do koje je faze duhovnog razvoja pristiglo čovječanstvo i zašto će Bog intervenirati kada istekne posljednji rok koji je čovječanstvu određen za sazrijevanje/usavršavanje. Božja ljubav je uvijek na djelu, čak ako vi ljudi to i ne možete razumjeti, i Božja ljubav opominje i upozorava ljude na vrijeme i upućuje ih na ove neobične događaje, tako da bi imali dovoljno vremena prilagoditi svoje živote na odgovarajući način, tako da bi bili sposobni sebe opravdati u svakom trenutku ako ovi događaji iznenada preplave ljude.

I ove opomene i upozorenja će uvijek dolaziti od gore, to jest, Bog će kroz duh adresirati one ljude koji su dobrovoljno prijemčivi za glas duha. I tako je najčišća istina dostavljena na zemlju, i te glasnike se nikad ne može smatrati lažnim prorocima, jer oni jedino prosljeđuju ljudima čistu istinu od Boga. Činjenica da se ova predskazanja baš uvijek ne sviđaju ljudima im ipak ne daje ovlasti da sve odbace kao laži i zablude i napadaju istinu i sa njom proglašivače istine kao lažne proroke… čovječanstvo na ni jedan drugi način ne može biti obaviješteno o onome što će se vrlo brzo dogoditi osim kroz duh. Bog Osobno ne može podučiti ljude na ni jedan drugi način o posljednjim danima i kraju nego kroz Njegovu Riječ. Tako ovi proglašivači neće naići na povjerenje (= u smislu, ‘ljudi im neće vjerovati’), dok se vjera dodjeljuje ljudima koji svojim bližnjima proglašavaju dug život u blagostanju i govore o duhovnom preokretu u vidu (in terms of) povratka čovječanstva vjeri i Bogu… Oni se pretvaraju kako su sami spasitelji, koji odbacuju svako proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom kao anti-božansko, koji tako očekuju zemaljski napredak zajedno sa duhovnim usponom za čovječanstvo. Oni nanose štetu ljudima utoliko što ih lišavaju njihove odgovornosti/obaveze tvrdeći da je rad na unapređivanju duša nevažan i uvijek jedino postavljaju zemaljske interese u prvi plan, sve dok jednog dana nad čovječanstvo ne dođe dan i oni će biti pozvani položiti račune potpuno nezreli/nesavršeni…. sa rezultatom da neće ostvariti ni najneznatniji stupanj (razvoja/zrelosti/savršenstva) koji je nužan za ulazak u kraljevstvo svjetla, i onda će za njih biti otvorena jedino sudbina ponovnog prognanstva u čvrstu materiju… što je točno ono što Bog želi spriječiti posredstvom svojih predskazanja kroz vidjeoce i proroke.

Vi ljudi ne bi trebali provesti ove posljednje dane neodgovorno, trebali bi znati da vam nije dano još puno vremena i da još možete dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme ako vjerujete i ako ste dobre volje… ako slušate proroke koje vam Božja ljubav opet i iznova šalje u susret kako bi vas spasili od uništenja, od sudbine ponovnog prognanstva u zemljine kreacije.

AMEN

***

Spread the Truth