Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Vi, učenici Kristovi, nemojte nasljedovati pismoznance i farizeje… (M. Valtorta)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                   Vi, učenici Kristovi, nemojte nasljedovati pismoznance i farizeje…

Nemojte nasljedovati pismoznance i farizeje, koji su razjedinjeni između sebe, iako hine da su ujedinjeni. Vi, učenici Kristovi, budite zaista ujedinjeni, jedni za druge, poglavari blagi prema podložnicima, a podložnici blagi prema poglavarima, jedinstveni u ljubavi i cilju vašeg jedinstva; osvojiti moje Kraljevstvo i biti Meni s desna na posljednjem Sudu. Upamtite da razjedinjeno Kraljevstvo nije više Kraljevstvo i ne može opstati (Matej 12:25). Budite dakle, ujedinjeni između sebe u ljubavi prema Meni i prema Mojoj nauci. Uniforma kršćanina, jer takvo će biti ime Mojih podanika, neka bude ljubav i jedinstvo, jednakost među vama u odijevanju, zajedništvo u imetku, bratstvo u srcima. Svi za jednoga jedan za sve.

Tko ima neka daje ponizno. Tko nema, neka prima ponizno i neka ponizno iznese svoje potrebe braći, znajući da su takvi; a braća neka slušaju ljubazno potrebe braće, osjećajući se prema njima zaista takvima. Sjećajte se da je vaš Učitelj bio često gladan, ozebao, da je imao tisuću drugih potreba i nevolja, i ponizno ih je iznosio ljudima. On, Riječ Božja. Sjetite se, da se daje nagrada onome koji je milosrdan, pa dao i samo jedan gutljaj vode. Sjetite se da je bolje davati nego primati (Djela 20:35). U ova tri sjećanja siromah neka naše snagu da traži, a da se ne osjeća poniženim, uz pomisao da sam to Ja učinio prije njega, i da oprosti ako bude odbijen, uz pomisao da je mnogo puta Sinu čovječjem uskraćen krov nad glavom i hrana koja se daje i psima čuvarima stada. A bogataš neka smogne velikodušnosti da daje svoja bogatstva, uz pomisao da se jadna moneta, odvratni novac sugeriran od Sotone, uzrok devet desetina nesreća svijeta, ako se daje iz ljubavi, mijenja u besmrtan i rajski dragi kamen.

Odjenite se svojim krepostima. Neka budu velike, ali poznate samo Bogu. Ne činite kao farizeji koji nose što šire ukrasne vrpce i što duže rese i vole prva sjedišta u sinagogama i pozdrave na trgovima, i hoće da ih narod naziva: ‘Rabi’ (Matej 23:6, 7). Jedan jesamo Učitelj: Krist (Matej 23:8). Vi koji ćete u budućnosti biti novi naučitelji, govorim vama, Moji apostoli i učenici, upamtite da sam Ja jedini vaš Učitelj. I to ću biti i kad ne budem više među vama. Jer jedino je Mudrost ta koja poučava. Ne dajte se stoga nazivati učiteljima, jer ste i vi sami učenici.

I ne zahtijevajte i ne dajite ime oca nikome na zemlji, jer jedan je jedini Otac sviju: Otac vaš koji je na Nebesima (Matej 23:9). Ova istina neka vas učini mudrima da se osjećate doista svi među sobom braćom, kako oni koji upravljaju, tako i oni kojima se upravlja, i ljubite se stoga kao dobra braća. Isto tako neka se nitko od onih što upravljaju ne dadu nazivati: vođama, jer je jedini i zajednički vaš vođa: Krist (Matej 23:10). Najveći među vama neka bude vaš sluga (Matej 23:11). Nije to poniženje biti slugom slugu Božjih nego je to nasljedovanje Mene, Koji sam bio blag i ponizan, uvijek spreman da imam ljubav prema svojoj braći u tijelu Adamovom i da im pomažem snagom kou imam u Sebi kao Bog. Niti sam time ponizio ono božansko služeći ljudima. Jer pravi je kralj onaj, koji zna gospodariti ne toliko nad ljudima, koliko nad ljudskim strastima: među kojima je prva oholost. Zapamtite: tko se ponizuje bit će uzvišen, a tko se uzvisuje bit će ponižen (Matej 23:12).

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Mariji Valtorta, 2 Travnja 1944, zapisano u njezinoj knjizi
‘Evanđelje kako mi je bilo objavljeno (Muka) – 9/15’ 

Spread the Truth