Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Novi Evangelizatori… novi Apostoli (M. Valtorta)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                Novi Evangelizatori… novi Apostoli

(Govori Isus Krist:) ‘Riječ Očeva neće doći ni radi drugog Evangeliziranja. Neće doći OSOBNO. A ipak će evengelizirati. Probudit će nove evangelizatore koji će evangelizirati u njezino ime. Evangelizirat će na nov način, koji odgovara vremenima, na nov način koji neće bitno mijenjati vječno Evanđelje, niti veliku Objavu, ali će ih proširiti, upotpuniti i učiniti razumljivijima i prihvatljivima i za one koji, zbog svog ateizma ili zbog svoga nevjerovanja u Posljednje stvari i u mnoge druge objavljene istine, navode razloge da ‘ne mogu vjerovati stvari što ih ne shvaćaju, niti ljubiti bića o kojima se premalo zna, a i ono malo je takvo da straši i obeshrabruje namjesto da privlači i ohrabruje’.

Nove evangelizatore. U stvari već su tu, iako ih svijet djelomice ne pozna, a djelomice im se protivi. Ali bit će sve brojniji i svijet, pošto ih je ignorirao, ili ismijavao, ili im se protivio, kada strah bude obuzeo lùde koji sada ismijavaju nove evangelizatore, okrenut će se k njima da budu jakost, nada, svjetlost u tami, užasu, u oluji progona antikrista na djelu. Jer ako je istina da će prije svršetka vremena ustajati sve više lažni proroci sluge Antikrista, isto tako je istina da će Krist Gospodin njima suprotstavljati sve brojnije svoje sluge, budeći nove apostole tamo gdje se najmanje misli.’

Od Gospodina Isusa Krista (Koji je utjelovljeni) Jahve Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
u viziji primila i zapisala Marija Valtorta (preuzeto iz njezine knjige ‘Apokalipsa’) 

Spread the Truth