Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Uz čovjeka koji ne priznaje jednog Boga već nekoliko ne prianja ni jedan crkveni princip (E.Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

UZ ČOVJEKA KOJI NE PRIZNAJE JEDNOG BOGA, VEĆ NEKOLIKO, NE PRIANJA NI JEDAN CRKVENI PRINCIP

Onaj koji u vjeri priznaje, a u srcu obožava jednog Boga, je na zemlji u društvu sa svecima, a na nebu sa anđelima. Ove se naziva društvima, što u stvarnosti i jesu; pošto su u jednom Bogu, i jedan Bog je u njima. Oni su također sjedinjeni sa cijelim anđeoskim nebom, i, usudio bi se reći, sa svima koji se nalaze tamo; jer svi su oni poput djece i potomaka jednog oca, sličnog uma, karaktera i karakteristika, tako da se međusobno prepoznaju. Anđeosko nebo je organizirano u zajednice u skladu sa svim raznolikostima ljubavi prema dobru, koje su usmjerene prema jednoj univerzalnoj ljubavi, Božjoj ljubavi. Svi oni koji u vjeri priznaju i u srcu obožavaju jednog Boga, Stvoritelja svemira, i istovremeno Iskupitelja i Regeneratora, su rođeni iz ove ljubavi.

[2] Sasvim je drugačije u slučaju onih koji pristupaju i obožavaju ne jednog već nekoliko Bogova, ili koji ispovijedaju jednog na usnama a ipak razmišljaju o tri; kao što čine oni u današnjoj Crkvi koja Boga dijeli na tri Osobe, i izjavljuje kako je svaka Osoba zasebno Bog, i svakoj Osobi pripisuju odvojene kvalitete ili svojstva koja druga ne posjeduje. Tako se događa da je ne samo jedinstvo Boga u stvari podijeljeno, već također i sama teologija, a slično tako i ljudski um u kojem bi trebala prebivati. Što iz ovog može rezultirati već zbrka i nejasnoće po pitanju crkvenih stvari? Da je takvo stanje Crkve danas će biti ukazano u dodatku ove knjige. Istina je međutim da dijeljenje Boga, ili Božanske Bìti (Essentia), na tri Osobe, vodi do negiranja Boga. To je kao da čovjek uđe u hram kako bi obožavao Boga, i tamo ugleda iznad oltara jednog Boga oslikanog kao Pradavnog, drugog kao Velikog Svećenika a trećeg kao letećeg Aeolusa, sa ovim natpisom: ‘Ovo troje su jedan Bog’, ili kao kad bi vidio Jedinstvo i Trojstvo prikazane sa čovjekom koji ima tri glave, ili tri tijela pod jednom glavom, koji je monstruoznog oblika. Ako bi bilo tko ušao na nebo sa takvom idejom on bi zasigurno bio naglavačke izbačen, čak ako bi rekao da glava ili glave predstavljaju Bìt (Essentia), a tijelo ili tijela različita svojstva.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 15’ 

Spread the Truth