Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Uvesti u crkvu ideju o tri Božanske Osobe od kojih je svaka pojedinačno Bog i istog bivstva… (E.Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                 Uvesti u Crkvu vjeru kako postoje tri Božanske Osobe…

Uvesti u Crkvu vjeru kako postoje tri Božanske Osobe, od kojih je svaka pojedinačno Bog i istog Bivstva, jedan od kojih je rođen od vječnosti a treći pak proizlazi od vječnosti, je u potpunosti uništiti ideju o jedinstvu Boga, i sa njom svu ideju o Božanstvu, i tako prognati svu duhovnost iz racionalnog uma. Posljedica toga je da čovjek više nije čovjek već samo prirodno stvorenje, koje se od zvijeri razlikuje samo u tome da ima moć govora. On je također protivan svemu duhovnome u Crkvi, jer priodni čovjek to naziva budalaštinom. Ovo je jedini razlog pojavljivanja velikih krivovjerja u svezi Boga; tako da je razdvajanje Božanskog Trojstva na Osobe donijelo Crkvi [2] ne samo noć već također i duhovnu smrt. Da je istovjetnost tri Božanska Bivstva uvreda za razum mi je bilo jasno ukazano od strane anđela, koji su izjavili da oni ne mogu izgovoriti izraz ‘tri jednaka božanstva’. Štoviše, ako bi im itko pristupio sa idejom da to izgovori, on bi bio prisiljen okrenuti se nazad; a ako bi to izgovorio, postao bi poput ljudske klade i bio bi bačen dolje. On bi onda otišao i pridružio bi se onima u paklu koji ne priznaju Boga. Istina je ovakva, usaditi u mladu djecu i mlade ljude ideju o tri Božanske Osobe, sa kojom je neizbježno povezana ideja o tri Boga, znači lišiti ih sveg duhovnog mlijeka, nakon toga sve duhovne hrane, i naposlijetku sveg duhovnog razuma, sa posljedicom da je nad one koji sebe potvrde u takvoj ideji dovedena duhovna smrt. Oni koji u vjeri i u srcu obožavaju jednog Boga, Stvoritelja Svemira, i također Iskupitelja i Obnovitelja, su poput grada Sionskog u vrijeme Davidovo, i poput Jeruzalema u vrijeme Solomona nakon što je Hram bio izgrađen. Crkva, međutim, koja vjeruje u tri Osobe, i u svaku kao različitog Boga, je poput Siona i Jeruzalema nakon njihova uništenja od strane Vespasiana, i poput Hrama tamo uništenog vatrom. Nadalje, čovjek koji obožava jednog Boga, u kojem je Božansko Trojstvo, postaje sve više i više ispunjen životom i (time) anđeoski; ali onaj koji sebe potvrdi u vjerovanju u množinu Bogova od množine Osoba postaje sve više i više poput kipa sa pokretnim zglobovima, unutar kojeg je Sotona, i govori kroz njegova umjetna usta.

E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 23’ 

Spread the Truth